Den Nordiska samekonventionen en ren katastrof

 En s.k. expertgrupp har presenterat ett utkast till nordisk samekonvention. Betänkandet har utarbetats av i första hand representanter från rennäringen. Detta märks också i resultatet där man tex. i området samiska näringar endast berör rennäringen. Man påpekar dock att detta skall ses mot en bakgrund att det är en överenskommelse mellan länder för att underlätta tex. renskötseln men många förslag visar att de förslag som presenterats inte har någon som helst gränsöverskridande betydelse. Jakt- och fiskesamerna kommer därför inte under några som helst omständigheter att godkänna dess innehåll.

http://www.jaktochfiskesamerna.se/