Ur programmet " Kampen om land och vatten" som sändes den 29 och 30 december 2003 i Sveriges radio kanal 1 på kvällarna kl. 21.00.

Program serien är gjort av Bertil Isaksson på Pajala redaktionens finskspråkiga sändningar. Denna del var på svenska språket och kan fås från utbildningsradion.

Här följer ett utdrag av intervjun som gjordes med Filosofie doktorn Lennart Stenman från Karlstad:

" Kan man få en slutgiltig lösning på äganderätten, då har man löst alla andra problem också, för i det följer med att jakten tillhör markägaren och fiskerätten tillhör den som har vattenrätten och vattenrätten tillhör den som har strandrätten och de är rätter som går tillbaks till medeltiden"

Vilka möjligheter finns att utreda det här?

" Från statens sida är intresset mycket måttligt. Man går inte längre tillbaka för Lapplands del än till 1850-talet och knappat till det eller till senaste avvittringen. Men avvittringen är ju någonting som har utförts på administrativ väg; där staten har utfärdat reglerna, statens tjänstemän har genomfört arbetet, länsstyrelsen har fattat besluten och om någon har överklagat har ärendet hamnat hos en statlig myndighet och är väldigt lite juridiskt prövat.

Då måste man också komma ihåg att utredningar och mesta uttalanden är svårt att betrakta på annat sätt än partsinlagor, då man enbart har tagit hänsyn till dom renskötande samerna. Och där har vi också den historiska ursäkten till samerna som naturligtvis är riktig för att det finns mycket klandervärt av statens behandling av samerna, men då måste man komma ihåg att det gäller ju samtliga samer, inte bara de renskötarna.

Går vi tillbaka till 1800-talet så var ju flertalet av befolkningen också renskötare. Men vem som har fått betala det största priset är ju de markägande sameättlingar som sitter på sina förfäders lappskatteland. Dessa har vid avvittringarna förlorat en hel del utav lappskattelandet. Sedan har de vid tilläggs avvittringarna förlorat ytterligare och egentligen är de dom som nu skall få betala för den historiska ursäkten genom att ge samerna större rättigheter på deras marker. 

Går förslagen igenom kan till exempel de renskötande samerna få sälja jakt och fiskekort på privat mark. Och det kommer naturligtvis att förstärka tvister".

Vad skulle du vilja att staten gjorde nu?

" Att staten tillsatte en opartisk utredning med representanter för olika vetenskaper och som inte nöjer sig med att som nu gå tillbaks till mitten av 1800-talet, utan går så långt tillbaka som möjligt och då måste man åtminstone gå tillbaka till 1500-talet och följa utvecklingen framåt.

Staten kan ju inte tjäna någonting på en sådan utredning, men den riskerar stora förluster. Staten kan inte få mera mark men den riskerar att förlora mark. Och då frågar man sig om det är värt priset för att slippa konflikter", säger Lennart Stenman.

Läs också delar av hans utredning på vår hemsida: "Bättre rätt till land och vatten ovan odlingsgränsen".