2006-03-30 08:05:00

Nej till nätfiske

En tidigare hög tjänsteman på Länsstyrelsens renäringsdelegation, Jan Ivar Rönnbäck, har fått avslag av länsstyrelsen på en begäran att få nätfiska för husbehov i Pite älv. Ståkke sameby begär nu att regeringen upphäver det beslutet och ger Jan Ivar Rönnbäck nätfisketillstånd.

Rönnbäck är även fisketillsynsman i området och samebyn hävdar att ett nätfisketillstånd för Jan Ivar Rönnbäck väsentligt skulle förbättra fisketillsynen i området. Samebyn hävdar i ett brev till regeringen att ett nätfisketillstånd för Jan Ivar Rönnbäck väsentligt skulle förbättra fisketillsynen i området.

– Det är uppenbara brister i fisketillsynen där uppe, det har de själva hävdat, säger Jan Ivar Rönnbäck.

Hur ett tillstånd att fiska med nät skulle göra Jan Ivar Rönnbäck till en bättre fisketillsynsman har Dan Blomkvist, som handhar fiskefrågor på Länsstyrelsen, ingen förståelse för.

– Det anser inte vi vara ett argument som påverkar vårt beslut, säger Dan Blomkvist.

Jan Ivar Rönnbäck arbetade tidigare på länsstyrelsens renäringsdelegation men gick i pension för ett drygt år sedan. Delegationen har bland annat som uppgift att besluta om det högsta renantal varje sameby får hålla, pröva ansökningar om ekonomiskt stöd till rennäringen med mera.

Jan Ivar Rönnbäck har köpt en fritidsfastighet i Forsnäs högt upp i Piteälven. Där vill han fiska med fem nät för husbehov från Forsnässjön till och med Volvojoaure.

– Det vore en trevlig verksamhet de få gånger jag är där uppe, säger Jan Ivar Rönnbäck.

Men Rönnbäck har alltså fått avslag på sin begäran om detta hos Länsstyrelsen.

– Han uppfyller helt enkelt inte punkt 1, 2 och 4 i den policy som fördelar vilka som kan få tillstånd, säger Dan Blomkvist.

Punkt 1 är att rätt till fiske förhushållsbehov i första hand ges till utpräglad glesbygdsbefolkning boende ovan odlingsgränsen, punkt 2 är att tillstånd inte ges till personer boende utanför fjällkommuner om inte särskilda skäl föreligger. Punkt 4 säger att om särskilda skäl föreligger kan Länsstyrelsen i ett enskilt ärende göra undantag från denna policy. Sådan särskilda skäl är till exempel när någon som under lång tid varit bosatt i en fjällkommun och haft tillstånd, numera inte längre uppfyller policyn.

– Jan Ivar har ju köpt stuga i området, han har inte bott där. Han har i och för sig varit verksam i jobbet där tidvis, men har ju bara sommarstuga där, säger Dan Blomkvist.

Dan Blomkvist vill inte spekulera i varför en tidigare tjänsteman på rennäringsdelegationen får hjälp och stöd av en sameby för att få tillstånd att nätfiska för husbehov i Piteå älv.

– Ja, det är ju lite ovanligt. De kanske känner varandra, höll jag på att säga, säger Dan Blomkvist.

– Jag har ju verkat med samefrågor i hela mitt liv. Om jag kan vara till nytta och hjälp så är det inget konstigt med att jag skulle få ett sånt tillstånd, säger Jan Ivar Rönnbäck.

– Det är mellan samebyn och Jan Ivar Rönnbäck, något mer vill jag inte uttala mig om, säger samebyns ordförande Roland Larsson.


Från Länsstyrelsen i Norrbottens läns Rennäringsdelegationens sammanträdes Protokoll 5, 2005

PROTOKOLL 5, 2005

1(5)

Sammanträde med rennäringsdelegationen

Lokal

Sammanträdeslokalen, fjällförvaltningen Jokkmokk

Tid

Tisdagen den 25 oktober med början kl.13.00

Rennäringsdelegationens ledamöter:

Håkan Spett, ordf      Bengt Ek         Lars-Erik Kuhmunen

Birgitta Norling           Hans Swedell  Olof Jonas Nutti

Föredragande:

Dan Blomkvist via videokonferens Andreas Broman via videokonferens

Erik Gustavsson     Gunilla Manbré

Gunilla Nyberg       Jan-Olov Westerberg             Inger Westerberg, sekr.

Dnr

9705-05

§ 93

Ansökan från Jan-Ivar Rönnbäck, Kabelvägen 13, 972 53 Luleå, om markupplåtelse för fritidsbostad i Forsnäs på statens mark ovan odlingsgränsen inom Ståkke sameby, Arjeplogs kommun. Byggnaden har ursprungligen uppförts med stöd av den samiska renskötselrätten § 16 RNL.

Bifall Tid fem år från och med 2005. Grundavgiften är 765 kr år 2005.

Om Nuulanki, nybygget som skövlades och brändes ned.