08-03-30: Från Finland

Mark och vattenrättigheter

 Länk till: Enontekiön kunta   Enontekiön kunnan lausunto pohjoismaista saamelaissopimusta koskevan asiantuntijatyöryhmän mietinnöstä ja siihen sisältyvästä sopimusehdotuksesta   (Källor bl.a. Pertti Eilavaaras rättshistoriska analys). Nu översatt till svenska.

  Förkortade delar från Juha Joonas forskning.

Om mark och vattenrättigheter i f.d. Torne och Kemi lappmark (Med länkar)  

Keskustelua saamelaisalueen maanomistuskiistasta

Saamelaisalueen maanomistuskiistasta Suomess

Maaseudun Tulevaisuus - Tekikö Norja virheen saamelaisten ...

FINLAND -- Statsministeren bløffer om ILO-konvensjonen

EU-byrån för grundläggande rättigheter, som förhandlades fram under Finlands ordförandeskap, inleder sin verksamhet


Mallan Luonnonpuistossa

Lappmarksborna bör få använda skyddade områden

http://195.148.246.230/DF/DFprojekti_SV.HTM (Databas)


 http://www.om.fi/Etusivu

Lapinmaan maaoikeut pitää nyt tarkasti selvittää.

Oikeusministeri Leena Luhtanen- Saamelaisten maankäyttöoikeuksien toteuttamiselle löydettävissä yksimielisyys

Undersökningen om markrättigheter i Lappland publicerades   

 Markrättigheter i Lappmarken samlingspublikation (pdf-fil, 73 sidor, 403 kb)

Mark och vattenrättigheters klargörande i finska Lappi 


Läs också Juhani Wirilanders    LAUSUNTO MAANOMISTUSOLOISTA JA NIIDEN KEHITYKSESTÄ SAAMELAISTEN ...utredning om lappskattelanden och näringarna i lappmarken (Inlagt en länk till hela utredningen). Samt Niilo Tervos dito. Skrivelse från finska lappbyar.

 Forskning om minoritetsspråk

Ny länk till finsk forskning om benämningen "Lappalainen"    samt huvudsidan: http://www.parkano.fi/satakunnanlappi/index.htm


Metsäpeura palasi poromailta itään

Justitieminister Luhtanen ger en översikt över ordförandeskapet i Europaparlamentet


Europarådets skydd för minoriteter, samt om statliga bidrag. Uppdaterat med länkar.

Om Europarådets ram- konvention till skydd för nationella minoriteter. (Efter att vi har påtalat till svenska regeringen att Europarådets granskning skall publiceras på svenska och minoritetsspråken, har de nu satt ut ett sammandrag av dito på de olika språken).


Finska kommunalministern avvisar krav på samfälld nordisk samekonvention.

Samförvaltning föreslås i Finland.

Information om mötet i Hetta, Enontekiö  den 20 september -04. Om forskningens framskridande gällande Lapin befolkningens bosättnings och rättsliga mark - och vatten användnings och ägandehistoria. 

KorkeidenHallinto-Oikeuden päätös (Högsta Förvaltnings Domstolen) (I Sverige lika med Regeringsrätten) beslut i Finland 05-09-08, gällande markanvändning i Enontekiö (insänt av Niilo Tervo, på finska). Vi har försökt översätta en del av domslutet till svenska.

Ny länk till: Other dogs bred by Vauhtitassun Kennel gällande ursprungsbefolkningsfrågan i Lappi. Dessa dokument var en del av grunden till att hela övre lappmarkens (Lappis) boende och rättshistoria måste skrivas om. Tidningsurklipp från Lapin Kansa.

Dom från Hovrätten angående fiskestuga på statens mark i Finland. Även en dom om markarrende i Kilpisjärvi-området.

 Från boken; Suomen lappalaiset vuoteen 1945. Uppdaterat med del. 1

Uppdaterat i Handlingar och uppsatser om finska lappmarken med checklista för ansökan om återvinning av Lappskatteland. 


07-05-31:    Äldre historia

FINLAND

Sammallahdenmäki

dokument/Forntiden.html  

http://jumalasuomi.tripod.com/SCANDIA.HTM#GEENITAULUKKO

http://jumalasuomi.tripod.com/asuminen.htm

Finlands förhistoria

Pohjoispohjalaiset ovat sekoitus Suomen kaikista heimoista

http://www.muinaiskyro.com/aikajana.html

http://www.oulu.fi/taida/arkeologia/labra/PDF/meteli/meteli17.pdf

Keskipohjalaisia museoita (Stenåldersbyar i Österbotten)

Om Markkinas utgrävningar

05 Halinen Petri- Arkeologia- Prehistoric Hunters of ...

Lapin historiaa, Juhani Lassila.   SSV 12 (1927), s. (Alatornion jaTornion kaupungin paimenmuisto Ruotsin ...

Läs också om Suomen historia: historia.html

6_1.htm Tietoa henkisestä kult...   Elävä pronssikausi

Pohjoismaiset yliopistot  


NORGE

Norges Oldtid  sv-arkeologi - Steinalders råstoff OLAUS MAGNUS

UBTromsø historie og arkeologi forside    Riksantikvaren » Fagemner » Arkeologi » Bergkunst » Helleristninger   Steinalderen...  Forskning

Forskare i Tromsö kartlägger invandringen till Nordkalotten.

Pionerene på Nordkalotten.

Trollkvinnenes hemmelige rike   Hekseprosessene i Nord-Norge

Forntid smälter fram

Stora arkeologiska funn i Laksjoka.

Klipp ur NYE TROMS, steinalderfunn ved Altevatn.  Stenåldersfynd gjort i Västerbotten. Uppdaterat med fynd gjort i Markkina (Enontekiö) och Kangos (Pajala), samt intervju gjort med Arkeologen och Historikern Jorma Karlman med anledning av fyndet. 

Uppdaterat om : Fornfynd i Tromsö; fornfynd i Alta . Insatt en länk som innehåller bl.a. om Finsk-Ugrisk historia. Uppdaterat om skolväsendets undertryckande, förbjudande och användande av meänkieli i skolorna. 

Kildetekstene til 1599-toktet

Wikipedia  Google Katalog - World > Norsk > Vitenskap > Arkeologi


Karsten Adriansen (Hemsida)

  Forskning om bl.a. European DNA. Uppdaterat med Mats Hägglöfs inlägg och forntida karta över Nordkallotten. Flera kartor. Länk till Kyrös forntida historia.

Populistisk om samene Av Oddmund Daleng, Oldervik

Populistisk om samene Av Karsten Adriansen, arkeolog.

Är samerna Finnmarkens urbefolkning? - Utdrag från boken skriven av arkeologen Karsten Adriansen. Om bl a kväner, finnar, finländare och ILO konvention nr 169.


Uppdaterat, Doktorsavhandling om "De nordligeste finner" arbetet presenterat år 2003 av Teemu Ryymin, Tromsö Universitet. Kvensk identitet och erkännelse, av Thomas Ulrich.

Insatt Helge Guttormsens artikel om kvenerna, 2004 och en ethnographisk karta från 1861av J. A. Friis. 

KVÆNSK (Østerbotn Naturbarnehagens hemsida)

HALTI - Kvenkulturcenter. Mer information om satsning på kvensk kultur i Norge bl.a. bild på Björnar Seppola, kvenernas talesman i Norge. Inlagt en länk till Porsanger kommun och även en bild på Kvæntunet (Nationell kvensk kultur och språkcenter.

POLSK DOKTORGRAD PÅ KVÆNENE


SVERIGE

Fornlämningar vid Vuontisjärvi   (Uppdat. med stenåldersyxa från Karesuando) 

Tidsresa i Torneälvdal

Inga Serning (arkeolog)

Forntidshistoria

http://www.historiska.se/collections/ (Fyndplatser >>) Ex. på fornfynd  

Arkivierad historia

http://www.raa.se/cms/extern/index.html    Besök FMIS - fornsök. Visas i nytt fönster.

http://www.forntidateknik.se/

Unikt fynd ger mersmak

Doktorsavhandling gjort av Arkeologen och Historikern David Loeffler, Norrlands historia skrivs om. Bild på forntida jägare och fiskare. Bild på stenålders jägarhydda (ny bild från Svansele) Uppdaterat med: Arkeologisk inventering gjort i Muonio-området 1995.  

Forntida lämningar, intressant stenhög.

Fjällforskning 

 Gamla intressanta kartor :Fredriksons Kartsamling  fkk0013.jpg, fkk0015.jpg, fkk0017.jpg, fkk0029.jpg, fkk0042.jpg, fkk0044.jpg, fkk0047.jpg, fkk0058.jpg. (Där benämns bl.a. Siggevaara, Tingevaara och Svondavara. Märk väl de speciella modellerna av boningshusen).

Fångstgropssystem kring Rautokurkkio - Kring Rautokurkkio (nedanför Siikavuopio) har man funnit ett system med ca 250 fångstgropar.

Ny svensk arkeologisk avhandling (En fråga som upp står: Varför måste all forskning som gäller lappmarken i Sverige gå via "Sameinstituet" Universitetet i Umeå för att bli tilldelat forskningsmedel Arkeologi och samiska studier? Utbildningen och forskningen ska vara fri och får inte styras av vare sig politiska eller ekonomiska intressen!Befria universiteten och högskolorna!

Om Finnar och lappar (Uppdaterat)

Lappmarkens utredningar. Om benämningen lappskatt, lappmannen, finni, finnar, lantalaiset och kvener.  


dokument/Nordkalotten i en skiftande.html

Nordisk forntida historia. 


 07-02-08:Om den äldsta formen av renskötsel i området.

Mosku Uppdatert med delar från boken; Människojägar och Fångstmän, forts...

Tv-programmet som sändes i finska TV 2. Den sista avsnittet gick onsdagen den 16 mars kl. 20.00. Serien heter Mosku och är i 4 delar. Den handlar om livet i gränstrakterna i övre lappmarken från början av 1900-talet (dokumentär).

Programmet "Kenen on Kaira? (YLE TV 1 "MOT "). Läs här nedan textversionen. Programmet handlade om mark- och vattenrättigheterna i Lappi.

http://www.yle.fi/mot/af051031/kasikirjoitus.htm


Läs om kommunerna i Kvänland: http://www.kolari.fi/toma/swe/3.4.htm06-11-30: Suonttavaara:

  Karta över Suonttavaara lappby. Uppdaterat med allmänningarnas forntida rätt och nutida dito, samt under bruk skatteköpta hemman (skatteland). Konung Johan den III:s brev från 1584.

  Dokumentation och ägande av mark och fiskevatten i Suonttavaara by och Enontekis socken från 1554 och framåt. Uppdaterat med Lappskattelandens befästande, även i Jukkasjärvi och Peldojärvi. (Uppdaterat).

 Dokumenterad historia över Suonttavaara lappskatteland .   ( Läs också: De första skattebetalarna i Enontekis) 1500-talet

 Bouppteckningar från Enontekis/Karesuando området, 1807-1889.

En axplock från Enontekis Tingslag från 1791-1874.

Enontekis/Karesuando sockens förhistoria.

Karesuando (Enontekis), dokument från 1530-1872, bl.a. Karesuando socken, samt protokoll från 1812-1872.

 Om Karesuando häradsallmänning och fiskerätt. Uppdaterat med bl.a. Avvittrings sammandrag, samt   laga skifte.


Flyttningsleder, lappbyar, skattland och hemman år 1883. Uppdaterat med länkar och tillägg. På förekommen anledning flyttar vi fram Karesuando bya lags- byaordning).

  Handlingar och uppsatser angående finska lappmarken... del IV av Isak Fellman utg. 1915. Uppdaterat med skattelanden inom Suonttavaara by med karta.

Historik rörande Det regala laxfisket i Torneå elf, av Grefve Sten Lewenhaupt. Uppdaterat.

  Ur boken: Norrland, Natur, befolkning och näringar. Uppdaterat.


Om Nuulanki, nybygget som skövlades och brändes ned.

 Återigen har en jaktlag i Karesuando-området blivit nekad att ta in nya medlemmar. Uppdaterat i: "Ska ortsborna tappa jakten? Om länsstyrelsens tjänstemän i Norrbottens län som vill ändra på Sveriges rikets grundlag. 

 Uppdaterat i Kumma 1 och 2.  Siikavuopio Nr. 1., Naimakka  och Saarikoski.

Nybygget Liedakka.

Nybygget Viikusjärvi.


Avvittring gällande bl. a. "yliperä" hemmanen.  Delar av Konung Oscars brev, Fisketräsk, samt om Länsstyrelsens "felaktiga" information på sin hemsida. Nyligen inlagt dokument: Avvittringshandling av nybygge.

  Riksdagens rapport från 1999/2000:2 angående avvittringen.

Dokument rörande utfärdandet av kronoparker och kronoöverloppsmarker har lagts in. Rätten till fiske. Gå till Dokument.

Uppdaterat i Färdvägar på Nordkalotten. Hela Birkarlarnas Intygsbrev från 1599.

Uppdaterat med Olof Rudbeck d.y. (1695) Prosten Johannis Tornæus beskrivning, 1672. Beskrivning över de till Sweriges krona lydande Lapmarker, av Pehr Högström 1747. Anteckningar om Kemilappmark, 1828. Uppdaterat om bl.a. de forna släkten och namnen. Kuka on Lappalainen?

Landshövding J. Gyllengrips resa till Torne lappmark år 1736. Uppdaterat med A. De La Motrayers RESOR 1711-1725.

Gradmätnings expedition i Tornedalen 1736-37. (Klicka vidare till Livet i älvdalen).

Om vildrensjakt och fiske, resa gjord av Jonas Melderceutz år 1736.

Resa genom Norrige, gjort av Leopold von Buchs 1806-1808. Uppdaterat med resa efter Muonio och Torne älv.

 Uppdaterat i Resa genom Sweriges och Norriges Lappmarker, 1821 gjort av professor Johan Wilhelm Zetterstedt. Uppdaterat med bl.a. renens finska benämning.

Nybyggare i Torne Lappmark år 1905.  Uppdaterat med  reseskildringar som gjordes mellan åren 1871-1878 i Nordkalotten området. Inlagt en skiss på mjölkvarn (Taget från Store Norske leksikon).

 Syneprotokoll och händelser 1784-1899, från Enontekis domsaga.


  Om den äldsta formen av renskötsel i området.

Uppdaterat till Norrlands jakt och fiske. Torvkåta. 

Renbeteskommissionens protokoll från 1910. Uppdaterat med karta över forntida vintervägar, leder och Kierunavaara. Länsstyrelsens naturvårdsenhet har gett i uppdrag att riva och rasera forntida led.

Läs också: Länsstyrelsen fick ge vika i tvist om sjö.

Nej till nätfiske för Jan-Ivar Rönnbäck (Tjänsteman på Länsstyrelsen). Även om fritidsbostaden.


Ur Norrbottens finnbygds historia. Uppdaterat med vigselbesvär.:-) Samt Pastorns orrjakt.


(Norskimporterade renar i Könkämä riskerar att slaktas)

Järv hetsad till döds   

07-04-04: Man i 40-årsåldern häktad i går - misstänkts ha jagat och kört över järv

07-04-18: Unga järvar plågade till döds


07-06-04: Från Sverige:

Rätten till Norrland (Examensarbete)


Rennäringen belastar övriga samhället

Skrämmande om samisk identitet

 Utgiftsutveckling för samepolitik   (Uppdaterat med 2004-års uppgifter).

Rennäringens ointresse är anmärkningsvärt   Etnisk tillhörighet har gett exklusiv rätt    Ursprungssame

”Är det så här vi ska värna om kulturen-”

Raslagar styr fjällvärlden anser sverigedemokraterna


 Jägare och markägare kan få samma inflytande    Bästa beslutet för svensk jakt

http://www.regeringen.se/sb/d/8965/a/79932 (Om fiske i Torneälven).

Regeringens förändring av regler till småviltsjaktenjakten.

Skrota viltvårdsområdesföreningarna


Samiska projekt får dela på 1,9 miljoner    Gränsöverskridande samarbete mellan samiska ungdomar i fyra länder 

Minoriteterna ska stärkas     JK Göte Lambertz kompletterande remissyttrande

Långsiktig satsning på kulturell mångfald

Kräver centrum för minoriteter

 06-KU19 Konstitutionsutskottets betänkande om nationella minoriteter

Mänskliga rättigheter i Sverige             Netverk Norden (Hemsida) Rennäringen har spårat ur miljömässigt


Namnförfalskning   Uppdat. (läs svaren här)

Nationalstat och minoritetspolitiken (Bild på Arbetsstugan)


idi vildmark drabbad av misstänkt förskingring

Obol blåste dem som  
har råd att bli blåsta
            Trots att Längmanska företagarfonden i årsredovisningen betraktar de 10 miljoner kronor som placerats via Obol som förlorade förelås styrelsen få ansvarsfrihet.


Svar till ”Söderbönan”      Judas i Sametinget

Inlägg av Ulf Nårsa, Piteå.  

"Jag är besviken"


Beviljade medel för regional utveckling. (Nytt)

Beslut om fördelning av bidrag till kulturmiljövård 2007, visas som pdf, 122 kB

Angående Skog & historia och Gröna jobb - skrivelse. , visas som pdf, 48 kB


07-05-28: 

Vi markägare i Kvikkjokk kräver svar av länsstyrelsen

Svara om Kamajokk

Kamajokk naturreservat - makt mot människor

Ska markägaren betala naturreservatet-

Kamp om Kamajokk

Upprörda bybor kräver svar

"Kungen borde resa till Kvikkjokk"

Markägare överklagar Kamajokkreservat   Kamajokk naturreservat - ett allvarligt angrepp mot äganderätten   


Vissa samer skrämmer mig        Forskarna glömmer..  Det är renägarna inte sa...

Om Finnar och lappar (Uppdaterat)


Öppet brev till DO.

Medlemsblad 2007

e-post korrespondens med DO


Diskussion:

07-05-30: Alla ska behandlas lika.    Tips för den som vill veta sin ursprung

Ursprung och minoriteter 2       Ursprung och minoriteter (Samlat diskussion) 

Marknader i Tornedalen

Är meänkieli skamligt?

En axplock från senaste tidens diskussioner om bygdens historia och ILO. Uttalande av Olle Larsson, Jämtland. Inlägg av Elis Aidanpää. Uppdaterat med diskussion från Pohjos-ja Itä-Lappis forum. Inlägg av Stig Eskilsson, Boden. Inlägg från Norge angående Finnmarksloven.


C-uppsats om kväner.  (LTU-CUPP-06044-SE.pdf)


http://www.historiska.se/histvarld/forum/topic.asp?TOPIC_ID=4048&whichpage=1

http://nihonshu.blogsome.com/2006/11/19/samer/


Länstidningen Östersund (Lappskatteland)

LRF kritisk till sameutredningar

Ny svensk arkeologisk avhandling (En fråga som upp står: Varför måste all forskning som gäller lappmarken i Sverige gå via "Sameinstituet" Universitetet i Umeå för att bli tilldelat forskningsmedel Arkeologi och samiska studier? Utbildningen och forskningen ska vara fri och får inte styras av vare sig politiska eller ekonomiska intressen!Befria universiteten och högskolorna!


07-02-01: JK uttalar att orättvisor i samiska samhället kommer att öka (Lars-Nila Lasko)

Reinfeldt besökte Kiruna och gav klara besked om samiska rättigheter! (Lars-Nila Lasko)


Myter, sanningar och framtidsstrategier, SOU 2006-101

JK:s uttalande om en rättshistorisk utredning i Sverige.

VEMDALEN LT Samebyarna i Härjedalen ändrar sig och säger nu ja till ramavtalet med privata markägare.

http://www.mrdagarna.se/  Hur skall Sverige få den kunskap för att kunna respektera minoriteternas (bl.a. Kvenernas) människorätt?

Länsstyrelsens tjänstemän sitter med byxorna nere 

 Ströängar - ett svenskt exempel på rättssäkerhet (Med länkar och uppdaterat). Är det fortfarande så, att i Sverige heter medborgarrätt pengar? 

 Euoroparådet kritiserar Sverige  

Folke Lestanders anförande på Kiruna Jakt- och Fiskemötet ( i sin helhet). Nedbränning av fiskekoja och nätbod!

  Skattelandens lagfarna ägare. (Uppdaterat)

  Han har kämpat i 36 år!

  Tvist om hemman och fiskesjöar, samt om Sveriges grundlag.

Lag om grupptalan, anslag till friskolor, kulturanslag m.m.

Rasismen kan vara närmare än du tror. Utredning: Det blågula glashuset. Idivuomas inlägg om rasdiskriminering. 


Lappmarkens utredningar. Om benämningen lappskatt, lappmannen, finni, finnar, lantalaiset och kvener.  

Vårat uttalande angående jakt och fiskeutredningen. Fler uttalanden. Sammandrag och belysande av juridiska och historiska felaktiga slutsatser av utredaren. LRF:s senaste uttalande.

  http://www.regeringen.se/sb/d/1473 Gränsdragningskommissionens utredning klar. Sammandrag: Gränsdragningskommission.html     

  Socialdemokraterna i Västerbotten säger Nej till jakt och fiskeutredningen. Sveriges jordbruks- och sameminister Ann-Kristin Nykvist har lovat att skriva under ILO-konventionen under nästa mandatperiod - om det inte blir regeringsskifte. Lyssna på kritiken, Nykvist!

Kiruna manifestationen. Rungande Nej! till ILO. Uttalande från bl.a Gruv 12:an.

Jurist Lars Ola Hull - specialist i europarätt och Forskare Lennart Stenman- historiker med fokus på äganderätt var med på Kiruna kommuns: Seminarium- jakt och fiskeutredningsremiss. Deras uttalanden där sammanfaller med det de skrivit tidigare (se bilagor nedan).

Storumandeklarationen.  

Från LRF:s möte i Malmberget

Lagen som Sören Ekström och Jan Alvå glömde. Om nätverket.

Om begreppet utmark

Regeringens handlingsplan för de mänskliga rättigheterna.

Staten bryter mot Sveriges grundlag och EU-lagen.

Om Människorättskommisioner med länkar. Förslag om inrättande av en EU-byrå som behandlar de grundläggande mänskliga rättigheterna till Finland. Motion till Riksdagen om erkännande av kvänerna som urbefolkning. Uppdaterat med en jurist artikel från DN, gällande svensk politik och domstolar samt om finska uppgifter (på finska) om urfolk.

 Renbeteskommissionens protokoll från 1910. Uppdaterat med karta över forntida vintervägar, leder och Kierunavaara. Länsstyrelsens naturvårdsenhet har gett i uppdrag att riva och rasera forntida led.

Överklagar dom om lappskatteland.07-05-30: Senaste nytt från Kvenlandsförbundet:

Gemensam kvänlands folkdräkt ? Inlagt om dräkten som är tagen fram i Nordreisa "Tre stammers möte".

Information från Kvenlandsförbundet/Kveenimaayhistys. 

Kvener - 

Forskare från Luleå universitet får anslag till forskning om kvänerna. 

Kvenrapport, Hyltenstam, Stocholms universitet.

Kainuu - Kvänland. Ett finsk-norsk-svenskt problem. Uppdaterat med Petrus Laestadius Journaler, 1833. Grenseeksaminasionsprotokoller 1743. Band I, II och III. Om Qväner och Kvänland, Nordmän och SjöFinnar.

Dokument från Tromsö Universitets databas i originalversion, uppdaterat med dokument från svenska arkiv. Släkten Anders Andersen samt domstols protokoll.

  Universitetsbiblioteket i Tromsö . Även Bidrag till kunskap om kvänerna av Nils Vibe Stockfleth (präst) utg. 1848. Uppdaterat med brev från dito. Uppdaterat med DAGBOK.

HALTI - Kvenkulturcenter. Mer information om satsning på kvensk kultur i Norge bl.a. bild på Björnar Seppola, kvenernas talesman i Norge. Inlagt en länk till Porsanger kommun och även en bild på Kvæntunet (Nationell kvensk kultur och språkcenter.

 Norges regerings beslut om satsning på Kvensk kultur och forskning. 


 

dokument/Historiskt kvensk pop.html

Barn och unga från nationella minoriteter.


  Nytt om nasjonale minoriteter nr. 414.10.2005 - Årgang 2
 
  Utgitt av Kommunal- og regionaldepartementet
 


En helhetlig politikk for nasjonale minoriteter

- Samarbeidsregjeringen har som mål å legge forholdene til rette for at de nasjonale minoritetene skal kunne uttrykke, opprettholde og videreutvikle sin identitet, sitt språk og sin kultur, sier kommunalminister Erna Solberg. – De nasjonale minoritetene skal selv kunne delta aktivt i utformingen og prioriteringen av tiltak som gjelder dem.

Fokus på kvensk språk og kultur

- Samarbeidsregjeringen har gjennomført en rekke tiltak for å styrke kvensk språk og kultur under den siste regjeringsperioden, sier kommunalminister Erna Solberg. I tillegg til å anerkjenne kvensk som eget språk har regjeringen blant annet revidert stedsnavnloven der vern av kvenske stedsnavn inngår som en del av formålet for loven

Nytt om Norges satsningar på nationella minoriteter. (Uppdaterat)


   
  Utgitt av Kommunal- og regionaldepartementet
 

Nyheter 05-06-07:Kvensk er anerkjent som eget språk

Regjeringen har vedtatt å anerkjenne kvensk som eget språk. Beslutningen ble offentliggjort i et møte mellom Norske Kveners forbund og Kirke- og kulturdepartementet i april i år.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ekspertkomiteen om nasjonale minoriteter er gjenopprettet

Europarådets ministerråd besluttet i november i fjor å gjenopprette Ekspertkomiteen for beskyttelse av nasjonale minoriteter (DH-MIN). Komiteen består av embetsmenn fra Europarådets medlemsland, og hadde sitt første møte i Strasbourg 10.-12.mai i år.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Norges regerings satsning på nationella minoriteter

Erstatningsmeldingen behandlet i Stortinget

Justiskomiteen i Stortinget behandlet mandag 4. april Stortingsmelding 44 (2003-2004) som blant annet omhandler erstatninger for romanifolk/tatere og eldre utdanningsskadelidte samer og kvener. Komiteen har i hovedsak sluttet seg til regjeringens forslag.

Hva skjer?

Utlysning av forskningsmidler til prosjekt kvener og skogfinner.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Kvenfilmen http://museumsnett.no/vadsomuseet/kven/
"Det tause folkets stille død – en reise i kvenenes verden i fakta og følelser" hadde premiere på filmefestivalen i Tromsø fredag 21. januar som Dokumentar 1 . Den gikk for fulle hus, og flere sto i kø. Dokumentaren er laget av Anstein Mikkelsen og produsert av ”Siivet – grenseløse bilder” i Lakselv. Det tysta folket.

Reportage från kvänernas forskningscentrum i Neistenkangas, Pello. Från Päivän Tiima onsdagen den 16 juni 2004. Uppdaterat med: STR-T kommer att ansöka om status som ursprungsbefolkning i området.

  KVÄNERNA ERKÄNNS SOM URBEFOLKNING! , uppdaterat med författarträff i Nordreisa och Tromsö. Pågående norska projekt finansierade av staten. 

Ur programmet " Kampen om land och vatten".

 Historisk information om kvänerna och meänkieli, Fil. dr. Erik Wahlberg

 Brev från Erik Kuoksu  angående nyhetsinslag i P 3 den 18 juni kl. 12.00 2004.07-05-16: Kveenland

Kvänland  Uppdaterat med; Helt nya kartor, länkar och dokument.   

Nordisk forntida historia. (Uppdaterat)

Uppdaterat, Doktorsavhandling om "De nordligeste finner" arbetet presenterat år 2003 av Teemu Ryymin, Tromsö Universitet. Kvensk identitet och erkännelse, av Thomas Ulrich.

Lappländare och skogslappar

C-uppsats om kväner.

Uppsats, C-nivå skriven av Anna Heljestrand, Stockholms Universitet. "Vilka är de svenska kvänerna"?07-04-03: Meänkieli (Kveenska) och kultur.

 (Kvänsk ordlista), Tornedalsfinska ord av Inkeri Tuovinen 1929-1937" (Påbörjat). Bild på Navettapata. 

Skattelandet  och nybygget Karesuvanto.(Uppdat.fornfynd) Forsbåttillverkning på meänkieli, Plog , Armborst, länkar och bilder.


07-05-15:  Karesuando gamla kyrka  (uppdat.)och sockenprotokoll 1812- 1872. Uppdaterat med Markkina kyrka och länkar. Lars Levi Laestadius (uppdat.) familj och släkt. Om Jukkasjärvi kyrka.


07-06-07: Ursprungssläkten.

 Ursprungssläkten i Enontekis/Karesuando området. Uppdaterat med släkten: Keskitalo, Hetta, Sara och Tornensis.

Bomärken, Genealogi i Tornedalen och Lappland. Uppd. i Paijan och Pesoin. Grapes släkt, uppd. Mer uppgifter och tillägg från Erik Kuoksu. Uppdaterat bl.a om de som flyttade till Norge. Kompletterande uppgifter om släkten Måns Mårtensson (Kokko).

Släkten Kätkäsuoando

Släktlänkar: Kyrkoböcker från Finland

Sök efter släkter i norra Sverige, Finland och Norge.

Tornedalssläkter    Från Matarengi forskarförening   Släkttavla Lunga

Länk till Karelen. Erik Wahlbergs släktforsknings material. Kvänska ort och platsbenämningar.

Släkten Stålnacke: http://www.geocities.com/stolnack/

Pesonen-Siniussläktens efterkommande. 1992, 198 s. Pris- 12 €


Gustaf Hallströms samling :

Bilder från Jukkasjärvi: bild (man med bössa),  bild, bild (båt), bild   

Karesuando: bild, bild, bild, bild, bild (Ruodosjärvi), bild (Mämmigården), bild, bild (Ruodosniemi), bild, bild (tingshus). Sudjavaara: bild, bild, bild (felstavad namn), bild, bild, bild

Finland: bild, bild, bild, bild, bild (Syväjärvi), bild (Nunnanen), bild, bild, bild, bild, bild, bild, bild, bild, bild, bild (kyrka), bild, bild, bild (karelare), bild, bild, bild (kyrka), bild, bild, bild, bild, bild (torkställning), bild, bild, bild, bild, bild, bild (fårhuset), bild, bild, bild (gästis), bild (Rovaniemi), bild (Hösläde "Heinähäkki"), bild (bastu), bild, bild bodar), bild, bild (ortodoxkyrka), bild (transport), bild (kyrkklocka), bild (ruin efter kyrka), bild (hällristningar), bild (kyrka), bild (Syväjärvi saurat), bild, bild (fiskekåta), bild, bild (ripsnara), bild (skadad soldat).

Norge: bild, bild, bild, bild

Ryssland: bild, bild, bild, bild bostadshus), bild (grav), bild, bild (båtar), bild (skoltkvinna), bild (hästskjuts), bild (kloster), bild, bild (fiske), bild (bodar), bild, bild (bakugn), bild (gravplats), bild, bild (tjärgrop), bild, bild, bild (nakna män), bild (båtbygge), bild (holk "Oo"), bild (bandvävning), bild (böjning av bräder), bild (personer), bild (kloster), bild (kyrka), bild (släde, bodar), bild (kor lastas), bild (gruppfoto), bild (barn i vagn), bild (fiskkällare), bild (stolpbod), bild (personer utanför kåta), bild, bild (man vilar), bild (kvinnor).

 bild (barn Estland), bild, bild (kvinnor), bild, bild (kyrka), bild (flicka), bild (båt), bild kyrkor), bild (personer utanför kåta), bild, bild, bild, bild, bild, bild (samojed), bild, bild, bild, bild (tupa), bild, bild (kåta), bild (kåta sexkantig), bild (renskötsel), bild (spinnerska), bild (renskötsel), bild (flickor), bild, bild (forsfärd), bild (roddare).

 bild (arkel. silverringar), bild (keramik), bild (gudabilder), bild (kloster), bild (labyrint), bild (armborst), bild (labyrint), bild bild (stenverktyg), bild (armborst), bild armborst), bild bild bild bild bild bild bild bild bild bild (hällristningar).

 bild (man), bild (timmershus), bild (by), bild (tjärugn), bild, bild (flickor), bild bild (jordbaracker), bild bild bild (kameldrift), bild (Kina Ryssland), bild (Petsamo), bild bild bild (timmerbyggnader), bild torvkåta), bild (flicka bär vatten), bild (syrjänskfamilj framför kåta),  bild bild bild (syrjäner och samer), bild, bild, bild, bild


Bilder från Sibirien (sid 38-  Barentshav folk

Hei Judas og Krigsbarn

"Krigsbarn skrev:
PS: Weathered har tidligere gjort meg oppmerksom på at "forskere" mener at kvenene i Tornedalen har innvandret fra Tavastland.."

Jeg kan ikke huske at dette er noe jeg har kommet med. Siden du også er kommer med egne teorier så har jeg mine egne etter å ha lest en del om gener og frekvenser, samer, kvener, osv. Slik som i den artikkelen som Judas sendte så er jeg mer og mer overbevist om at kvenene ikke opprinnelig er finsk og at de ikke kom sørfra. Kvenene kom mest sannsynlig fra områder som i dag er i nordvest Russland (Sibir).

Er tilbøyelig til å støtte deg i at den høye frekvensen av N3 i dagens samiske befolkning kom med de folk som er kalt for kvener og som innvandret til nordområdene i Norge hovedsakelig midt på 1800-tallet. Samene er påvist å ha europeiske gener, og har høye frekvenser av hg I og hg R som også sannsynligvis har samiske mutasjoner. N3 er mest sannsynlig av nyere dato blant samene, men er sikkert en gammel hg i andre befolkningsgrupper. Likevel er mange med hg N3 samiske, så forstå meg rett her. Å være samisk er mer enn bare gener, dessuten har man atskillig mer gener enn kun i kromosompar 23.

http://www.sciencemag...
http://www.sciencemag...
Menn med ulik etnisitet for eksempel kvenske, svenske, finske og norske har giftet seg inn i samiske familier, så dette har nok bidratt til at man ser ekstreme frekvenser av mtDNA V og hg U5 blant samene. Min teori er at N3 er så høy fordi antallet kvener økte så dramatisk i nord Skandinavia på 1800-tallet, i en tid når befolkningsveksten var høy over hele Europa på grunn av bedrede levevilkår.

Antakeligvis kom kvenene opprinnelig fra områder i nordvest Sibir, f.eks. fra Komi Republikken og andre steder i nordøst Russland, men bosatte seg i Torneå området fra bortimot 1600-1700 tallet før ganske mange migrerte nordvestover. Komi folket og andre sibirske folk var også reindriftsfolk, så en del kvener har i likehet med samene også hatt denne kompetansen. Noen linker om Komifolket fra Sibir, her er det utrolig mange ”kjente fjes”:
 

http://www.erm.ee/htm...

(klikk på disse bildene for å se den forstørret)

http://www.erm.ee/htm...

http://www.erm.ee/htm...
http://www.erm.ee/htm...
http://www.erm.ee/htm...

(dette var redskaper og livsstil bland komid bønder)

http://www.erm.ee/htm...
http://www.erm.ee/htm...
http://fu.nytud.hu/ne...

(her ser man noe om komid folkets reinsdriftskultur, dessverre kun på ungarsk)

http://fga.com.my/mis... (Komid kvinner)

http://www.tkktk.ee/a... (mer komid folk)

http://www.uwp.no/Bil... (komid folklore)

..............................................
Hei Judas og Krigsbarn

"Krigsbarn skrev:
PS: Weathered har tidligere gjort meg oppmerksom på at "forskere" mener at kvenene i Tornedalen har innvandret fra Tavastland.."

Jeg kan ikke huske at dette er noe jeg har kommet med. Siden du også er kommer med egne teorier så har jeg mine egne etter å ha lest en del om gener og frekvenser, samer, kvener, osv. Slik som i den artikkelen som Judas sendte så er jeg mer og mer overbevist om at kvenene ikke opprinnelig er finsk og at de ikke kom sørfra. Kvenene kom mest sannsynlig fra områder som i dag er i nordvest Russland (Sibir).

Er tilbøyelig til å støtte deg i at den høye frekvensen av N3 i dagens samiske befolkning kom med de folk som er kalt for kvener og som innvandret til nordområdene i Norge hovedsakelig midt på 1800-tallet. Samene er påvist å ha europeiske gener, og har høye frekvenser av hg I og hg R som også sannsynligvis har samiske mutasjoner. N3 er mest sannsynlig av nyere dato blant samene, men er sikkert en gammel hg i andre befolkningsgrupper. Likevel er mange med hg N3 samiske, så forstå meg rett her. Å være samisk er mer enn bare gener, dessuten har man atskillig mer gener enn kun i kromosompar 23.

http://www.sciencemag...
http://www.sciencemag...
Menn med ulik etnisitet for eksempel kvenske, svenske, finske og norske har giftet seg inn i samiske familier, så dette har nok bidratt til at man ser ekstreme frekvenser av mtDNA V og hg U5 blant samene. Min teori er at N3 er så høy fordi antallet kvener økte så dramatisk i nord Skandinavia på 1800-tallet, i en tid når befolkningsveksten var høy over hele Europa på grunn av bedrede levevilkår.

Antakeligvis kom kvenene opprinnelig fra områder i nordvest Sibir, f.eks. fra Komi Republikken og andre steder i nordøst Russland, men bosatte seg i Torneå området fra bortimot 1600-1700 tallet før ganske mange migrerte nordvestover. Komi folket og andre sibirske folk var også reindriftsfolk, så en del kvener har i likehet med samene også hatt denne kompetansen. Noen linker om Komifolket fra Sibir, her er det utrolig mange ”kjente fjes”:

http://www.erm.ee/htm...

(klikk på disse bildene for å se den forstørret)

http://www.erm.ee/htm...

http://www.erm.ee/htm...
http://www.erm.ee/htm...
http://www.erm.ee/htm...

(dette var redskaper og livsstil bland komid bønder)

http://www.erm.ee/htm...
http://www.erm.ee/htm...
http://fu.nytud.hu/ne...

(her ser man noe om komid folkets reinsdriftskultur, dessverre kun på ungarsk)

http://fga.com.my/mis... (Komid kvinner)

http://www.tkktk.ee/a... (mer komid folk)

http://www.uwp.no/Bil... (komid folklore)

Fra den artikkelen Judas sendte: “The Y chromosome haplogroup haplogroup N (LLY22g) has been observed at high frequencies in Northern Scandinavia, the Baltic nations, Finland, and Russia, and is descended from haplogroup K, which originated in Siberia and is believed to have been brought to Northern Europe by Uralic speakers approximately 5,000 years ago. (See Passarino et. al., Different genetic components in the Norwegian population revealed by the analysis of mtDNA and Y chromosome polymorphisms, Eur J Hum Genet. 2002 Sep;10(9):521-9).”

Dette dreier seg vel nettopp om N3, men termer som "mongolsk" er uforståelig, fordi dette er rester av gamle rigide kategoriseringer av mennesker som har vist seg å ikke holde mål. Hvorfor ikke bare si Sibirsk?


Medborgarförslag

 Kvener och lappar i Finnmark . Stöd för Sveriges minoriteter.

Likhet mellan språken Sikens olika benämningar.

Namnförfalskning (Uppdaterat med länk till fornminneslagen) av platser med kvänska namn till samiska dito. Uppdaterat med länk till kvänska platsbenämningar och  fil.dr. Erik Wahlbergs släkt- och jordägare register.


Torne älv som kulturgräns, forskning om Tornedalen. Lars Elenius och Birger Winsa. 

Nyttiga länkar om minoritetsspråk:

http://modersmal.skolutveckling.se/meankieli/

http://www.regeringen.se/content/1/c4/22/18/f5c9eed7.pdf

http://epubl.ltu.se/1404-5508/2004/177/LTU-SHU-EX-04177-SE.pdf
http://www.jokkmokk.se/minoritets_ikon/ikon/Dokument/minoritetssprak_KH.pdf
http://epubl.luth.se/1402-1773/2004/012/LTU-CUPP-04012-SE.pdf


Är samerna Finnmarkens urbefolkning? - Utdrag från boken skriven av arkeologen Karsten Adriansen. Om bl a kväner, finnar, finländare och ILO konvention nr 169.


06-10-12: Doktorsavhandling av Christina Allard om samisk rätt( 2006:32, finns änså länge bara på engelska).

Läs också Juhani Wirilanders utredning om lappskattelanden och näringarna i lappmarken (Inlagt en länk till hela utredningen). Samt Niilo Tervos dito.

HD prövar inte dom om lappskattelanden

 Doktorsavhandling gjort av Arkeologen och Historikern David Loeffler, Norrlands historia skrivs om.  

Om benämningen lappskatt, lappmannen, finni, finnar, lantalaiset och kvener.  

Akademisk avhandling utg. 2004 av fil. mag. Karin Granqvist. Handlar mycket om Jukkasjärvi-området. (På svenska).

 Konflikterna i lappmarken - Är ILO lösningen? Examens arbete från Luleå  Tekniska Universitet, 2003. Markägare kan mista bruksrätten över sin mark (Från Framtid i Nord, 14 juli 2005).07-05-25: Från Norge  

Samer, urfolk og ILO 169 - nordlys.no   Om urfolksbegrepet til Bertelsen     Sametinget en trussel mot demokrati     Nasjonaldag eller samernas dag?  17. mai i Kåfjord    Tor (Om sameflaggning på 17 maj)  Camilla        09 Sjøsamiske kofter før 1850


10 miljoner till kven-kultur     KVENSK SPRÅKRÅD ETABLERT  Lika värde för befolkningsgrupper i Finnmark


Rydd upp!     Nordlys og samisk journalistutdanning - nordlys.no

Kritiserar Samisk Högskola              Sameradioen servil og nasjonalistisk


Kampen for likeverd

I fyr og flamme mot loven    Reiste 100 mil for å støtte EDL     Avvisar samisk rett til Finnmark


 Opprør mot Fefo  ORGANISASJON MOT FINNMARKSLOVEN

Slaktar Finnmarksloven  (Om förberedelserna till Finnmarksloven)   Krever eiendomsrett  Kort salg på vidda


ILO-169, for innfødte eller urbefolkninger?

Den osynlige minoriteten     DET SOVENDE FOLKET

Grov krenkning av minoritetsavis  Kvensk avis stopper opp 

Kommentar Nordlys. no

Ledare för kventunet


Sametinget og Jussprofessor Carl August Fleischer

Om ägande och -bruksrätt till land och vatten.    


07-04-17: NSR- Et etnisk, sjåvinistisk parti

Er samene urbefolkning?     

  Altaposten (Diskussion)  Samer, nordmenn og SMS-meldinger

Samisk råderett over den norske......

Nei til samisk råderett over den norske stats eiendommer


Fellesskapets grunn i Nordland og Troms

Tal av statssekreteraren    Ersättning till samer och kvener

 Same och minoritetspolitik

FORSKJELLSBEHANDLER SAMER OG KVÆNER - Ságat - Samisk avis AS


Bara noen samer har fått erstatning

Kvensk språkreir i Tromsø

KVENSK INSTITUTT I GANG

Verdens første Kvenkulturferstival   MAGER NÆRING


Avinor tar våran bästa betesmark. Krever erstatning for 45.000 rein

  Sametinget uppträder arrogant.  Reindrift och rätt  En Rein bluff!

 Säger nej till samelandslaget.  Renägare kräver miljoner för Alta radar.

LØNNSHOPP I SAMETINGET PROVOSERER   Miljoner till samerna

SAME-AP VIL HA MER TIL KULTUR OG NÆRING  Mer makt åt samerna

Sameby stoppar mineralprospektering  Bomstopp för mineralutvinning. 


Populistisk om samene, av Karsten Adriansen, arkeolog.

Populistisk om samene, av Oddmund Daleng, Oldervik

Populistisk om samene , av Karsten Adriansen, arkeolog.

Populistisk om samene-  Hålogalandseiendommen


Karsten Adriansen (Hemsida)

  Forskning om bl.a. European DNA. Uppdaterat med Mats Hägglöfs inlägg och forntida karta över Nordkallotten. Flera kartor. Länk till Kyrös forntida historia.

Är samerna Finnmarkens urbefolkning? - Utdrag från boken skriven av arkeologen Karsten Adriansen. Om bl a kväner, finnar, finländare och ILO konvention nr 169.


– SAMISK OG KVÆNSK FOR NYE HJELPEPLEIERE

DEN FINSKE STATEN OG SAMENE

www.finsk.no (Forskning om kvenska namn i Nordreisa). Artikkeli kveeneistä. (article136336-1.html )   Tre stammers møte.

Går samerättsutvalget för långt?

Fiskerätter på grund av etnicitet

Positivt at Sametinget tar opp kvenske saker


Svein Lund, samerett og venstresiden


Europarådets granskning av Norges behandling av minoriteter

"Likevel forekommer det fremdeles svakheter på ulike områder. Det er behov for økt innsats for å synliggjøre nasjonale minoriteters særegne kultur i utdanningssystemet og i media og for å bedre deres deltakelse i beslutningsprosesser."

- Det er ministeren som mobber

Nei til kvenene


POLSK DOKTORGRAD PÅ KVÆNENE

Lytt till partiet Olli!

(PS: Bl.a. Sametingspresidenten Aili Keskitalo och Samernas riksförb.ordf. Silje Karine Muotka samt sametingsdirektören Heidi Salmi i Norge är bördiga från kvenska släkter i Tornionlaakso/Tornedalen).

Även Direktören och sametingsrepresetanten i Finnmarksegendomen Egil Olli härstammar från kvenska släkter i Tornionlaakso (Muonio).

Läs om Hætta släkten och Eira m.fl.


KVÆNFORBUNDET- SKEPTISK TIL SAMETINGET

Lukket styremøte i Finnmarkseiendommen

KVENSK INSTITUTT- BYGGES FYLLES OPP


Kvenerna vill ha representation i Finnmarksegendomen.

Samisk diktatur   Altapostens åsikt

Full boikott av Finnmarksloven.

Känner sig överkörda.  Ingen god start för samarbete (Finnmarksloven; Stopp för mineralutvinning.). Uppdaterat om Tromsö historia. Urklipp från vår hemsida gällande: Nordkallottens historia. Uppdaterat: Alta är en flerkulturell by. 


SAMENE IKKE FØRST LIKEVEL-


Om platsers namn.  

www.nordlys.no / Ytring
Av: Gisle Larsen, Tromsø. Ulf Johansen skriver i Nordlys 21.10.06 om at mange samiske stedsnavn er utgått fra urnordisk, som et svarinnlegg på noen ...
www.nordlys.no/debatt/ytring/article2390647.ece - 58k - 4 nov 2006 -

 Framtid med samer som urfolk eller nordmenn?

www.nordlys.no / Ytring
Framtid med samer som urfolk eller nordmenn? I Nordlys mandag 30.10.06 har Lars Magne Andreassen, forsker ved Nordisk samisk institutt og Hadi K. Lile, ...
www.nordlys.no/debatt/ytring/article2390650.ece - 59k - 4 nov 2006


Uppdaterat: Finnmarksloven skall favorisera samerna.  

Avhandling om Finnmarken. Läs om Finnmarksloven här: Nettbasert versjon av informasjonsbrsojyren på norsk.

Tvist mot staten angående äganderätt över Svartskogen i Manndalen,  Troms i Nordnorge. Uppdaterat.

  Finnmarksloven. Uppdaterat: Finnmark Fylkesting stöder förslaget. Godkänt av Odelstinget 05-05-24. http://www.altaposten.no/nyheter/article20213.ece


Uppdaterat i länkar bl.a. www.kvener.no  Gå till sist opppdatering, uttalelse om Finnmarksloven.

 Uppdaterat med: Få fram det kvenska i Kåfjord. Kvenerna i Varanger. Kvensk erkänns som eget språk i Norge. Intervju med Aniita Viinikka från Tromsö universitet i Päivän Tiima. Urklipp från Ruijan Kaiku bl.a. om erkännelse om att kvenerna är ett urfolk och att de skall ha en rättvis statlig stöd till forskning och bevarande av deras kultur. Inlägg av Bjørnar Seppola. Öppet brev från NKF:s årsmöte i april 2005.

 Lite om Finnmarkslagen.

 Information om mötet i Hetta, Enontekiö  den 20 september -04. Om forskningens framskridande gällande Lapin befolkningens bosättnings och rättsliga mark - och vatten användnings och ägandehistoria.  Insatt Helge Guttormsens artikel om kvenerna, 2004 och en ethnographisk karta från 1861av J. A. Friis. 06-09-21: Stoppa galenskaperna


Samer och kvener skall höras. Samekonventionen en brännhet fråga.

Uppföljningsartikel i Rondellen om ursprungsfolk.

Jakt och fiskesamerna

Ny gammal bevisning i renbetesmålet.

Samekonventionen söndrar Norrbotten. Stor okunskap om kväner. (Kuriren.nu)

Läs konstitutionsutskottets betänkande (2005/06:KU19) angående de svenska minoriteterna.


06-05-12: Uppdaterat med; SVT Västerbottensnytt samt, Det finns ingen renbetestvist längre. Förhandlingar om renbetet i Härjedalen.

  Fjällfolkets upprättelse


  Ersättning till markägarna för renbetet på väg att lösas. 

Rätten till skogsvård skall värnas

http://www.natverketnorden.se/index.htm Förening för civilt egendomsskydd.

 Vi är ingen aggressiv part!  Fyra partiledare till LRF stämma.

Jämtlandsradion.  Uttalande i sameradion om föreningen. Vill göra affär med staten.   


06-07-04: Odemokratiska beslut!

Entydligt "Nej" till samekonventionen.

Väljare ser rött efter regeringens arrogans!

De senaste svenska utredningarna är begravda.

Läs mer på Netverk Nordens hemsida.

Arvidsjaur säger nej till samekonv.

Vilhelmina, Sorsele och Tärna-Stensele säger nej till samekonv.

Junilistan om Nordiska samekonventionen.

På Kiruna kommunstyrelsens möte måndagen den 29 maj, antogs att kommunen skulle gå emot den planerade Nordiska samekonventionen. De skall i stället verka för att det startas en opartisk forskning och utredning om vilka ursprungs- och minoritets folk (läs sammandrag av remissvaret på Sap-sidan), som finns inom kommunens gränser och deras rättigheter.

En utredning för papperskorgen.

Läs också: Satsning på alla tre kulturer.

Samekonventionen bör ej ratificeras. EU-jurist, jur kand Lars Ola Hull

Dåligt förslag, ger stat i staten! LRF:s ordf. i Västerbotten Arne Lindström. På LRF-stämman i Piteå vidtogs motionen om att skogs- och jordbruk skall likställas med rennäring och att renskötseln skall drivas med avtal med markägare, som andra näringar, och inte med sedvana. De vill att det ska bli obligatoriskt för samebyar att ha samråd när renar strövar på vinterbetesmark. 
LRF:s styrelse fick i uppdrag att komma på ett sätt att reglera renskötselns skador på åkrar och skog. De vill också att det ska stå i lag hur lång tid en sameby har på sig att svara på ett begärt samråd om avverkning inom rennäringens åretruntmarker.

Länsstyrelsen går också emot Samek?
Så även Jakt och fiskesamerna.


Biskoparna i Norr ljuger!


06-04-04: Från Västerbottens Re:agera: Debatt om jakt och fiskeutredningen.Uppdrag Gransknings debatt: Senaste inlägg. 


  Stora värden står på spel. Om bl.a. rennäringslagen.

Tidigare debatt.


06-03-06: 500 ren på tomten.

 Markägare överklagar renbetes dom. Dom i Nordmalingmålet. Tingsrättens bedömning. Uttalande av Lars Ola Hull, Jur kand, specialist i Europarätt. 

 Våran sammandrag av Idre domen. Där nämns på s. 284-285 Sondowara och Songamotka samt att Finnar =Samer s. 138, samt att Finland=Sameland s.139, (s. 271, s. 284) . Orsak till rättegången.  Där åberopas både Europakonventionen och FN konventionen s.343. Hela Idre renbetesmålet:  http://www.oloft.com/rendomen.pdf  

Byalag på krigsstigen.

Från förhandlingarna. Markägare ovanför odlingsgränsen bildar nätverk.Läs del betänkande från Jakt- och fiskeutredningen ovan odlingsgräsen: http://www.regeringen.se/sb/d/5290/a/39380

Samt Kuriren.nu:s debatt.

Här kan du ladda ner utredningen!


06-01-30:Uttalande av kommunalråden i Kiruna och Arjeplog till landshövdingen. Ylläs och Levi söker svenskt arbetskraft. Byautveckling i turistorterna Ylläs och Levi. (www.levi.fi) Läs också om tillväxtorten Kilpisjärvi här. Kiruna kommuns engagemang i EU- projekt om Nordkalotten och älvdalen. Uppdaterat med länk till Meän-Väylä projektet. 

 Sveaskog satsar på turism.

  Fjällprogrammet för Norrbotten . Vårt genmäle till länsstyrelsens utredning och förslag. Uppdaterat med "Bakslag för renbete".

  Så skall miljön i skogs och fjällområden räddas. Landshövdingen kördes ut med bandvagn till älgjakten.


Brev till Ekström. Statens utredning om jakt och fiske. Vårt möte med Sören Ekström.

Uttalande från jakt- och fiskeutredarn Sören Ekström. Intervju sänt i Päivän Tiima om uttalandet. Sameförfattaren L. Lundmarks utlåtande till Jakt- och fiskeutredningen. Förkortad version gällande lappskattelanden från utredningen. Uppdaterat med länk till Jordebok och ägande samt juridisk information. Juristerna från LRF och Sveaskog. 

Tiden börjar rinna ut för våra möjligheter att göra vår röst hörd här ovanför odlingsgränsen om våran "kvarvarande" rätt till jakt och fiske, och ättlingar till de bofasta ursprungsbefolkningen som hade jakt och fiske som sin huvudsakliga näring ovanför odlingsgränsen, behöver inte vänta på något stöd från de lokala förtroendevalda i Jägarförbundet bl.a. enligt deras egen utsago (fast de betalar in medlemsavgiften). "De vill inte synas i medierna för sina eventuella ståndtaganden och stöd". 

Utredning föreslår stärkt jakträtt till samebyarna.

Sammandrag av utredningen.


06-01-09: Sol under horisont.     Björnspår i Karesuando. Bigfoot.


 05-08-31: Om Demografiska databasens deltagande i en ny projekt. Umeå universitets strategi 2004-2007.


 Från rennäringsdelegationens sammanträde.

Rennäring som hobbyverksamhet.

 Om Sveriges rikets grundlag 1734. Uppdaterat med Konungs brev. Sveriges regering har börjat hänvisa till avtal tecknade år 1751. Även om Lagfart, Lagastånd och Lagahävd.

LRF:S ståndpunkter :dokument/LRF.html


04-10-20: Vi har en berättelse från 1887, "Lappland det stora framtidslandet",om ett möte med björn som också slutade tragiskt.


04-06-24: Pengar till Eu-projekt och stöd till minoriteter i Tornedalen.


04-06-24: Svar har inkommit från Same och jordbruksministern Ann-Christin Nykvist efter 108 dagar på våran förfrågan om informationsbladet om samer.

 Svar har inkommit från våran nya Landshövding, efter 60 dagar. Uppdaterat med Suonttavaara lappbyns utlåtande och protokoll från Saivomuotka Bysamfällighet.


04-06-23: Forskningsrapport gjort av Mats Hägglöf i Stockholm om rennäringen.


04-06-15: Det har nu gått 100 dagar sedan vi sände vår förfrågan till Same- och jordbruksministern Ann-Christin Nykvist, 59 dagar har förflutit när brevet till Landshövding Per-Ola Eriksson sändes och 51 dagar när förfrågan sändes till Utbildningsministern Thomas Östros. Vi ska väl inte förvänta oss att förvaltningslagen följs här högst uppe i lappmarken då Sveriges rikets grundlag inte heller respekteras vid myndighetsutövning mot oss.

Läs också om att: 500 elever lär sig mer om samerna.


04-05-03: Brev till våran nya Landshövding. Uppdaterat med avvittringskarta till händelsen om fiskekoja och nätbod.


04-04-23: Brev till Utbildningsministern Thomas Östros.


04-03-31: Angående om den s.k. informationsbladet om samer till högstadieelever i Sverige. Uppdaterat.


4-02-18: Kort sammanfattning av områdets näringsutövning. Uppdaterat.


03-12-10: Motion till Socialdemokraternas distriktskongress.


03-10-09: Inlagt i tidig historia om benämningen lapp och i Finland kvarvarande alla näringsgrenar för ortsbefolkningen i lappmarken.


03-07-03: Klipp ur Rujan Kaiku ( Kvänernas tidning).


03-06-25: LRF, familjeskogsbruk och renskötsel i samverkan.


03-06-24: Om renskötselns uppkomst. 


03-06-23: Aktuella tidningsurklipp. 


03-06-10: Bättre rätt till land och vatten ovan odlingsgränsen.


03-06-06: Historia bl.a. om renen.


03-06-05: Lappar


03-06-02: Rennäring som riksintresse ( Utredning Ren 2000


03-05-12:Uppgift till nybyggen om skogsrenarsskötsel m.m.; Samt om identitet, som är uppdaterat nyligen.


03-04-22: Hur är det i Finland och Norges lappmarker?

Uppdaterat i dokument: Invandringen av renskötarfamiljer från Kautokeino till Karesuando området (Enontekis) under 1850-1870-talet.


03-01-20: Nu har vi lagt in Länkar till andra intressanta sidor på Internet. Om Ni själva har en länk att rekommendera så hör gärna av Er. Vidare finns en ny flik kallad Dokument som kommer att innehålla lite av varje. I övrigt så har hemsidan uppdaterats lite här och där, t ex med en del nya bilder.


03-01-08: Alla är välkomna att höra av sig (maila eller ring) om det är något Ni tycker skulle vara med på hemsidan. För tillfället har vi lite ont om foton och bilder, men det ska väl dyka upp så småningom.
03-01-07: Vi har fått ny adress till vår hemsida:www.suonttavaara.se Dit kan man också gå via Karesuandos egen hemsida:www.karesuando.se
02-12-16: Hemsidan är upplagd på nätet. Den kommer att uppdateras regelbundet efter nyår.
Tillbaka till startsidan