Skrivelse från finska lappbyar till Högsta domstolen angående kriterier till sametinget 2000-01-07

 

(Sammanfattning av skivelsen tolkat till svenska)

 

Högsta domstolen beslutade emot gällande lagstiftning vad gäller definition av urbefolkning.

( Internationell definition bygger på följande: Man går så långt tillbaks i tiden som möjligt)

600 personer överklagade beslutet som sametinget tog.

Enligt gällande lag för valbar i Sametinget fyllde de sökanden de kriterier, men avslogs trots att sökanden medskickat bevis på ursprunget.

Därefter skickades överklagan till HD. HD beslutade genom att tidsbegränsa ursprunget.

HD:s argument bygger på osanningar och icke sakliga förklaringar, rena felaktigheter.

Sakkunniga har kritiserat HD:s beslut där man frångått det gängse sättet att tolka lagen.

HD erkänner att dessa människor tillhör urbefolkningen som låg till grund när:

HD förklarade sitt beslut genom att hävda att de här människor har förlorat sin ursprungskultur, framförallt efter att förfäderna klassades som gårdsägare.

HD har inte tagit hänsyn till följande argument i överklagan:

Däremot kunde HD inte neka att samebyarna dvs. Lapinkylät hör till tillämpningen av lagen om ursprungsbefolkningen. Vilket borde innebära att medlemmar i samebyarna är lappar och uppfyller kriterierna som står i lagen.

Cirka två veckor efter att HD beslutade att inte acceptera de sökande, som bevisligen härstammar från områdets lappar, till Sametinget, föreslog en medlem av HD:s representant; Vihevuori, att alla rättigheter som tillhör samebyarna, skulle överlåtas till Sametinget.

Frågan blir då, hur definieras,

Följer man lagen eller inte? Hur tolkas lagen i andra länder?

Visar tillämpningen av lagen ett politiskt ansikte?

Detta verkar vara fallet, för när ursprungsbefolkningen försöker bevisa härkomsten, ställer man nya kriterier, som ingenting har med ursprungskulturen att göra.

Tre generations begränsningen utesluter en stor del av ursprungsbefolkningen från de rättigheter som bevisligen hör till dem likaväl, eller också i många fall hellre till dem, än de som redan finns i Sametinget.

Det är också bevisat att många registrerade har vandrat till området så sent som i början av 1900-talet och de har tagits till sig områdets redan existerande kultur, näringar, hantverk, klädsel m.m. De accepteras i Sametinget, men inte de som funnits i området flera hundra år.

De som senare vandrat till området kallas för samer och har överlåtits vissa rättigheter som har skrivits in i vissa lagar.

 

Den befolkning som med äkta dokument kan bevisa sin ursprung, redan från 1400-talet, har uteslutits genom konstgjorda kriterier och därmed har inga rättigheter.

Detta måste överklagas till internationella organ. Områdets urbefolkning har trots allt utövat och behållit sin ursprungs kultur, samt behållit de ursprungsinstitutioner.

Vilket också bevisar att dessa människor skall ingå vid tillämpningen av ursprungsbefolknings lagen.

 

Den uteslutna ursprungsbefolkningen kommer att ställa finska staten till svars dvs. finska staten måste förklara varför staten inte vill göra en ordentlig utredning om områdets historia, utan utesluter urbefolkningen med hjälp av fantasier och politiska kriterier, som inte har någonting med verkligheten att göra.

 

I början av 1990-talet fick Sametinget följande uppdrag:

Utred områdets historia, men 1998 informerade vice justitiekanslern att utredningen har avslutats utan resultat.

Andra utredningar har inte påbörjats trots krav från lappar. dvs. ursprungsbefolkningen som uteslutits.

Sametinget har gjort otaliga försök att hävda att lapparna försöker och faktiskt förstör den riktiga samekulturen.

 

I stället för att försöka ta död på den levande diskussionen om områdets historia, borde Sametinget sett till att både same- och lappkulturen skulle fått verktyg att säkerställa de funktioner som hör till områdets ursprungsbefolkning.

Men Sametinget borde också bidragit till att anpassning till dagens krav blir möjlig. Detta bevisar bara att dagens Sameting består av alltför många som strävar efter att maximera sin egen nytta och inte ursprungsbefolkningens fortsatta existens.

 

Vi som representerar ursprungsbefolkningen, trots uteslutning, fortsätter att kämpa för ursprungsbefolkningens rättigheter, samt ger stöd och bevara same- och lappkulturen genom att se till människans rätt till sin kultur, språk och identitet, inte kan förbjudas.

Skickar senare argument till staten som klargör diskussionen ovan. Vi kommer att kräva internationella organ att handlägga och ta beslut om ärendet.

 

Underskrivna:

Suonttavaaran Lapinkylä ydistys ry. Puh. Joht. Lauri Kotavuopio

Lapplaiskulttuuri- ja perinneyhdistys ry. Puh.joht. Jouni Eira

Kyrön Lapinkylä yhdistys ry. Puh. Joht. Unto Autto

Ivalojoen Lapinkylä ydistys ry. Puh.joht. Yrjö Mattila

Peltojärven Lapinkylä yhdistys ry. Puh. Joht. Eero Eira

Kuivasalmen Lapinkylä yhdistys ry. Puh.joht. Helena Lehtinen

Sodankylä Lapinkylä yhdistys puh. Joht. Arja Mäkitalo

Kemin ja Sompion Lapinkylä yhdistys ry. Puh.joht. Majatta Hannula

98850 Kuosku

puh/fax 010-843453