Minoriteter

Minoritetspolitiken omfattar frågor om skydd och stöd för de nationella minoriteterna och de historiska minoritetsspråken.

Budgetpropositionen 2006

I budgetpropositionen för 2006 avsätts 10,4 miljoner kronor för politikområdet minoritetspolitik.

En del av pengarna används som statsbidrag till kommunerna och landstinget inom de språkliga förvaltningsområdena i Norrbottens län för kostnader som uppkommer till följd av lagstiftningen om rätt att använda samiska respektive finska och meänkieli. Länsstyrelsen i Norrbottens län fördelar pengarna med utgångspunkt i en uppskattning av antalet invånare i respektive kommun som talar samiska respektive finska och meänkieli samt kommunernas behov av att vidta åtgärder.

Av resterande medel används en stor del till att ekonomiskt stödja organisationer som företräder nationella minoriteter.