NYHETER

2005-03-14  kl 06:30 
Länsstyrelsen fick ge vika i tvist om sjö

BODEN, KURIREN.

Robert Lund i Vitbergsträsk vann tvisten mot länsstyrelsen.
Myndigheten har backat och tillmötesgår kravet att hans sjö ska stå kvar i hans ägo.
– Jag är mycket nöjd, säger han.

Stormyrans naturreservat handlar om ett drygt 2.000 hektar stort markområde, mestadels myrmark, som ligger i Bodens och Jokkmokks kommuner, drygt 20 kilometer nordväst om Vidsel.
Syftet med att bilda reservatet är enligt länsstyrelsen att bevara den biologiska mångfalden samt att vårda och bevara områdets värdefulla naturmiljö av våtmarker, sjöar, skogar och fågelliv.
Ersättningar betalades ut
Efter värdering och förhandlingar har staten köpt in större delen av reservatet från de tidigare markägarna.
För tio av fastigheterna har så kallad intrångsersättning betalats ut.
Av Robert Lund ville länsstyrelsen köpa in 90 hektar skogs- och myrmark på andra sidan sjön Vitbergsträsket sett från hans hus. Han var länge emot detta men skrev på till slut eftersom han var säker på att staten annars skulle tvångsinlösa hans mark.
Fanns inte med från början
När Robert Lund sommaren 2003 fick det skriftliga beslutet att reservatet var bildat upptäckte han att sjön ingick i området trots att den inte funnits med i det avtal han skrivit under. När han påpekade detta erkände myndigheten att ett fel hade begåtts.
Men eftersom beslutet redan var fattat ansåg länsstyrelsen att sjön inte kunde undantas från reservatet.
Robert Lund överklagade beslutet till miljödepartementet och regeringen gav honom rätt. Beslutet revs upp och tidigare i veckan kom ett nytt besked från länsstyrelsen.
 – På grund av denna felhantering vid reservatsbildningen har länsstyrelsen valt att tillmötesgå markägarens synpunkter för områdets avgränsning. Sjön Vitbergsträsket omfattas därför inte av reservatsavgränsningen, skriver länsstyrelsen i sitt nya beslut, säger han.
Robert Lund är mycket belåten med att han fick länsstyrelsen att ändra sig:
”Nu slipper jag”
 – De sade att det inte skulle gå att ändra beslutet men de fick ge sig. Det här visar att det lönar sig att protestera, även fast det tar tid. Nu har jag fått skriftligt på att sjön är kvar i mina ägor och det känns skönt, säger han och tillägger:
 – Jag hade kunnat gå hur långt som helst med det här fallet, men nu slipper jag det, säger Robert Lund.

Pia Bäckström