Staten bryter mot EU-lagen

NSD Insändare06-07-14

Den svenska staten bryter mot EU-lagen när man utestänger det svenska folket från att bedriva näringsverksamhet på de statliga markområden, som samebyar i dag innehar ovan odlingsgränsen.

Enligt avtalsom Sverige undertecknade i samband med inträdet i EU 1993, så förband man sig också till att följa en rad lagar och förordningar. Där ibland lagen om fri konkurrens och ett fritt näringsutövande inom unionen.

Detta avtal bryter alltså Sverige mot när de förvägrar den stora delen av den svenska befolkningen att bedriva näringsverksamhet inom de områden ovan odlingsgränsen, som staten idag räknar som samebyarnas marker.

De områden som samebyarna använder sig av i dag är inget område som de har någon som helst exklusiv äganderätt på. De kan därför inte heller, som man gör i dag, utestänga andra människor från att köpa, sälja eller arrendera marker och fastigheter, samt bedriva näringsverksamhet där. Allt enligt den EU-rätt som råder.

Eftersom att varken staten eller samebyarna i dag har några lagfarter eller andra papper som visar äganderättsförhållandena så måste också den svenska staten släppa dessa marker fria eller återbörda markområdena till dem som med lagfart och andra äganderättspapper kan göra anspråk på dem.

I annt fall bryter man både mot den svenska grundlagen om äganderätten samt EU-rätten om fritt näringutövande under fria konkurrensvillkor och skall därför stå till svars för detta.

En som kämpar för fri bosättning och fri näringsverksamhet ovan odlingsgränsen.