Nyheter

 

Europarådets kommentarer om Norge
Europarådet har levert sin rapport om Norges oppfølging av rammekonvensjonen.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Forskningsseminar om nasjonale minoriteter
27. november arrangerte departementet i samarbeid med Norges forskningsråd og NOVA et seminar om forskning om nasjonale minoriteter. På seminaret deltok representanter for de nasjonale minoritetene, forskere og medarbeidere fra departementene.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Økte bevilgninger til nasjonale minoriteter
I statsbudsjettet for 2007 er det foreslått å øke tilskuddsposten til nasjonale minoriteter med totalt 1,12 million kroner. I tillegg er det foreslått bevilgninger til Norsk Skogfinsk Museum og Jødisk museum.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Billighetserstatning til utdanningsskadelidende samer og kvener
– Det er gledelig at de første sakene med oppreisning til samer og kvener som mistet skolegang under andre verdenskrig nå er ferdigbehandlet, sier statssekretær Berit Oskal Eira.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Om Nytt om nasjonale minoriteter