Väyrynen: Lappilaisten saatava hyödyntää suojeltuja maita

Enontekiön Sanomat, onsd. den 7 februari 2007

Paavo Väyrynen kom till riksdagen första gången som 23-åring och var då den yngsta i riksdagen. Nu är han centerpartiets äldsta kandidat. Han är bördig från Kemi.

......Enligt Väyrynen skall man inte göra några radikala förändringar när det gäller det samiska rättigheterna till land och vatten i lappmarken. Men man skall ge stöd till den samiska kulturen och bibehållande av den samiska språket. Markägande och till det tillhörande rättigheter, är enligt Väyrynen, omöjligt att göra  några drastiska förändringar bland annat därför att människorna har blandat sig med varandra och inte ens forskarna kan avgöra vem som är same. - "Jag har försökt studera i detta ämne men jag blev ej klokare av det", säger Väyrynen.

...........