Ämne :: Marknader i Tornedalen
Marknader i Tornedalen

"Tämä saatta lähtä vähän etäsistä aijoista, mutta
paremmin sappi käsittää.
Ensin on pohjosessa (700-1200-luuilla) kulkenhet
bjarmit ja syrjäänit ja karjalaiset, joila oli
yhteyksiä muinasen Suur-Bolgarian valtakunnan kansa.
Lainasanoista näkky, ette karjalaiset ja syrjäänit
olit kosketuksissa. Karjalaiset loit Pohjanlahden
perukalle oman kauppaföreeningin. Etenki nykysten
Tornion-Oulun seutua karjalaiset asuttiit.

Kun mongolit Tsingis-kaanin joholla tulit Venäjälle
1200-lu´ulla, se oli Bolgarian loppu. Kuningas
Haakonin saagassa sanothan, ette bjarmia tuli niitä
pakosalle Pohjas-Norjahan 1238 ja 1251. Sait
asuinpaikaksi Malangenin pohjaspuolen (Karlø =
karjalaisten saari).

Piain ruotsalaiset ajoit karjalaiset poies Oulun
seuulta. Osa pakenit Vienan ranthan ja syntyi Vienan
karjala. Rauha saathin 1323. Ruotsin valtausmeininki
jatku aina vain ja karjalaisia vainothin. Albrekt
Mecklenburgilainen kirjotta 1365, ette ranta-alan
talonpojat on olhet permien kyytimiehinä ja kieltää
kaupan Ulvilasta ohi etelhän käsin (Tukholmaan ja
Tallinnaan). Kristofferin maanlaki 1442 kieltä maa- ja
kulkukaupan:
"Sen sijaan markkinat olivat maanlain mukaan
sallittuja. Niitä pidettiin vuosittain määräajoin
määräpaikoissa sekä kaupungeissa että maaseudulla" ,
kirjotta "Halpa hinta - Pitkä mitta -
Vienankarjalainen kulkukauppa" s 15.

Viholisuuksia oli, koska karjalaiset katsoit Tornion-
ja Oulujokisuitten heile ja Novgorodile kuuluvaksi.
Väliin tulit sotaretkele välheen kävit kauppaa.

"Maunu Eerkinpojan viitoittamalla linjalla: kaikki
kauppa pyrittiin keskittämään kaupunkeihin, mutta
niiden ohella säilyttivät asemansa myös vanhat
markkinapaikat. Pohjanmaan kaupan keskuksia olivat Ii,
Kemi, Oulu ja Tornio. Näihin neljään Pohjanmaan
lailliseen satamaan saivat ulkomaalaisista tulla vain
vienankarjalaiset, ja näissä heiltä perittiin ns.
venäläistullia. Sen lisäksi heidän oli maksettava
satamaveroa näädännahka tai leiviskä hamppua
veneeltä." (mts. 17)

Torniossa 1519 näki Olaus Magnus bjarmien ja Ruotsin
eri alueiden kauppiaiden tulleen suurin joukoin
nahkojen ostoon. Jo ensimmäisenä luvallisena
kaupantekovuonna karjalaishaapioita (veneitä) tuli 47.
Tornion kauppapaikasta oli tuolloin tullut
pirkkalaisten keskuspaikka, jonne heidän pohjoisesta
keräämänsä turkikset runsaimpina kulkeutuivat (mts.
17-18). Kauppiaat tulivat kahdesti vuodessa.
Kevätkesän vetonaulana olivat Pohjois-Pohjanmaan
suuret lohimarkkinat, talvella taas kävi turkisten
kauppa.

Vasta Täyssinän rauhassa 1595 tuli kiistelty
karjalaisrannikko valtiollisesti kuulumaan Ruotsiin.
(mts. 21)

Oulu perustethin 1610, Tornio 1621. Mutta karjalaisten
kauppamatkat jatkuit - usein tulliasemitten ohi -
sesama joppaus oli käynnisä ko nykki."
Matti Pilhjerta


Inlagt av Faravid den 23/04/2007 18:29