Karesuando den 23 april 2004
 
Till Utbildningsminister Thomas Östros för kännedom.
 
Hej!
Vi skickat för ett tag sedan ett brev med några frågor och klargörande som Same och Jordbruksministern skulle svara på angående utgivningen av broschyren: "Same - same but diffecult".
Tyvärr har vi inte fått något svar och materialet, som är framtaget av Jordbruksdepartementet, har redan utdelats till samtliga svenska högstadier.
 
Vi anser att utbildningsmaterialet ej har den kvalitet som vi tycker att läromedel som används i våra svenska skolor skall ha. Det saknas t.ex.. fakta underlag och källhänvisningar. Påståendena i broschyren verkar tagna från luften och på vissa ställen är historien som det framställs där, en ren förfalskning av dito.
 
Vad tycker du om utbildnings broschyrens kvalitet?
 
Brevet som vi skickade till Ann-Christin Nykvist den 4 mars 2004 hittar du på vår hemsida:w1.981.telia.com/~u98102445/ gå sedan till nyheter och informationsbladet om samer.
 
Hälsningar

Suonttavaara Lappby