Sveaskog satsar på turism - bildar nytt bolag

NSD 06-01-10 LULEÅ.Sveaskog satsar på ett nytt dotterbolag, Sveaskog naturupplevelser. Bolaget kommer inledningsvis att prioritera Norrbotten och Västerbotten för att skapa samarbete med lokala entreprenörer.

 
Dotterbolaget bildades vid årsskiftet och vd blir Mikael Linnander, som har lång erfarenhet av entreprenörskap och turism.

- Sverige behöver fler företag som utvecklar jakt, fiske och kommersiellt bärkraftiga naturupplevelser med hög kvalitet. Bolaget ska också hjälpa lokala entreprenörer, att få tillgång till jaktmarker, fiskevatten och naturområden, säger Sveaskogs vd Gunnar Olofsson. Men också hjälp med marknadsföring och försäljning för att utveckla naturturism på statens marker.

RIKA NATURTILLGÅNGAR

Syftet är att skapa jobb och ekonomisk tillväxt för att ta vara på den svenska naturen då Sverige är rikt på skogar, sjöar, älvar och andra värdefulla naturtillgångar. Mikael Linnander, tillträder tjänsten i april. Fram till dess är Gunnar Kjellberg tillförordnad vd. Bolaget kommer att verka från Östersund med 30-40 anställda. Styrelsen består av Yngve Bergqvist, Icehotel i Jukkasjärvi, Maria Lilja, tidigare vd för Nyman och Schultz, Claes-Göran Österlund, vd för Göta kanal. Sveaskogs vd, Gunnar Olofsson har utsetts till styrelseordförande.

Publicerad: 2006-01-10 00:05
Uppdaterad: 2006-01-10 00:05

Av Conny Viklund