Klipp ur Rujan Kaiku 16-05-03

Tornedalingene er den opprinnelige befolkningen i Tornedalen

Text Liisa Koivulehto

Tromsö Norske Kvenernas Forbund/Rujan kveniliito var representert på årskongressen til tornedlingene ved leder Björnar Seppola. Seppola brakte hilsener og fortalte blant annet om urfolkserklaringa.

- Tornedalingene ser på seg som ett folk og oppfattar seg som den opprinnelige befolkning i området. Detta er så selvsagt at de engang ikke har kommet på at de måtte erklare seg som det. Men så har jo ikke Sverige anerkjent ILO-konvesjonen, og situasjonen der er ikke så tilspisset som i Norge og Finland, sier Seppola.

I följe Seppola betrakter tornedalingene seg som urfolk - opprinnelig befolkning - enn minoritet.

De er jo en majoritet i Tornedalen og svenskene er minoritet. Svenskene har kommet til deres område etterpå, det er det liten tvil om.

Verdenskongress

Seppola dröftet også tanken om att kvenene og tornedalingene går sammen om å söka medlemskap i den Finsk-ugriska verdenskongressen, som er samarbeidsorgan for de finsk-ugriske folk.

 - Vi har jo et felles språk, sier Seppola.

Den finsk-ugriska verdenskongressen ble holdt i Finland i 2000 forige gang. Neste kongress er i Estland i 2004.

( Rujan Kaiku är en månadstidning som ges ut från Tromsö och trycks på norska och meän kieli.

Adress: Hansjordnesgt. 9, N-9009 Tromsö.

Telefon: (+47) 7761 9490. )