Från Debattforum

http://www.karesuando.se/ , www.kirunapartiet.com/ , http://www.sapkiruna.s    http://bjk.bloggspace.se/

Re: Kommunalrådet

Re: Seminarium

 

Kenneth S!
"Vi har erbjudit samtliga ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen att deltaga, jag vet inte hur många som anmält sig...".

Kvenlandsförbundet planerar ett möte till vintern i Kiruna. Jag tycker det är dags att kommunfullmäktigeledamöter också bevistar Kvenlandsförbundets möten också, så ni har på fötterna om vad frågan handlar om.
Ni kommer, som förväntat, få till er en ensidig bild i låtsasseminariet. Ni kommer att få erfara det staten och renskötarna vill skall betraktas vara sant, men vi kvener har en helt annan uppfattning om vad kommunens historia är, och om ni kommunfullmäktigeledamöter i kiruna kommun, som jag antagit, har som uppgift att styra Kiruna kommun sådan den är och varit, så underlättar det om ni vet vad denna kommun är. Därför är det informativt för ert politiska uppdrag att också ta del av vad kvener har att förtälja.
 

Inlagt av BJK den 04/09/2007 10:42
 

Kurt Persson Länsmuseet beklagar sig för att Kvänerna inte deltar i Seminariumet i Kiruna? Kurt Persson är anställd av den Svenska Staten som tjänsteman och som sådan så förväntas han leverera det ägaren beställt. Och det gjorde han också med detta uttalande. Han lade hela skulden på Kvänerna. Men vi har varit med förr och vi går inte med på att deltaga på andras villkor, villkor som vi inte fått påverka. Deras agenda går ut på att utåt visa välvilja medan man redan före Seminariumet bakbundit Kvänrörelsen. Nä, vi jobbar på vårat sätt vilket skrämmer på Stat och Samer, men vi är på gång. Hösten kommer att visa att vi inte ger oss. Den som har mest att förlora i detta är den Svenska Staten och det märker vi hela tiden.

manpower,nu är du där och roar dig på andras bekostnad igen! Vad driver dig?
 

Inlagt av Faravid den 04/09/2007 18:20
 

Visst har jag uppmärksammat att kommunalrådet, SAP och Kristina Z "inte bryr sig speciellt i kvänfrågan", Kiruna! Och sannolikt har detta också lite grann att göra med att några överreagerar ibland! Att du tror att man får svar av Kenneth genom att inte "gapa" eller vara "överordig" är intressant! Beror uteblivna svar på hur jag ställt frågorna till honom, tror du? Mig veterligen har jag inte "gapat" på honom eller någon annan heller för den delen men däremot fått ta emot en del skäll själv från mindre fördragsamma "icke-kvänälskare". Jag anser att jag har ställt relevanta frågor till kommunalrådet och vanligtvis svarar politiker på sådana - men inte har jag fått ett endaste svar! "Jämkeligt" är ett naturligt sätt att se på ett sådant beteende och jag anser inte att detta är ett överord på något sätt. Men Kiruna, allvarligt, tror du att om jag är nog snäll, varsam och försiktig i mina frågor så skulle jag kunna få ett svar av Kennet Stålnacke?

 

Inlagt av anna den 29/05/2007 20:50
 
Re: Kommunalrådet

Mycket fegt svar Kenneth till en bra ställd fråga! Återigen hade du chansen att ta utmaningen men missade den! Det minsta man kan begära av dig som kommunalråd i frågan är att vidareutveckla svaret för oss som inte tror på dig;
- på vilka sätt har du/fullmäktige informerat dina kommunmedborgare om vad minoritetslagstiftningen innebär för minoriteterna samer OCH meänkileitalande,
- på vilka sätt har du/fullmäktige aktivt arbetat för att stärka och skydda just språket meänkieli?
- vilka svårigheter har du du uppmärksammat i det arbetet?
- på vilka sätt har du själv i partigruppen och i fullmäktige agerat i frågan?
- vilka skriftliga direktiv har du/fullmäktige lämnat nämnder och tjänstemän i deras komplexa arbete för skyddet av meänkieli?
- vilka specifika mål har du/SAP nått med er minortitespolitik, anser du?
- var finner vi de styrinstrument kommunen har för skyddet av meänkieli som språk samt för kvänernas/tornedalingarnas bakgrund, historia och kultur?
- på vilket sätt har Kiruna SAP och dess företrädare i riksdagen Kristina Z agerat i dessa frågor?
- är du personligen tillfredsställd och nöjd över ditt eget arbete för meänkieli?
 

Inlagt av anna den 29/05/2007 06:34

 

Re: Kommunalrådet

Vi behandlade inte den frågan vid detta möte...men min tidigare bild av läget på den fronten är precis så som Du beskriver det...!
 

Inlagt av Kenneth Stålnacke den 25/05/2007 23:15
 
Re: Kommunalrådet

Tack Kenneth, så detta visar att Kiruna inte har några problem med redovisningen av vart man nyttjat sina minoritetsmedel från länsstyrelsen?
 

Inlagt av undrande kommunmedborgare den 25/05/2007 21:25
 
Re: Kommunalrådet

Jag vill svara på frågan om resultatet av mötet på länsstyrelsen;

Vi har kontinuerliga rådsmöten på länsstyrelsen med samtliga länets kommunal- och landstingsråd för att stämma av läget i respektive kommun, landstinget och dessutom i gemensamma viktiga utvecklingsfrågor!

Denna gång hade vi information från Jan-Erik Jensen som är VD i Swedish Lapland.

Företagarna i Norrbotten representerades av Peter Nordblad och Stefan Bohm.

Länsstyrelsens Britt-Marie Lugnet Häggberg informerade ang aktuella integrationsfrågor.

Gunnar Plym Forsell informerade hur långt arbetet med Regionala tillväxtprogrammet framskridit och dessutom var vi befinner oss i arbetet med Norrbottens framtida energiförsörjning.

Etc...
 

Inlagt av Kenneth Stålnacke den 25/05/2007 00:04
 
Re: skolan i Kiruna

Henning Johansson är chef för Högskolan i Jönköping som har fått mest kritik för sin undermånliga undervisning: http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=827236&lid=senasteNytt_275214&lpos=rubrik_827236

Högskolan i Jönköping, som har fått 15 utbildningar ifrågasatta, fick också mycket skarp kritik i den första kvalitetsarbetsgranskningen. Uppföljningen
tre år senare visade på klara förbättringar, men slutsatsen var att fortsatt förbättringsarbete var nödvändigt. Möjligen kan det i detta fall finnas ett visst samband mellan ett outvecklat kvalitetsarbete och antalet ifrågasättanden.
Att kvalitetsarbetet har betydelse för verksamheten ute på lärosätena är väl omvittnat. Det har bidragit till ett ökat kvalitetsmedvetande och förbättringar av olika slag. En försiktig slutsats som kan dras är att utan ett fungerande kvalitetsarbete hade antalet varningar sannolikt blivit betydligt
http://www.hlk.hj.se/doc/399
 

Inlagt av Högskoleutbildningar i Sverige den 15/05/2007 10:47
 
Re: skolan i Kiruna

MRX; Du har en förunderlig förmåga att uppmuntra och peppa oss med dina uttalanden... Jag ställer en fråga som i högsta grad har med skolorna i Kiruna att göra. Skolorna har stöttats med minoritetsmedel på 1 100 tkr årligen (den absolut största delen är öronmärkta till förskola/skola). Fullmäktige har, trots bred uppfinningsrikedom till vad dessa kan nyttjas till, ändå tvingats returnera en stor del av statsbidragen åter till länsstyrelsen.
MRX; liknande frågor som nedan kommer också att gå ut direkt till olika forskare och myndighetsföreträdare i landet...
 

Inlagt av anna den 13/05/2007 10:17

 

Re: skolan i Kiruna

Henning Johansson, du har bl.a. forskat inom språk-, invandrar- och minoritetsfrågor inom ditt digra forskningsområde. Det skulle vara viktigt för oss minoritetsivrare att du som sakkunnig inom minoritetsfrågor skulle kunna uttala dig om den debatt som förs på SAP-sidorna (även Kirunapartiets sidor) sedan åratal. Självklart förstår jag att du som professor inte kan ta ställning i frågan. Högskolornas årliga budgetanslag bestäms ju på regeringsnivå men du skulle ju i alla fall kunna uttala dig om din mening gällande om vi har behov av fördjupat forskning kring Tornedalens (med Tornedalen menar jag det område som idag kallas Tornedalen på bägge sidor om Torneälv) historia före 1200-talet i Norrbotten och Lappi. En sådan forskning menar jag skulle utföras av forskningsvärlden godkända forskare, exempelvis dig eller Elenius.

Henning; kan inte de statliga minoritetsmedel Kiruna kommun får kunna nyttjas till att av er professorer godkända forskare kan granska Suonttavaara lappbys forskningsresultat (istället för att helt lealöst bara lämnas tillbaka till staten). Enligt mig kan inte forskarvärlden, massmedia och svenska myndigheter "tysta ner" eller "tabubelägga" de forskningsrön - hur amatörmässiga de än anses vara utförda - som Suonttavaara lappby presenterar i eterns oändlighet och som vem som helst av oss kan läsa sig till faktiskt överensstämmer i många specifikt avgörande delar med nutida arkeologiska rapporter. Vi (amatörforskare och frustrerade och allt mer glödgade) minoritetsivrare finner ju också överensstämmelse med delar av Suonttavaara lappbys forskningsrön och de isländska sagorna samt i andra historiska texter ända från 800-talet, vilket går tvärs emot det som Sametinget kör fram som erkända forskningsrön...

Inlagt av anna den 12/05/2007 17:38
 
Re: skolan i Kiruna

Henning Johansson är en minoritetslike med mig. Han har bland allt annat han sysslat med skrivit en avhandling om samerna och sameundervisningen. Se:
http://www.hlk.hj.se/doc/399
Henning, jag skulle uppskatta om jag skulle få din yrkesmässiga (också känslomässiga om du så vill...) uppfattning till den debatt som förs på granntråden; Urspr(2) och minoriteter?
 

Inlagt av anna den 10/05/2007 13:06
 
Re: Ingen majbrasa.

Samequeen; lyssnade på kvällens Oddasat där nyhetsuppläsaren uttalade att i Sverige arbetas det på att kvänerna når ursprungsrätt. Bra tolkning av det som pågår på många fronter och vi kommer att ligga på myndigheterna i den frågan samt Kiruna kommun som splittrat minoritets- och ursprungsfrågan alltför länge och alltför uppenbart...
Trevlig valborg på dig Samequeen och demonstrera gärna imorgon för att även Kirunas största minoritet ska få det lagenliga skydd de blivit utlovade genom de statliga medel som utgått till detta...
 

Inlagt av anna den 30/04/2007 19:01
 
Re: Ursprung och minoriteter

Ja Faravid, detta förhållningssätt Kiruna bergfast intagit har skapat en tudelning mellan minoriteterna i kommunen samt att de oupplysta om minoritetslagstiftningen (liksom Allan, MRX plus flera andra) eldar på under grytorna; spydigt och förnedrande mot Kirunas absolut största minoritet. Kenneth förstår kanske inte bättre än så här...? Men när vi väl fått analyserat länsstyrelsesvaren får vi avgöra vad att göra..
 

Inlagt av anna den 30/04/2007 09:42
Re: Ursprung och minoriteter

Nej, givetvis inte anna! Men jag tänkte invänta Länsstyrelsens yttrande, vilken dröjer (av förståeliga skäl), det har inget att komma med! Annars så måste detta lyftas upp på en annan nivå! Skall snart påminna Regeringen om deras skyldigheter.

 

Inlagt av Faravid den 30/04/2007 09:14
 
Re: Ursprung och minoriteter

Faravid; den enda beskrivning Kennet Stålnacke ger av vad de 1,1 mkr de fått årligen har gått är:
1. Samernas utbildningscentrum, läromedelsutveckling 100 000 kr
2. Böcker och läromedel 75 000 kr
3. Sami Kompania AB, översättning 55 000 kr
4. Föreningen rallarfesten, Mångkulturell mot rasism 25 000 kr
5. Bidrag till övriga föreningar, finska föreningen etc. 25 000 kr
Alltså enbart totalt 280 tkr av 1,1 mkr x 7 år kan han lämna svar på till vad statsbidraget använts till. Dessutom kallar han rallarfesten för "Mångkulturell mot rasism". Horribelt!!
Det framkommer i redogörelsen tydligt att ingen informationsinsats gjorts i Kiruna gällande minoritetslagen för kommunedborgarna! Horribelt!! Inga direktiv har heller gått ut till förvaltningarna utan de har fått arbeta med "trial and error" som både mål och metod. Horribelt!! Ska vi nöja oss med dessa besked, Faravid?

Inlagt av anna den 30/04/2007 08:23
 
Re: Meänkieli

Helt rätt tolkning av dig, BJK! Det är därför vi ska gå vidare. Tack Faravid för informationen om Ö-torneå och Pajala! Det blir nyttig information i den fortsatta planering som nu är igång...
 

Inlagt av anna den 26/04/2007 18:23

 

Re: Meänkieli

Jag fick igår tag i utredningen som barn och ungdomsavdelningen i beredd i samband med det medborgarförslag som jag inlämnat till kommunfullmäktige gällande utvecklingen av kommunens språk.
Det var den mest intetsägande utredning jag sett! Det fanns en förteckning över vilka som tilldelats pengar från språkkassan 2006, efter att de sökt sådana, och de uppmanas nu i utredningen att fortsätta söka pengar i princip. Inga som helst direktiv om vad som gäller, vad som har med språkpolitiken i kommunen att göra, finns i denna utredning, bara allmänna fraser.
Nu kan man inte belasta utredaren Anders Karlsson på, barn och utbildning, så mycket för det, utan på de direktiv som politikerna gett till honom och andra som har att utreda frågan. I politikernas direktiv stod endast "utred frågan" och då blir det som det blir. Det är inte tjänstemännen som skall hålla i de här frågorna utan politikerna. Om inte politikerna ger vettiga direktiv, så blir utredningarna så här intetsägande. Det krävs helt andra tag från politikerna i kommunens språkfrågor än det som resultat i det här intetsägande.
 

Inlagt av BJK den 26/04/2007 09:52
 
Re: Vetenskap och politik

Kenneth S!
Jag är av samma mening, som anna. Ni politiker i Kiruna kommun håller inte i kommunens språkfrågor överhuvudtaget. Språkfrågorna driver ju vind för våg och tjänstemän kastar pengar omkring sig utan plan.

anna!
Om det nu är något med all minoritetssnack i Sverige och EU, så borta någon reaktion komma från något håll med en anmälan, när kiruna kommun så in i grunden missköter språkfrågorna. Jag är helt med Dig i det att föra saken vidare med en anmälan.
Inlagt av BJK den 21/04/2007 09:51
Re: Vetenskap och politik

Kenneth, Faravid har rätt. Det var värre än jag befarade, ditt svar säger ingenting! Och din feghet var också värre än jag befarade. Ni har bevisligen inte nyttjat de möjligheter till minoritetsstöd som de statliga minoritetsmedlen ni fått och ni har då följaktligen inte nyttjat dessa till vad de var ämnade för - under sju års tid!!! Och det har Törnman redan erkänt! Att KIP på detta sätt får motivation helt plötsligt till att samköra med dig och SAP kanske är bra för Kiruna på kort sikt men inte på lång sådan! 

"Strukturell/institutionell rasism är aktiva och oftast osynliga handlingsmönster och processer som gynnar individer och grupper från majoritetssamhället och samtidigt utgör hinder för minoritetsgruppernas deltagande i samhällslivet.

" Dessa aspekter som jag anser att Kiruna kommun bryter emot kan kännas för dig irrelavanta och inte passande i vad du som företrädare för Kiruna kommun tror är rättvisa eller viktigt att bevaka men jag lovar att jag ska pröva om ni du har rätt i att anse detta!!! Jag kommer att välja de bägge alternativ jag har kvar för att pröva detta på; att först se till att få de detaljerade svaren från länsstyrelsen ("staten") vart dina statsbidrag du fått till stödet för meänkieli har gått - istället för de tröstlösa försöken att få svar från Kiruna kommun. 

När jag väl fått svar - och jag lovar dig att jag inte brukar ge upp innan jag når resultat - så prövar jag en anmälan till EU/europakonventionen mot "staten Sverige" med Kiruna kommun som den felande länken. Och om inte länsstyrelsen går vidare med vägnamnen i Kurravaara samt er tillbakadragna och loja hållning i minoritetsfrågan där ni negligerar meänkielikulturens behov (trots att ni fått statliga medel för att göra tvärtom!), trots minoritets- och integrations- och mångfaldslagstiftningen där ni istället för att informera om minoritetetn, stödja den och integrera mellan dem har skapat splittring inom minoriterna liksom emellan dem...

Inlagt av anna den 21/04/2007 00:01
Re: Vetenskap och politik

Efter att ha läst Lasses Veckobrev på KIP,sidan så är jag fundersam om inte Lasse och Kenneth är överenns i Meänkieli frågan och samkör.För Lasse är också ansvarig för vart pengarna för Minoriteter har använts till. Annars så hade Lasse haft ett ypperligt tillfälle att nypa till SAP i Kiruna i detta.
Inlagt av Faravid den 20/04/2007 17:50
Re: Vetenskap och politik

"Kiruna kommun har initialt valt att förvalta det statliga stödet strikt enligt det som sägs i regleringsbrevet."

From när gäller detta beslut?

Det du skriver i ditt svarsbrev Kenneth, är att du inte har haft eller har en aning om vad detta innebär. Ni har överlåtit åt förvaltningarn att godtyckligt fördela medel.

Sedan, hur jag än letar så finner jag inte en rad, ett ord m Meänkieli? Samer och Finsktalande har fått del av dessa medel, men inte Meänkieli folket. Det är inte bara så enkelt att man som part måste äska om dessa medel, utan det framgår klart av det styrdokument som Regeringen har författad att Kommunerna aktivt skall föra en minoritets främjande politik, där man erbjuder dessa olika former av aktiviteter, typ utbildning på alla nivåer, litteratur, kulturutbud etc. jag hade väntat mig mer kenneth, då du har fått dessa frågor för mycket länge sedan. I ditt först svar så skrev du att det fanns ett inre motstånd, men att du lovade att verka för en lösning! Är det denna lösning du förordar, så är vi tillbaka på ruta ett. Jag är annars nöjd med att du visar välvilja, men du måste visa att det är du som är Kommunalråd och inte tjänstännen i Stadshuset. Du kan väl kompenser oss med en Meänkieli festival i Kiruna kommun under sommaren, pengar finns ju, eller.
Inlagt av Faravid den 20/04/2007 14:44
 
Re: Vetenskap och politik

Jag har gjort ett försök att svara på en del av de frågor jag fått i denna debatt...klicka på följande länk;

http://www.sapkiruna.se/index.php?module=announce&ANN_user_op=view&ANN_id=225
Inlagt av Kenneth Stålnacke den 20/04/2007 13:29
Re: Vetenskap och politik

Det är Länsstyrelsen som har det yttersta anavaret över fördelningen och användningen av dessa pengar, samt tillämpningen av minoritetsspråklagen. I detta fall så har inte Norrbottens Länsstyrelse lyft ett finger för att fullfölja sina åtaganden. Jag tillskrev dem för några månader sedan i detta, har ännu inte fått svar, trots telefonpåminnelse. Så det är inte bara Kommunen och Länsstyrelsen, utan även Regeringen som har det övergripande ansvaret, som inte gör någonting alls i detta. Man beviljar och visar välvilja, men där upphör all ansvar. Det är ju hur tydligt som helst att man skiter i detta och hoppas på att frågan skall dö ut! Detta borde lyftas upp på EU nivå!
Inlagt av Faravid den 16/04/2007 11:51
Re: Vetenskap och politik

Kenneth, kan du inte ta reda på svaren genom tjänstemännen och återkomma i dessa frågor. Hur är det Kenneth, måste inte fullmäktige svara på frågor som är direkt ställda till fullmäktige av kommunmedborgarna i en officiell handling som din kansli diarieför? Jag ska kolla upp detta enligt förvaltnings- och kommunlagen och återkomma...
Inlagt av anna den 16/04/2007 06:47
 
Re: Vetenskap och politik

BJK, Kenneth kan inte svaren på dessa frågor! Ytterligare ett bevis på att det är Tjänstemännen som styr Kommunen.
Inlagt av Faravid den 16/04/2007 06:35
Re: Vetenskap och politik

Kenneth, ursäkta, det blev lite fel i hastigheten. Du har fått totalt 1 540 000 kr under sju år för att stödja meänkielikulturen. För stödet av samerna och deras tre språk har du fått 4 600 000 kr...
Inlagt av anna den 15/04/2007 21:54
 
Re: Vetenskap och politik

Kenneth, här kan du läsa lite av vad din kommun fått statsbidragen från länsstyrelsen till:
http://www.bd.lst.se/ratts/default.aspx?propID=10001517
Årligen har du fått för att stödja meänkielitalandes historia och språk 1 540 000 kr (alltså 1 097 000 kr delad med 5 x 7 år). Kenneth, konkret till vad har du nyttjat dessa medel för att stödja meänkielitalande i din kommun? Upplysningsvis kan sägas att dina 2000 kommunmedborgare som har samebakgrund har du under samma period erhållit över 4 miljoner kronor av staten. Har du kunnat göra dig av med alla dessa slantar till behövligt stöd till samerna; alltså bl.a. språkundervisning på sydsamiska, lulesamiska och nordsamiska? Kenneth, slutligen; kan du inte också ge ut vad du gjort med de slantar som blev över?
Inlagt av anna den 15/04/2007 21:41
 
Re: Vetenskap och politik

Kenneth; anser du att de 1 097 tkr Kiruna kommun erhållit årligen sedan 2000 faktiskt gått vad de var öronmärkta för? Slantarna har utbetalats enligt en princip som räknats utifrån att samiska förvaltningsområdet fått räkna varieteterna sydsamiska, lulesamiska och nordsamiska som separata språk, vilket gett dem tillgång till tre basbelopp ur det statliga stödet. Meänkieli och finska har räknats med ett basbelopp per språk. Enligt den andra, kompletterande principen, har beloppen räknats utifrån hur många invånare i kommunerna som tillhör någon av minoriteterna. I den första studien av minoritetssatsningen (genomfördes av professor Kenneth Hyltenstam och doktoranden Tommaso M. Milani vid Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet). Rapporten består av 342 sidor och har beteckningen 2004/05:RFR3. I denna kan man bl.a. läsa: "Under den mest expansiva fasen i det allmänna skolväsendets utveckling i Sverige, från slutet av 1800-talet fram till andra världskrigets slut, osynliggjordes samiska och meänkieli i skolundervisning. De samer och tornedalingar som då gick i skola var tvungna att förtränga sina modersmål. De lärde sig varken att läsa eller skriva på sina respektive språk. Samtidigt övergick många familjer till att lära sina barn uteslutande svenska, som en språklig strategi för att underlätta för barnen att ta sig fram i det svenska samhället. Tornedalingarna har en extra problematik eftersom de är den av de tre minoriteterna som har den svagaste organisationen."

Kenneth, jag hoppas att du läst denna EBLUL-rapport och studerat vad du fått slantarna till och hur förutsättningarna är för de olika minoriteterna i din kommun jämfört med de andra norrbottenskommunerna. Detta ger möjligheter för dig att finna mer framgångsrika minoritets- och integrationsprogram för Kiruna...
Inlagt av anna den 15/04/2007 16:16
Re: Ursprung och minoriteter

Jag jämför oss som idag jobbar för att kvänernas historia ska godtas som mångtusenårig med Galileo Galileis öde. Jag ska samtidigt försöka få er att förstå min frustration över att K. Stålnacke, Holma, Zackrisson, Tornberg och andra viktiga beslutsfattare inte arbetar för att lagstadga en integrerad ursprungsrätt för samer och kväner. Självklarheten historiskt för detta finns nämligen idag! Galileo Galilei levde i Italien i början av 1600-talet. Han uppfann teleskopet med vilken han upptäckte bl.a. Jupiters satelliter. När han såg att de kretsade runt Jupiter kom han att påminnas om Kopernicus teorier som sa att det är solen som står i centrum och inte så som den katolska kyrkan ålägger alla att tro. I Bibeln kunde man nämligen läsa att det var jorden som stod stilla och solen rörde sig kring denna. Den katolska kyrkan såg inte med blida ögon på Galileis hävdande om att Kopernikus innehade sanningen. Denna gick ju tvärt emot maktens uppfattning. År 1615 kallades Galilei till inkvisitionen(en domstol av munkar, det inte gavs ingen möjlighet att överklaga dess beslut) på förhör. Han tvingades göra avbön och ta tillbaka allt han tidigare sagt. Galilei löd inkvisitionen, men försökte förgäves i många år få förbudet att tala upphävt. Han skrev en bok om de två teorierna om jorden och solen. Galilei fick spendera resten av sitt liv i fångenskap, dock enbart i husarreast hos vänner till honomn. Just så känner jag mig i kvänfrågan just nu MEN kommer inte att släppa frågan utan säger som Galilei gjorde efter att av inkvisitionen ha tvingats göra avbön; "och ändå är jorden rund..."
Inlagt av anna den 14/04/2007 19:41
 
Re: Ursprung och minoriteter

BJK, du har nog rätt att om inte makten, inkl. de norrbottniska riksdagspolitikerna, jobbar för minoritetsrätten för kvänerna - och så länge inte tornedalsföreningarna och Kvänlandsförbundet samkör i ursprungsfrågan - så är det ju ingen idé att försöka övertyga de "oupplysta enkla folket" som Törnman, Allan och MRX m.fl. att våga inse de självklara sanningarna som går emot strömfåran av vetskap för stunden; alltså det som är tillåtet för dem att se av beslutsfattarna. Om ni vill känna till orsaken till min nu rådande frustration för att inte politiska företrädare arbetar målinriktat med frågan kan läsa min nästa inlägg som kommer strax. Och Allan och MRX; jag lovar att ni inte kommer att slippa mig framöver men just nu är jag less på att upprepa mig och debattera på så låg nivå som debatten blir med er. Jag lovar att jag kommer att fortsätta att jobba på andra sätt i kvänfrågan, och att bearbeta Kenneth Stålnacke och Kiruna fullmäktige men INTE utsätta mig längre för att debattera på er nivå! Detta ger inte det resultat jag velat uppnå, nämligen att få ut kunskap om den kvänhistoria vi känner till idag samt att få svar från Kenneth Stålnacke! Och BJK och Faravid, jag återkommer...
Inlagt av anna den 14/04/2007 19:09

Re: Ursprung och minoriteter

Jag kan inte se av vilken orsak MRX, retar sig på att man debatterar Kväner?

Men det är väl så som det sades i kväll på TV, att Sveriges vagga har legat häruppe och inte i Mälardalen som låg under flera meter vatten för 6000 år sedan.(Vuollerium Stenåldersby)

Och detta kan inte inflyttade Svenskar förlika sig med, så de ger sig på de som var här först!
Inlagt av Faravid den 14/04/2007 19:01
 
Re: Vetenskap och politik

Kenneth, för du en modern socialdemokratisk kommunpolitik som inkluderar en tydlig minoritets-, integrations-, jämställdhets- och mångfaldsambition ? Var kan man finna dessa ambitioner i skriftliga handlingsplaner?
Inlagt av anna den 15/04/2007 10:17
 
Re: Vetenskap och politik

Kenneth Stålnacke, tillhör det, enligt dig, god politisk etik att inte svara på en enda av de tiotals frågor som ställts till dig sedan oktober 2006 rörande minoriteten kväner/tornedalingar och deras lagstadagade behov av stöd och skydd för sin historia och språk??
Inlagt av anna den 15/04/2007 09:50
Re: Ursprung och minoriteter

Gud, mest less är jag dock på mina egna fränder, alltså Kirunabor som likt mig är av minoriteten kväner/lantalaiset. Dessa, likt Kenneth Stålnacke, vill jag nu lämna bakom mig! Det finns viktigare ting att syssla med än att år efter år - tillsammans med bl.a. BJK och Faravid - försöka beveka er, mina egna fränder inom min minoritet med argument om att vi faktiskt har starka argument för att kunna få vara i alla fall lite stolta över vår bakgrund. Jag ber därmed MRX, Allan, Prutt, Jan-Erik och övriga jag debatterat med om ursäkt och låter nu er mina fränder Kirunabor få rätt!! Jag erkänner! Ni är de riktiga kirunaborna!! Ni får hädanefter rätt, ni får för min skull företräda svensk regering i uppfattningen att ursprungsfolket i Sverige är samerna och att de har rätt till all mark från kusten norrut. Jag har viktigare saker att syssla med för Sverige än att hävda ursprungsrätt som mina fränder inte ens vill ha - ändå är jorden rund...
Inlagt av anna den 13/04/2007 23:42
Re: Ursprung och minoriteter

Här handlar det väl inte om rasism. Däremot ilska mot att rennäringen som eg skall klassas som tärande hobbyverksamhet tillåts förstöra för markägare. Folk får inte bygga på sin egen ögda mark eftersom lapparna säger att där går renflyttningsled.

Rennäringen redovisar en samhällsekonomisk intäkt på 62 miljoner och en samhällsekonomisk kostnad på 264 miljoner

Klippt från sidan
http://forum.svt.se/jive/svt/report.jspa?messageID=39131
Inlagt av den 12/04/2007 22:12
 
Re: Vetenskap och politik

http://www.socialisterna.org/offensiv/arkiv/382/mitten_382.htm
"Rasbiologi” gavs alltså status som vetenskap och fick statliga anslag, något som Sverige var först i världen med. I Bondeförbundets, nuvarande centern, grundprogram 1933 skrevs: ”Som en nationell uppgift framstår den svenska folkstammens bevarande mot inblandning av mindervärdiga utländska raselement samt motverkande av invandring till Sverige av icke önskvärda främlingar.”
Inlagt av Läsare den 01/04/2007 11:13

Ämne: Tänkvärt

07-02-20 frågade anna dig åter: "Vart har du styrt de statliga medel Kiruna har fått 2000 - 2006 på ca 8 miljoner kronor till gagn för din minoritet?? Och vilken information har du gett kommuninvånarna om din minoritet och hur många skattekronor har du budgeterat under dina år för meänkieliminoriteten?"
Sanningssökaren ställde denna fråga till dig redan 06-10-02: "Tornedalingar/kväner utgör merparten av SAP:s ledamöter i fullmäktige. Vad är det SAP i Kiruna vill egentligen? Är ni inte intresserade av att nyttja lediga statliga medel till att utveckla er egen minoritets självkänsla, språk- och kulturbevarande samt historiebeskrivning?"
BJK frågade dig 06-10-29: "Vilka är de direktiv som ni politiker gett tjänstemän i kommunen vad gäller införandet av meänkieli i skolorna? Vilka direktiv för övrigt, vad gäller kommunens ursprungsfolk, samer och kvener, har ni gett tjänstemännen i kommunen?"
LGW frågade 06-10-29: " Är Zakrissons bristande förståelse för minoritetsfrågan talande även för hur SAP i Kiruna negligerar minoritetsfrågan?
LGW frågade dig åter 06-11-24: 

1. "Är Kristina Zakrissons bristande förståelse för minoritetsfrågan(speciellt gällande meänkieli) talande även för den politiska ledningen i Kiruna kommun?
2. Anser den politiska majoriteten att den historielöshet
tornedalska/kvänska barn och unga känner om sin egen bakgrund (vilket
forskare visat skapar problematiska identitetsbrister och
utanförskapskänslor från den större gemenskapen i landet samt förorsakar växande avund mot andra minoriteter som bättre uppmärksammas) är av betydelse?
3. Hur ämnar den politiska majoriteten arbeta för de olika
minoriteterna i kommunen 2007-2010 med speciell fokus på den i
särklass största minoriteteten vars minoritetsspråk är meänkieli?"

Inget svar har du gett till någon av dessa frågor Kenneth!

Inlagt av Feministen den 31/03/2007 20:05
Re: T?nkv?rt 2

Jag tror att "Feministen" har missat några av alla de otaliga inlägg som jag haft på denna sida...jag har nämligen i många debatter påtalat behovet av att lyfta kultur- och identitetsfrågorna!

Jag är precis som många debattörer här övertygad om att människor behöver känna stolthet för sitt eget unika ursprung sin egen identitet.

Jag har bl a skrivit om den forskning som Birger Winsa gjort ang detta där han skriver att minoriteter som av storsamhället har fått veta att deras eget språk inte duger har sämre hälsa, sämre ekonomi, högre arbetslöshet mm. Han har forskat om minoriteter även i andra länder än Sverige.

Även mina föräldrar drabbades av storsvenska samhällets försvenskningspolitik när de inte ens på rasterna i skolan fick tala sitt eget språk...denna försvenskningspolitik har jag tagit mig friheten att öppet kallat för "fascism"...

Den förra regeringen har åtminstone sett till så att Meän kieli har fått minoritetsspråkstatus, detta är en liten upprättelse!

Jag är för egen del glad över att jag av mina föräldrar ändock fick Meän kieli som mitt första språk!
Inlagt av Kenneth Stålnacke den 30/03/2007 09:04
Re: Ursprung och minoriteter

Allan; Allt detta skedde i vårt broderland medan vi i Sverige bedrev en feg eftergiftspolitik "En svensk tiger" mot NaziTyskland, baltutlämningen, arbetslägren dit svenska kommunister placerades m.m. Kolla gärna själv denna tolkning; http://www.socialisterna.org/offensiv/arkiv/382/mitten_382.htm

Stora krafter inom media, näringslivet och även i kungahuset ville att vi skulle gå ut i strid på Hitlers sida. Den svenska fascismen grep tag i även oss med sina knivskarpa klor, jag kände av den i min lilla hemby i Tornedalen. Den fanns nog också i din egen närhet, Allan. Läs gärna mer och begrunda också hur den svenska fascismen verkade:
http://www.geocities.com/andhg/nordfas.htm
Allan, slutligen, vi ska värna och akta varandra för våra särarter, etniciteter och övergrepp vi blivit utsatta för; allt för att undslippa fascism samt för att skapa varaktig fred och samförstånd mellan människor.

Inlagt av anna den 01/04/2007 09:58
Re: Ursprung och minoriteter

Allan, svensk historia går inte att jämföra med finsk. Europa 1939 - Östeuropa var pressat mellan två hungriga stormakter, Hitlers Tyskland och Stalins Sovjetunionen. I november 1939 gick stora sovjetiska arméförband över gränsen till Finland. Sverige kom inte till hjälp, trots att man varit samma land i hundratals år! Trots de sovjetiska förbandens numerära övertag lyckades den finska krigsmakten säkerställa Finlands fortsatta självständighet, men tvingades 1940 avträda landområden i öster till Sovjet. Finland tillhörde storebror Sverige från ca 1300 till 1809. Kolla här Allan hur svensk ockupationshistoria sett ut samt hur Finlands statsgränser förändrats: http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/skandinavien/finland.htm samt:
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/skandinavien/stormaktstiden.htm
Inlagt av anna den 01/04/2007 09:52
Re: Ursprung och minoriteter

Exakt så Anna! Örfilarna känns än idag. Svenska kunde man inte och sitt modersmål fick man inte prata, man skulle med andra ord vara stum. Så behandlade Svenska Staten sina egna medborgare i Landet Sverige fortfarande i slutet av femtio och början av sextiotalet.
Inlagt av Tornedaling den 31/03/2007 21:21
Re: Ursprung och minoriteter

Allan, det är lite synd om dig som inte förstår att anna, observer, BJK, Faravid, Läsare, Feministen m.fl. inte är synonyma med varandra.
Det skulle ju vara samma sak som om jag skulle påstå att MRX, du, Filuren, Törnman m.fl. skulle vara samma personer. Jag hoppas verkligen att du snart påstår att Kenneth Stålnacke är synonym med mig...Och sedan att "finnarna var fascister under andra världskriget" m.m. Och ändå nämner du inget om det finska inbördeskriget där Mennerheim stred mot de röda. Läs gärna http://www.mannerheim.fi/06_vsota/r_terror.htm
och begrunda hur enkelt vi gjorde det för oss i Sverige och vilket också var en delorsak till varför kväner/tornedalingar blev så "fascistiskt" bemötta av den svenska skolöverstyrelsen som vi blev från slutet av 1800-talet till ca 1960 då "terrorbalansen" och "det kalla kriget" klingade av...
Inlagt av anna den 31/03/2007 20:52
Re: Ursprung och minoriteter

Allan, ett integrerat synsätt på ursprungsfrågan innebär att bägge parter, både samer och kväner, får rätt men också bevis på att bägge varit historiskt så länge på plats att de bägge ska ha ursprungsstatus, dessutom eftersom kvänerna lämnat de tunga spåren efter sig som koloniserare av älvdalarna! Samt att bägge två minoriteterna lidit oerhört av identitetsbrister och förnedring av det "fascistiska" förhållningssätt som den svenska staten utövade över dem bägge två! Så som Kenneth Stålnacke valde att uttrycka detta.
Allan, du blev så imponerad av Návdis texthänvisningar, få se om blir lika imponerad av den norska samlingen av forskning och andra texter i kvän- och samefrågan:
http://www.ub.uit.no/baser/kvensk/browse.php?Title=S
Inlagt av anna den 31/03/2007 14:36
Re: Ursprung och minoriteter

Allan, Mikael Reuter avdelningschef på FOCIS, Forskningscentralen för de inhemska språken kanske kan övertyga dig om att ett modernt sätt att se på ursprungsfrågan är ett integrerat synsätt, inte ditt och Törnmans motsättningsfulla. Se:
http://www.kotus.fi/index.phtml?l=sv&s=444
och
http://finnpro2000.netfirms.com/forhistoria.htm

MEN du förkastar nog även FOCIS...hoppas bara att inte Kenneth Stålnacke också gör detta...? Vi kväner, tornedalingar, Kvänlandsförbundet, tornedalsföreningarna måste integrera vårt synsätt sinsemellan men också gentemot samernas historia!
Dina spekulationer med Doxa-förlaget intresserar mig föga...
Förresten har jag två kvänska söner, nu unga män, som är beredda att lämna hemmet och bege sig ut i den stora vida världen, förhoppningsvis med stolthet över sina anfäder. Deras anfäder är mestadels kväner, fennoskandinaver, karelare och laukkuryssär men även inom en gren samer... Har detta med saken att göra...?
Inlagt av anna den 31/03/2007 14:15
Re: Ursprung och minoriteter

OCH Gunnar, sist men inte minst ger jag dig som politiker ett förslag till minoritetskontrakt, som ju fortfarande bara är mina visioner om hur man på ett enkelt sätt kan stärka meänkielitalandes självkänsla och stolthet för sitt ursprung:

Meänkielispråkiga barn ska - tillika som samiska barn - garanteras förskoleplats med personal som kommunicerar på både deras minoritetsspråk liksom givetvis även svenska. I förskolorna ska barnen också få tidiga kunskaper om sitt historiska minoritetsbakgrund på ett lekfullt sätt. Goda och uppdaterade läromedel måste garanteras för meänkieli elever i alla kommunens skolor där meänkieli, samiska och svenska är språken man lär sig redan i årsklass 1 i Kirunas skolor. På högskolorna ska man kunna välja att forska om kväner/tornedalingar och deras historiska bakgrund. Görs inte detta viktiga minoritetsstöd så hjälper det inte med vilket genusperspektiv du än inför inom våra förskolor/skolor och andra offentliga arbetsplatser - om nu ditt syfte är att bygga upp alla kommunmedborgares behov av identitetsutveckling.
Inlagt av Feministen den 31/03/2007 07:40
Re: Ursprung och minoriteter

Kenneth Stålnacke borde samtidigt ge revisorsbolaget i uppgift att granska hur och vart minoritetsanslagen på flera miljoner använts och till vilket ändamål.
Inlagt av Minoritetsfolk den 31/03/2007 07:03
Re: Forskning om mark- och vattenrättigheter

Bodensare, hur kan du ha missat poängen i denna av dig ansedda "jobbiga tema" du ändå deltagit i så länge. En gång till bodensare; Eftersom du, Allan, MRX m fl kirunabor ännu inte accepterat kvänerna/tornedalingarna som minoritet så måste Kenneth Stålnacke, med de 8-9 mkr han fått i statliga medel för detta, informera er om denna minoritets historia, kultur och minoritetsrättigheter samt se till att skydda deras minoritetsspråk meänkieli. När detta ställningstagande är klarlagt och gjort ska han budgetera egna kommunala skattemedel för detta årligen och lämna uppdrag till sina nämnder och förvaltningar enligt BJK:s medborgarförslag som han följer upp genom kommunstyrelsen...
Inlagt av anna den 25/03/2007 15:52

  Exillappen
  Sunday 25 March 2007
  MRX jag känner inte av något hat från kvänrepresentanter.
Som ursprungslapp/same känner jag mig respekterad bland kvänerna och vi har mycket goda relationer.
Däremot känner jag ett förakt från de som anser sig vara de enda rätta lappar/samer i Sverige nämligen de som är medlemmar i samebyn.
Denna synen är ivrigt påhejad av journalister, biskopar, forskare, professorer, tjänstemän, och fram för allt Socialdemokraterna med Margareta Winberg och Ann Christin Nykvist i spetsen samt Folkpartiets Liselott Hagberg.
 
  Wendsay 21 March 2007
  Göran, jag har för mig att jag läste häromdagen att Törnman skrev att han och hans söner inte talade svenska med varandra utan finska. Hans partivän Gertrud Monlund däremot talar inte finska utan ett minoritetsspråk.

Feministen undrar


Re: Forskning om mark- och vattenrättigheter

Jag förstår er om ni samtidigt får Törnman att börja arbeta för att samerna/lapparna får mark- och vattenrättigheterna i Kiruna kommun.
KIP:s budget för 2007-2009 ger ju Monlund och Kvänlandsförbundet 2 miljoner kronor: "Särskild center för forskning om kvener/lantaliskulturen startas i Karesuando. För ändamålet avsätts under året 2 miljoner som finansieras från gemensam administration." Inte ens Törnman kan både äta upp osten och ha den kvar. Det är ju detta enkla faktum som Törnman inte verkar förstå och det är bara därför en klok och förutseende feminist suckar. Jag bara undrar varför ni också suckar?
Inlagt av Feministen den 21/03/2007 22:05

läste i Enontekiö bladet
att en snart 100 årig dam som kom från Kautokeino och hette Hetta som flicka berättade hur hennes föräldrar skötte får, kor och getter. Det stämmer alltså mycket riktigt att Kautokeino var inte alldeles länge sedan en kvensk by där folk hade kor, får och getter och lite husrenar, alltså ingen stor drift av renskötsel detta var karaktärisktskt för kvenerna. Intressant! Var tvungen att stava mig igenom hela artikeln.

Email - Homepage - 07-03-18 - 21:50


Re: Vetenskap och politik

Kenneth, du vill lyckas under mandatperioden med att kommunen ska genomsyras av "samarbete, hänsynstagande mellan människor, öppenhet, nya insikter och samverkan, människors framtidstro, uppfinningsrika entreprenörer, social sammanhållning, mångas arbetslust, vilja att utvecklas och våga nytt."

Mina två sista frågor till dig blir (du svarar ju i alla fall inte): Besitter du som kommunalråd verkligen "modet att genomföra de förändringar som är nödvändiga" för att nå de mål ni har satt upp för mandatperioden? Har du verkligen alla de redskap du behöver för att lyckas med detta utan att ha en sedan många år skriven av fullmäktige antagen och årligen reviderat minoritetsprogram samt även en integrationspersstrategi??? Dina kommunmedborgare, i alla fall de som skriver på dessa sidor, kan ju inte ta till sig dessa två av riksdag och regerimg antagna mål.
Inlagt av anna den 18/03/2007 17:10
 
Re: Vetenskap och politik

Kenneth, har du funderat över skillnaden mellan orden integration och assimilation, över segregation och marginalisering samt över vad begreppet "radikal integrationspolitik" innebär, alltså det som svensk riksdag beslutade under 90-talet att stat och kommuner ska genomdriva? Den alltför långvariga föreställningen att en lagfäst minoritetspolitik skulle motverka integration luckrades upp så sakteliga. Det blev plötsligt naturligt att kommunerna på hemmaplan skulle få skyldighet att försvara ”de egna minoriteternas rätt att vara olika majoriteten", efter den attityd staten (med Palme i spetsen) hade intagit internationellt. De olika minoriteterna inom landet fick nu ett lagstyrt skydd och stöd för att kunna bevara sin kultur och sitt språk.
Inlagt av anna den 18/03/2007 17:02

Re: Vetenskap och politik

Allan, du fortsätter med dina envisa och innehållslösa plattityder.
Svara istället på dessa fem strategiska frågor:
1. Visa mig var jag ska leta efter några belägg för att samerna var de första nybyggarna i Haparanda, Övertorneå och Pajala kommuner?
2. Menar du att de ordböcker och grammatik som nu finns tillgänglig för intresserade kommuners förskolor och skolor (genom stöd från länsstyrelsen och skolverket) i meänkieli ska brännas på bål?
3. Menar du att den högskoleutbildning som Umeå universitet bedriver i meänkieli ska avbrytas?
4. Menar du att Pajala kommun ska beordras att avbryta den undervisning i meänkieli och kväners/tornedalingars historia i sina förskolor och skolor (som de gjort med sin halva miljon de får i statliga medel per år)? Se: http://modersmal.skolutveckling.se/meankieli/
5. Menar du att Kiruna kommun ska få fortsätta att inkassera 1,1 miljon kronor per år som man gjort sedan 2000 i syfte att få igång stödet för bevarandet av sitt minoritetsspråk meänkieli?
6. Menar du att Kiruna kommun ska krävas av staten att betala tillbaka till statskassan de minst 8-9 miljoner kronor de fått för detta ändamål sedan år 2000?
Inlagt av anna den 16/03/2007 09:23

Lappskattelanden
karelare var där mycket före dom så kallade "samerna". karelarna fanns där redan från 1600-talets början! då dom flydde från den ryska gränsen! "karjala" som nu även finns kvar! karjala är inte en by eller stad det är ett landskap! som hälften ligger på ryssland sida! jag har forskat och kollat dom kyrkoböckerna från 1500 till 1700- talen! och det visar sig vara karelare som var där mycket före "samerna" t ex en familj som hette Rukarit. Karelare är en finsk-ugrisk folkstam som kulturellt och språkligt är besläktad med finnar och vepser.och dom flydde på slutet av 1500-talet!

Email - Homepage - 07-03-15 - 20:20
tietäkös kuka se on..
tämä samequeen? Se on semmonen joka on lukenu mejjän historian ja ei ymmärtäny ette se on meistä kirjottetu. Se itte luultavasti kuulu niihin sukhuin jokka tulit tänne vasta 1850- luvulla. sen näkkee jo ulkonäöstä, net tulit tänne ryssästä. "Pienet ja tummatukkaset" näistä kirjotta KB Viklund ´paljon.

Email - Homepage - 07-03-15 - 21:32
Hej alla mina älsklingar!
Jag har nu inte skrivit här hemma på länge, men ropar ni på mig så hör jag och kommer. Om ni vill så kan jag berätta om de hyddbottnar man grävt ut vid Kvaenangen? Samiska boplatser, det fanns bara samer som bodde där fram till någon gång på 1700-talet. Då kom de första tavasterna, sedan karelare och savolaksar sist och inte så många, förvaltningen var dansk.
Då ökade befolkningen mycket snabbt från att fram till dess varit ganska konstant. Fortsätter sedan...
Samequeen Email - Homepage - 07-03-15 - 17:15

Re: Vetenskap och politik

Hur kan du visa att samer inte funnits på 1000-talet? Är det verkligen samer och finnar som ska bevisa sitt ursprung? Gruppen har inte haft egen förvaltning, och ansvaret ligger i andra händer.
Inlagt av exilbodensaren den 15/03/2007 17:39
Re: Vetenskap och politik

"Meänkieli är en kokihop av alla finska dialekterna, språken, och en del svenska, vem var det som myntade begreppet förresten, var det Bengt Pohjanen?" Allan; estniskan är ett hopkok, färöiskan och isländskan likaså, norskan och danskan är ett hopkok liksom givetvis svenskan. Den "som kokade ihop" just meänkieli var svensk riksdag 1999 efter en gedigen proposition som du fått läsa här på sidorna ett otal gånger. Om inte så varsågod och studera:
http://www.regeringen.se/content/1/c4/22/18/f5c9eed7.pdf

Kolla gärna också länkarna och jmf gärna med din men också Kiruna fullmäktiges hållning i minoritetsfrågan:
http://epubl.ltu.se/1404-5508/2004/177/LTU-SHU-EX-04177-SE.pdf
http://www.jokkmokk.se/minoritets_ikon/ikon/Dokument/minoritetssprak_KH.pdf
http://epubl.luth.se/1402-1773/2004/012/LTU-CUPP-04012-SE.pdf

OCH Allan; bevisa detta: "Vid 1000-talet hade samerna redan funnits där flera tusentals år." Visa var du hämtar uppgifterna ifrån! Vad gäller hänvisning till ortsnamn, utgrävningar m.m. så var det inte så som du åter så slarvigt slänger ur dig!!!
Inlagt av anna den 15/03/2007 17:02
Re: Vetenskap och politik

De här påståendena är mer lik vandringssägner än forskningsresultat.
Det är nu först när Uleåborgs universitet har börjat att gå in i källorna, som verkligt forskning startat. Det här kommer att eskalera de närmaste åren och sprida sig till andra lärosäten.
Inlagt av BJK den 15/03/2007 10:26
Re: Vetenskap och politik

Hur kommer det sig att samer är liktydligt med finnar, finne; men finnar, finne är inte lika med samer?
Är det inte så att den falska historiebeskrivningen har avslöjat sig själv och hamnat i en återvändsgränd?
Alla finnar (kväner) kan börja "känna" sig som samer och söka sig in i sametinget för nu har även språkkravet tagits bort.

Ps. Namnet saamelaiset kommer från suomalaiset.
Inlagt av logik den 15/03/2007 06:39
Re: Vetenskap och politik

Vill förtydliga Allan så att du inte återigen tolkar det du läser felaktigt; Vahtola menar alltså att bebyggelsen före år 1000 i Tornedalen inte vara samisk utan möjligen tavastländsk och att denna livliga handel de bedrev (kväner eller tavastländare) delvis skedde även i hela Lappland! Alltså före 1000-talet, observera detta noggrannt! Om man inte är en minoritet i sitt eget land på dessa grunder så vet jag inte vad... Och sedan ska du kunna godta svensk riksdag som beslutat att stödja minoritetsspråket meänkieli fritt skiljt från finskan. Synd bara att Kiruna kommun inte erkänner sitt eget minoritetsspråk MEN fortsättning följer...
Inlagt av anna den 14/03/2007 18:23
Re: Vetenskap och politik

Synd Allan att du brister så enormt i dina källuppgifter. Det du skyller mig för drabbar dig själv! Nedan ett litet referat från Joukko Vahtolas beskrivning av Tornedalen som en livlig handelsplats redan under medeltiden:
http://www.tornio.fi/museo/torns_01.htm
"Grundförutsättningen för Torneå och källan för dess liv och välstånd var den livskraftiga älvdalen, delvis även hela Lappland. I Tornedalen hade det senast under 1000-talet börjat bildas bebyggelse, som till sina äldsta delar troligen var från Tavastland. Åtminstone namnet Torneälven var Från början tavastländskt. I namnet Ingår det Från sydöstra Tavastland kända ordet tornio 'spjut'. Från norsk synvinkel var Tornedalen ett kärnområde för det forntida Kvänland, med sina inbyggare kväner."
Inlagt av anna den 14/03/2007 18:15
Re: Vetenskap och politik

Allan!
"Vildrenen och samerna följde säkert den vikande iskanten vid avsmältningen".

Det är ju gissningar och spånanden och ingen vetenskap. Jag gissar och spånar om kyriosvaara, men jag påstår inte att det är vetenskapliga sanningar, utan funderingar.
Vad som kan tas som vetenskapliga fakta är att på den plats där kebnekaise är i dag har Tresk placerat ett berg som han kallar kijrioswara. Och att det på kartan står Jockesjärvi kijrkia, medan ordet Choikkiras inte finns med någonstans. Det här är fakta, och vetenskap.
Inlagt av BJK den 14/03/2007 14:40
Re: Vetenskap och politik

Har vildrenen (peura) också samisk härstamning?
Inlagt av Undrande den 14/03/2007 11:46
Re: Vetenskap och politik

Hur kommer de sig att de forntida lappbyarna bär kvänska namn som Tingevaara, Siggevaara, Suontavaara m.fl. Det måste ju bero på att invånarnas språk var kvänska. Waara, vara betyder berg på svenska och vuori på finska. Den samiska benämningen verkar vara tjåkko (oivi).
Inlagt av Suonttavaarabo den 14/03/2007 06:31
Re: Vetenskap och politik

Allan, du måste lära dig att kritiskt granska text du läser. Att bara läsa Tornedalens historia från 80-talet, långt innan minoritetslagstiftningen kom till ens, och hänvisa till Vahtola är inget att bygga en sanning på. Läs mer moderna texter och jämför mellan olika källor och återkom sedan gärna...
Exilbodensaren; Jag tror det blir långsökt att tro att Helsinki är av samiskt ursprung...lika långsökt som att mena att -järvi kommer från samiskans -javri.
Inlagt av anna den 14/03/2007 00:22
Re: Vetenskap och politik

Nya kartbilder lagda ut i dokumentet Namnförfalskning.
Se: http://www.suonttavaara.se
Inlagt av Suonttavaara den 13/03/2007 12:49


Minoriteter

 
  Tuesday 6 March 2007
  De kvänska/tornedalska kommunerna i Norrbotten får sedan år 2000 mer än 7 miljoner kr per år för att utveckla meänkieli, samiska, romska och svenskfinska i kommunerna Kiruna, Haparanda, Övertorneå och Pajala. 

Kiruna får mest och har hittills fått ca 8 miljoner statliga kronor för detta ändamål. Kirunas drygt 23000 invånare består av ca 2000 personer med samisk ursprung, ett tiotal med romskt ursprung, ett hundratal med finskt ursprung och minst 12000 med meänkieliursprung. Resten, ca 10000 invånare har sin ursprung i enligt Jan Guillou: "Dagens svenskar har mer av sitt ursprung i Baltikum och Öst-Europa, Tyskland, England, Frankrike och Norge eller Danmark än i Uppland." Se:
http://www.aftonbladet.se/nyheter/0007/10/guillou.html


Varför får inte kväner/tornedalingar, som har sitt gemensamma språk meänkieli gemensamt, del av dessa pengar för skyddet av sin kultur/ursprung/historia/språk????

anna

Re: Inhemska 2

Det finns ett växande antal "byfinnar" som gladeligen och med stolthet talar och försvarar sitt ursprungsspråk meänkieli (kalla det gärna byfinska eller vad ni nu vill försöka kränka/förnedra dem för att tala) som dessa "byfinnar" (majoriteten i Kiruna kommun) talat under hela sin uppväxt och som deras kära föräldrar samt mor- och farföräldrar gjorde med än större stolthet. 

Dessa "stolta "byfinnar" går inte längre att komma åt genom att kränka dem ytterligare. De har blivit immuna av all kränkning/förnedring som svenska staten åsamkat dem från 1809 till 1999 (det år deras minoritet erkändes)!

Inlagt av anna den 06/03/2007 20:12
Re: Minoriteter

Man kan inte gå vidare bara genom att sudda ut en folkgrupp, som aldrig har erkänts,samtidigt som man för fram en annan folkgrupp på den förstes bekostnad. Visst "Sara" skall vi jobba för en gemensam framtid, men först skall vi göra upp med det förflytna. Det är av oerhört stor vikt för Lantalaiset och Tornedalingar(Kväner) att få sitt erkännande och därmed få tillbaka sin självkänsla och sin stolthet över sin kultur.
Inlagt av Faravid den 06/03/2007 07:35

Stig Aspholme (20/2 16:08)
Det börjar bli uppenbart för allt fler att staten genom länsstyrelsen roffar åt sig mark. Detta har vi som levt här uppe under lång tid, fått uppleva tidigare. Staten tog marken och fiskevattnen av den bofasta markägande befolkningen och vägrar än idag att vare sig återlämna eller rättsligt pröva detta. Nu försöker man via reservatsbildning komma åt brytvärda marker och kör totalt över markägarna. Detta är inget nytt för markägarna i Sverige. Och det lär fortsätta hur länge som helst om inte EU eller FN sätter stopp för detta. Så här gör man i Sverige, Landet som utåt låtsas vara föredöme i världen!

Forskning om mark- och vattenrättigheter

Norge ratificerade ILO utan opartisk forskning som grund. Finland höll på att göra samma sak men i sista stund utfördes det där en ny stor opartisk forskning om bl.a. ägande- och bruksrätt över mark och vatten i övre lappmarken och resultatet från den stoppade hela ILO-processen. Sverige var på god väg att följa Norges misstag men som vi vet blev det regerings byte 2006 och även här stoppades planerna och vi hoppas att den nya regeringen startar en ny och opartisk forskning om hela lappmarken från 1550-talet och framåt även i Sverige.
Läs mera här om Norges dilemma: Om ägande och -bruksrätt till land och vatten.     http://www.jaktogfiske.info/index.asp?menuItem=32&docID=40504&docDetail=on
Inlagt av Suonttavaara lappby den 12/02/2007 07:08
Re: Inhemska 2

"När Sverige har ratificerat flera av de internationella organisationernas konventioner om mänskliga rättigheter är regeringen skyldig att med regelbundna intervall på mellan två och fem år rapportera till organisationen om genomförandet av konventionsbestämmelserna.

Sveriges etniska och kulturella mångfald har en lång historisk tradition. Flera av de grupper som under lång tid utgjort minoriteter i Sverige har aktivt värnat om den egna gruppens kultur och språk så att de än i dag utgör en levande del av det svenska samhället. De har en religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet.

Sedan år 2000 utgör minoritetspolitiken ett eget politikområde på statsbudgeten. Målet med den svenska minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande samt stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande. "
Inlagt av Faravid den 14/02/2007 12:34

Re: Inhemska 2


Faravid, ja så är det! Kommunerna ska se till att med hjälp av statliga medel se till att inrymma detta i sin egen budget!
Ann-Catrin Fredriksson och Håkan Spett för Kireuna kommuns räkning lovade 2000-03-19 att de statliga medel på 1 097 tkr som Kiruna fick för 2000 skulle gå till att alla vårnadshavare som som så vill inom förskolorna i Kiruna ska om de så vill få hela eller delar av sin verksamhet på sitt minoritetsspråk samt att de som vill det inom äldreomsorgen ska få kommunicera på sitt hemspråk, exempelvis meänkieli. Dessutom fick journalisten Hans Stenudd betald för att ett informationsfolder skulle gå ut till MRX och övriga kommunmedborgare om viktigheten i minoritetsarbetet. Se: http://www.kommun.kiruna.se/web2/ny_web/sam_Ny/index.htm
och bedöm sedan följande:
Har den miljon som Kiruna fått årligen sedan 2000 faktiskt gått till detta minoritetsarbete...
Inlagt av anna den 09/02/2007 21:09

Kom till seminariet: 07-03-31 i finska Pello.

genetiska test....
har genomförts och ett seminarium kommer att gå av stapeln lördagen den 31 mars i Pello, öppet för alla.Det är Helsingfors universitet som står bakom dessa. Det kommer att visa en tydlig bild av att kvänerna är ett folk som bebott området i mycket lång tid, Kväner i Finland har kommit så långt i sitt arbete att de finns mycket starka bevis material på att kvänerna är en ursprungsbefolkning. Den finska regeringen har redan stoppat hela köret med ILO konvenetioner och andra konventioner. Några gemensamma nordiska konvnetioner blir det inte, så mycket vet jag.

Email - Homepage - 07-01-21 - 04:53


Vill bara svara helt kort
.. vi skulle behöva prata ännu mer,,men tyvärr finns inte tid och resurser idagsläget eftersom vi får inte 260 miljoner årligen för att prata om oss och om vår exicistens vi gör det gratis, och det är lika att du vänjer öronen vid det för vi kommer att fortsätta och vår sekt som du kallar den, den har ett ökat enormt mycket de senaste åren, flerdubblats från att ha varit en liten förening på 70-80 personer. Vi är många sekt medlemmar idag från hela Norrland, Lappi och nordnorge/ Gertrud M rdf i Kvenlandsförbundet

Email - Homepage - 06-11-28 - 19:41


Här kommer mera från Svenska akademiens ordbok:
<MOMENT> bjasmiskt språk. Finskan .., under hwilken kommer (dvs. hvilkens underafdelningar äro) Lappska, Estska, Biarmiska. RUDBECK Atl. 1: 80 ( 1679).

Finne, lapp, lantalainen och kvän Email - Homepage - 06-11-28 - 06:34Citat från svenska akademiens ordbok:

Lapland ock Biarmaland äro besatte af Finnar, ock måge rättast kallas Skogsfinnar eller wildfinnar. BROMAN Glys. 1: 21 ( 1726).

...Någre tillägga ännu en tredje inflyttning (av Sveriges urbefolkning), nemligen den af Finnar och Lappar ifrån deras första stamsäten. LEOPOLD 6: 79 ( 1803).....

Finne, lapp,lantalainen och kvän Email - Homepage - 06-11-27 - 06:24Ja, ordet finna kommer från fornnordiskan och är vad lapparna eller samerna kallades av de inflyttande germanska folken (det var flera stammar de också). Finnmarksvidda är samma sak som lapparnas marker eller samernas marker.
De som idag kallas finnar efter Finland är olika folkstammar som Soumi, Savolaks, Karjalaiset, Kajanit..etc...
Apropå Paulaharju, framför han i sin bok, Ödemarksfolk, att Kajaner är desamma som Kvänerna, obs inte Queener. Queener är fornnordisk benämning på lappar=samerna.

Riktiga finnar Email - Homepage - 06-11-27 - 07:40
en stor anledning
...till att man talar och jämför finska forskningsresultat är upplysningsvis det, att vi har en gemensam historia både vad gäller släktskap, språk, historia , kultur Kvänerna har bott i dessa gemensamma områden innan statsgränserna drogs, det är bevisbart.
Gertrud M

Email - Homepage - 06-11-26 - 06:11

jo pa jo
det spelar nog ingen roll om det är finsk eller svensk forskning,hade inte den ryska tsaren tagit för mycket vodka hade vi varit finnar öster om kalix älv för det var den som egentligen skulle bli gräns mellan sverige och finland men det bidde lite fel

sikke Email - Homepage - 06-11-26 - 19:41

Att man jämnför och talar om olika forskningsresultat är väl naturligt,precis som andra yrkeskårer,men när man från s.k kvenhåll bara envisas med att relatera
till finsk forskning som om den skulle vara något utöver det vanliga så har man missuppfattat nåonting.Troligen är det som någon skrev före mig"det finska blodet svallar"

Email - Homepage - 06-11-26 - 20:06

Uffe
Gertrud M, du pratar o pratar,men frågan är om du möjligen kan ha något
släktskap med dom forntida Quenarna som
beskrivs på 800-talet.Det finns inte en enda inom eran sekt som kan uppvisa
något som helst släktskap med dessa forntidsreliker eller Quener,det finns ej heller bevis på att Queen skulle vara synonymt med kvän, det finns inte något dokument som styrker det utan det är ett tappert försök till att förfalska historia,som Tomas Wallenström utryckte sig.Första gången kvän dyker upp är först på 1500-talet,och då bli det ju rena rama ungdomarna i dom här sammanhangen.Eran
sekt kräver dokument på det ena och det andra men kan ni själva visa upp
dokument på att ni verkligen är s.k kväner,samtidigt kan ni ta fram ordentliga bevis på att ni verkligen härstammar från forntida Quenar och fram tills dess är det lika bra att ni kniper igen för hitills är det bara skitprat utan substans det ni åstadkommit.

Email - Homepage - 06-11-26 - 20:23

m.fl.en stor anledning
...till att man talar och jämför finska forskningsresultat är upplysningsvis det, att vi har en gemensam historia både vad gäller släktskap, språk, historia , kultur Kvänerna har bott i dessa gemensamma områden innan statsgränserna drogs, det är bevisbart.
Gertrud M

Email - Homepage - 06-11-26 - 06:11

så här skriver ...
Pertti Eilavaara (lärare i EU-rätt):

 Saamelais sopimuksessa on yhdistetty termejä harhaan johtavalla tavalla. Saamelaisten yleiseksi historiaksi on otettu kveenien a finnien historia ajankohtana, jona saamelaiset eivät ole ryhmänä aluella ollet.

Uusi tutkimus vahvista että kveenit ovat ollet Lapin alueen alkuperäisiä asukkaita... osv

Det räcker för denna gång... vill du ha mer fakta?

Email - Homepage - 06-11-26 - 12:27Förstår inte finska, lessen.

Samequeen Email - Homepage - 06-11-26 - 13:42
översättning:
" I samekonventionen har dessa termer (syftar på termerna kvän, lapp, finne, same)sammanfogats på ett missvisande sätt. Till samernas allmänna historia har använts kvänernas och finnarnas historia, under en tid då samerna inte funnits på området som folkgrupp."

Ny studie stärker fakta om att kvänerna har varit en ursprungsbefolkning i Lappland.

Email - Homepage - 06-11-26 - 18:30


Tack!

Men hur kan han vara så felinformerad?
Det är ju ohyggligt!
Varför läser ingen denna utredning som man gjort reklam för här. Det finns ju massor av skrivet av människor som forskat, att samerna=lapparna är ursprungsbefolkningen i Skandinavien.

Jag kan dra fram många exempel.

Finska språket och de finska olika folkstammarna kommer från Estland. Det är dit de bör åka och kräva hemortsrätt. Där kan de vara ursprungsbefolkningen.

Att de är så många är att de varit synnerligen fertila och fött mängder med barn. Paulaharju tex (en folklivsforskare)som beskriver de finska nybyggarfamiljerna i norra Sverige) beskriver familjer med ända upp till 25 barn ("kläppar"). Jag känner till en familj från förr med 16 barnafödslar,(fast hälften dog).

Samequeen Email - Homepage - 06-11-26 - 20:09


till samequeen
Professor Vahtola och hans forskningsresultat visar inte samma sak som dina , kära vän. Det börjar bli dags att inse fakta... Läs Vad den fi´nska regeringen har tagit för beslut... Där gäller inte antaganden utan man grundar sig på dokumentation. Samtliga konventioner och förslag till särrättighetr för en näring eller etnisk grupp kommer att ses över i ett annat ljus, nämligen att vi kväner är med på arenas, vilket vi inte tidigare varit. vilka vi sedan är sen 800 talet har mindre eller ingen betydelse, eftersom ren faktadokumentation kan ses från 1500-talet, dénna sanning har inte Sverige´ännu tagit till sig. Vi har samma historia med norra Finland och den kan härledas till nu levande personer från 1500-talet. men utredningar i Sv har bara sett på 1800-talet el i vissa fall till 1900 talet eftersom de fallit föga för den enorma lobbyverksamhet som föregåtts besluten. Man har medvetet undanhållit sanningen och detta håller på att komma ut även till FNs nivå där Tex Magga sitter.Detta kan inte få fortsätta, ett helt folk kan inte bara suddas ut från historien.

Email - Homepage - 06-11-20 - 22:59


Om kväner
Varför inte läsa vad forskningen från FINSKA vetenskapsmän kommit fram till. Jag erkänner gärna "Miänkielifolket" som ett folk om de vill det, men jag ser att de INTE har ett lika långt historiskt ursprung i området som samerna. Jag har också läst vad man kommit fram till inom NORSK forskning, det är precis som i finsk forskning, dokument rörande skatter, språk, demografiska förhållanden etc. Där ser man också att det folk som bosatt sig och kallar sig Kväner idag, är söderifrån komna finska nybyggare och samer som "finniserats" i det här fallet "förnorskats". Men det är mer tydligt i finska fallet. Och det är väl därför man omhuldar miänkieli.

Vi som är samer ska absolut hävda vårt historiska arv!!!

En stor del av de som idag säger sig vara Kväner är i själva verket samer. Samiskan borde vara hemspråket!!!
Lär er samiska istället!

Samequeen Email - Homepage - 06-11-21 - 07:19


Till Örjan, M fl
Inte behöver Ni erkänna Kvänerna, men hoppas att Ni inte spottar på Er själva.Ni visste eller kanske inte vill veta att i Finland har saken fått sådan framgång nu att det är inte alls långt ifrån att kvänerna kommer att erkännas som ett ursprungsfolk, det är därför Finland gjort stopp för ratificering av ILO 169 och andra konventioner, det är inte skitprat men om man inte vet hur det ligger till så skriver man på det här enfaldiga viset.
I Sverige har också de här frågorna kommit i ett lite annat ljus , de beslutande politikerna har fått till sig av de som sker i Finland, man kan inte göra en nordisk konvention ensam i Sverige, Finland har satt stopp för det. Vi har redan nu medlemmar från Kvenlandsförbundet som representerar i den fínska regeringen som sakkunniga. Det är en stor seger för vårt folk och det är vi stolta över. vårt arbete i många år har haft framgång, Det här är ju inte mot någon utan vi arbetar för vårt språk, vår kultur, vår historia och våra rättigheter. Det borde alla vara tacksamma över, mestadels arbetar vi helt utan betalning och har lagt ut mycket egna medel i informations sammanhang.
Ja örjani ja tet jokka tässä kirjotatte muistaka yhen asian " met olema olheet, ja met olema ja tulema olemhaan!

Email - Homepage - 06-11-20 - 20:27


Re: Kirunabarns rätt till meänkieli
Nedanstående brev gick till Siv Holma och Kristina Zachrisson till riksdagen:
Hej
Jag lyssnade på Siv Holmas frågor i dagens frågestund med regeringsföreträdare gällande det eventuella sameparlamentet i Kiruna och kom att fundera över hur viktigt det är att ni politiska företrädare för befolkningen i norra Norrbotten även företräder de andra minoriteteterna.

Av Kiruna kommuns 23 316 invånare är ca 2 000 invånare av samisk ursprung. Därmed har ju som alla vet Kiruna kommun störst andel samer av alla kommuner i Sverige, 8,6 procent.
Det finns dock ingen uppgift att nå vad gäller hur många som är meänkielitalare i Kiruna kommuen; de som vanligen kallar sig tornedalingar, lantalaiset eller kväner.

Jag fick gå till siffror i Östen Groths bok Ur Norrbottens Historia från 1984 där det står att läsa: "Den totala fördelningen av Tornedalens 19 000 inbyggare blev 1809 den att cirka 8000 förblev svenska medborgare medan 11 000 blev finska undersåtar. Antalet svenska tornedalingar uppges vid sekelskiftet 1900 vara ca 47 000 och i mitten av 1930-talet vara uppe i 68 000 människor. Språkligt fördelades dessa enligt följande: 12 000 enbart finsktalande, 32 000 både svensk- och finsktalande och ca 24 000 enbart svensktalande." Groth hade ingen aning 1984 att riksdagen befäster meänkieli som ett eget minoritetsspråk.

Från 1950-talet till dags dato har en utflyttning av meänkielitalare skett till södra Sverige , t ex hade Pajala kommun 15 000 invånare i början på 1950-talet att jämföra med dagens ca 6 800 invånare.

Regeringskällor uppger att det f.n. bor ca 50.000 tornedalingar i framför allt Haparanda, Övertorneå och Pajala kommuner samt i delar av Kiruna och Gällivare kommuner. Därtill bor ungefär 16.000 relativt nyinflyttade standardfinsktalande personer i området. I Kiruna kommun har dock säkerligen långt fler än hälften meänkieliursprung, i Gällivare, Pajala, Övertorneå och Haparanda procentuellt ännu fler.

Europarådet uppmanar Sverige att se till att åtminstone en nyhetstidning på samiska och meänkieli, startas. Sametingets ordförande Lars Anders Baer markerade direkt denna brist för regeringen men inte någon meänkieliföreträdare, inte heller ni som politiskt företräder meänkieliminoriteten i riksdagen, för att inte tala om kommunpolitikerna i Kiruna kommun! Varför är ni alla så tysta och försynta vad gäller minoriteten meänkielitalares rättigheter till sin historia, kultur och språk? Se:
http://www.journalisten.nu/a.aspx?Article_Id=11915#null

Läs gärna också Will Kymlickas teorier gällande vikten av att minoriteterna måste stöttas i sin identitetsutveckling i syfte att stärka demokratin, delaktigheten och medborgarskapet. Alternativet är separatism och utveckling mot att minoriteter strävar efter att lämna "den svenska gemenskapen" och konkurrerar med varandra om uppmärksamhet och ursprungsrätt. Det finns många sådana viljeyttringar i er hemkommun av idag...

Det är lämpligt att ställa enkla frågor till de nya regeringsföreträdarna även gällande stödet till meänkieli. En av många rapporter om viktigheten i detta är:
http://epubl.ltu.se/1402-1773/2005/045/LTU-CUPP-05045-SE.pdf

Vänligen
Lars-Gunnar Winsa
Inlagt av Sanningssökaren den 19/10/2006 17:28
Re: Kirunabarns rätt till meänkieli

För Kirunas politiker att läsa om Kymlickas teorier gällande vikten av att minoriteterna måste stöttas i sin identitetsutveckling i syfte att stärka demokratin, delaktigheten och medborgarskapet. Alternativet är seperatism och utveckling till att minoriteter strävar efter att lämna "den svenska gemenskapen". Det finns många sådana här forskarrapporter som dyker upp nu...
http://epubl.ltu.se/1402-1773/2005/045/LTU-CUPP-05045-SE.pdf

BJK och Faravid får väl bara vara fördragsamma med att de unga forskarstuderande inte särskiljer kväner och deras eventuella ursprung till tornedalingarna... men å andra sidan finns dokumentation även på dessa skiljaktligheter inom meänkielitalarna enligt nedan:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tornedalingar
Inlagt av Sanningssökaren den 19/10/2006 10:06

Re: Inhemska 2

Märkligt att den enda grupp som representerar ursprungsfolk i nuvarande Sverige är "Samer"?

För när man läser deras historia, så har de ömsom varit Finner, finnar, Skridfinner, skridfinnar,Lappar mm.

Hur är det möjligt att en grupp som har så svårt med sin idenditet, har blivit utvalda till Sveriges Ursprungs folk( i och för sig ingen åtråvärd titel).

Medan vi Kväner sedan 800-Talet har kallats för Kväner och gör det fortfarande, vi gör inte anspråk på att vara någon ANNAN än den vi är!

Det är mest synd om de "Samiska" barnen som utan förskyllan hamnat i ingenmansland och kommer så småningom att upptäcka att de inte är "något"(någon)! Stackars barn.

Säljer man en andel för en krona åt Samer, så får man ihop 18000kr.
Säljer man en andel för en krona till Kväner, så får man ihop minst 500000kr om inte mer. Inte mycket till avknoppning bland Samerna(kanske potensen)?
Kvänerna som inte skulle vara ett ursprungsfolk ökar som bara f-n.
Inlagt av Faravid den 18/10/2006 21:49
Re: Inhemska 2

Eller varför inte; Jag är Kvän, jag existerar inte!

Född utan språk, döpt till Svensk, vem är jag?

Varken Invandrare eller infödd!
Inlagt av Faravid den 18/10/2006 20:28
 
Re: Inhemska 2

Kohtasin 70-tä luulla, ko asuin Luulajassa, yhen tekstin t-paijassa, joka oli yhelä pohjoissuomalaisela, tekstissä seisoi:
"Pohjolanpoika ei puhu eikä pussa!".
Tämän tekstin saatais lainata, ja vähän muutta:
"Kveeni ei puhu eikä pussa!", eli jotaki semmosta.
Inlagt av BJK den 18/10/2006 20:17

Re: Kirunabarns rätt till meänkieli

Detta svar sände jag Anders Karlsson:
Äntligen ett svar på frågorna. TACK för detta! Det verkar faktiskt som en del görs i Kiruna kommun för minoritetsspråkets bevarande. Konstigt bara att det var så svårt att få svar på ställda frågor till Klein.


Om det sedan är rätt insatser och om detta räcker får man väl se på sikt. Målsättningen måste ju vara att invånarna i Kiruna själva börjar efterfråga och bejaka sitt eget ursprung - det är först då det kan hända något radikalt. För dagen är det inte så, enligt vad jag förstår. Det allra mesta av den miljonen du nämner går till samisk och finsk satsning, nästan inget till meänkieli. MEN bättre denna början än inget alls!

Eftersom jag är mycket engagerad i minoritetsfrågorna såväl på mitt arbete liksom privat undrar jag om du kan/hinner svara mig på lite fler frågor:


1. Skolorna. Inom vilka skolor finns de 59 eleverna som läser meänkieli? Varför är det så många skolor som sökt projekt i finska och samiska men inte meänkieli? Varför styr inte ni projektmedlen mer till meänkieli som ju är det talade språket i Kiruna kommun? Varför grundkurser och fortbildning i finska och samiska men ingen alls i meänkieli?


2. Förskolorna. Finns det en enda förskola som har projekt direkt riktad till meänkielisatsning - alltså att prata meänkieli med barnen likt Pajala och Pello? Se : http://modersmal.skolutveckling.se/meankieli/konf/05/inbjudning.htm Enligt mig så var det ingen av förskoleprojekten som hade direkt inriktning mot meänkieli! Vittangi och Svappavaara hade de tre kulturerna, finska, meänkieli och samiska som projekt. Lombolo enbart stärkande i finsk och samisk kultur. Karesuando hade i en av sina förskolor ENBART stärkande av en finskspråkig kultur. Varför förresten bara finsk kultur men inte samisk i Karesuando förskolor kan man undra?


3. Varför finns inte ett endaste projekt om att erbjuda äldre i Kiruna inom hemtjänst och äldreboenden meänkieli i kommunikationen?


4. Finns det dialog om att personal inom förvaltningarna, liksom inom din förvaltning, kan bemöta meänkielitalande? Det innebär alltså att ha som mål att på sikt ha nog många anställda lärare/ vårdbidträden/ hemtjänstassistenter/ receptionister/ socialtjänstfolk m fl som talar meänkieli.

Tackar på förhand om jag kan få svar även på dessa frågor!

Inlagt av Sanningssökaren den 10/10/2006 20:33
 
Re: Kirunabarns rätt till meänkieli

Anders Karslsson

Innan jag läst hela ditt brev och till vilken jag kanske har fler frågor att göra senare, så vill jag vända mig mot Ditt användande av begreppet "tornedalsfinska". Det minoritetsspråk som riksdagenen behandlat kallas MEÄNKIELI och inte tornedalsfinska. Myndigheter, som kommuner, skall använda rätta begrepp!
mvh
Bengt Johansson-Kyrö


"Hej,

På vår ansökan överförde i december 2005 Kommunkontoret 1 000 000 kr i statliga medel till Barn- och utbildning. Dessa har använts för att stärka minoritetsspråkens ställning i vår verksamhet samt till att ge barn och elever mer kunskap om minoritesspråken, främst finska, tornedalsfinska och samiska.

Vi har jobbat på följande sätt:
Barn- och utbildningsförvaltningen har gått ut med information till alla delar av förvaltningens verksamhet om möjligheten att söka bidrag för minoritetsspråksverksamhet och ett antal ansökningar har inkommit.
Därefter har Barn- och utbildningsnämnden fattat beslut om tilldelning av pengar till de olika projekten och verksamheten har kommit igång. Alla sökande projekt utom ett tilldelades medel. Orsaken till avstyrkande av ett projekt var att denna ansökan var en samlingsansökan som inkommit från ett rektorsområde vars olika delprojekt redan tilldelats medel.
En delredovisning av arbetet har genomförts i halvårsskiftet 2006. Projekten skall slutredovisas i december 2006 varefter Barn- och utbildningsnämnden kommer att fatta beslut om hur eventuella kvarvarande medel skall användas i verksamhet kring minoritesspråken.

De riktlinjer Länsstyrelsen har angivit för användningen av minoritesmedlen säger att medlen får användas för arbete i barngrupp och för personalfortbildning i förskolan och för personalfortbildning i grundskolan. Gymnasieskolan kommer ej ifråga för medelstilldelning.

Nedan finner du en sammanställning över de minoritetsspårksprojekt som idag bedrivs inom Bran- och utbildningsförvaltningen i Kiruna.

För tillfället läser 59 elever tornedalsfinska som modersmål i Kiruna Kommun
mvh
Anders Karlsson
Barn och Utbildningsförvaltningen
981 85 Kiruna
0980/ 70 424
070/ 256 99 46
trakn@skola.kiruna.se"

Re: Kirunabarns rätt till meänkieli

OK, BJK och Faravid. Denna formella förfrågan gick iväg nyss till berörda i Kiruna kommun:

Ang. Bengt Johansson Kyrös fråga om hur Kiruna kommun svarar upp till minoritetslagstiftningen.

Jan Johansson Klein, Kiruna kommun, Kommunkansliet svarade på Bengt Johansson Kyrös förfrågan om vad kommunen har för planer för att följa gällande lagstiftning vad gäller skyddet för meänkieli i Kiruna (svaret kan läsas på SAP:s hemsida).

Johansson Klein skrev i svaret massor av ord men hade mycket lite innehåll i sin text. Han skrev om "koordinativt ansvar" men förklarade inte hur Kiruna kommun arbetar för att driva meänkieli-frågorna i denna koordination med länsstyrelsen och kommunförbundet!

Han skrev om 24 utvecklingsprojekt - förskola och uppåt - MEN nämnde inget om att inget av dessa innehåller plan för tvåspråkighet i förskolorna eller skolorna i Kiruna - för att inte tala om att personal måste kunna meänkieli inom äldreomsorgen!! Han skrev om skolplanen på webb (alltså den som gäller för hela landet) MEN besvarade inte frågan var allmänheten i Kiruna kan finna uppgifter om att förskolebarnen i Kiruna kommun erbjuds teman om sin historia och att skolelever möjligheter till att få lära sig grunderna i meänkieli. samt att de äldre i Kiruna kan bemötas på sitt hemspråk, mänkieli.

Allmänheten kan inte tillåta att förvaltningsansvariga i Kiruna kommun pratar bort frågan med en massa ordbajseri. Ansvariga tjänstemän ska istället kunna svara på frågan var allmänheten kan finna dokument som visar att kommunen följer minoritetslagstiftningen. Allmänheten ska inte behöva vända sig (som Jan Johansson Klein menar) varken till Baas, Karlsson eller Hämäläinen för att försöka få svar på de ställda frågor Bengt Johansson Kyrö sände till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Kirunas politiker måste kunna visa allmänheten dokument på att de lämnat uppdrag till förvaltningen att arbeta med dessa minoritesfrågor och Johanssson-Klein ska kunna visa oss handlingsplaner på hur förvaltningarna ämnar verkställa de politiska besluten. Inget annat är acceptabelt!

Jag har sökt i webben gällande Kirunas skolor och konstaterat att kommunen inte har ansökt om stimulansbidrag för undervisning på det egna modersmålet, alltså en tvåspråkig undervisning för meänkielitalande.

Bevisligen är det också så att den absolut största majoriteten av minoriteter i Kiruna kommun utgörs av "tornedalingar/kväner". Ändå söker kommunen inte stimulansbidrag till tvåspråkig undervisning för dem! Varför i himmelens namn är detta så? Uppgifterna på webb beskriver mångfald och flerspråkiga barns rättigheter till sitt språk i förskolan. Ändå har Kiruna skolor bara teman om Afrika, Rinkeby m m men inte ett enda om meänkielitalandes situation och behov!!

Frågan som jag ställer till politiker och förvaltningsansvariga i Kiruna är: Varför driver inte politiker och ledande tjänstemän i Kiruna kommun meänkielifrågorna enligt den lagstiftning som gäller och söker lösa de ekonomiska svårigheter som finns i frågan utan istället verkar skydda varandra för att slippa engagera sig i denna fråga?
Inlagt av Sanningssökaren den 07/10/2006 21:01
Det här fick jag per e-ail som svar från kommunkansliet till den e-mail, ihoppskriven av sanningssökaren, som jag skickade dit i går.

"Bengt

Tack för ditt engagemang i frågan

Kiruna kommun jobbar självfallet för dessa frågor, sedan finns det
alltid synpunkter på de prioriteringar som görs och hastigheten. Vi har
dock fått mycket positiv återkoppling de senaste åren från staten genom
Länsstyrelsen och även av Kommunförbundet som haft ett koordinativt
ansvar för området i Norrbotten.


Dagsläget är följande:

Skolan har idag igång 24 utvecklingsprojekt täckande spektrat från
förskola och uppåt. Det handlar om allt ifrån ren metodikutveckling på
arbetslagsnivå till kompetens höjande instaser för personal på
högskolenivå. Utkastet för ny skolplan ligger ute just nu ( ta gärna
en titt på den på webben) och förstår jag det rätt kommer man att skriva
in att de tre minoritets språk som kommunen har ansvar för också skall
genomsyra verksamheten ned på arbetslagsnivå. Detta är naturligtvis
skolans ansvarsområde, något jag personligen tycker att de axlat på ett
mycket bra sätt det senaste året - Ambitionen och viljan finns där. Vill
du veta mer om detta arbete så tycker jag du skall kontakta skolans
utvecklingsledare Anders Karlsson.

Omsorgen har under slutet av våren genomför ett detaljerad inventering
av språkkompetens och intresse av att fortbilda sig. 95 % av persolen
har svarat på enkäten och det har varit ett mycket stort intresse för
att ytterligare lyfta språken i vardagen och för vidareutbildning. Jag
är övertygad om att detta är en fråga som den nya ledningen kommer
att ta tag i på allvar. Stefan Hämäläinen, tidigare skolchef och ny chef
för Soc, är en av de som på ett mycket bra sätt öppnat upp för frågan
inom skolan, vilket talar för att frågan även inom omsorgen kommer att få
en fortsatt hög prioritet. Här kan du kontakta Per Erik Baas på omsorgen
om du vill veta mer konkret hur man tänker sig jobba vidare.

Centralt kommer vi det kommande året att fokusera på information -
Detta gör vi dels i samverkan med länsstyrelsen, dels i egen regi
kopplat till det arbete som pågår med vår nya publika webb. Även
kommunförbundet kommer att vara involverade i detta arbete. Det kan
låta enkelt och trivialt med information men verkligheten är mycket
komplex där teknik, info och urval skall harmoniera och såväl perosnella
som ekonomiska resurser skall räcka till. Det sätt vi hanterade valet på
kanske kan vara ett exempel på de ambitioner vi har. Där översattes
självfallet allt material till samtliga minorietssrpåk, publicerade
både i annonsblad och på webben. Dessutom hade vi under valet
personal som med kort varsel kunde ställa upp med tolkning på samtliga
språk - Dessa tjänster nyttjades dock överhuvudtaget inte.

För att avsluta vill jag bara säga att självfallet har kommunen ett
ansvar, men jag anser inte att kommunen i en förlängning skall sitta som
mellanhand vad gäller hanteringen av ett statligt stöd som olika
föreningar, intressenter mm idag söker via oss. Jag anser även att
institutioner ( ex sametinget, strt etc) måste stärkas för att kunna
arbeta för en långsiktig utveckling och bevarande av språken. Det är
inte rimligt att små kommuner själva skall ta fram läromedel eller driva
medodikutveckling. Det känns inte som en hållbar nationell strategi för
språkens långsiktiga utveckling och fortlevnad.

Jag hoppas att jag lyckats svara på de frågor du haft. Har du vägarna
förbi stadshuset är du välkommen att titta in, det hade varit
intressant att diskutera denna fråga djupare med dig.

Mvh

Jan Johansson Klein

Kiruna kommun
Kommunkansliet
Tel 0980 70 428
Mob 070 675 44 46
Email jakl@kommun.kiruna.se"
Inlagt av BJK den 06/10/2006 13:44
Re: Kirunabarns rätt till meänkieli

Sanningssökare!
Jag köper din skrift och har skickat nedanstående till kommun@kommun.kiruna.se och kommer senare att skicka ett likadant e-post till vardera Kenneth Stålnacke och Thore Klippmark.

"Ämnar Kiruna kommun uppfylla riksdagens beslut från 1999 att erkänna meänkieli som ett av minoritetsspråken i kommunen och söka de medel som finns tillgängliga för att förskolebarn och elever får lära sig om sin minoritetshistoria, kultur och natur, och få lära sig sitt minoritetsspråk samt att kommunens äldre får inom all hemtjänst och äldreboenden tillgång till personal som kan meänkieli?
mvh
Bengt Johansson-Kyrö
Nybyggarvägen 26
98191 Jukkasjärvi
tel:0980-21032
mobil:073-0747770
e-mail: bengt.j-k@linnea.com"
Inlagt av BJK den 05/10/2006 17:55
Re: Kirunabarns rätt till meänkieli

Tja, det är bara att konstatera att Kirunapolitikerna inte ämnar lämna förskolebarn, skolelever och våra meänkileitalande äldre i Kiruna möjligheter till att värna om sitt hemspråk, kultur och självkänsla. Här svarar man inte ens på relevanta frågor över den lagstyrda minoritetsutveckling regering och riksdag vill nå i Tornedalen och Sverige i stort. Och på KIP-sidan ämnar man stänga sidan för att folk vill debattera om hur man ska värna om sin bakgrund!

Det enda sättet att tolka detta på är att man bland Kirunas politiker skäms över sin bakgrund.

BJK; detta är inte svenskarnas eller "svenskhetens" fel, inte heller samernas eller samekulturens fel, eller romernas och den romska kulturens fel, inte heller sverigefinnarnas eller deras kulturs fel! Detta är HELT OCH HÅLLET OCH ALLOMFATTANDE Kirunapolitikernas fel!!

När historien om detta skrivs, sent omsider, så kommer de som skriver den att skämmas över sin historia!!

Inlagt av Sanningssökaren den 04/10/2006 20:17
 
Re: Kirunabarns rätt till meänkieli

FY SKÄMS på er i sosseleden!
Nu först har jag gått igenom framtidsprogrammet "ALLA SKA MED" 2007-2010. Och hör och häpna! Inte med ett endaste ord nämner ni något om minoritetsfrågorna, och detta i en kommun där minoritetsfrågorna verkligen borde vara på tapeten! Ni nämner att ni är emot jakt- och fiskeutredningen och ILO 169 MEN inte med ett enda ord nämner ni något om att elever i förskola/skola med minoritetsbakgrund ska ha möjlighet till att lära sig om sin minoritetshistoria, kunna ha beting om sin kultur och natur, möjligheter att läsa sitt eget språk. Absolut ingenting nämner ni heller att det ingår i de äldres rätt till trygghet 2007-2010 att få tillgång till personal som kan meänkieli. HORRIBELT!
Jag förutsätter att ni tillsätter en tvärpolitisk arbetsgrupp som arbetar fram ett handlingsprogram omedelbums i dessa frågor!
Inlagt av Sanningssökaren den 03/10/2006 07:54
 
Re: Kirunabarns rätt till meänkieli

Alldeles rätt, Faravid. Frågorna kan och SKA ställas till den nya majoriteten. Tornedalingar/kväner utgör merparten av SAP:s ledamöter i fullmäktige. Slår man ihop påsarna med andra partier så finns det många tornedalingar/kväner även hos andra partier. I riksdagen sitter fortfarande Kristina Zakrisson (s) och Siv Holma (v) från Kiruna som man givetvis ska bjuda in och ha kontakt med.

Vad är det SAP i Kiruna vill egentligen? Är ni inte intresserade av att nyttja lediga statliga medel till att utveckla er egen minoritets självkänsla, språk- och kulturbevarande samt historiebeskrivning?

Se hur Stockholms stad gör för att se till att tillgodose att stadens myndigheter svarar upp till de lagstyrda insatserna för de nationella minoriteterna.:
http://insyn.stockholm.se/kf/document/2006-01-23/Dagordning/25/25_u06001.pdf#search=%22minoritetslag%22

En sådan politisk uppdragsplanering har kanske inte Kiruna kommun ställt upp, eller...?
Kan vi få svar från Stålnacke, Eneslätt, Suup, Klippmark, Kenttä, Haara eller de andra fullmäktigeledamöterna i SAP??
Eller varför inte även av Törnman, Kaati och Tapani m fl i KIP...

Inlagt av Sanningssökaren den 02/10/2006 16:23
Ämne :: Kirunabarns rätt till meänkieli

Re: Kirunabarns rätt till meänkieli

Är det inte bättre att ställa en direkt fråga till Kenneth Stålnacke, Daniel Eneslätt, Roger Suup med flera Kväner i Kiruna Kommuns Politiska Topp? Vad är på gång i Kulturella frågor, i Minoriteters rättigheter till sitt eget Språk, i Acklimatiseringen av de tre kulturerna i området. Ni har ju fått väljarnas förtroende att fortsatt driva Kommunen och detta förpliktigar, inte minst i dessa frågor. Det finns en tro, en förhoppning, en vilja att allt detta skall kunna lösas till allas fördel. Låt Kiruna gå i spetsen för att låta de tre kulturerna gå som en röd tråd igenom alla framtida BESLUT!
Svara här och svara nu, om hur ni tänker arbeta framledes. Detta är viktigt, då utvecklingen kan vända och gå åt motsatt håll, där motsättningarna i stället förstärks och respektive grupp stenhårt bevakar sitt revir. Medverka ej till en sådan utveckling. Det brådskar med riktlinjer och positiva beslut.
Inlagt av Faravid den 02/10/2006 08:03


Kommentar till FN projekt arbetaren: 

Vi behöver inte ta latinamerikas indianer och andra avlägsna folk i jämförelse, visserligen har det högre status hos politiker och beslutsfattare men vi kan titta på norra Finland där vi har precis samma historia och levnadsförhållanden både vad gäller samer och kväner. Den finska regeringen kommer inte att anta ILO 169 konventionen, orsak; den kränker kväner och övriga befolkningens rättigheter, jag talar om gamla ägande och nyttjande rättigheter till land och vatten.Därför säger Kvenlandsförbundet nej till ILO 169. 

Vi är ett folk vars historia är känd från 800 talet, det är konstaterat i Prof Vaholas stora utredning som kommer ut vid årsskiftet. Där har man också konstaterat att en stor begreppsförvirring skett historiskt, benämningen lapp är faktiskt inte lika med same. Utredningen visar också att lapp och kväner är i stort sett samma folk, vår historia kan härledas till nu levande släkter på ett mycket enkelt sätt från tidiga 1600 talet och lappskattelandsägarna kan härledsa till dagens släkter. Detta är fakta som inte kommer att kunna förbises oavsett hur mycket vi än vill ändra och antaga. Men också oavsett vilka politiska beslut våra regeringar antar.

 Det är inte juridiskt hållbart att frånta de urprungliga ägarna rättigheter som de haft i århundraden och som levt sida vid sida med andra folk t ex samerna. I Kvenlandsförbundet finns ingen sådan ambition att vi ska ensam härska eller bestämma men vi kräver att de mänskliga rättighetrna också beaktas vad gäller vårt folk, ja vår existens som håller på att kränkas på ett mycket allvarligt vis. Det finns forum där vi offentligt blivit kallade tom för nazister. Men vi kommer inte att låta oss skrämmas av felaktiga rasist beskyllningar och annat.

 Jag och alla andra kväner har precis samma rätt som samerna till vår historia, kultur, språk och rätt till det land och vatten som vi bebott och brukat i hundratals år. Det är inte rasism. och det mest intressanta är att en hel del historiker och t om jurister har i Finland börjat forska i de dokument som finns. Vi har inte tagit saker och ting ur luften utan det finns nedtecknat i olika arkiv som vi efter stort och helt beskostat av egna medel fått ta del av och som vi också kunnat delge forskare. Att vi säger nej till galenskaper som ILO 169 innan man utrett saker och ting på ett opartiskt sätt i Sverige har ingenting med rasism att göra det borde du veta som är berest och har hela världen som arbetsfält.
Kvenlandsförbundet ordf

Email - Homepage - 06-09-28 - 20:49


Varför sådan reaktion?
Jag har märkt att om man nämner kväner som folk, deras historia eller något annat blir det direkt starka reaktioner. Det finns ingen anledning att bli så upprörd. Kvänerna börjar nämnas i alla våra nordiska länder även på högre nivåer (regeringar, andra besluts instanser) 

I början av september har grundlagskommitten el beredningen i Finland hållit möten el sk, "kuulustelu"/hearing i både Inari och Rovaniemi. Detta med anledning av prof Eilavaaras skrivelse ang nordiska samekonventionen och ILO 169. Han har obestridbar fakta som bevisar att kvänerna har bott i det här området (både sv, finl) sedan 800-talet samma resultat visa Uleåborgs utredningen som nu i dagarna offentliggörs. 

Dessa utredningar tillsammans med annat fakta underlag (lappskattelands förteckningar som kan följas till idag levande personer i området mm) kommer att ligga till grund för besluten i Finland. De kommer INTE att skriva under konventionerna. Det här ÄR INTE mot någon annan grupp. Det är inte heller meningen att ta ifrån någon någonting, men om vi här uppe ska ha särrättigheter inom vissa områden, då ska det utredas VEM och Vilka som ska ha dessa utan att det kränker någon annan grupp. Detta har inte gjorts i Sverige än. Därför blir frågor kring det här mycket infekterade då ett helt folk går under benämningen "övriga" befolkningen.

 Regeringen har på ett ytterst felaktigt sätt hanterat kvänerna. Vår excistens har vid ett flertal tillfällen förnekats. Det kan inte få fortsätta. Det strider mot alla konventioner för mänskliga rättigheter. Kvänerna är ett folk med eget språk, kultur och historia där man tydligt kan se deras urgamla rättigheter till land och vatten som de även betalt skatt för. Så till slut vill jag bara säga : " Det är ingen ide att bli upprörd över att kvänerna börjat kräva sina rättigheter, det kommer de att göra i alla de nordiska länderna där vi bott innan nuvarande gränser dragits. Och vi har bott tillsammans med andra folk, och det vill vi fortsätta med".
Ordf i Kvenlandsförbundet

Email - Homepage - 06-09-19 - 22:31


BJK
  Tuesday 29 August 2006
  Sedan gäller det också att ta upp äganderätten om de konfiskerade markerna.

Vi måste bli herrar över våra egna marker och vatten för att utomstående inte skall kunna köra med oss! Det här är en linje som också måste föras rättegångar om. Och viktigt att så fort som möjligt få frågan på internationell nivå.

En annan fråga som också har stor betydelse för oss i Norrland, och inte bara i Norrland utan hela riket, är valsystemets ändrande. Det måste få konsekvenser om man röstar med centala föreställningar i partierna, och struntar i vad fokket i de området tycker, som man förvänras representera.

Ett valsystem med majoritetsval i valkretsar skulle rensa bland nickedockorna i alla valen. I riskdagsvalet, som landstings- och kommunvalen.

Majoritetsval i valkretsar skulle också tvinga fram kandidaterna i ljuset, så väljarna fick se dem. Nu finns det folk, i framför allt kommunerna som tycker, eller snarare trycker, i ärenden som berör kmmunmedborgare, som medborgarna inte ens känner till namnet, och än mindre vet hur de ser ut!

I majoritetsval i valkretsar skulle dessa osynliga bli synliga, och tvingas att föra kampanjer för att bli valda.
Detta skulle sovra bort majoriteten av nuvarande kommunfullmäktige "valda", för majoriteten har aldrig gått upp i en talarstol för att vädra någon åsikt, i varje fall ingen egen.
  
  BJK
  Tuesday 29 August 2006
  P4 Norrbotten idag!
"hade gjort en rundrigning bland riksdagsparti ledarna ang ILO 169, den enda som var helt tydlig i sitt nej var centerns Maud Olofsson, KD var tveksam i dagsläget, moderaterna var svår att tolka. Resten ville anta konventionen. Så här långt har vi låtit det gå. Dags att agera nu i elfte timmen".

Skyll i alla fall inte på mig! Jag har under åratal varnat för detta, och möts av ett vrål av sabotageskrivanden exempelvis på denna sida, och t o m blivit censurerad för att jag ideligen tagit upp detta ämne.
Och fortfarande håller detta Kierunaparti på med att orera om sameparlament till Karesuando eller Vittangi, stick i stav med vettigare inslag om närmare undersökningar om Jukkasjärvi- och Karesuandoområdenas historia.

Att man skriver mot sitt eget bästa har med självbilden att göra. Man tror att allt bra kommer någon annanstans ifrån och inte från en själv och det område man själv är från.

Man är så sönderindoktrinerade, så att man motarbetar sig själv. Och tro mig, jag har också skrivit det tidigare, att "våra" representanter, Kristina Zakrisson och Siv Holma, kommer gladeligen att rösta föra alla förslag, som läggs fram vad gäller denna historieförfalskning, fullständigt övertygade om att de gör någonting bra.

Det återstår den juridiska vägen, men den är dock ljus, men dröjer årtionden innan den är den är genomdriven. I internationella domstolar tidningar dömer man efter vad som läggs fram i rättegångarna, stick i stäv med de svenska, som är genompolitiserade i sådana här frågor, och som läser aftonbladet och expressen för att få fakta i målet!
Re: Inhemska 2

"Apartheid är ett ord på afrikaans som betyder åtskillnad"

En åtskillnad av olika minoriteter
En åtskillnad av Mark och fiskevattenägare
En åtskillnad av Renägande Samer och icke renägande samer
En åtskillnad av Nyttjanderätten till mark o fiske
En åtskillnad i användandet av sitt språk
En åtskillnad i att Minoriteterna inte får behålla sin Historia intakt
En åtskillnad i att ha ekonomiska möjligheter till att juridiskt pröva sin äganderätt
En åtskillnad i att Svenska skolor inte berättar sanningen om de olika kulturerna
Allt detta satt i Relation till Svenskarna. Vi är alla invånare i Sverige, men behandlas helt olika av samhället.

Jag kan fortsätta hur länge som helst.

Inlagt av Faravid den 26/08/2006 17:01
Re: Inhemska 2

Vi får inte göra anspråk på det som i generationer varit vårat! 

Svenska Statens har redan från begynnelsen hamnat snett i detta. Innan Nationsgränsen drogs så har Staten konfiskerat mark och fiskevatten från dess rättmätiga ägare. Dessa marker och fiskevatten har Staten sedan gett nyttjanderätten till åt de Renägande Samerna.Dessa marker och Fiskevatten har juridiska ägare, vilka ej äro Svenska staten. I Sören Ekströms enmans utredning (Jakt o Fiske), som är ett bestälningsjobb från Staten, så föreslås att de renägande Samerna skall ha majoritet i beslutande rätten om vilka som skall få nyttja dessa marker vid jakt och fiske. De rättmätiga ägarna skall inte få bestämma över sina egna marker/vatten.

Inlagt av Faravid den 26/08/2006 10:14
  
  BJK
  Friday 18 August 2006
  Roger!
"Jag förutsätter ingenting om samernas historia, utan samer är urfolk".

Hur vet du att samer är "urfolk"? Det är just det här som är problemet, nämligen att veta innan man undersökt. Om man vet en sak utan att ha klart varför man vet, så har man en förutfattad mening, eller en fördom.

Under hela sommaren har jag fått jobba med att arkeologerna skall se det de ser, och strunta i det de lärt sig att de kommer att se, när de kommer till kieruna kommun.

Egentligen borde alla som forskar i det inre av Norrland gå en avprogrammeringskurs, så att de kan ta till sig det som de ser, och inte ha förutbestämda föreställningar och bråte i huvudet innan forskningarna börjar.

Nu vet man "sanningen" redan innan man ens har börjat forska.
Normalt, inom forskningen, är det så att man först forskar och sedan drar slutsatserna från forskningsresultaten, inte tvärtom!
  
  
  BJK
  Thursday 17 August 2006
  Av vad du skrivit tidigare på sidan så förutsätter du att "samer" är den äldsta historiska gruppen i Norrlands inland. Allt som du skriver går ut på att renskötare skall ges större rättigheter!

Sakta håller denna föreställning, som också arkeologer har, att luckras upp, när de visas på fakta, som pekar åt ett helt annat håll.

Verkligheten är sagornas och påståendena fiende!

Det kommer mer, under de närmaste åren och årtiondena, som kommer att ge en helt annan historisk bild av Norrland, än vad som förs till torgs nu.
  
  BJK
  Thursday 17 August 2006
  Roger!
Du är, liksom många andra personer i det här landet är det, helt övertygad om att du vet vad du skriver om.
Det gör du efter årtionden av indoktrinering och påståenden.
Kan du tänka dig tanken att du är helt fel ute vad gäller det historiska förhållanden i Norrlands inland?

Jag har under hela sommaren följt med akeologer som undersökt Jukkasjärviområdet, och arkeologerna vet nu att det inte bara är att säga att en kåtarest är samisk när man stöter på en. Det här arkeologerna var lika övertygade som du att de visste vad de talade om.

Jag har visat arkeologerna på ett otal rester av slåtterkåtor, fiskekåtor och jaktkåtor och också kunnat tala om för dem vilka jukkasjärvisläkter som använt dem ända in på 1950-talet.
Jag har också kunnat visa arkeologerna på nu livs levande personer som bott i några av de här kåtorna.

Stöter man på kåtarester nedanför fjällregionen, så är de med stor säkerhet kvenska!

I fjol när man i kierunaområdet stötte på kåtarester (en annan grupp av arkeologer som undersökte kieruna med omnejd inför flytten), så fastslog man amatörmässigt att de är rester av samer. Jag tror inte att de gör om det, för nu vet de bättre!
   
  Roger
  Thursday 17 August 2006
  Faravid skrev:

"Man är tom beredd att offra en hel kultur för att kunna upphöja en annan."

Som ett resultat att mina förfäder skildes för nästan 200 år sedan, blev ödet annorlunda och historiska, kulturella och sociala klyftan mellan en sameröstberättigade och jag som sameättlingar ökat. Ungefär som luleälven delar sig om man går uppströms, där strömmen liknar den ständigt motverkande omgivningen. Men lilla luleälven klarade sig aldrig lika länge som stora luleälven, den är kortare...

Som ett resultat av detta kan det vara svårt för mig att förknippa mig med urfolkspolitiken — misstänker att ättlingar till mina forna grannar Rhén, Grahn, Vinter, osv. har samma dilemma — men skulle gärna velat ha en sameröstlängd av symboliska skäl.

Kanske är jag unik (enda personen som tänker så). Eller kanske tillhör jag en minoritet i exil, snarare än ett urfolk? Jag tycker det är dumt att överskatta ambitionerna med svensk minoritetspolitik, när den i själva verket verkar vara för undermålig!
  
  
  
  Faravid
  Thursday 17 August 2006
  "fgh" Vi har inte kvar vårat eget Land, Kvänland. Det är för länge sedan assimilerat med det Svenska samhället.

Ang. dubbelmoralen så håller vi oss till vårat modersmål-Kvänskan!

Vi accepterar inte den av Svenska Staten tvångsförvaltade/expropierade Marken med Fiskevatten.

Gränsdragningen vid 1809 års fredstraktat drogs rakt igenom vårat område, ett område där vi funnits ända från 800-talet.

Vi är ett folk en kultur med ett språk och kommer så att förbli.

Kalla oss inte för Svenskar Norrmän eller Finnar för vi är Kväner.
  
  
  fgh
  Thursday 17 August 2006
  Faravid skriver

"Kväner har ingen dubbelmoral- däremot tvångsanslutning till Sverige och språkgemenskap med Finland.

Vad menar du med tvångsanslutning?
  
  Faravid
  Thursday 17 August 2006
  Borgarna skulle aldrig ta äganderätten från markägarna.

Detta har SAP redan gjort och vägrar att erkänna, de sprider lögner och dimridåer istället.

Man är tom beredd att offra en hel kultur för att kunna upphöja en annan.

 

Faravid
  Monday 7 August 2006
  Den Svenska skolan förmår fortfarande inte att tillfredställa behovet av undervisning i respektive modersmål. Samer går i egen Skola istället för att gå tillsammans med andra barn. Meänkieli talande barn har ingen undervisning i sitt modersmål, utan tvingas snällt att acceptera att i skolan så talar vi inte som gör hemma. 1957 förbjöds agan av barn som talade Meänkieli, men denna aga fortgår fortfarande, dock i en mental form av aga och undergrävande av självkänslan hos dessa barn.Våra Barn kan inte välja en annan skola att gå i!
  
  Faravid
  Monday 7 August 2006
  Citat ur:http://modersmal.skolutveckling.se/meankieli/ennen/ennenmk.html

"Monela tornionlaaksolaisela oon ikäviä muistoja siittä ko heitä rangastethiin ko puhuit suomea tiimoila eli rastila. Vasta vuona 1957 kouluylihallitus (skolöverstyrelsen) kielsi tämmösen rangastamisen.


1970- luvula Ruothiin tuli laki, jonka mukhaan oli maholisuus koulussa lukea suomea "kotikielenä". Suuri osa lapsista Tornionlaakson kunnissa alko silloin lukheen suomea ja suomi/meänkieli oliki pääkieli monessa koissa. Mutta ko opetus oli ainuasthaan standarttisuomenkielelä niin moni heitti pois ko opetus tuli vaikeamaksi ja kieli tuntu viehraalta. Sehään ei ollu se kieli mitä mamma, kranni eli muffa puhu."

BJK
  Sunday 6 August 2006
  Vad vill jag, frågar du, 13.

Jag vill att politiken som berör kieruna kommun skall handla om kieruna kommun och inte vara någon låtsaspolitik man hela tiden hämtar från centralt håll, där man inte har en aning om vad detta område är, och därför inte kan bestämma vad politiken i detta område skall vara.


Från centralt håll vill man ha politiken sådan att den passar dem. Det syns i alla dessa konstiga utredningar som man skrapat ihop vad gäller renskötseln - helt uppåt väggarna, har inget att göra med området verkliga historia.

Det kan synas konfrontatoriskt det jag skriver, men vad som hänt under hundra år, är att man centralt gått in för att politiken inom området skall styras, och bestämmas, där. För mig är det självklart att kieruna kommuns politik skall handla om hela kieruna kommun, inte bara om Kieruna, och inte läggas upp från annat häll än från kieruna kommun.

När malmen började exploateras här gick man omedelbart in för att lokalt inflytande skulle minimeras i detta expoliaterande. Under hundra år har man fullständigt struntat i byarna och befolkningenen i området, och det på ett oerhört överlägset sätt.

Inte ett enda statligt jobb, exempelvis, har förlagts till byarna!, och de här jobben är hundratals!

Under hundra år har inte tagits hänsyn till områdets kvenernas kultur och språk i den kommunala politiken - DET ÄR FULLSTÄNDIGT OACCEPTABELT!

Något samarbete kring att man i Kieruna också i fortsättningen skall dominera på detta sätt med att fullständigt strunta i övriga kommunen kommer inte jag att verka för.

En politik som skall hand om kieruna kommun, SKALL HANDLA OM KIERUNA KOMMUN.
Det här borde var självklart för alla, innan man börjar fråga om varför det finns motsättningar.
Re: Inhemska kulturers rätt!

Ett klarläggande om Kväner! Kvener begär inte att andra skall avstå sina marker sina fiskevatten med tillhörande jaktofiskerätt. Kvänerna vill bara ha tillbaka de marker och fiskevatten som Svenska Staten på ett otillbörligt sätt konfiskerat. 

Att som på KIP sidan påstå att Samer och Kväner är ute efter att roffa åt sig så mycket som möjligt, det är att inte kunna Historien. Jo, man kan den Historia som Svenska Staten planterat i det Svenska folket, men det finns en verklig Historia också att berätta.Man kan berättelserna om Aboriginerna, Indianerna, Inuiterna, Eskimåerna,m fl. folk som fråntagits sina ursprungliga rättigheter och drivits på flykt. 

Men man vet inte att det i landet Sverige har begåtts precis samma övergrepp på ett ursprungsfolk "Kvänerna", med den skillnaden att Kvänerna inte drevs på flykt från sina hemtrakter, för att det var bättre att ha dem att mata Ryssen med om den lede Fi skulle angripa Sverige via Finland. Därför och bara därför fick vi stanna kvar i vårhembygd. Men man stal vårat språk och skolade om oss till Svenska trälar

Hur mycket i investeringar ser man från Svenska staten i dessa "finnbygder", inte mycket att komma med. Man ville inte att ev. investeringar skulle hamna hos Ryssarna, för Finland var ju ockuperad av Ryssland( enlydstat till östmakten). Vi hade ett gemensamt språk, ett gemensamt folk, samma kultur fram till 1809 års fredsavtal skrevs på. Efter detta datum så slutade vi att existera och man har gjort allt för att utplåna våra spår. Sätt detta i relation till vad de andra fått genomgå och ta sedan ställning för eller emot oss. Vi har papper på allt det som vi begär åter, har någon annan papper på samma områden? Jag tror inte det! Därför så är striden så hård, för om det kommer fram vilken sanning som är den rätta, så faller korthuset!

Inlagt av Faravid den 05/08/2006 17:57

BJK
  Wendsay 2 August 2006
  Mr Y!
"skulle på bekostnad av en allt mindre etnisk samisk befolkning ge en allt för skev demokrafisk förhållande".

Det här förstår jag inte alls!
Har man bland renskötarna på fötterna om tidigt ägande av marker och vatten, så har de ju inget problem med att få rättighet till dem, efter den väg som kvener föreslår. Nämligen att noggrant undersöka vilka de tidigare ägarna av markerna var.

Problemet är att man i samebyarna inte alls vill vara med på sådana undersökningar. Vad tyder det på? Varför vill de inte vara med om det utan vill på etnisk grund få tillgång till mark och vatten? Har de inte på fötterna? Jag tror det ligger till så.

Majoriteten av renskötarna i samebyarna är sent invandrade från Norge och kan inte styrka att de ägt några marker, därför vill de inte ha några sådana genomgångar. Så här enkielt är det!

Renskötseln är utomordentligt olönsam. Om staten satsade en bråkdel av de tvåhundra miljoner som man varje år stöttar renskötseln med, till språk och kultur bland samer, så skulle det utan vidare hålla denna kultur vid liv.

Dessa tvåhundra miljoner till hopplös satsning på renskötseln skulle kunna stötta också andra minoriteter i Sverige utan vidare, som kveners språk och kultur exempelvis.

Så staten borde spola denna hopplösa stöttande av renskötseln med att försöka ge den rättigheter den aldrig haft och ha mer realistiska mål, som jag beskriver ovan.
  
  Faravid
  Tuesday 1 August 2006
  MrY, om man som etnisk grupp tvingas generation efter generation stå vid vägkanten och titta på hur andra som totalt saknar tillhörighet till området får mer och mer att säga till om. Tom att de marker som Svenska Staten konfiskerat av dess rättmätiga ägare Kvänerna överlåts till en annan etnicitet, som så sent som under mitten av 1800 - talet invandrade till Finland, Sverige och Norge. 

Vi Kväner har funnits i området så länge som Kyrkoböcker har förts och säkert också längre. Varför skulle vi inte försvara det som alltid varit vårat Land. Avkräv den Svenska Staten på ett erkännande om att de handlat oetiskt och konsekvent försökt ta död på en Etnicitet som alltid bott här. Sedan så har de även försökt döda den Lappska kulturen under lång tid. Men som sagt rätt skall vara rätt, vi var här först, sedan har Lapparna kommit hit. 

Därefter så har de Svenskar som tror sig kunna skriva vår Historia också hamnat här, oftast av olika anledningar, som tex. flykt från Värnplikt, flykt från utdömda straff etc. Men kom inte och skriv oss på näsan om vilka vi är, för vi vet vilka vi är, fråghan är om ni vet vilka vi är.

  

 

Faravid
Datum: Thursday 11 May 2006
  Riksdagen beslutade under dagen att inte utreda om Kväner är en egen folkgrupp. Samtidigt så avslog man en motion om att tillsammans med Norge och Finland undersöka denna grupp tillhörighet. Norge och Finland har ju erkänt dessa Folk. En motion om att inte antaga ILO 169 avslogs med motiveringen att den var färdig utredd och skulle antagas vid lämpligt tillfälle. Här bekänner Regeringen och dess samarbetspartier sin färg i denna fråga! Vi har att ta ställning till om vi skall rösta på Kristdemokraterna i Riksdagsvalet, det enda parti som driver denna fråga. En stor eloge till Erling Wälivaara som så träget drivit denna fråga. Hoppas på att ropet från Kvänerna når ända ner till Stockholm, när vi konstaterar att inget av Regeringspartierna kommer att få våra röster i valet.

Re: Sameparlamentsbyggnad

Eftersom Samerna genetiskt står Skåningarna nära, så borde de ha kommit söderifrån? Att de däremot använder ett Finskt.Urgiskt besläktat språk, förbryllar? Kanske att de tog fasta på det språk som de Kväner som sedan lång tid tillbaka hade som sitt språk.

Inlagt av Faravid den 24/04/2006 06:35
 
Re: Sameparlamentsbyggnad

Var det österifrån samerna kom? Det är många bud om det i sapmihävdandena. I vissa påståenden hävdas att de kom söderifrån och är Europas ursprungliga befolkning. Det är ingen hejd på vad man vräker ur sig.

Vid *avvittringen 1895 blev jukkasjärvibor av med ungefär hälften av sina mark och vatten till staten från de gamla lappskattelanden. De var de ursprungliga lappskattelanden som kom under avvittring.
Om det hade varit samer som hade varit ägare till de ursprungliga lappskattelanden i Jukkasjärvi församling så skulle de ha varit ägare till de återstående markerna nu för det var de ursprungliga ägarna som blev av med markerna och vars ättlingar som står som ägare till återstoden nu.

I södra lappland är de samer som var de ursprungliga ägarna och de är också ägarna nu till återstoden av avvittrade marker. Där skedde avvittringarna tidigare än i Jukkasjärvi och Karesuando och i södra Lappland blev de av med mer marker, ända upp till nittio procent, till staten.

Så din teori, Norrstjärna, om att lappfogdar står felaktigt i skattelängder för att de betalade skatterna för att sedan driva in pengarna från "lapparna" senare håller inte.

Forskare bl a Stenman, expert på avvittringarna, menar att dessa avvittringar ligger nära konfiskation.

*/ skiljande av statens mark från privat.

Inlagt av BJK den 24/04/2006 02:54
Artur
Datum: Saturday 22 April 2006
  BJK. Jag har försökt få fram det jag vill säga dig men inlägget kom inte fram på SAP-sidan - det kanske var ett tillfälligt web-problem...vad vet jag? Nu sätter jag dock in detta inlägg på ett flertal sidor, även KIP-sidan, för att gardera mig.

Problemet är denna enligt mig. Du för en mycket viktig diskussion och jag förstår din frustration gällande vissa samesläkters fördelar enligt jof-utredningen och ILO 169. Du har dock inte redogjort för en mycket viktig synpunkt som enligt mig är avgörande för hur ni ska kunna hantera ursprungsfrågan i Kiruna.
"Kvänland" HAR funnits MEN du kan inte bortse - hur gärna du än skulle vilja göra detta - ifrån att även "Sapmi" funnits.

Du måste inse att problemet istället är denna; Om företrädare för Kiruna kommun vidhåller att deras befolkning är "svenskar" och beslutar sig för att Kiruna kommuns förskolor/skolor ska ge kunskaper om kirunabors svenskhet - istället för om deras minoritetsställning som kväner/tornedalingar (samer har ju redan en accepterad särställning) - och utesluter sin befolkning från möjligheten att förkovra sig i deras egen ursprung, minoritetsspråk och kultur så kan Kiruna kommun (med LT i spetsen) inte heller motsätta sig samernas ursprungsrätt enligt ILO 169! Varför ska man då demonstrera på Mynttorget?

 

BJK
Datum: Saturday 22 April 2006
  Renskötare/samer i kieruna kommun måste gå sapmilinjen därför att de inte kan visa upp förfäder som ägde lappskattelanden. Det kan däremot samer/lappar i södra Lappland, som inte är renskötare och kvener i kieruna kommun och norra Lappland.

Nu finns tendenser till att ättlingar till lappskattelanden i södra Lappland är på väg att ansluta sig till invandrade renskötare i sina områden under etnicitetsägandet dvs. att äga p g a etnicitet. I stället för att äga genom att visa upp gamla äganderättshandlingar. Detta gör man, som det verkar, för att ha en gemensam linje i sametinget med invandrade renskötare. Detta är fel, och helt oacceptabel, väg för kvener. För en sådan agenda skulle ställa kvener utanför.

Går man efter äganderättshandlingar så kommer släkter som Baer, Utsi och Allas, tongivande i sametinget nu, inte att få tillgång till några marker och vatten alls.
Men det är denna väg som sakerna måste ta. Den som kan visa på äganderättshandlingar från förfäder skall ha inflytande över markerna och vattnen.

Det här betyder att en stor majoritet av renskötarna i kieruna kommun skulle ställas utanför ägandet av markerna och vattnen därför att de ej är från området och därför inte kan visa upp några äganderrättshandlingar över tidigare marker. Det är också p g a det här, som renskötare i kieruna kommun, för allt i världen, inte vill ha kvener/lappskattelandsättlingar i kieruna kommun in i utredningar om kieruna kommuns historia.

Den enda nöjligheten renskötare i kieruna kommun har för att ha inflytande över marker och vatten är att driva linjen att äga genom etnicitet. Man kan inte hävda ägande till marker och vatten genom släktskap till ägare till lappskattelanden, för de är inte ättlingar till gamla ägare till lappskattelanden, men det är däremot kvener!

Striden står om ättlingsskapet till lappskattelanden. Lämna inte den linjen jakt- och fiskesamer.

Det paradoxala är alltså att de som hårdast drivit sapmilinjen skulle tappa allt i slutändan.

Den andra saken som är märklig i detta är att svenska staten stöder renskötarna, de som minst kan styrka ägande till mark och vatten i Norrland.

 

BJK
Datum: Friday 21 April 2006
  Urban!
Inga-Britt Ahlenius är just den person som jag skulle ha förtroende för som ordförande i en kommission som utredde Norrlands historia. Hon skulle våga ta strid mot alla former av politiska påtryckningar som en sådan kommission skulle bli utsatt för, och leta efter relevant information om det tidiga historiska Norrland.

 

Artur
Datum: Friday 21 April 2006
 

Det som blev osagt mellan oss var sökandet av konsensus över partigränserna i förskole-/skolfrågor (skolfrågorna har du kommenterat ett flertal ggr på denna sida). Jag ville inte göra detta eftersom det redan har sagts av BJK ett otal gånger under många år, och till mångas förtret! Jag tar dock risken att på denna sida (som tidigare sökt tabulägga dessa synpunkter) mycket kortfattat sammanfatta dessa åt dig, i syfte att stödja dig att ta in och hantera större sammanhang!

ALLTSÅ; Bristfällig gruppidentitet skapar bristfälliga individuella identiteter. Att man utesluter den bakgrund som man hade innan Kiruna "föddes" gör att folk i Kiruna inte kan känna samhörighet med folket i byarna (=alltså den ursprung de flesta i Kiruna en gång haft!), med Finland, med samer, tornedalingar, och t.o.m. med "kväner"(ursäkta att jag nyttjar detta förhatliga uttryck!). 

Om barnen i Kirunas förskolor/skolor skulle få lära sig sitt forna modersmål, sin kultur och sin historia även innan 1800-talet, så skulle folk i Kiruna kommun kunna känna större samhörighet med varandra. Politiker (inkl (v)) skulle kunna införliva ord som samsyn, samordning, dialog och konsensus över partigränser mer än konflikt, kamp och strid.

 Om du Sixten skulle jobba för detta politiskt på demokratisk väg(du har ju uttalat att du håller med BJK), utan att behöva påbörja etniska strider mellan olika folkslag, så kommer du, eller dina barn i alla fall!, att se att kommande politiska beslut i Kiruna skulle bli mer samordnade över partigränser och att man skulle ha mer aktning för varandra på alla de sätt.

Förskola/skola är kommunala sedan lång tid och skollagen utesluter inte att barnen får lära sig sin egen historia, språk och kultur.
Kanske kommande företrädare för (v) då också skulle kunna hålla med om att detta skulle vara viktigare att samordna istället för att fajtas om skolor ska få vara kommunala eller privata...

  
 
  Thursday 16 March 2006 BJK
  I Lukasjenkos Vitryssland negligerar statliga media oppositionen, säger man i nyheterna i TV4 just nu.

I Sverige negligerar statliga och riksmedia kveners synpunkter, och i norrbottniska media, som borde veta bättre - åtminstone i sak - gör likaså.

Det är inte så stor skillnad på en diktatur i vitryssland med tvivelaktiga val och en stat som Sverige med bristfällig demokrati.

I båda fallen undertrycks kritiska röster om de går emot statliga "sanningar".
 
  Thursday 16 March 2006 BJK
  Faravid!
"Detta fenomen borde attrahera forskare från hela Världen, då det mig veterligt inte förekommer någon annanstans på jorden".

Jag har tagit upp just detta i ett inlägg för några år sedan, om varför inte forskare vallfärder till detta område för att ta reda på vad som hänt, när befolkningen tar avstånd till sig själv.

Normalt, på andra håll i världen, har det startats krig för att försvara sådana saker som språk och kultur.

Vad har hänt här för att protesterna uteblir i så hög grad?
Jag har teorier om det, med vilka jag återkommer senare.
 
  Thursday 16 March 2006 Faravid
  Att man anammar det Lands egenart som man anländer till (som flykting, invandrare etc.) tas för givet i de flesta Länder. Det bör inte för den skull hindra att man utövar sin egen Kultur. Det är när man inte vet vem man är som det kan bli svårigheter. Därför är ens egen Kultur ens eget språk och ens eget ursprung av största vikt, för att kunna ta del av det nya som erbjuds. Är man trygg i sig själv, så är man trygg i sin tillvaro. Det finns minoriteter över hela världen, kolonialiseringen bidrog till att splittra ursprungsfolk över alla kontinenter. Återresan har för vissa börjat, medan andra har långt kvar. Skulle vara intressant och få veta om det någon annanstans i Världen finns Kulturer som Liksom Meän Kieli talande, så markant tar avstånd från sitt ursprung. Man gör det helt öppet och är samtidigt stolt över att basunera ut detta. Det måste ha gjort väldans ont i denna folkgrupps själar att på sätt som de bli påtalad att man inte ÄR, FINNS, eller har FUNNITS. Detta fenomen borde attrahera forskare från hela Världen, då det mig veterligt inte förekommer någon annanstans på jorden.
 
Re: Jaga och fiska med kort

Anders du skriver"Jag tycker du gör det väldigt enkelt för dig, när du resonerar på en så låg nivå som du gör. Ponera att Kväner blir erkända som minoritetsfolk. Då är det ju bra att staten Sverige finns, eller hur. hur skall Kväner annars kunna vara ett minoritetsfolk annars?" Du gör det lätt för dig genom att göra påhopp på BJK, samt att Kväner skall vara glada för att ev. få minoritetsstatus i Sverige! Vad vet du om kväner(vi använder det som arbetsnamn), deras historia? 

Varför skulle vi vara nöjda med att bli minoritetfolk i VÅRAT eget Land(Kvänland)? 

Vi har aldrig velat bli varken Svenskar, Finnar eller Norrmän! Vi har tvingats till att bli Svenskar, Norrmän och Finnar i och med att Nationalgränsen mellan Sverige, Norge och Finland drogs rakt igenom Kvänland. Skulle vi föredra en Nationalitet förutom Kväner, så skulle vi ha tre Nationaliteter, Svenskar, finnar och Norrmän. Jag tycker att det är bra att BJK jobbar för vår sak, oavsett vad "Svenskar" tycker om det! Sverige har inte tillfört oss ngt. Däremot så har de försökt ta död på vår kultur, fortfarande så låtsas man gå oss till mötes, men det leder ingen vart. Vår enda möjlighet är att gå till Internationella Domstolar och begära upprättelse! Det är märkligt att man får diskriminera oss(Kväner), medan det annars är straffbart att diskriminera en folkgrupp. Egentligen så skulle jag ha skrivit detta på Kvänska, men av omtanke om läsarna, så blev det på det påtvingade språket Svenska.

Inlagt av Faravid den 08/03/2006 10:36
 
Re: Jaga och fiska med kort

"Kallas inte denna handling typ "egenmäktigt förfarande"?".

Visst!, om staten äger markerna och vattnen. Men det måste staten visa först!
Inlagt av BJK den 08/03/2006 10:29
 
Re: Jaga och fiska med kort

"– Socialdemokraterna och kirunapartiet driver den ståndpunkten som om det var en kommunal fråga när den egentligen ligger på statens bord, säger Timo Vilgats."

Artikel i norrbottens kuriren 25/2 2006
Rubrik: "Debatt i fiskekriti.."
Inlagt av BJK den 08/03/2006 10:25
 
Re: Jaga och fiska med kort

Tillägg:

Om staten åtalar Suonttavaaras medlemmar så kommer hela frågan om lappskattelanden upp. Det gäller inte bara Suonttavaara i kieruna kommun utan också utan också Siggevaara och Tingevaara och det räcker inte med det.

Staten har genom avvittringar lagt olagligen beslag på privata marker i inlandet i hela Norrland. De så kallade lappskattelanden.

I södra Norrland vara ägarna av de avvittrade markerna i huvudsak samer, och har i norr i huvudsak kvener.

Allt det här skulle komma upp i ljuset om staten skulle åtala en enda medlem i Suonttavaara lappby för tjuvjakt eller tjuvfiske i de marker som man påstår är statliga inom Suonttavaara lappby.

Det är därför som Lars Törnman tassar omkring som på het gröt vad gäller medlemskortet i Suonttavaara lappby. Han vågar inte gå i spetsen för att dra det här till sin spets.
Inlagt av BJK den 08/03/2006 10:15
 
Re: Jaga och fiska med kort

BJK skrev:
"Detta medlemskort används som jakt- och fiskkort av medlemmarna för att tvinga staten att väcka åtal mot dem. Om staten väcker åtal så måste också staten visa på hur man kommit över markerna som Suonttavaarabor har papper på att de äger."

Kallas inte denna handling typ "egenmäktigt förfarande"?

Inlagt av norrstjärna den 08/03/2006 10:03
 
Re: Jaga och fiska med kort

Men BJK,

" Timo Vilgats har blivit orolig för för Stålnacke och Törnmans låtsasengagemang för kenerna och menar att jo-fifrågan ägs av rikspolitiken."

Vart säger Timo Vilgats att frågan ägs av rikspolitiken? Däremot hävdar du själv att lokalpolitiker inte ska yttre sig i frågan eftersom då har man legitimerat den. Märkligt resonemang!
Inlagt av norrstjärna den 08/03/2006 10:00
 
Re: Jaga och fiska med kort

"BJK, vad är Suonttavaara fiskekort för något?".

Det är egentligen medlemskortet i Suonttavaara lappby.

Medlemmarna i Suonttavaara har dokument på att deras förfäder ägde markerna i Suonttavaara lappby, som länsstyrelsens tjänstemän överlägset säger sig vara statliga.

Detta medlemskort används som jakt- och fiskkort av medlemmarna för att tvinga staten att väcka åtal mot dem. Om staten väcker åtal så måste också staten visa på hur man kommit över markerna som Suonttavaarabor har papper på att de äger. Det kommer staten inte att kunna göra, för markerna är olagligen konfiskerade.

Behöver jag tala om att inte en enda av dem som jagat och fiskat i flera år, med Suonttavaara lappbys medlemskort, har blivit åtalade.
Inlagt av BJK den 08/03/2006 09:54
 
Re: Jaga och fiska med kort

Timo Vilgats har blivit orolig för för Stålnacke och Törnmans låtsasengagemang för kenerna och menar att jo-fifrågan ägs av rikspolitiken.

Han glömmer bort att förra valrörelsens största fråga för miöljöpartiet var införandet av ILO169 i kommunen, men Markus Stoor som huvudfigur, som sade sig ha som huvuduppgift i kommunalpolitiken att få ILO169 införd. Då hörde jag inga invändningar från Timo Vilgats om att denna fråga tillhörde rikspolitiken.

Lars Törnman gick ut stort med annonskampanjen om nej till ILO169 i förra valet. Men det slutade med, efter valet att Timo Vilgats parti som var för ILO169 och Lars Törnman, som sade sig vara emot, gick ihop om makten i kieruna kommun. Frågan visade sig alltså ha låg dignitet hos dessa herrar när det verkligen gällde.

Det har den inte hos många andra i kommunen.
Inlagt av BJK den 08/03/2006 09:39
 
Re: Jaga och fiska med kort

BJK, vad är Suonttavaara fiskekort för något?
Inlagt av norrstjärna den 08/03/2006 09:38
 
Re: Jaga och fiska med kort

Inte har denna kommun några snillen till politiska företrädare heller.

Kenneth Stålnacke ämnar slåss som en tiger för ett sameparlament, samtidigt som han tycker att statens utredare misslyckats med utredningarna i dessa jakt och fiskefrågor. Han ser inte kontradten i ställningstaganden, även om ställningstaganden skriker och blinkar om inkonsekvens.

Lars Törnman har i önödan målat sig i ett hörn vad gäller suonttavaaras fiskekort som han säfer sig bära varje gång han är ute på jakt. Det gör han för att han då tror att han skall få kveners röster. Alla är inte lika urblåsta som du Lars Törnman och går på det.

Lars T har försökt komma ifrån suonttavaarakortfrågan med att säga att kortet för tur med sig.

Det enda han hade behövt säga är att: "Jag har satt mig in i suonttavaarafrågorna och bär i solidaritet föreningens jakt- och fiskekort med mig. Men jag använder inte kortet för jakt och fiske. Till det har jag ett andra kort".
Enkelt, eller hur?
Men är man korkad, så är man!
Inlagt av BJK den 08/03/2006 09:06
 
Re: Jaga och fiska med kort

Det blir det. Jag måste få till lillkåken först för att få lokal. Så till hösten kör jag igång.
Inlagt av BJK den 08/03/2006 08:44
 
Re: Jaga och fiska med kort

Nå blir det någon förening? Eller var det bara snack som vanligt.
Inlagt av Läsaren den 08/03/2006 06:33
Re: Jaga och fiska med kort

Min poäng med Suonttavaara lappby kort är att visa att historieskrivningen om att samer är de enda folk som befolkat Nordkalotten är felaktig.

Forskarna som undersökt Norrlands inland historia har felaktigt översatt lapp med same. Det skapar förvirring. Om man nu skall ändra på ordet lapp så bör det bli till lapplänning, för det är flera folk som ägde lappskattelanden.

De här lappskattelandsägandena hade ingenting med etnicitet att göra. Det är något man hittat på i nutid för att få sapmihävdadena att stämma ihop med historien.
Inlagt av BJK den 03/03/2006 12:17

 

Lars Törnman
  Saterday 4 March 2006
  Förstår fortfarande inte vad det är för konstigt att jag alltid vid jakt har Suonttavaaras medlemskort med mig. Har under mina år sett många sk experter som anvisats från centralt håll. Skulle nästan kunna skriva en bok om alla dessa möten och delge mina synpunkter på många av deras kompetenser. Senast i i torsdag hade LKAB stor visning över sin vision om framtida Kiruna och dit anlitat arkitekt från Stockholm som först hade tänkt lägga tak över Luossajärvi för att senare ändra till öppna dagbrottet i Luossa efter information att isen faktiskt brukar smälta bort även i Kiruna.

 Finns ingen anledning för Sverige att skriva på ILO 169. Vi är väl alla ursprungsbefolkning i norr. Alla är vi rötter till de första. Före kriget hette min släkt på farsidan Unga och morsidan Raattamaa. Har familjens gamla renmärke och förhoppningsvis med i alla fall en ren. I släktet finns valloner, ryssar, svenskar, finnar och säkert mycket mer blandningar. 

Anser med all rätt mig vara ursprungsbefolkning i kommunen och det är vi alla i kommunen för vi är alla ättlingar till de första som kom hit. De första bosatta i staden Kiruna var svenskar. Finns okunskap i Stockholms maktelit om vår ursprung och mycket beroende på att många av oss för sin egen karriär i Stockholm sprider felaktigt information om hur det egentligen ligger till här. Tycker också det är ärekränkande (och brottsligt) av Winsa att sprida förtal och lögner om mina jakter. Vet inte hur många gånger som jag har påtalat att jag inte bedriver olagligt jakt. Vi kommer att finnas på mynttorget i slutet av maj för att ge vår bild om vilka vi är och att vi faktiskt tror på allas lika värde. Varför skall en putteliten del av befolkningen får förstärkt rätt till våra enorma områden på övrigas bekostnad?

  
  BJK
  Saterday 4 March 2006
  Namn som Välitalo stavas också med W ibland, liksom Vittangi stavades Wittanki förr.
  
  Stig A.
  Saterday 4 March 2006
  Med dubbel "W", vi har inget W i vårat språk!
  
  BJK
  Saterday 4 March 2006
  Stig A!
Du är ett undantag från min generalisering plus några till är det.

Winsa är definitift ett kvenskt namn.
Winsa betyder, om jag minns rätt, gles trädbevuxning på berg med plan topp.
  
  Stig Aspholme
  Saterday 4 March 2006
  Nu får du ge dig BJK, du kan inte generalisera Tornedalingarna, men jag kan hålla med om att det finns folk där som på andra ställen som inte vill stå för sitt ursprung. Det är sorgligt att den Svenska statens gamla Konungar hade sådan makt på den integrerade delen av Sverige, så att folk tar avstånd från sitt ursprung. Det kanske är den lättsate vägen för att glömma. Jag kan aldrig glömma de oförätter som Staten utövat på samer och Kväner. Delar av Samerna har fått upprättelse, medan adnra har liksom vi Kväner blivit nästan utraderade ur Historien. Winsa är iof Tornedalssläkt, men är namnet Winsa Tornedalskt? Eller är det ngn som invandrat till området med detta Namn?
  
  BJK
  Saterday 4 March 2006
  L-G Winsa är tornedaling och bor i Stockholm. Det är sådana här arielåsta föreställningar som tornedalingar har. Det är också därför som jag under några som helst förhållanden vill att tornedalingar skall få inflytande i kieruna kommun och tala för mig!
  
  Stig Aspholme
  Saterday 4 March 2006
  Vilket kvalificerad svammel du levererar L G Winsa. Du utgår från att allt som finns skrivet om Samer är sanning, samtidigt som du utgår från att allt som inte är skrivet om Kväner är osanning!
  
  BJK
  Saterday 4 March 2006
  L-G Winsa!
Du ställer frågor till Lars T, men du angriper det jag skrivit, så jag tar mig friheten att ha några synpunkter till det du skriver.

"bryter mot alla demokratiska grundkrav".
Svenska staten har under de senaste åren flera gånger blivit fälld i europadomstolen och EU-domstolen.
M a o stater kan ställas till ansvar och det finns inget odemokratiskt i att ställa stater inför domstol.

Sedan

Suonttavaara är amatörforskare, skriver du L-G, medan Saitton och Idivuoma är vetenskapliga ljus och som varit experter i Ekströms utredning. Saitton och Idivuoma är inga experter! De är parter som oemotsagda fått föra fram sina åsikter i utredningar.

Sjutton stater har godkänt ILO169. Det är inte många. Det finns hubdratals stater på detta jordklot.

 

BJK
  Saterday 25 February 2006
  Det här säger Timo Vilgats i dagen kuriren angående s+ kip nejet till jofutredningen och delvis ILO169.

"– Socialdemokraterna och Kirunapartiet driver den ståndpunkten som om det var en kommunal fråga när den egentligen ligger på statens bord, säger Timo Vilgats.
– Självklart kan man driva opinion, men det ska inte göras utifrån en subjektiv tolkning av jakt- och fiskerättsutredningen".

Vem är objektiv, Timo Vilgats - staten?

Vilka av norrbottens riksdagsmän har tagit tillvara den kritik som finns i länet för sapmihävdandena?

Några har humlat någonting som Siv Holma och Erling Wälivaara, men Kristin Zakrisson har inte bevakat dessa intressen i riksdagen överhuvudtaget.

Har din partiledare, vald av norrbottningar, bevakat dessa frågor i riksdagen, Timo Vilgats? I så fall på vilket sätt?

Timo Vilgats: kan du kieruna kommun tillräckligt bra själv? Du är inte från området vad jag förstått och för mig för miljöpartiet ingen politik som är lokal i egentligt mening i kieruna kommunen utan centralt kommande politik. Är det därför som du menar att ditt sätt att se på saker är "objektiv"?

Om rikspolitikerna i länet inte representerar norrbottens och Kieruna kommuns medborgare i riksdagen på grund av det rådande centralstyrda valsystemet, så måste någon annan göra det.

Sedan Timo Vilgats:
Det finns ingen större objektivitet i de här frågorna i rikspolitiken. Rikspolitikens utredare, i frågorna, lyssnar inte ens på lokala synpunkter.
De är tillsatta för att bekräfta den sanningen som centralpolitiker tror sig veta vad den är.

Rikspolitiken är tofspolitisk och går ut på att mildra internationell kritik, så att man kan åter gå ut i världen för att moralisera i andra staters minoritetspolitik.

Man är inte i rikspolitiken ute för att klarlägga den historiska verkligheten. Rikspolitiken är definitivt inte "objekt" och inte rikspolitikens utredare heller.
  

Re: jakt o fiske ovan odlingsgränsen

Norrstjärna!
"Något jag frågar mig ofta är varför det finns så starka motsättningar mot samernas, i synnerhet samebymedlemmarnas, jakt- och fiskerätt på privata mark ovanför odlingsgränsen".

Försöker man som renskötarna gå förbi övriga grupper i Norrland, och förlita sig på att man med hjälp av okunniga sörlänningar kan köra över alla andra, så får man vänta sig motstånd.

"oavsett världen går under eller ej, kommer RNL ge samerna renskötselrätt på fastighetsägarens fastighet ovanför odlingsgränsen".

RNL är mycket ung. Om det visar sig, som jag tror, att markägarna blivit överkörda med en lagstiftning som strider mot den starka äganderättstraditionen som finns i romersk rätt i Europa, så kommer RNL att ogiltigförklaras.

Du skrev på en annan debattsida, Norrstjärna, att
äganderätten är bara till låns av staten.


När sörlänningar får klart för sig att man genom att försvaga privata äganderättsförhållanden i landet, som också skulle äventyra deras egen äganderätt till marker och vatten, vill förstärka en syntetisk samegrupp, så kommer viljan där att "bjussa" på Norrlands marker till detta politiskt skapade folk att mojna betydligt.
Det är lätt att bjuda på saker, när man själv inte får stå för kostnaderna!
Inlagt av BJK den 24/02/2006 10:33
Markägare
  Thursday 23 February 2006
  Var kommer man att hitta information om  mötet i Kiruna gällande jakt/fiskeutredningen?.
Visst skulle det (bla), bildas någon form av "organisation/nätverk" för privata markägare?.
Eino
  Thursday 23 February 2006
  Törnmans tal bra?nänä,det var en desperat man som gör allt för att hänga kvar.
BJK
  Thursday 23 February 2006
  Vissa är radda för det fria ordet!

Bergmästare Hedström bedömde under mötet i folkets hus på tisdag att om ILO169 ratificeras skulle det göra gruvnäring mindre intressant i norra Norrland, för att tillstånd att få brytningsrätt skulle bli svårare att få, och därför göra prospektering efter malm ointressantare.

Det här gillar inte Baer och Idivuoma.

Men istället för att gå i svaromål om de har en annan uppfattning, så vill de förbjuda bergmästare Hedström från att uttala sig, eftersom han är statlig ämbetsman.

Det är många statliga ämbetsmän, som låtit munnen löpa, på lösare grunder, till fördel för sapmihävdandena, än Hedströms befaranden för gruvnäringens fortbestånd var.

De gångerna har inte Baer och Idivuoma kommit med principiella uttalanden om att statliga ämbetsmän inte bör uttala sig.

Det behövs inte mycket för att dessa herrar blir nervösa och försöker tysta debatter.

Den som har på fötterna behöver inte vara rädd för det fria ordet!

 

lite tillägg
  Wednesday 22 February 2006
  Jo Törnmans tal var bra men det måste man säga att inte har regeringen själv hittat på allt det här..någon har från början initierat allt detta, med stark lobbying, kraftfulla politiker i samtinget och en anmärkningsvärd sak..dessa planerade rättigheter berör inte enbart renägarna utan det handlar om hela samebyn och den innefattar betydligt mer folk än renägarna. 

De aktiva renskötarna är inte de som mest driver den här "ha mer och mer kampanjen" de har inte tid utan det är folk runt om , som jobbar via skattemedel och driver dessa frågor, varför, jo för i verkligheten handlar det om rättigheter för hela släkter och samebymedlemmarna, de är inte alla renskötare, har ni inte förstått den här ekvationen. 

Ordf och styrelseledamöter i stora org. och partier är ju heltidsanställda, de har ju knappast renar själv, men familjen har renar kanske i sönernas namn, varför då denna hets att få igenom tex. ILO 169. Det är enkelt att räkna ut. Det ger en hel massa folk som blir godkända av samebyn samma rättigheter alltså etnicitet kommer att vara avgörande och vilket efternamn du bär.

 

Kenneth S och Lars T!

Ni har själv i Kieruna bäddat för att staten beställt
och initierat dessa utredningar som är till för att
bana väg för införandet av ILO169.


Ni har negligerat, och t o m censurera, oss skribenter
som under flera år, varnat för den historieförfalskning,
som pågått under lång tid av tofsromantiker från södra
Sverige och från centralt håll.

Ni har varit "seriösa" och tiggt om att sameparlament
skall placeras i Kieruna, för att få några tjänstemän
överförda från Jönköping dit.
Hur tror ni detta har tolkats hos tofsromatikerna bland
sörlänningar och centralt?
Ja, naturligtvis så att det är dags att börja
förbereda för införandet av ILO169 med att anpassa
historien i Norrland på lämpligt sätt, så den passar för
ett införande av ILO169.


Ni vaknar sent, Kenneth S och Lars T! Kanske för sent!

Vi kvener jobbar vidare med att internationellt föra fram
våra historietolkning vad svenska politiker än bestämmer
om ILO169:s framtid. Vi kvener har på fötterna vad gäller
historien, och förr eller senare kommer resonemangen att
handla om verkliga historiska förhållanden om Norrland.

Vi väntar vad detta skall ge oss, säger en renskötare om
skeendena och om fördelar de skall få.

Ja, en sak behöver ni, renskötare, inte vänta på ens;
vertisystemet är död.
Ni är inte längre välkomna till våra gårdar!, som ni varit
tidigare under århundranden. Ni får lita på tofsromantikernas hjälp,
så länge den nu varar.

Inlagt av BJK den 22/02/2006 11:08

 

 
Re: jakt o fiske ovan odlingsgränsen

Så här har jag blivit upplyst av ursprungssamer i Vapstenområdet.

När norska renskötare började vandra nedåt den svenska fjällkedjan, från Karesuando, på 1920-talet och senare, så hade redan de ursprungliga jagande och fiskande ursprungssamerna i vapstenområdet blivit småjordbrukare och minimerat sitt renantal, som aldrig varit stort.

De norrifrån kommande renskötarsläkterna som stannade i vapsteområdet skulle egentligen till ett område i Jämtland. Men då det fanns plats i vapstensområdet så stannade de där.

I rättegångarna nu, i Umeå tingsrätt, så hänvisar de inflyttade renskötarna i Vapstens sameby på urminnes hävd, som de ursprungliga samiska jägarna och fiskarna har rätt till i området.

De inflyttade har nu getts rättigheter, som de inte har, på bekostnad av tidigare rättighetsinnehavare.

Så striden står mellan ursprungssamer i Vapsten och invandrade norska renskötare. Då staten gynnar renskötare så blir utslagen så här konstiga i domstolar i Sverige, så att släkter som inte haft det minsta med områden att göra historiskt, ges ursprungsrättigheter orättvist.

I södra lappland är det ursprungssamer som blir överkörda, och här i norr blir det ursprungskvener som råkar ut för samma öde.

Det här är ju fullkomligt omöjligt att acceptera, det förstår ju var och en!
Inlagt av BJK den 20/02/2006 11:10

till Erik
Särpräglad kultur: Vilka gjorde båtar, nätfiskade med olika verktyg, ljustrade, fiskade harr med "sk saukko", isfiske, vilka grävde diken och arbetade på slåttermyrarna, vilka talade meänkieli, tänk på matkulturen? Jakten: vilka fångade vildrenar och andra villebråd i gropar, gjorde ripsnaror... Det finns ord i till alla dessa företeelse och saker man gjorde som inte kan översättas till svenska eller finska, vad är en haarukka (inte gaffel) vad är en léukkapuu, vad säger du om allt inom höbärgningen, "laonikkuna" (inte finskans fönster) taikko, hanko.......
Jag kan ta hur mycket exempel som helst men det får räcka för den här gången

- email - hemsida - 8 jan 2006 - 09:09:33

Re: jakt o fiske ovan odlingsgränsen

Norrstjärna!
"händelser från 1841".
I exempelvis Vapstens sameby finns det ingen av renskötarna som är ursprungliga. Alla släkter Omma mm kom dit norrifrån efter 1920.
Ändå vann de i domstol om urminnes hävd. Det beror på att de övertagit de gamla lappskattelandsägarnas ursprungsrättigheter, så ättlingar till dem som ägde lappskattelanden i området har ingen rättigheter alls.
Det är fullkomligt uppåt väggarna det som händer i denna sapmicirkus!
Inlagt av BJK den 17/02/2006 09:31
Re: jakt o fiske ovan odlingsgränsen

Manpower!
"Dessutom, om jag ska få jaga på samernas marker".
Samer har aldrig ägt några marker i Kieruna kommun. Och samebymedlemmar har aldrig ägt marker i Sverige, för de är från Norge, sent invandrade - efter 1852.

Det finns samer/lappar i södra Lappland som äger, och har ägt marker, men de är inte samebymedlemmar. Staten omhuldar dem som aldrig ägt någon lappskatteland, nämligen samebymedlemmarna. Det är det som är det tokiga i hela denna sapmicirkus!
Inlagt av BJK den 17/02/2006 04:03

Re: Norrlands historia

Fråga vad gäller godkännande av ILO169, jakt- och fiskerättsutredningen och bygge av sameparlament.

Är det inte lämpligast att börja kontrollera vilka som ägde lappskattelanden på femton- och sextonhundratalen, dem som ägarna betalade skatt för och som de därmed ägde? De markerna och vattnen som Kaisa Korpijaako-Labba har bevisat ha varit i privat ägo.

Om man gör det så kommer man att finna att det i södra lappland var de lappar/samer, som nu är ställda utanför samebyarna som ägde landen och vattnen. De samer som är organiserade huvudsakligen i sametingets största parti jakt- och fiskesamerna.

Ni kanske hörde ordföranden i jakt- och fiskesamerna berätta häromdagen i dagens eko om hur de blivit sidsteppade av invandrade renägare från Norge som nu skall ges rättigheter av urminnes hävd som de aldrig haft då de inte funnits i landet före 1852 och mindre än hundra år i södra lappland.

Om man ser på norra lappland så är det kvener som ägt dessa lappskatteland där.

Låt oss utgå från detta och se vilka som är ättlingar till dessa forntida lappskattelandsägare, som fråntogs markerna och vattnen.

Man behöver inte ens bry sig om etnicitet, utan äganderätt skulle då hänga på om man kan visa att man är ättling till dessa forna personer som hade laga fasta över markerna och vattnen.

Det här förfaringssättet skulle ge rättvisa åt rätt samer och åt kvener. Man skulle kunna spola ILO169, jakt- och fiskevårdsutredningen och bygget av sameparlamentet.

I stället skulle man kunna satsa ordentligt på minoriteterna samer och kvener i norrland vad gäller språk och kultur. Det skulle bli mycket billigare och skapa mindre bråk.
Inlagt av BJK den 13/02/2006 09:15
Re: jakt o fiske ovan odlingsgränsen

Lantalainen du säger att Tornedalsfinskan inte är ett språk?

 Hur kommer det sig att det som i numera kallar för Mäen kieli inte skulle vara ett språk? Du har säker uppfattningen att Finska är et språk, Finskan som officiellt bara är drygt Hundra år gammal. Meän Kieli har talats i Länet sedan urminnestider, och finns nedskrivet i Kyrkböcker, Husförhörslängder, Flyttlängder, Skattelängder m fl. Nä, du har inlemmats i den falska tron att vi inte har ett språk, det är precis vad vi har och det är ett av de mer levande och kraftfulla språken som finns idag, just för att vi vågar ta till oss nya ord, om man inte lånar ord från andra språk, så dör det egna språket så småningom. Det är fint att vara Sverigefinne, lika fint som att vara Tornedaling eller Lantalainen, eller tom. Svensk.

Inlagt av Faravid den 12/02/2006 21:02
Re: jakt o fiske ovan odlingsgränsen

" Fynd av gjutformar och deglar samt bronsföremål visar också att man ägnade sig åt metallhantering vid denna tid."

 När har Samer hållit på med sådant?

"Fynden visar att flera olika verksamheter ägt rum på boplatsen och att bosättningarna varit relativt långvariga. Vid denna tid utnyttjades framför allt skogslandets resurser." När har Samer varit mångsysslare?

"När de första jordbruksbyarna etablerades i länet känner vi inte till. Att döma av byarnas storlek under medeltiden är det möjligt att en jordbruksetablering kan ha skett under det första årtusendet e. Kr. I skärgården finns från den tiden lämningar efter säsongsbostäder för säljägare. Kanske kom jägarna som nyttjade dessa bostäder från små byar vid älvarnas nedre lopp?" När har Samer varit jordbrukare?

" Två undersökta skelettgravar med rödockra, den ena i Manjärv i Älvsbyns kommun och den andra i Ansvar i Överkalix kommun är från samma tidsperiod som boplatserna vid Lillberget och Vuollerim. " När har Samer hållit på med Keramik?

Alltså fanns en annan grupp människor här uppe, vilka var de? Och vart tog de vägen?

Inlagt av Faravid den 12/02/2006 18:06

Re: jakt o fiske ovan odlingsgränsen

Torneälvdaling i så fall.
Tornedaling har man hittat på i Pajala, Övertorneå, och Haparanda kommuner, för de tycker att lantainen är ett skällsord.

Nu håller man i Tornedalen på med att försöka lansera en ny benämning för oss alla tornedalingar som lantalaiset - meänmaa -  då Tornedalsbegreppet inte accepteras av oss lantalaiset.

Problemet är att inte heller meänmaa kommer att accepteras av oss lantalaiset om man i Tornedalen fortsätter att köpa svenska värderingar och godkänner med det sapmipåståendena.

Tornedalingar, som Niemi och Pohjanen vill ha applåder från "svenskar" inte av oss från området. Så länge det är så kommer inte tornedalingar att tala för mig, och inte meänmaa accepteras av mig.

Inlagt av BJK den 12/02/2006 09:07
 
Re: jakt o fiske ovan odlingsgränsen

BJK,du kan kalla dig för Torneälvdaling, för du bor ju vid Tormeälven :-)

Inlagt av Läsare den 12/02/2006 07:56

Re: jakt o fiske ovan odlingsgränsen

Kenneth S!
"Jag är också Lantalainen eller kanske rättare sagt Lantalais-ättling och stolt över detta!".

Då undrar jag hur du kan skriva
"I dag är det inte bara de svenska, finska och samiska kulturerna som bor i Kiruna".

Jag som lantalainen skulle ALDRIG kalla mig för finne. Jag skulle inte ens kalla mig för tornedaling.

Det här med finnar och samer kommer söderifrån. Tidigare hette det finnar och lappar.
Det är rasisten Herman Lundborg som gjort denna uppdelning på 1910-talet. Lundborg fastslog att det i Sverige finns tre ursprungliga raser: svenskar, finnar och lappar. Lundborgs rasistiska uppdelning finns kvar än. Det är skallmätningarna endast som upphört.

Kenneth! Om du hade verklig kontakt med dina lantalaisrötter så skulle du veta att ordet finne är provocerande och ett försök söderifrån att utdefiniera oss lantalaiset från områdets historia - de kommer från Finland!

Saken är den att vi inte kommer från Finland. Vi lantalaiset/kvener är ursprungsfolk i området och menar att vi varit här innan samerna.
Därför är det för oss lantalaiset/kvener helt omöjligt att acceptera centralt styrda Lundborgsinspirerade svenska utredningar om områdets historia!

Håll tungan rätt i mun, Kenneth! För ett enda ord kan förstöra ett iofs behövligt politisk utspel för området.

Inlagt av BJK den 12/02/2006 06:21

 

Re: jakt o fiske ovan odlingsgränsen

  FRL, du har en enorm förmåga att misstolka allt som skrivs, eller så är det något annat som fattas. 

Det är väl hur solklart som helst att det är markägaren som äger marken och därmed också jakträtten på sina egna marker. 

Att han sedan vill arrendera ut, eller överlåta denna rätt hör inte hit. Skall alla ha rätt att jaga på vems marker som helst, besinna dig människa! Hur är Älgjakten upplagd idag, jo markägaren söker tillstånd för jakt och markägaren är ansvarig för jakten om man inte har gått ihop med fler andra markägare och då utsett en jaktledare, som har ansvaret. Du menar att vem som helst kan knalla över på grannens mark och skjuta sig en Älg? Du tar dig oskrivna rättigheter, det samma gäller när du bestämmer vilka som är ursprungsfolk i Sverige! Det är kanske till dig man skall vända sig, när man planerar sin Jakt eller Fiskeresa. Bara man inte tillhör Kvänerna, för då existerar man inte enl. dig KÄLLA AV KUNSKAP.
Inlagt av Läsare den 09/02/2006 14:00


Re: jakt o fiske ovan odlingsgränsen

Jag är också Lantalainen eller kanske rättare sagt Lantalais-ättling och stolt över detta! Jag är inte Finne men jag talar hyfsat Meän kieli och kan kommunicera rätt väl med Finnar.
Jag tror att det är viktigt att vi alla känner stolthet för våra respektive ursprung, vår identitet!
Det har jag sagt/skrivit många gånger förr och det gäller än!
Inlagt av Kenneth Stålnacke den 08/02/2006 16:34


2006-02-07 11:45:00 Sveriges radio P4 Västerbotten
Samerättigheter blir valfråga för miljöpartiet

Miljöpartiet gör samiska rättigheter till en valfråga.
Partiet kräver starkare rätt för samerna.

Sverige bör omgående skriva på ILO:konventionen 169 om urfolkens rättigheter. Det skriver språkröret Maria Wetterstrand och Olof T Johansson i en debattartikel i Länstidningen i Östersund.
Nordmalingsmålet kan vara den vitamininjektion som det samiska samhället behöver tror de.

- Och Miljöpartiets inställning är klar, Sverige ska ratificiera ILO:konventionen nu, skriver Wetterstrand och Johansson.


Vad speglar detta?
Regeringen i Sverige håller på att trappa upp den i modern tid största konflikt som kommer att finnas. Här måste alla ta sitt ansvar. Vad tar sametinget för ansvar? Det sitter massor av folk från området i sametinget. Vad säger det folket som är valda dit? Kräver de sådana rättigheter som kommer att kränka ett helt folk här uppe? Eller har de en annan ton? Den tonen har inte hörts ännu offentligt. Ingen kommer att kunna tysta något mer den debatt och protest som nu växer fram bland de folk som lever och bor här. Vem kan acceptera att betala skatt för egendom och mark utan att ha ens rätten att jaga och fiska, för att inte tala om kronans mark som tillhört och egentligen tillhör alla de gamla släktena här uppe, men som via avvittringar fråntagits oss. Vi kommer inte att överlåta något utan att protestera. Det här är så laddat att det kommer att leda till oerhörda konsekvenser för alla. Ett laglöst land där alla tar sin rätt.

- email - hemsida - 6 feb 2006 - 19:12:35 
  Sunday 5 February 2006 Gertrud M
  Det mest skrämmande i b la jakt och fiskeutrednings frågorna är att våra folkvalda från norrbotten inte alls gjort sin röst hörd. Hur kan tex Kiruna bor/norrbottningar sitta med i riksdag och regering och inte högljutt protestera mot dessa idiotiska förslag.De här frågorna kommer med all säkerhet att bli stora frågor till årets val! Vilket ställningstagande har de olika kommun/riksdagspartierna!
  Per Välitalo
  Sunday 5 February 2006
  Jag håller helt med Magnus S. att nu har vänsterpartiet med b l a Siv Holma , Stig Eriksson, Niklas Sirén vaknat när det gäller jakt och fiskeutredningen. Det dröjer väl inte länge förrän dom andra två regeringspartierna också gör det.

Det är så dags, dom har ju själva skapat denna helt onödiga utredning och börjar väl bli rädd om rösterna.

Det är synd att vi inte har ett riktigt norrlands riksparti men det kommer nog med dessa ständiga överkörningar av oss norrlänningar.

Det enda partiet som kan påverka utgången av ut redningen framför allt i Kiruna Kommun är Kirunapartiet.

  Magnus Stålnacke (kip)
  Friday 3 February 2006
  Oj,oj, oj... Nu har vänsterpartiet vaknat! Bjuda in regeringens utredare, med Siv Holma i spetsen...angående Jakt å fiske utredningen. Man börjar fundera på om vänstern är desperata över att försöka värva röster. Varför vaknar ni först nu! Dom partier som sitter i regerings makten är MP, och V, därför borde Siv känna till att Regeringen tillsatt en utredning i denna fråga, min personliga åsikt i denna fråga är att det handlar om att synas, när har V, engagerat sig i dom fiske å jakt intresserade Kirunaborna!?
Mvh Magnus Stålnacke

2006-02-01 17:57:00  SR Västerbotten
Sameministern vill ratificera ILO-konventionen

Sameministern Ann-Christin Nykvist anser att det under nästa mandatperiod, alltså senast 2010, kommer att finnas en bra grund för att ratificera ILO-konventionen 169.

Den ger ursprungsfolk mer inflytande över markanvändningen. Samerna har länge velat att Sverige ska skriva under.
Löftet kom i samband med ett seminarium i Jokkmokk under onsdagen. Seminariet anordnades av Röda Korset.


2006-02-01 16:53:00
Unikt samarbete mellan renägare och markägare i Börtnan

Förhandlingarna om renbetet på privata marker i länet fortsätter.

Och ett samarbete mellan markägare och renskötande samer i länet är nödvändigt, det anser Gunnel Hennebo som är skogägare i Börtnan - där det redan finns ett samarbete med Tossåsens sameby.

Gunnels dotter, Emma Hennebo, har svårt att tro att problemen skulle vara större nu än förr. Hennes specialarbete i gymnasiet handlar just om samekulturen.

 

Re: Inhemska kulturers rätt!

Ur DNA prov utvecklade slutsatser "När det gäller frågan om samernas och skåningarnas ursprung så kommer vi nog inte så mycket längre med DNA-data. Vi kan konstatera att samerna är en blandning av ungefär 100% ur-europeiska (paleolitiska) kvinnor, med 60% av män från samma ursprung, och 40% män av västsibiriskt ursprung. Vidare kan vi gissa att skåningar och samer var mycket nära släkt, innan samerna blandades upp med västsibiriska män någon gång de senaste årtusendena."

Inlagt av Kvän den 03/02/2006 07:03
Re: jakt o fiske ovan odlingsgränsen

Eftersom detta fortfarande är en utredning som det inte finns nåt politiskt formellt ställningstagande till så är det ingen "ko på isen"...beslut ska enligt förslaget börja gälla from 1 januari 2008.
Jag har blivit intervjuad av Nord Nytt för 2 veckor sedan, dock tror jag inte att de har sänt inslaget...varför vet jag ej...?
Det är fortfarande gott om tid att agera och detta lovar jag att vi kommer att göra!

Inlagt av Kenneth Stålnacke den 02/02/2006 23:21
 
Re: jakt o fiske ovan odlingsgränsen

Och så lång tid tog det för dig kennet Stålnacke att överhuvudtaget yttra dig i frågan!
Inlagt av Svensk medborgare den 02/02/2006 23:01
 
Re: jakt o fiske ovan odlingsgränsen

Nästa vecka kommer vi att klargöra vår syn på utredningen, både i media och annonser!
Jag kan dock redan nu lätta på förlåten, vi anser att utredaren har misslyckats...
Inlagt av Kenneth Stålnacke den 02/02/2006 22:58
 
jakt o fiske ovan odlingsgränsen

Var är socialdemokraternas ställningstagande i jakt o fiske debatten ovan odlingsgränsen?
Inlagt av Jägare den 02/02/2006 22:18
 
  Friday 3 February 2006  BJK
  Röda korset har haft ett seminarium i Juokkmokk om mänskliga rättigheter inriktat på samers rättigheter.

Röda korsets ordförande Bengt Westerberg säger: "Sverige har blivit utsatt för internationell ktitik i frågor om mänskliga rättigheter. Skall Sverige kunna agera internationellt, så måste Sverige sopa rent framför egen dörr, och det har vi inte gjort".

Nu vill man "sopa framför egen dörr" med att ge renskötare rättigheter de inte har. Man vill också undersöka om de samer som inte är renskötare också kan ges rättigheter.

Man glömmer kvenerna!
Man sopar inte bakom egen dörr tillräckligt ordentligt!

Vad som kommer att hända, om man ensamt ger samer rättigheter och glömmer kvenerna, är att man får några års frist att åka ut och moralisera ute i världen, utan att bli angripna av intenationella institutioner.
Men efter den fristen har vi kvener nåt fram med våra historiska fakta internationellt, och har också nog på fötterna för att börja föra rättegångar om markerna och vattnen.

En gott råd till organisationer, myndigheter och politiker: Gör inget halvdant nu! Lös de historiska frågorna nu, en gång för alla, så att de inte slår tillbaka om några år.
 
  Friday 3 February 2006  Firewire
  Jag blir också förbannad. Nu funderar jag allvarligt på att övergå till samernas sida efter att ha läst Paul Lappalainens utredning.

Varför ska jag bidra till att mitt urfinska blod vanhedras mer än nödvändigt. Allt svenskt tenderar att göra det. Nej, jag har fått nog av eländet. Nu byter jag sida!
 
  Thursday 2 February 2006  Jag blir förbannad
  Citat från Suonttavaaras Hemsida"Diskrimineringsutredaren Paul Lappalainen 98
Finnar och tornedalingar
I cirka sju hundra år var Finland en del av Sverige. Sedan Finland
avskildes från Sverige under 1800-talets början har Sverige haft en
stor finsktalande minoritet. Mot slutet av sextonhundratalet börjar,
i likhet med synen på samerna, den svenska synen på finnarna bli
allt mer negativ och de uppfattas som ett folk skilt från – och underlägset
– det svenska. Ett drastiskt exempel är häradstinget vid
Fryksdalen i Värmland där man deklarerar att varje finne som vägrar
lära sig svenska ska få sitt torp nerbränt (Catomeris, 2004:78).

Enligt Rasbiologiska institutets chef Herman Lundborg (se nedan)
tillhörde finnarna de underlägsna raser som de högre stående
svenskarna inte borde beblanda sig med och vars invandring därmed
borde förhindras (Catomeris, 2004:91).
Många finnar kom under 1950- och 60-talen till Sverige som arbetskraftsinvandrare.
Stereotypen om dessa som knivbärande och hetsiga till humöret
spreds tillsammans med de vandringssägner om finnar som bröt
upp parketten för att odla potatis, en myt som sedan skulle komma
att appliceras på utomeuropeiska invandrare. Finskan har länge
SOU 2005:56 En inblick i rasism och strukturell diskriminering i Sveriges historia
setts som ett andra klassens språk i Sverige. Exempelvis förekom
ända in på 1960-talet förbud på skolor i Tornedalen mot att prata
finska på rasterna (Catomeris, 2004:105).

 

  ang debatt i Aftonbladet
  Thursday 2 February 2006
  P-G Idivuoma försöker återigen med tycka synd om lobbyn, han har lyckats tidigar, stå på dig Törnman, vi är många som stöttar dig och står bakom de ord du sagt i de här frågorna. Idivuoma och hans sk brösttoner har ingen effekt i det området vi lever i eftersom vi vet och kan se de vardaliga förhållandena som han själv(Idivuoma) kanske inte beskrivit rätt då han påverkat utredningen eftersom han fått vara med som sakkunnig

 

Re: Norrlands historia

Men Bengt, renskötarsläkterna fanns ju innan nationsgränser överhuvudtaget var ett begrepp. Detta gäller ju även för lantalaiset.

Den senaste gränsdragningen 1809, fastställd 1810, var ju endast en konfirmation av en fredsförhandling. Se det långa perspektivet då finns även alla tre folkgrupperna representerade i området.

Det intressanta i frågan är ju hur staten lägger sig i och splittrar en homogen samexistens i området. Folket har ju under århundraden levt tillsammans utan inblandning av statlig reglering. Även när staten lade sig i, tog det mycket lång tid innan verkningen av de de politiska besluten i realiteten efterlevdes.
Inlagt av Lasse den 02/02/2006 08:21

 
Re: Norrlands historia

Sveriges gränser blev fastställda 1809, och renskötarsläkter kom, från Norge, in i landet efter 1852.

Baer- och Utsisläkterna och många fler därtill av renskötare.

Och det är just de här släkterna, i huvudsak, som är samebymedlemmar längs den svenska fjällkedjan, som skall ha alla rättigheterna enligt svenska utredningar och dem som håller seminarium i Jokkmokk i dagarna.
Renskötarsläkte i samebyar har varit mindre än 100 år i de områden de nu sägs har varit urtida.
De svenska utredningarna, som gynnar samebyar, är befängda!
Men vi kvener ser gärna att sakerna undersöks noggrannare internationellt. Det har varit för lite av det hittills, därför vet man internationellt inte vad man talar om.

Amnesty internationell kom också med krav att svenska staten skall ge mark och vatten till renskötare för några månader sedan.
Vi, kvener, ringde till amnesty internationell Sverige och frågade vad som fått dem att ställa sådana krav.
På amnesty internationell Sverige kunde man inte svara, för beslut om vilka uttalanden som amnesty skall offentliggöra, tas i London, och den svenska avdelningen av amnesty visste inte vad man i London grundat sitt uttalande på i denna sak.

Man erbjöd sig i den svenska delen av amnesty internationell att översätta en skrivelse till engelska och skicka den till London i frågan, om vi ville skriva en.
Det vore intressant att få veta varifrån londonavdelningen, där besluten tas om uttalanden, fått sina uppgifter om mark- och vattenfrågor i Sverige ifrån, när den svenska avdelningen av amnesty är ovetande i saken.

Staten bör ej ha bråttom i de här sakerna - för mer kommer!

Inlagt av BJK den 02/02/2006 07:11


 

 
  Sunday 22 Januari 2006
  Ang. demonstrationen mot jakt och fiskeutredningens förslag: 

Det blir en stor demonstration i Kiruna den 21 februari som ordnas bl.a. av Gruv 12, i den kan vi ju ansluta oss. En uppvaktning av departementet och ministern Nykvist vore också på sin plats men en demonstration i Stockholm kan vara tungrott att arrangera, det blir direkt en kostnadsfråga för deltagarna och givetvis för arrangörerna. OM det går att anordna vore det jättebra. men.. Tack Lars Törnman för engagemanget, det största partiet i länet sitter faktiskt helt tysta, var är alla s parti representanterna från norrbotten??? Det här ÄR och måste bli en STOR Politisk fråga inför valet annars är det kört.. Det här berör oss alla i kommunen och hela norrlandsregionen, tyvärr har folk vaknat först nu, om ens nu....

förslag från Kiruna östra


Re: Norrlands historia

Jag har sedan länge kontakt med styrelsemedlemmar i Kvenlandsförbundet.

Från början har jag tyckt att kvenlandförbundet skall arbeta internationellt för sin sak. Från norsk och finsk håll bland kvener har inte detta mött något som helst motstånd. För redan innan kvenlandsförbundets tillblivelse har kvener i Norge och Finland arbetat internationellt för kvenernas sak. Motstånd har jag inte heller mött för internationellt arbete bland svenska styrelsemedlemmar i kvenlandsförbundet, men man har ändå trott bland svenska styrelsemedlemmar att svenska utredningar skall ge rättvisa.

När jag läser vad svensk styrelsemedlem skriver i inlägget i reagera Norrbotten, så tror jag att hon ändrat inställning.

"Kvenlandsförbundet är bestört över hur en man avlönad av staten, kan direkt föra fram osanningar vid dagens presskonferens, tex att de haft en bred förankring för beslutet, ja, medverkan av de samiska organisationerna har varit total. Men ett helt folks historia och rättigheter har undanröjts medvetet. Jag kan påstå detta eftersom jag personligen träffat Ekström. Vi presenterade massor av historiskt material bl a juridiska dokument som lagfarter och annat. Dessa kan inte ha väckt utredarens intresse för fakta, eftersom vi inte blev kontaktade efter mötet trots att vi insisterade på en noggrannare genomgång av allt material som vi lyckats få fram. samma material har i Finland visat sig hålla juridiskt. Vi har i stort sett samma grundlagsförhållanden i Finland och Sverige. Det kan inte vara möligt i en demokrati att ett helt folk som berörs dagligen av de ev beslut som tas utifrån utredningsförslagen, inte på något sätt haft möjlighet att ens på ett riktigt sätt presentera fakta. Denna utredning kan direkt kastas i papperskorgen!". Slut på citat.

SVENSKAR KLARAR INTE AV ATT UTREDA NORRLANDS HISTORIA!!!

Man håller sig inte till historiska fakta, utan vill ha till en historisk verklighet som inte funnits.

Jag trodde också länge att svenska domstolar inte hade integritet nog att skapa rättvisa i de här sakerna. Men jag får ge mig i det. Svenska domstolar håller sig till verkligheten och avkunnar domslut korrekt.

Hos svenska politiker börjar en viss uppvaknande att ske.

Det största problemet för Norrland historia är journalisterna och "forskarna".

Kenttälä - uppdrag granskaprogram - vill få till ett annat domstolsförfarande när samebyar förlorar i rättegångar. Jag ordinera mer undersökande journalistik från media i de här sakerna.

Till "forskare" vill jag säga: Säg ingenting som ni inte kan visa med historiska dokument!!!
Inlagt av Bengt Johansson-Kyrö (BJK) den 18/01/2006 15:01
Re: Norrlands historia

Det skrivs mycket här på sidan om att vi borde komma överens och vara sams med samerna? Hur i helsefyr skall detta gå till, då Statens enmansutredare( enmansutredare i en konflikt som berör så många) Sören Ekström stämplar oss i pannan med stämpeln "Ej i stånd att besluta om sina egna marker", detta visar med all tydlighet att Staten är inte intresserad av att vi är överens här uppe, de spär istället på fördomar och osämja. Detta är ett steg i riktningen mot att införa ILO 169. När har någon enskild vunnit över Svenska staten, det tar lite längre tid, men ILO 169 är ett Faktum. Här går Staten in och klart tar ställning för vilka som är ursprungsfolk, trots att det föreligger bristfälliga och undermåliga utredningar, ja tom partiska utredningar som grund för deras ställningstagande. Svenskarn ojar sig över hur Jänkarna behandlar sina Indianer, Australiensarna sina Auboriginer, Inuiter på Grönland , Sherpor i Tibet m fl. Men att reda ut vilka som är ursprungsfolk i det som idag kallas för Sverige, det mäktar man inte med. Det är allvarligt, när Staten går in och manipulerar Historien som man gör.
Inlagt av den 18/01/2006 09:46

Re: Norrlands historia

Bra skrivet BJK. Märkligt varifrån Finskan fick Auktoritet till att vara ett Stamspråk för finsk -urgiska språket. I så fall skulle även Samiskan vara finska med accent! Det språk som Tornedalingar och lantalaiset talar har sitt ursprung längre bak i tiden. Att det finns influenser av allt för många låneord från svenskan, är inte bra för språket, men har sin förklaring i att Svenskan har getts högre status av samhället och därmed smugit sig in i språket. Det finns egna ord till det mesta, men de har inte kommit till användning pga. detta. Det jobbas med att ta fram ursprunget.
Inlagt av Faravid den 12/01/2006 11:14
Re: Kiruna rivs

Som upplysning till alla Finnar som tror att Finskan är äldre än Meän Kieli, ni får ge er. det är precis tvärtom, Meän Kieli-Kvänska är ett språk som går tusen år tillbaka i tiden, Finska däremot är ett ungt språk som härstammar från samma språkstam som vårat språk. Skulle något vara en Dialekt, så är det Finskan.
Inlagt av Faravid den 11/01/2006 07:34
 
Re: Kiruna rivs

Sa Skurt- nä, Kurt. Märkligt vilka kunskaper du besitter Kurt, vetenskapen saknar dessa! Nä, här kan man säga att mitt resonemang om dålig självkänsla träffade rätt, här har vi en som förnekar sitt ursprung med konstaterandet att han besitter bättre kunskap än forskarna. Förresten vem är Bengt JK ?
Inlagt av Faravid den 11/01/2006 07:10
 
Re: Kiruna rivs

Undrar vem som mobbar vem Faravid, du trampar på allt och alla som inte leker kvänleken. Förresten så har du och Bengt JK en märklig
förmåga att ploppa upp samtidigt på forumet,dessutom har ni samma typ
av ordbehandling och retorik,jag tror att dessa två är en och samma person.Från det ena till det andra så är faktiskt mejänkieli inte
ett språk utan det är en DIALEKT.
Inlagt av Kurt. den 11/01/2006 06:20

 
Re: Kiruna rivs

Ni som skriver om att vårat språk inte är ett språk, ni talar med kluven tunga. Samtidigt som ni säger att det inte är "rotvälska, etc." SÅ SÄGER NI ATT NI INTE FÖRBJUDER OSS ATT TALA VÅRAT SPRÅK, MEN GÖR DET NÅGON ANNNANSTANS???? Nä detta handlar om att konsekvent mobba oss och våra försök att objektivt belysa ämnet. Ni har ingen egen erfarenhet eller kunskap i frågan, men ni har tusen åsikter och uppfattningar om hur vi har behandlats och hur vi känner oss behandlade. Att jag refererade till invandrare, har sin förklaring i att dessa, när de väl är inne i systemet tror sig vara bättre Svenskar än den inhemska befolkningen och inplantera sina kulturer i Sverige. Det köper ni utan reservationer, jag kan förstå detta då ni visar en svag självkänsla och för att kunna överleva dagen, så hamrar ni hela tiden in ordet "Svensk" i alla sammanhang. Vi var inte Svenskar, vi var Kväner, men Sverige har sedan lång tid tillbaka kolonialiserat vårat Land "Kvänland" och tvångsförvaltat denna till dags dagar och verkar så fortsätta. Man kan jämföra oss med Kurderna som också har blivit fråntagen sitt land "Kurdistan". Nä, bara för att vi har en stark idenditet och vet vårat ursprung, så tror ni er ha rätt Liksom Staten Sverige gjort, att styra över oss och tala om för oss vilka vi är! Vi vet vilka vi är, vet ni vilka ni är?
Inlagt av Faravid den 11/01/2006 06:09

Tackar, tackar du har utbildningar säkert inom både det ena och det andra men för den skull är det inget som säger att du har helt rätt, se på Tromsö universitet hur de hanterat historisk material, det beror alldeles på VEM det är som gör och vilken politik man är driven av , den samepolitiska linjen har haft framgång i Norge och Sverige men har den alla gånger fakta och dokument bakom sig , se på Finland du som är lärd, kolla vad som sker där nu i dagarna och vilken utveckling saker och ting fått och kommer att få där... Du som är så lärd borde veta det eller vill du inte veta? Inte kommer människorätts kommittén för skoj skull till Helsingfors och vill träffa kvänernas representanter, visste du det?

- email - hemsida - 2 jan 2006 - 15:06:24

Tänk efter du anonyme
Sixten och Gertrud HAR något att komma med till skillnad från dig som anonymt skriver osakliga inlägg. Nu tycker jag du skall skämmas och bättra på dig till år 2006. Prova skriva något som du står för med ditt namn och du skall se att dina inlägg automatiskt blir sakligare och trevligare. Jag vågar inte heller träda fram med namn för jag vet inte hur bekant/släkt du är.
men hur som helst önskar jag alla ett gott nytt år!

- email - hemsida - 29 dec 2005 - 08:57:29

För att inte tala om skogsägare som tänker avverka skog, där tror samebyn att de har makt att stoppa med så är ju inte fallet. Tycker du att de är tillräckligt med argument för att visa var Samebyn står.

- email - hemsida - 27 dec 2005 - 06:14:40
Ja den kan man ta upp. Varför ska man dra den så som man gjorde. Det fanns och finns en befintlig led innanför stängslet sen urminnes tid och vad mycket billigare de hade blivit att dra den där. Och för att inte tala om stugor på egen mark som ni kallar för svartbyggen...vakna upp nu. De är inte bara rennäringen som ska leva. De finns andra näringar också.

- email - hemsida - 27 dec 2005 - 05:24:23


Om ditt inlägg ska tas på allvar får du nog förklara dig lite mer. Vad menar du med att Könkämä sameby inte tänker på bygden utan bara på sig själv? Vad menar du med din jämförelse att Könkämä sameby är som ett litet barn som bara vill ha mer och mer? Att med kränkande ordalag bara spy galla över Könkämä sameby går nog inte mer hoppas jag. Sanningen är den att Könkämä sameby är mycket välvilligt inställd på bygdens utveckling. Jag kan bara nämna Victorialeden så förstår ni vad jag menar...

Könkämä - email - hemsida - 26 dec 2005 - 12:35:20

Gränsöverskridande samverkan
Såg att i fd. sekreteraren i Könkämä sameby var med på samarbetskonferensen.
I Kiruna kommuns översiktsplan från dec.2001 skriver han bl.a. så här: I kapitlet om turism står att fisketurismen tillsammans med skoterturism anses: "som de turistområden med störst utvecklingsmöjligheter i områden utanför Kiruna C, Jukkasjärvi och fjällanläggningarna. Kiruna östra och västra kan på dessa områden få en ökad ström besökare som genererar ett antal arbetstillfällen".
Könkämä sameby: Vilka belägg har man för att detta stämmer?

Iakttagare - email - hemsida - 2005 - 06:10:42


Varför sådan irritation?
Jag har följt inläggen i det här forumet ett tag och lagt märke till att en del här på sidan kan inte låta bli att irritera sig över det arbete som utförs gällande den kvenska delen av befolkningen. Varför är det så? Man har också tagit upp olika uttalanden som folk gjort. Det finns inte någon organisation, förening eller privat person eller politiker eller vad det nu vara må som skulle vara så felfri och korrekt alltid att det inte någon gång kunde sagts eller gjorts på annorlunda sätt. Så sluta upp med att väga varje ord, och en sak till:
De som har mycket kritik att ge, var så modiga så att ni åtminstone törs träda fram och visa vem ni är. Om inte, då visar ni att ni inte vågar stå för det ni säger eller är så att ni t o m skulle skämmas om det skulle framgå.
Önskar ett Gott nytt år till alla forum läsare och skrivare även till de anonyma kritikerna/Gertrud Monlund

Ang suonttavaara
De har gjort och gör ett oerhört stort arbete som vi alla borde se som viktigt.De har förmedlat information och dokument till alla nivåer i samhället bl a beslutsfattare och forskare. Att det sedan i alla sammanhang finns individer som ibland kan göra klumpiga uttalanden det är en annan sak. Men i det stora hela är det en viktig förening och än viktigare är deras utförda arbete, en stor eloge till föreningen och ett gott nytt år!

- email - hemsida - 27 dec 2005 - 11:52:43


JA
de är bra att de kommer fram hur historien har sett ut. Gott Nytt År på er i Suonttavaara Lappby.

- email - hemsida - 27 dec 2005 - 12:01:53

Forskning. Från Joensuu universitet i Finland är det på väg att komma nya forskningsrön från historieprofessorer... "Det finns inget belägg för att dra likhetstecken mellan same och lapp om man forskar i historien" över hela Lappi eller Kvenlandsområdet. Den svenska samepolitiken bygger på det här. Likaså delvis i Finland även om man där har nu börjat få ordning på begreppen. Intressant när dessa rön presenteras och den akademiska världen upptäcker att regeringen bygger upp saker och ting på ohållbara grunder.

- email - hemsida 2005 - 11:32:49


Kväner, lappar, samer...
Jag håller med om att staten och dess myndigheter inte alltid agerar vettigt. Man skapar motsättningar mellan grannar som levt i god sämja under mycket lång tid.

Visst har lappar/samer blivit dåligt behandlade många gånger. Det kan vi nog alla vara överens om. Det innebär dock inte att man ska göra övergrepp mot andra i dagens läge för att kompensera och släta över ett dåligt samvete.

Hela västvärldens dåliga samvete mot judarna resulterade i staten Israel efter kriget på bekostnad av palestinierna. Här riskerar man att på ett liknande sätt ge samer/lappar sånt som redan ägs av andra. Hur man för hundratals år sedan fått den äganderätten är för oss som lever idag inte så intressant. Det är fel att dagens generation ska drabbas för något om våra förfäder många generationer tillbaka gjort.

Det har skett många övergrepp och orättvisor genom historien men man kan inte backa bandet och tro att allt blir bra.

Jag har aldrig haft problem att komma överens med vare sig samer, lappar, kväner, svenskar, finnar eller andra och jag hoppas att det ska vara så även i framtiden.

Cocktail i blodet - email - hemsida - 22 dec 2005 - 08:02:26

Till cocktail i blodet...
vill jag bara säga att följ med i det som händer idag och då ser du hur man från regeringen/staten bygger upp segregationen, tex. se på skolor, daghem och många andra institutioner. Man har under årtionden byggt upp samhället så att redan små barn ska bli drillade till ett segregerat samhälle. Se på problemen söderut som växt de senaste åren med utanförskap osv.

- email - hemsida - 20 dec 2005 - 12:41:29

Sveriges rikets grundlag
Håller med om att det ej spelar någon roll vad man har för sorts blod i ådrorna. Vad som spelar roll i dessa sammanhang är vilka som har äganderätt och därtill hörande förvaltningsrätt över mark och vatten här uppe enligt gamla dokument. Man kan inte heller politiskt frånta dessa rättigheter av någon för de är inskrivna i Svensk grundlag. Gäller tex. lappskattelanden och näringsrätt (renskötsel) m.m. som tydligen redan har sett häruppe i övre lappmarken.

- email - hemsida - 20 dec 2005 - 11:33:27


Onödigt pajkastande
Vad i hela friden spelar det för roll vad vi har för cocktail av blod i våra ådror? Det viktiga i sammanhanget är väl att vi alla, oavsett etnisk bakgrund, ska ha samma medborgerliga rättigheter. Blanda inte in en massa mer eller mindre obevisade, eller i varje fall svårbevisade, "fakta".

Nästan alla släkten som bott i området i flera hundra år har blandats så det finns inga samer, kväner, finnar eller svenskar utan vi är i grunden samma folk. Man får därför hoppas att inte staten och dess myndigheter segregera folk genom att ge olika förutsättning beroende på vilken grupp man anser sig tillhöra.

Integration med lika förutsättning och villkor i allt som samhället kan påverka måste vara idealet för alla som bor och lever i samma område.

Cocktail i blodet - email - hemsida - 20 dec 2005 - 10:43:42

  Mycket av det du beskriver är helt rätt men jag anser att du missat "kärnfrågan" det handlar inte om vem som är vad i vår vardag idag utan när börjar det handla om det? Det är nämligen då när man utifrån en etnicitet börjar få särrättigheter som eventuellt ger en mycket liten del av befolkningen bestämmanderätt över en tredjedel av Sveriges yta. Och det handlar inte om små och obetydliga rättigheter/bestämmanderättigheter. Dessutom att en etnicitet som inte ens är fastställd (vem är same)den frågan är fortfarande oklar idag, ibland går man efter språk, en annan gång efter näring och en annan gång efter vad man känner sig som..

Det kan inte vara rätt i ett demokratiskt land. Det kommer att blåsa bort allt som kan kallas demokratiskt land. I framtiden om det nu blir så att sametinget får en mycket stor "makt" kommer det här att starta en konflikt som vi aldrig tidigare sett, det kommer att bli en konflikt mellan de människor som levt sida vid sida som ett fredligt folk. Vem kan acceptera att en tex granne som är renägare och åtnjuter alla och lika samhälleliga förmåner (a-kassa, barnbidrag, bostadsbidrag, pension mm) som du eller jag ska dessutom ha andra speciella rättigheter som styr tex jakt och fiskerättigheter, vad har dessa saker med etnicitet eller näring eller språk att göra? Varför kräver de samiska organisationerna detta? Har du tänkt på det? Är du beredd att underställa dig ett feodalt system (stat i staten) som kommer att drabba dig och din familj på ett mycket märkbart sätt? Eller du kanske är beredd att underställa dig sametinget och fortsätta arbeta och betala skatt för att upprätthålla systemet?

- email - hemsida - 12 dec 2005 - 09:55:02


fattar inte?
därför heter det Suonttavaara lappby eftersom det var den första registrerade lappbyn som finns i området, innan någon av de nuvarande exciterade och våra förfäder var medlemmar i den, det kan man följa från dokument som finns välbevarade till eftervärlden som tur är.

- email - hemsida - 19 dec 2005 - 13:27:43
fattar fortfarande inte
varför heter det sountavaara lappby och inte kvänby??

- email - hemsida - 15 dec 2005 - 17:22:55


Brister i forskningen kring kvänernas historia  NSD-05-12-16

Svar till Karl-Rune Bergdahl, NSD Debatt den 7 december.Karl Rune Bergdahl anser att det inte behövs någon mer forskning kring kväner och samer i norra Sverige.

Det är dock tydligt att Bergdahl har fel. Bristen på forskning kring kvänernas historia och dess ursprung är betydande.
Thomas Wallerström, docent i Nordskandinavisk historisk arkeologi, håller med. Enligt Wallerström har kvänerna inte betraktats som någon historiskt intressant grupp, medan samerna blivit föremål för forskning sedan 1600-talet.

Bristen på forskning kring kvänerna och relationen mellan grupperna gör det svårt att på allvar ta ställning till kvänernas krav på att betraktas som ett ursprungsfolk, precis som samerna och därmed kunna legitimera sina krav på mark och rättigheter till jakt och fiske.

Att Sveriges riksdag och regering skulle mörkat frågan kring ett godkännande av ILO 169 är ett påstående utan grund. Sverige har varit med och utarbetat ILO 169 och på regeringens hemsida går det tydligt att läsa att ambitionen är att godkänna konventionen så snart det är möjligt och företrädare för regeringen har gång efter gång klart och tydligt sagt att konventionen ska skrivas under, frågan är bara när.

Därför har jag vid ett flertal tillfällen påpekat vikten av att utreda vilka konsekvenser ett godkännande av ILO 169 kan komma att få. Ett accepterande av konventionen oroar berörda parter eftersom frågorna om vilka som tillhör ursprungsbefolkningarna
i Sverige är obesvarade.
Vårt grannland Norge har redan skrivit under ILO 169. Detta har medfört att enbart samerna kan betraktas som ursprungsfolk.

Innan vi i Sverige antar konventionen måste vi vara säkra på att vi inte skapar motsättningar mellan ursprungsfolken i norra Sverige på grund av okunskap och/eller för dålig forskning.

Mer forskning är nödvändig för att vi ska kunna ta vettiga beslut framöver.

Detta är extra viktigt då det är ett känsligt ämne och då fel slutsatser lätt skapar konflikter.

Av Erling Wälivaara, Luleå, riksdagsledamot, kristdemokraterna

Re: Norrlands historia

För allmän kännedom, så har, och fortfarande blir vi förtryckta som grupp. Det är inte många av oss som vågar ställa upp pga. detta. man kan säga att vi är det tysta folket, som lider i tysthet, med vissa undantag. Jag fick med mig ett arv ut i stora världen, som gjorde att jag inte förrän i långt skriden vuxen ålder, det sägs att när man uppnår en viss ålders mognad, så finns det inget som kan hålla tillbaka en, det stämmer, nå först nu så har jag insett på vilket sätt vårat folk blivit och blir behandlade. Det är många fortfarande som förbannar sin uppväxt i dessa trakter. Samerna har precis samma erfarenhet som vi. Min avsikt är inte att behandla andra som vi blivit behandlade, utan att få samma rättigheter som alla andra har, rätt till sitt kulturarv, sin historia. I iverns och ilskans hetta kan övertramp ha gjorts, men inte av illvilja.
Inlagt av Faravid den 11/12/2005 21:29
Re: Norrlands historia

Fru Larsson skriver "Ingen bekämpar ert språk eller kultur, men ni tycks tro att det är den som ska gälla överallt, " Men snälla lilla, hur blind kan man bli? Vi har inte begärt annat än att vi som talar detta språk, skall bli accepterade för de vi är. Ingen kräver er på något.Vi vill ha fram vår Historia och få tillbaka vår kultur, inget annat. Sedan apropå vilka som bidragit till vår välfärd och vilka som inte gjort det, låter jag vara osagt. Men tom. en fånge skapar arbetstillfällen, om än inte på ett positivt sätt, men ändock.
Inlagt av Faravid den 11/12/2005 20:39
Re: Norrlands historia

Problemet än så länge är att det inte finns en komplett ordbok i Meän Kieli, de som producerats är lokalt bundna och varierar i ordbruk mellan varandra. Men faktum kvarstår att även om orduppbyggnaden är mycket snarlik, så finns avvikelser och dessutom, så vågar jag påstå att Meän kielia hela samlade ordbruk kommer att visa att vi till största delen har egna ord för språket.Det vore ju konstigt om inte likheter fanns. Vi förstår ju Lettiska, Estländska,Inkeri, många Samiska ord är identiska med våra, m fl. Det är ju samma språkstam från början. Jag har en fråga till alla som inte kan förlika sig med att Meän kieli är ett eget språk. Ni som läst er Historia i skolan vet ju att Sverige och Finland var en och samma Nation i nästan åtta hundra år, vad kallades det språk som under denna tid talades i Finland? Knappast "Finska" för Finland fanns ju inte! Ge mig ett bra svar.
Inlagt av Faravid den 11/12/2005 18:44
Så här svarar Birger Winsa på detta påstående:
"Hej"
Se on mukava ette joku vielä tässä Ruottissa uskoo ette mie en ole ajanu
meänkielen asioita. Ei se mies sitten paljoa tiä asiasta joka sellaista
sannoo. Mutta tosi on ette meänkielinen ymmärtää hyvin paljon
stantartisuomea ja toisin päin, siis grammatikaaliset erot on pienet. Missä
on eroja on uusissa sanoissa, teknisissä termissä ja kaikheen tärkein
asentheissa. Kielisosioloogiset erot on suuret, mutta ei krammatiikassa ole
paljoakhaan noutamista, sielä täälä. Vaikea sitten sanoa kuinka paljon net
pienet erot vaikuttavat tuntheesheen ette se on eri kieli. Jokka kotikylässä
sanovat ette het ei ymmärä suomensuomalaisia, toiset sanovat ymmärtävän,
tietysti riippuen mistä saarnaa: pulitiikan praati on vaikeampi ymmärtää kun
arkivpäivän pauhu. Mutta siinä juuri asenheet vaikuttavat ymmärtämisheenki.
Mutta eteläsuomen, ja olletikki Helsinkin, arkipäivän puhemuoto eroaa kyllä
nykysin aika paljon meänkielestä."
Utdrag ur Birger,s Hemsida
Inlagt av Faravid den 11/12/2005 18:33
Re: Norrlands historia

"Lantalainen" du Insinuerar, Fabulerar och Ironiserar: Du kallar dig för Lantalainen, men företräder Lappar/Samer ? Har du svårt med din Idenditet? Jag vet ej vilka kunskaper du Lantalainen har i ämnet, men jag kan bedyra att både BJK och jag ägnar dagligen tid till att gräva vidare i vår Historia. Att du påstår dig veta vad Meän Kieli är för språk/dialekt är att ta sig friheter, då det redan är ett godkänt "minoritetsspråk" märk väl ej dialekt. Att Finskan och Meän Kieli är besläktade förnekas ej, men de har stora avvikelser från varann. Tag kontakt med Erik Wahlberg i Soukolojärvi, låt han berätta om Meän Kieli, ingen har större kunskaper i detta ämne än vad han har.Ps. visste du att Samiskan är en dialekt av Meän Kieli?DS
Inlagt av Faravid den 11/12/2005 09:42
Re: Minoriteters pengar

Angående samernas antal i Sverige. I Sametingets röstlängd finns registrerade år 2005, 7180 röstberättigade. Av dessa är ett stort antal kvänättlingar och kväner. Kriteriet är ju att man skall känna sig som same eller börja göra detta. Många börjar göra detta på grund av alla bidrag som utdelas. För ett halv sekel sedan visste man inte vad det svenska ordet betydde och alla levde i harmoni med varandra, utan varken sameting, bidrag eller etniska kriterier.
Inlagt av Iakttagare den 08/12/2005 07:09

Re: Minoriteters pengar

Bengt har uttalat sig, i vanlig ordning på ett korrekt sätt och utan påhopp. Jag däremot kan tänka mig att kallas för Lantalainen, Kvän, Tornedaling eller "Hurri" som finnarna säger, om detta gagnar vår sak. Jag och min kultur har varit förtryckt i hela mitt liv. Jag är väl lika mån om att försvara mitt modersmål som alla andra är det. Varför skulle vi som talar Meän kieli göra avkall på det som är vårat gemensamma arv? Nä, jag tycker att det förekommer abnormiteter i detta ämne och D. E. borde vara mera observant på att det förekommer dold främlingsfientlighet i ämnet. Främlingsfientlighet i Sverige mot sitt eget folk, som tvingats till att bli Svenskar i freden 1809 med Ryssland. Vi har aldrig haft valmöjlighet! Nu pratas det om hur miserabelt Sverige skötte Tsunamikatastrofen! Denna katastrof som drabbat oss är att jämföra med en viss Kanslers hat mot vissa folkgrupper. Faravid är att jämföra med Asagudar, min vrede kommer att drabba alla som på ett orättvist sätt gör påhopp på min folkgrupp. Vi är och förblir ett stolt folk. Vi är inte Svenskar, vi är inte Finnar, vi är KVÄNER.
Inlagt av Faravid den 02/12/2005 20:33
 
Re: Minoriteters pengar

Som den uppmärksamme förstår, så är signaturen Faravid tornedaling, och jag är lantalainen. Och att vi är bägge kväner.
Tornedalingar trycker oftast hårdare på språk- och kulturfrågor ( det här gäller dock inte Faravid så mycket), medan lantalaiset är mer
intresserade av mark- och vattenfrågor.
Min mening är att vi gemensamt, tornedalingar som lantalaiset, skall
trycka på att vi är kväner, och slåss gemensamt.

Men jag vill omedelbart göra klart att jag aldrig kommer att
acceptera att bli kallad tornedaling, eller att mitt modersmål skulle
vara tornedalsfinska. Det här försöker man göra i Kieruna, med
bistånd från vissa Tornedalsintressen, för att vända blickarna
ifrån det orättvisa samebyggnadsbygget och mark- och vattenfrågorna.

Försöker man, i Kieruna, föra fram mitt modersmål meänkieli under namnet tornedalsfinska, så kommer jag att bekämpa detta med näbbar
och klor. Då tycker jag att det är bättre att språkfrågorna inte alls
förs fram innan mark- och vattenfrågorna är avgjorda.
Inlagt av BJK den 02/12/2005 20:14


Mer forskning behövs    NSD 05-12-01

I dag är frågorna kring vilka som tillhör ursprungsbefolkningarna i norra Sverige obesvarade. Det gläder mig därför att Luleås tekniska universitet kommer att dra igång ett treårigt forskningsprojekt kring dessa etniska grupper.

Det är nödvändigt för att förhindra ytterligare motsättningar mellan olika minoritetsgrupper, som samer och kväner.

Ett av de viktigaste dokumenten gällande ursprungsbefolkningar är FN:s konvention ILO 169 från 1991. Anpassningen av lagar och förordningar pågår för att Sverige ska kunna skriva under konventionen. Den erkänner ursprungsfolkens fulla sociala, kulturella och religiösa rätt, liksom rätten till sina egna institutioner, bevarandet och utvecklandet av kultur och levnadssätt samt rätten till traditionella landområden. Sverige har inte kunnat skriva under eftersom vi inte uppfyller konventionens krav när det gäller samernas rätt till mark.

Just nu pågår en utredning
- gränsdragningskommissionen - som ska vara klar den 31 december och har som uppdrag att se över inom vilka marker renskötseln får bedrivas.

Men ett eventuellt godkännande av ILO169 oroar berörda parter. Precis som Lars Elenius vid LTU säger så finns det konflikter kring samernas rättigheter till mark och vatten - rättigheter som andra grupper också vill ta del av. Men idag är frågorna kring vilka som tillhör ursprungsbefolkningarna i Sverige fortfarande obesvarade.

Jag har under flera år föreslagit för riksdagen att, innan ILO 169 antas, bör en analys genomföras för att se över vilka konsekvenserna blir i de områden där ursprungsbefolkningarna finns. Det är viktigt att se hur ett godkännande av ILO 169 påverkar relationerna mellan samer och övriga etniska minoritetsgrupper i området.

Därför välkomnar jag det forskningsprojekt som startar vid Luleå tekniska universitet. Det är nödvändigt att klargöra de etniska relationerna och motsättningarna mellan grupperna liksom de etnopolitiska krav som grupperna ställer. Min förhoppning är att den socialdemokratiska regeringen tar till sig resultatet av forskningen och tar det som utgångspunkt i viktiga beslut framöver.

Erling Wälivaara
Luleå, riksdagsledamot
kristdemokraterna


Re: Norrlands historia

"Och att lagen ska vara lika för dom som bor i Sverige".

Och lagen i Sverige är att äger man land så äger man land. Detta land får inte i vissa delar av landet konfiskeras och göras till statligt, medan man i andra delar av landet  gör så. Man kan inte leka sovjetkommunister i Norrland och ha en politik som är normalt västerländskt i andra delar i landet.
Kväner vill inte ha rätt till marker, och vatten, för att de är kväner, utan för att deras marker har konfiskerats i avvittringar att bli statliga. Detta förfaringssätt är ej tillåtet i en rättstat. Vi får se vad Europadomstolen så småningom skall säger i denna sak.
En stat, som Sverige, skall styras av lagar och inte av politiska hugskott, som har haft rasistiska undertoner. Rasistiska därför att man inte tillämpat samma konfiskeringsmetoder i södra delarna av landet som man gjort i Norrland.
Inlagt av BJK den 29/11/2005 09:46


Re: Minoriteters pengar

Det är också något konstigt med Elenius.
Han har sökt pengar för att forska om den "finskspråkiga minoriteten på den svenska sidan". Genom att skriva "finskspråkiga minoriteten på den svenska sidan" har han ju Elenius redan tagit ställning. Kväner anser sig inte tala finska - utan meänkieli. Varför skriver då en person som objektivt skall utreda sanningshalter i vad kväner hävdar, "finskspråkiga minoriteten på den svenska sidan"? Med det har han redan diskvalificerad sig själv innan han har börjat!
Han verkar inte ens förstå vad som är kontroversiellt att skriva i detta ämne.
En annan sak är att han vill börja utreda från 1800-talet, men för att få en riktig bild av vad som skett, vad gäller folkgrupper, så måste han gå ända till 1600-talet. Och t o m från 1500-talet finns det dokument som belyser klart Jukkasjärvi- och Karesuandoområdenas historia.
Jag tror inte vi kan förvänta oss att Elenius kommer att bringa ljus över någonting.
Man har satt bocken till trädgårdsmästare. Han "vet" för mycket, redan innan han har börjat!
Inlagt av BJK den 28/11/2005 14:48

Re: Norrlands historia

svar till kirunabo
du har helt rätt att Marakatt, Piltto, Marainen var några av de första suonttavaaralapparna likaså, Kuttainen, Niva, Baas m.fl. Man kan härleda släkter från 1539 i vårt område och alla de ovannämnda finns och deras rötter kommer från Tornedalen, de var faktiskt av kvänsk släkt, tro det om du vill men de dokumenten finns att få via Wahlbergs forsknings dokument som idag finns i Pello. Kontakta Niilo Tervo så får du säkert se hur det ligger till (om du förståss är intresserad av fakta och dokumentation)

- email - hemsida - 26 nov 2005 - 19:58:10

http://www.suonttavaara.se/

En karta från 1200-talet visar att Sverige slutade vid Luleälv, området innanför, alltså västerut var Norge, området Norrut, Österut var Kvänland. Lapparnas 10000 åriga traditioner faller som korthus.

Vad som däremot är intressant och det vidhåller jag (Faravid) är att vi både Lappar och Kväner har samma bakgrund, samma Historia och samma bittra erfarenheter av överstaten Sverige. Lapparna blev bolomiterade, Kvänerna blev Kastrerade. Bägges språk förbjöds och bestraffades med spö (spöstraff med träpåk) eller regelrätt stryk i skolan. Barn som inte klarade av detta att lära sig ytterligare ett språk, hamnade i hjälpklasser, eller blev idiotförklarade. Vi, både Samer och Kväner borde egentligen göra gemensam sak av detta och gå ihop för att kräva återupprättelse. Vi ser på TV och läser om Stater som Australien, många Afrikanska Stater, USA, Latinamerika, Asien, m fl. som förtrycker sina minoriteter, ofta ursprungsfolk. Men vi ser inte samma sak i Sverige, där inhemska minoriteter har förtrycks i flera hundra år och detta bara fortsätter. Vi vill att alla skall kunna tala sitt eget modersmål, bara de inte är födda inom Sverige, för där pratas bara Svenska.
Inlagt av Faravid den 25/11/2005 20:48


Re: Norrlands historia

Den största vinsten av en utredning skulle kunna bli att folket vågar ta till sig och erkänna sitt ursprung, samtidigt som ev. felaktigheter också skulle kännas lättande av de som inte vetat bättre.
Inlagt av Faravid den 23/11/2005 09:52
 
Re: Norrlands historia

Runar!
"utredningen kommer fram till "fel" slutsats".
Det här är EN utredning - en början. Den gör sitt till, men det är internationellt som kväner skall trycka på. Det är internationella framgångar, som gett framgång hittills. Sedan skall kvener fortsätta forska, som hittills, för att få ordentligt underlag för framtida rättegångar, som skall drivas så långt de överhuvudtaget går. För det är rättegångar, som med all säkerhet avgörs i internationella domstolar, som till slut kommer att fälla avgörandet för kvänerna.
Jag ser fram mot det. Vi kvener har på fötterna!
Inlagt av BJK den 23/11/2005 09:46
 
Re: Norrlands historia

Lars Törnman är fortfarande emot Kväner ivrigt påhejat av MRX. Att L.T. ändrat sig är enbart av egen intresse, han skulle tappa många röster i kommande val om han inte låtsades ändra ståndpunkt. Tala om att vända kappan efter vinden.
Inlagt av Väljare den 23/11/2005 09:44
 
Re: Norrlands historia

Nollan och nollanpartiet har ingenting att göra med framgångar för kväner och kvenlandsförbundet så här långt. Nollan har haft det dåliga omdömet, och därmed noll i framtidsvisioner, att censurera kväninlägg av mig och andra - framförallt av mig.
Gertrud Monlund och Birgitta Pounu har försökt så gott de kunnat, att bearbeta svenska myndigheter och media. Men de svenska myndigheterna, och svensk media, är svårbearbetade, för dessa är så oerhört centralstyrda och dessutom överlägsna. Man Gertrud Monlund har vuxit sig in i mediarollen och när hon får chansen gör hon ett gott intryck.
Vad som framförallt gjort att man i Sverige dragit öronen åt sig vad gäller kveänernas sak, är de internationella framgångar som kvenlandsförbundet haft. Dessa internationella kontakter, för kvenlandsförbundet, har skötts av Björnar Seppola, i den norska delen av kvenlandsförbundet, och Niilo Tervo, i den finska. Dessa två har också i Norge och Finland visats en helt annan respekt än vad kvenlandsförbundet fått i Sverige. Björnar Seppola har talat om kveners sak norska folketinget - Norges riksdag. Och Niilo Tervo är kopplad som expert i många utredningar i Finland gällande kväner. Kvenlandsförbundet har mött respekt i Norge och Finland, vilket saknats totalt i Sverige.
Kvenlandsförbundet har ingen i det officiella Sverige att tacka för de framgångar man fått, och framför allt inte Lars Törnman och kierunapartiet!
Inlagt av BJK den 23/11/2005 09:38
Re: Norrlands historia

Svenska Statens kolonisering och Expropriering av Norrland, har inneburit att vi bl.a. har bestulits våra efternamn. Många har pga. försvenskningen känt sig tvingade till att byta till Svenska efternamn. Dessutom, så pågår det och har länge pågått en omdöpning av ortnamn till svenska namn. Det blir alltmer tydligt att detta är ett fall för FN och de mänskliga rättigheternas kommission att titta på. EU, tror jag inte på, då de flesta Länder inom EU själva har koloniserat halva Världen. Det behöver inte råda politisk stiltje i denna fråga, det finns att göra.
Inlagt av Faravid den 22/11/2005 09:04

Re: Norrlands historia

Jag tycker inte att "Tiden arbetar emot oss". Tvärtom! Under de senaste åren har kvänsaken vunnit mark, framförallt internationellt,
men även inom Sverige, Norden och hos kvänerna själva.
Processen i den riktningen kommer att fortgå vare sig kieruna kommuns politiker följer upp frågan eller inte. Det vore ändå olyckligt om kommunens politiker följer en central "gömma tredjeriket samband"-linje och att stora delar av kommunens befolkning driver sina frågor utanför kommunpolitiken - t o m i internationella fora.
Inlagt av BJK den 21/11/2005 14:46Re: Norrlands historia

Att man inte gör gemensam sak i Kulturhistoria frågor, får en att tro att det bara handlar om politiskt röstfiske och att värdet av intresset endast är att öka populariteten på bekostnad av detta. Risken finns att man istället för att sy ihop och ena befolkningsgrupperna splittrar dessa än mer. Nu finns ju politiskt underlag för en bred uppfattning, gör slag i saken och sammankalla alla partier för att gemensamt ta fram ett arbetsmaterial för att snabbt påskynda utredningar och undersökningar om våra kulturarv.
Inlagt av Tiden arbetar emot oss den 21/11/2005 08:54Re: Norrlands historia

Heder åt fyrkantstidningen NK, som åtminstone tar in några av våra insändare och debattinlägg gällande förhållandena här i övre lappmark.
Den andra tidningen behöver vi inte nämna i dessa sammanhang.
Nu när i stort sett alla resurser och medier (även statliga) styrs över till minoriteten samerna, så känns avsaknaden av åtminstone en tidning som täcker övre lappmarkens (Övre Tornedalen och Malmfälten) övriga befolkningens intressen ,nyheter och fördjupnings artiklar, väldigt stor.
I vår närhet i Finland finns Pohjolan Sanomat och Lapin Kansa. I Norge finns bl.a. tidningarna Nordlys och Framtid i Nord.
Nu när så omvälvande förändringar är på gång som kommer att gälla våra levnadsförhållanden och möjligheter att fortsatt livnära och behålla vår livskvalitet här uppe, borde dessa viktiga frågor kunna föras fram och diskuteras allmänt innan det är för sent.
Inlagt av Kvän/Lappalainen den 21/11/2005 07:02


Re: Norrlands historia

Vi har ett problem mina herrar, den Norrländska historien finns i minst två versioner.
Vi har hamnat i detta historiska kaos på grund av att etablissemanget försöker att anpassa rådande förhållanden till en historisk bakgrund som inte stämmer överens med verkligheten.
Bl.a. så beskriver fem professorer i en debattartikel i DN att ”det är inte möjligt att bedriva renskörsel inom ett begränsat område”. Det är lögn och förbannad dikt. I södra Lappland bedrev man en kombination av jakt, fiske och djurhållning av renar och getter inom ett strikt avgränsat område, och de viktigaste var jakt och fiske.
Så såg det ut i mina hemtrakter innan storrenskötseln som de fem professorerna beskriver som ”en mångtusenårig kultur” invaderade södra Lappland så sent som på 1920 och 30 talet.
Så tyvärr MRX så är herrarna Faravid/BJK:s ” hårresande teorier ” betydligt närmare sanningen än de fem professorernas romantiska mytbild om samer.

Inlagt av Stig Eskilsson den 19/11/2005 22:00

Professorer okunniga om samer 2005-11-16 Norrbottens kuriren

Fem professorer har i en artikel i Dagens Nyheter den 23 oktober bekymmer över den samiska kulturens överlevnad. Trots att två av dem sysslar med rennäringsfrågor verkar de vara dåligt insatta i hur renskötseln har utvecklats de senaste 50 åren.
Jag kan utan överdrift påstå att den samiska kulturen redan är så gott som död.
Det som återstår idag är lite slöjdkonst av en del duktiga konstnärer, i form av knivar, kosor, skålar, tenn-broderier med mera samt att de på hösten med maskinell hjälp driver ihop sina renar till slakt, detta utförs av ett litet antal renskötare.
Professorerna skriver om samernas livsvillkor, det förvånar mig. De om några borde veta att det här inte handlar om samer, utan om ett mindre antal renägare. Majoriteten av samerna, cirka 80 procent är idag förvärvsarbetande svenska medborgare. De övriga är också svenska medborgare, men renägare som idag överlever med sin näring tack vare att de är starkt statligt subventionerade.
Näringen tillförs 6,5 kronor för varje redovisad intjänad krona. Detta gällde år 1993. Rennäringen redovisar en samhällsekonomisk intäkt på 62 miljoner och en samhällsekonomisk kostnad på 264 miljoner. Det ger en samhällsekonomisk förlust på 202 miljoner. Rennäringen har 35 olika specificerade stöd- eller ersättningsformer.
Jag har en stark misstanke om att de här fem professorerna inte läst de tre rapporter som sen 1993 kommit ut. Dessa är: Stödet till rennäringen rapport 1995–96:8, av Riksdagens revisorer, Vad kostar en ren, rapport till ESO 1998:8 av Finansdepartementet samt Renägare och renskötselföretag, Jordbruksverkets rapport 2003:14.
Jag har läst rapporterna, och av dessa fått den klara uppfattningen att renskötseln idag är en ren hobbyverksamhet, och detta har jag framfört i ett antal artiklar i Kuriren, utan att bli motsagd.
Kan man få någon annan uppfattning sen man läst de tre rapporterna och i dessa blivit upplyst om att antalet renar per renägare i landet är i snitt 49 stycken. Av antalet renägare i landet 4.500 så är det endast 110 stycken som äger fler än 400.
Dessa siffror talar klart och tydligt om att rennäringen kan man inte leva på utan ett starkt statligt stöd.
Som livsmedelsproducenter är de helt ointressanta, de producerar som bäst två hekto kött per svensk medborgare och år.
För att inte åter igen bli beskylld för att hata renkött, så vill jag härmed tala om att renkött är bland det bästa jag äter.
Professorerna hänvisar till att samerna blivit erkända som Sveriges urbefolkning och detta är ett mycket märkligt beslut av vår riksdag.
Det är nämligen klart dokumenterat att en stor del av renägarna är invandrare.
1852 stängde Ryssland gränsen mellan Finland och Norge, varav följde att 69 norsksamiska renägare flyttade till Sverige. Dessa förflyttades så småningom neråt i landet.
Det är dessutom ett faktum att vi har en grupp, som enligt vissa forskare är den verkliga urbefolkningen, kvänerna. Den gruppen har en stark dokumentation på att de verkligen är det.
Detta är tydligen de fem professorerna okunniga om, eftersom de skriver att: samerna är ett av världens erkända urfolk och EU:s enda.
Vilket alltså är helt fel.

Det är tråkigt att vi har några politiker och en del andra som arbetar för att ge en redan liten privilegierad grupp (renägarna) ytterligare förmåner: och det är inga små sådana. Om ILO-169 ratificeras så blir en liten grupp renägare, ägare till en fjärdedel av Sverige, det så kallade Sapmi.
Vad blir det då av alla våra demokratiska värderingar vi har i vårt Sverige, rättvisa, jämlikhet, lika rätt för alla med flera fina slagord?
Karl Rune Bergdahl, KirunaVi ser att några forskare i Sverige har skrivit en debattartikel i DN om samer eller rättare sagt om renskötseln.  (05-10-23).  Debatt

Som ni kanske känner till startade en mindre form av tamrenskötsel här uppe i nordligaste Sverige i början av 1600-talet. Dessförinnan hade vildrenen enbart varit ett jaktbyte som fångades i vildrensgropar och senare i snaror. Efterhand började befolkningen (kväner, kainulaiset,  invandrande samer och även kronan) att tämja några vildrenar. År 1605 hade Enontekis  befolkningen i genomsnitt 5 tamrenar i sitt ägo och som också användes till att locka till sig andra vildrenar.

Storrenskötsel expanderade våldsamt i början av 1850-talet då Ryssland stängde sina gränser för renskötarna. Dessa kom i stora mängder till Karesuando-området från Kautokeino som då tillhörde Norge. På kort tid ökades befolkningen häruppe med 40% eller 300 personer. De hade med sig sina renflockar och flera ägde tusentals renar. Detta medförde med tiden att den bofasta ursprungsbefolkningens (kväner, kajnulaiset, lantalaiset, lappalaiset och samer. Alla ägde mer eller mindre renar) lavmarker blev uppbetade och detta skapade oreda i rennäringen. Detta försökte man stävja med en byalag. Redan då gjorde svenska regeringen ett stort misstag som tillät fri invandring av renskötare hit upp.

Det är inte frågan om "urminnes tider" eller "tusentals år" som det har bedrivits storrenskötsel häruppe. Men vi förstår de svenska forskarnas Omedvetande om förhållandena här, då alla anslag till forskningen har styrts över till den samiska sidan. Vi föreslår att ni börjar studera vad finska forskningen har kommit fram till om förhållandena här ända från 1500-talet och framåt. De klargör frågan om vilka som bodde i områdena häruppe och hur mark och vatten resurserna användes och av vem. Det gäller även ägandet av lappskattelanden.

Sverige grundlag måste väl gälla häruppe också i en rättstat. Man kan inte politiskt börja frånta befolkningens grundläggande rättigheter som man faktiskt redan har gjort mot oss. Då kunde våra förfäder varken skriva eller läsa svenska utan deras modersmål var kvänska (meän-kieli). Det var ju lätt att manipulera befolkningen häruppe då. Nu har vi dock lärt oss svenska (med tvång) och kan läsa och skriva det språket.

Vi måste även nämna att år 2002 deklarerade 150 renskötare en sådan inkomst av sin näring att de kunde antas leva utav det. Våran renskötsel förbjöds 1928 av svenska staten. Då började man etniskt försöka kargöra vilka som hade rätt till den näringen. Det är ju inte alltid lätt då alla är mer eller mindre släkt med varandra och de som nu kallar sig samer, oftast härstammar från en kvänskt släkt. Det avgörande i den frågan är att man skall "känna sig som same".

EU har också en människorättskommission som bevakar hur medlemsländerna behandlar sina inhemska minoriteter. 

Kvän/Lappalainen


Svar till professorerna bl.a. Peter Sköld

"Den samiska kulturen kommer att utrotas" skriker fem professorer ut i en debattartikel i DN.

I artikeln skriver Professorerna om de betestvister som renägarna förlorat mot markägarna, där en, i Nordmaling vid Västerbottens kustland, ännu ej är avslutad. Den rättegången säger ni att ni inte vill kommentera, och så gör ni inte annat!

Ni fem professorer säger att renarna funnits på dessa marker i Nordmaling sedan urminnes tider, tja, det är ju det som tingsrätten ska avgöra, eller hur.

Jag vet inte hur det förhåller sig. Jag är faktiskt tveksam.

Men jag ska kommentera den pågående betestvisten i Nordmaling på detta vis.

De få gånger som markägarna i konflikten fått komma till tals i media, har jag inte hört annat än att de vill ha ut ersättning för intrång och skador som renarna åsamkat när de kommit in på markägarnas lagfarna fastigheter som de skattar för. De säger sig ha försökt prata med renägarna, men detta har inte lyckats, vilket inte förvånar, då rennäringen är den enda näring i Sverige som aldrig behövt förklara eller försvara sina förehavanden. Och då har man inte sett sig annat än tvungen att ta till rättsliga åtgärder, för att få sitt rättmätiga skadestånd, vilket markägarna djupt beklagar. Jag har aldrig hört någon av dessa markägare säga att renarna ska bort!

Men man vill ha en skälig ersättning.

Jag förstår inte heller hur ni professorer kan säga att det inte finns skriftliga bevis på var renarna funnits??

1671 delades markerna här uppe in i åboskatteland, eller lappskatteland som vi säger. Inom dessa, och ingen annanstans bedrev var och en som var renägare sin renskötsel, och dessa finns dokumenterade. De som inte var renägare jagade och fiskade på sina skatteland.

I boken "Kristoffer Skjulssons Minnen" av O P Pettersson, finns ex lappskattelanden i Vapstens lappby redovisade.

Och hur det nu än förhåller sig med renbete på privat lagfaren mark i Nordmaling enligt urminnes hävd. Så kan inte de nordsamer som inflyttat till Västerbotten på 30- talet tillräkna sig den.

Ni anser att svenska lagstiftare ska se på hur det är i Norge, för där har markkonflikterna minskat mellan renägare och markägare då det vid tvister ligger på markägaren att bevisa att renar aldrig funnits där. I Norge tar man hänsyn till renskötselns behov.

Vad jag vet från Norge är att renar inte får beta på privat mark, den bevisbörda ni pratar om gäller på Norska statens mark. Jag har faktiskt aldrig hört att norska markägare har, eller har haft problem med "sina" renskötare. Inte då här, på andra sidan gränsen, i Helgeland. Däremot klagas det en del på de svenska renskötarna.

I Norge behandlar man samer och Norskar mera lika, och man skiljer inte på renskötande och icke renskötande samer som det görs här i Sverige.

Och som ni gör i er debatt artikel!

Enda gången i artikeln när ni nämner att det skulle finnas icke renskötande samer är när ni säger att så många som var femte same av 20,000 är renägare. Vilket inte heller är sant. Man brukar säga att ca 2500 av ca 20,000 samer är renskötare, och jag tror det är generöst. Det finns i dag 150 registrerade renskötselföretag i Sverige.

Er debattartikel är förutom det jag tidigare ifrågasatt oerhört kränkande för det samiska folket. Vilket annat folkslag har sitt berättigande bundet i ett djur?? Slutar en Kines att vara Kines om han inte odlar ris?

Rennäringen var ett sätt att försörja sig, i dag är den mest ett sätt att ta ut bidrag och intrångsavgifter. Vilket jag djupt beklagar, då det faktiskt borde vara möjligt att leva av vad renen ger även i dag.

Jag har i tidigare debatter hävdat att ett urfolks själ, i detta fall den samiska själen inte sitter i renen, utan i kärleken till de vatten, fjäll och marker vi lever och verkar bland. Och jag hävdar också att den kärleken inte alls är starkast i den moderna renskötseln, och jag undrar om ni är medveten om hur modern renskötsel av i dag ser ut? Där har nog kunskaperna om sambanden i naturen en väldigt obetydlig roll, antagligen dog de med den traditionella renskötseln.

Jag har också i en insändare i Västerbottens Kuriren den 25 oktober frågat Professor Peter Sköld vilka vi är, vi som inte äger renar, men vars förfäder funnits här i Saepmie sedan urminnes tider. En del av dem ägde kanske ett lappskatteland, men det är inte säkert man bedrev renskötsel, man livnärde sig på jakt och fiske, som jag hävdar är Sveriges och samernas äldsta kultur, en del men långt ifrån alla bedrev renskötsel, och några blev vid kolonisationen nybyggare. Vad för slags folk tillhör vi, ättlingar till dessa människor??

Jag ställer nu denna fråga till er Höga Professorer.

Och vem är då jag?

Jo, jag vet inte riktigt, men jag vet att jag är en enkel undersköterska utan renar, boende ovan odlingsgränsen i Saepmie Västerbotten, ättling till ovan beskrivna folk, och fråntagen min samiska identitet av bland andra er, Höga professorer. Ni som med hjälp av era höga titlar fortsätter hjärntvätta svenska folket med faktiskt osanningar om svenska samer, troligtvis för att sanningen inte är exotisk nog, och inte passar svenska staten.

Ni omintetgör ett folk som funnits här i norr sedan istiden.

Marianne Johansson Bygget Mosekälla


Re: Norrlands historia

"Ummikko", det jobbas på bred front med detta. Erling Wälivaara och Siv Holma har skrivit en motion i denna fråga. Kvänlandsförbundet jobbar hela tiden mot Regering och Riksdag. STR-T, privata personer i egenskap av markägare. Jag personligen har levererat flera skrivelser i ämnet i fråga. Så denna fråga är väl känd hos Politikerna i Riksdagen. Att inte du uppmärksammat något är väl beroende av att alla skrivelser inte alltid blir offentliga handlingar. Men det är roligt att du intresserar dig i våra frågor.
Inlagt av Faravid den 31/10/2005 21:02


Re: Norrlands historia

Du Faravid. Angående ditt inlägg "Regeringen har tydligen tagit våra protester på allvar". Var har du protesterat offentligt, eller i skrift till regeringen? Jag har då inte uppmärksammat något, utom här på denna debattsida. Uppriktigt sagt så tror jag inte regeringen läser denna sida.
Inlagt av Umiko den 31/10/2005 20:45
Re: Norrlands historia

Olika blåser vindarna! Per Michael Utsi beklagar sig i dagens NK. Han menar att Regeringen diskriminerar "Samerna", han menar rentav att det handlar om Rasism. Vad gäller frågan, jo "Samernas" ensamrätt till att fatta beslut om Jakt- Fiskerätt och markanvändning. En person som tillhör en av samhällets mest prioriterade grupper, upplever detta. Jordbruksministern har meddelad en avvikande uppfattning. Till oss Kväner:s fördel så kan jag säga att detta lovar gott, Regeringen har tydligen tagit våra protester på allvar.
Inlagt av Faravid den 31/10/2005 18:01

"Regeringen diskriminerar samerna"

"Vi känner oss djupt kränkta av regeringens rasistiska och diskriminerande ideologi mot samerna." Det skriver Per Mikael Utsi, ordförande i Renägarförbundet, i ett pressmeddelande. Bakgrunden är Sametingets planerade övertagande av vissa myndighetsärenden från bland annat länsstyrelserna, men vissa myndighetsuppgifter vill regeringen inte överlåta till Sametinget.

Sámi Radio 31.10.2005 kl. 16:22

Sametinget fick förra veckan besked från jordbruksministern Ann-Kristin Nykvist att några myndighetsuppgifter inte kommer att överföras till Sametinget däribland markförvaltningen och förhållandet mellan rennäringen och andra markanvändare. Bland annat ska ansvaret för renantalet enligt regeringen finnas kvar hos länsstyrelserna eftersom det berör andra markanvändare.

"Saknar förtroende för Sametinget"
Utsi skriver i pressmeddelandet att regeringen saknar totalt förtroende för att Sametinget kan agera sakligt och opartiskt i den minsta lilla fråga som kan beröra andra än samer.

"En misstro mot den offentliga förvaltningen borde vara obefogad därför att myndighetsutövningen är hårt reglerad genom grundlag, lagar, förordningar och interna föreskrifter" skriver Utsi och konstaterar att man i regeringens dokument finner spår av en systematisk diskrimineringsideologi och att det gör att man i Renägarförbundet både blir uppgiven och rädd. Han menar att en misstro mot den offentliga förvaltningens förmåga att ställa sig opartisk och saklig i frågor som rör både samer och svenskar borde vara obefogad, men att regeringen genom sitt motstånd mot att ge Sametinget större inflytande över rennäringsfrågorna visar att så inte är fallet.
 Det förslag som regeringen arbetar med nu innebär inga betydande förändringar när det gäller Sametingets inflytande över frågor som rör rennäringen och andra samiska frågor, säger Per Mikael Utsi.
Han är också kritisk till att markfrågan inte fått större plats i utkastet till propositionen, trots att regeringen enligt budgetpropositionen för 2006 vill arbeta för en ratificering av ILO:s konvention nummer 169. Ett hinder för en anslutning har anses vara att Sverige inte uppfyller förpliktelserna i konventionens artikel 14 om markrättigheter.
När en så viktig fråga som den om markrättigheterna knappt tas upp går det ju rakt emot regeringens officiella målsättning, säger Per Mikael Utsi.
     Anders Grönvall, pressekreterare på jordbruksdepartementet, vill inte kommentera propositionen om rennäringen och Sametingets arbetsuppgifter, som kommer att lämnas till riksdagen i november.
 Propositionen är inte klar än, alltså vet vi inte ännu exakt vad den kommer att innehålla, säger Grönvall.


Re: Sameparlamentsbyggnad

Bengt menar att idag går alla andra folkgrupper förbi och ignorerar dem som varit här längst. Han vill nog bara att alla fakta skall på bordet, innan man förhandlar om ditt eller datt. Sedan så kan jag hålla med om att det hade kunnat göras mer för Kvänerna från deras egen sida, men Martin Olsson, det är inte lätt att engagera en folkgrupp, som så definitivt har blivit(och blir) utsatt för förtryck. främst av Svenska Staten, men även av andra folkgrupper. Man har systematiskt utplånat spår( bosättningar, gravar,  rågångar, förfalskat historien, etc.), så svårigheterna övermäktar ofta de som drabbats, ehuru förtrycket är så markant.
Inlagt av Faravid den 31/10/2005 09:46


Re: Sameparlamentsbyggnad

Manpower, har du glömt vem som tillsatt förre Centerpolitikern "Våran Landshövding"? Det är ju SAP som tillsatt honom som tack för att han hade gott samarbete med SAP, under tidigare verksamhet. Vad tror du att Regeringen förväntar sig av honom? Att han skulle motarbeta SAP? Nä, han är ju lojal och gör som Göran Persson vill! Det är bara Kurt Bodström och Ragnar Lassinantti som har varit våra Landshövdingar, resten har varit Regeringens förlängda arm in i Länets angelägenheter. Jag tror inte att Landshövdingen har någon annan uppfattning om Sameparlamentet, än den som Regeringen basunerar ut! Man har tagit vårat Land(Kvänland), man har förbjudit oss vårat språk( Meän Kieli), nu tar man och Raderar oss ur Historien också! Vem sa att livet var lätt att leva?
Inlagt av Faravid den 30/10/2005 10:23


Rättvisa!
Datum: Friday 28 October 2005
  Länsstyrelsebyråkraten Erik Gustavsson är från Blekinge och är en tofsromantiker av guds nåde. Han har bränt ned gamla kvänska lämningar i Kiruna kommun, efter att Stig Allas visat honom var de låg. Allt i syfte att utplåna allt gammalt kvänsk i kommunen. Länsstyrelsen har del i den omfattande historieförfalskningen som sker här i norr.

Re: Sameparlamentsbyggnad (Sap:sidan)

Fortsatta undersökningar i Finland omkullkastar alla anspråk på ursprungshävd av "Samerna". Detta tvingar Historikerna till att skriva om denna del av Nordens Historia. Svenska Statens intrång och tvångsförvaltning av enskilda markägares rättigheter, samt deras ambitioner att omfördela denna mark till "Samerna", kommer att starta Rättsprocesser, som kommer att placera Sverige bl a. Nationer(Diktaturer) som med tvång tagit i anspråk vad enskilda markägare ägt. Man kan säga att Sverige har invaderat Kvänland. Vad säger FN om detta?

Inlagt av Faravid den 27/10/2005 13:48

kommentar till föregående inlägg (Kdo:sidan)
Jag vill uppmana dig som skrivit här lite före: om någon gör rasistiska inhopp, anmäl den personen. Varför påstår man saker och beskyller folk under anonymitetens täckmantel? Risk finns att om ni skulle lämna ert namn då skulle texten varit en annan! Att säga "de påhittade kvänerna" är djupt kränkande och rasistiskt! Strider dessutom mot FN-konventionen om mänskliga rättigheter.
Någon skrev om lärda personer, helt riktigt. Inom den akademiska världen har många vaknat och börjat sätta sig in i de här frågorna. Det är bra för oss alla. Många lärda män och kvinnor sitter just nu och utreder lappmarkens historia Tex. i Uleåborgs universitet under ledning av Prof., Vahtola. De har förlängt utredningstiden, eftersom en del tidigare avhandlingar som berör befolkningen i norra Finland och Sverige visat sig ha stora brister, medvetet eller omedvetet. (Vill inte nämna vems/vilkas avhandling för att inte gå på enskilda personer). Prof i EU juridik, P.Eilavaara är mycket känd i EU-kretsar, arbetar också med frågor som berör kvänernas rättigheter. Han gör det inte för att han är påhittad kvän utan han bevakar det rättsliga. (har kommit till den vissheten att Kvänerna är ett folk som bott här sedan 800 talet e kr och bor fortfarande)

De lärda har i alla tider varit med och forma sin tids historia, som också färgats av tidsandan och den politik man fört. Så händer även idag.

Politiker har blivit varse om att det faktiskt finns också ett folk som kallar sig Kväner/lantalaiset eller tornedalingar och som bott och levt och lever sida vid sida med samerna.

Varför påstår skribenterna här att kväner vill kalla sig samer? Det är verkligen konstigt. Det vi säger är att historiens benämning lapp är inte likhets tecken med same. Det är en väsentlig skillnad. Det är inget vi hittat på utan det finns otalig dokumentation av "lärda män" som belyser det. Nu senast sa t.o.m. Tomas Wallerström det samma. Han är en lärd man som driver den samepolitiska linjen.Varför tar han upp den frågan? Har han möjligtvis studerat vår historia lite närmare? Varför kommer EU :s delegation för mänskliga rättigheter för att träffa kvänerna och höra sig för hur nationerna inom EU har efterföljt minoritets folkens rättigheter till språk, kultur, historia mm? Hur tror ni de reagerade när vi träffade dem? Har Sverige och Finland arbetat för kvänerna? De är frågor som ni säkert har svar på.

Vill bara avslutningsvis säga att den "sanning" som lärda människor uttalat och uttalar behöver inte vara en enda sanning. Historien visar det. Stalin hade också sin "sanning" liksom Hitler.
Gertrud M har skrivit inlägget och diskutera gärna vidare om någon vill det men inte med någon som kryper under en täckmantel. Träd fram och säg vem du är, eftersom du verkar vara mycket irriterad över att folk jobbar med de här frågorna.

- email - hemsida - 25 okt 2005 - 19:54:26


Re: Sameparlamentsbyggnad

Man får tycka vad man vill om Siv Holmas vänsterpolitik, men hon bevakar lokala frågor i för det område hon är vald till riksdagen.
Det var Siv Holma och pedagogikprofessorn Henning Johansson som i slutändan avgjorde att meänkieli blev erkänt som minoritetsspråk tidigare. Och nu tar hon initiativ också för kväners ursprungsstatus tillsammans med Erling Wälivaara. Var finns Kristina Zakrisson i de här frågorna?
Inlagt av BJK den 12/10/2005 10:0
Re: Sameparlamentsbyggnad

Vp:s Siv Holma och Kd:s Erling Wälivaara har i en gemensam motion skrivit att de svenska regeringen måste sätta i gång en utredning om att den officiellt erkända ursprungliga inhemska minoriteten kväner/tornedalingar också kan erkännas som en urbefolkning. Språket är redan erkänt och den finsk-ugriska ursprungsbefolkningssamfundet har erkänt kvänerna som en urbefolkning.
Inlagt av Suonttavaara lappby den 12/10/2005 07:05


svar till inlägg
Kvenlandsförbundet arbetar inte genom Finland vi arbetar MED Sverige, Finland och Norge. Vi håller oss uppdaterade med vad som händer i de här länderna gällande frågor som berör Kvänernas historia, kultur, språk, mark och vatten rättigheter mm. Vi ser också ett samband mellan besluten i de tre länderna. Vi arbetar även idag med de finsk-ugriska folken, där finns Hanti-manski folket, kåmer, Ersa, Karelare, Samer, Kväner m.fl. Det är sammanlagt ca 22 olika folkgrupper. Vi har i den kommittén fått 2 ordinarie platser. Det är mycket viktiga för oss, vi har också kommit med på "dagordningen" i minoritets och urfolks sammanhang i FN, det har skett via Finland. Niilo Tervo och Prof P. Eilavaara har arbetat upp oss på den arenan. Ja det finns massor av andra exempel men vi får stanna vid det här. I Sverige har vi varit och uppvaktat jordbruksministern och också träffat politiker från andra partier. Ett givande möte!
G Monlund

- email - hemsida - 10 okt 2005 - 20:56:34


till hallå
vilka är Ni som du säger ska börja förstå, du kanske borde använda ordet Vi istället. Det är inte bara Ni som ska jobba för de här sakerna. Det måste vara att vi tillsammans eller många enskilda börjar göra det.

- email - hemsida - 10 okt 2005 - 12:52:17


EU-medlemskap
Båda länderna är med i EU och har skrivit under ramavtalet om människorätt. Europarådet håller sig informerad om att lagar och förordningar följs av de anslutna länderna. Det gäller även ägande och förvaltningsrätt över mark och vatten.

Kvän/Lappalainen - email - hemsida - 10 okt 2005 - 09:28:23


lagstiftning o politik
Sverige och Finland har i stort sätt likadan lagstiftning, däremot är de politiska besluten annorlunda. Det är en väsentlig skillnad. Lagen går alltid över de politiska besluten, värt att ha i åtanke. Samma gäller i de båda länderna. Det ÄR av stor vikt vad tex finlands domstol tagit för beslut gällande exempelvis markanvändningsfrågor som nu det senaste i Kilpisjärvi, den kan läsas på Suonttavaaras hemsida, ännu bara på finska. Vi försöker få den svenska versionen.

- email - hemsida - 10 okt 2005 - 08:22:21

Re: Sameparlamentsbyggnad

Jan Unga är någon form av samordnare för det mångkulturella i kommunen. Han är så partisk på samisk sida som han någonsin kan vara.
Det visar han genom sitt val av föreläsare bl a.
Man skulle kunna välja många förläsare för att visa på kväners historia och arbeta för samförstånd, men han väljer den "historiske arkeologen Thomas Wallerström, Luleå tekniska universitet" som låst sig redan för tio år sedan till att kväner inte finns och skulle tappa ansiktet om kväners historia kom fram.
Denna person har Jan Unga anlitat för att "bena ut dom begrepp som ni diskuterar om - kvän, finne, lapp, same, svensk" . Det är inte på det här sättet som man skapar en gemensam plattform för det mångkulturella i kommunen! Wallerström hyr Unga in medpengar som är till för det mångkulturella i kommunen.
"- kom och lyssna på Kunskapsparken". Självklart inte!

Ett förslag till dig Kenneth S: ersätt Jan Unga som ansvarig för det mångkulturella i kommunen, han är inte vuxen uppgiften!

Inlagt av Bengt Johansson-Kyrö den 06/10/2005 20:30

Re: Sameparlamentsbyggnad

Jan Unga, i och med att ni säger att allt som skrivits och vedertagits om "Samer" är sant, så har ni redan blockerad en objektiv tolkning av vilka som var här först! Eftersom det handlar om samma intresseområden (mark, Ren, Fiske, språk, mm.) så finns ju inget att utreda. Du försöker ge sken av samförstånd, men lämnar inga dörrar öppna. Nu har tom Kyrkan engagerat sig i denna fråga. Skall man än en gång köra över en folkgrupp(Kväner), förra gången var det hetsjakt på Lappar. Nä, tiden kommer att arbeta till vår fördel, alla äganderätt-, nyttjanderätt-, sedvanerättsmål som kommer, kommer att visa vem som har rätt. Att vädja till samförstånd i detta läge, tyder på desperation. Vi Kväner kommer att resa oss ifrån den Norrländska myllan och uppstå som den folkgrupp vi en gång var. Kräver vi tillbaka vårat Land, så kommer gränsen att gå via Kemiälv, Kalix-Tärendö-Torneälv till Norra Ishavet.

Inlagt av Faravid den 08/10/2005 09:46

Re: Sameparlamentsbyggnad

"Min reflektion är att vi måste hitta mer resurser och finansiering till forskning om kväner".
Visst - och samer! Under tiden bygger man inga sameparlament. Gör man det finns det inte något att prata om. Då gäller bara för kväner att bygga upp sin sak för framtida rättegångar om markerna och vattnen.
Att "hitta tillbaka till samtalet mellan människor" går inte når man med maktspråk försöker tvinga på folk sin vilja. Bygger man sameparlament utan att lyssna hittar man inte fram till något samtal. Inbilla er inte att det både går att bygga ett sameparlament i Kieruna för att Kieruna skall få några tjänstemannajobb och få till vettiga samtal mellan medborgarena. Är det maktspråk ni vill använda, så får vi kväner leta motmedel mot det. Men harmoniska samtal kan man i så fall glömma!

"Jag hade givande samtal med flera människor i Karesuando. Vi pratade om konkreta saker som exv. att renen också behöver äta sig mätt precis som älgen och haren oberoende av vem som äger marken. Djuren har inget begrepp om markägandet! De olika åsikterna och argumenten är inte mellan kväner och samer utan mellan medmänniskorna!".
Vad är det här för flum? I södra Sverige gäller lagfarter och då skall de gälla också här. Vi kväner måste jobba för att lagfarter också skall gälla här! När väl det är avklarat skall vi ta hand om lapskattelanden, och hur de kom i statlig ägo genom avvittringar.

Inlagt av BJK den 08/10/2005 07:04

Re: Sameparlamentsbyggnad

Fantastiskt - vi var 42 i Karesuando och 24 i Kiruna.
Wallerström beskrev hur svårt det egentligen är med forskningen. Hur ska källmaterial tolkas? Dom som engång skrev ner etnonymerna(dvs. mänskliga kollektiv i skriftliga källor), tänkte inte på hur vi senare ska tolka begreppen. Vad visste egentligen källförfattarna?Det skrivna var oftast beroende på avståndet mellan betraktaren och det som betraktas. Ett exempel är Egil Skallagrims sagor som bl.a. behandlar kväner som skrevs 300 år senare.
Wallerström citerar eftertänksamt Sokrates "det enda jag vet är att jag inget vet". Det ger också oss en tankeställare.....

Min reflektion är att vi måste hitta mer resurser och finansiering till forskning om kväner. Men framför allt måste vi hitta tillbaka till samtalet mellan människor. Jag hade givande samtal med flera människor i Karesuando. Vi pratade om konkreta saker som exv. att renen också behöver äta sig mätt precis som älgen och haren oberoende av vem som äger marken. Djuren har inget begrepp om markägandet! De olika åsikterna och argumenten är inte mellan kväner och samer utan mellan medmänniskorna!
Det känns som om vi är fler som ror båten åt samma håll, och det finns plats för fler.......

Inlagt av Jan Unga den 07/10/2005 21:48

Re: Sameparlamentsbyggnad

Lantalainen!
"Inser du inte hur låg nivå du utgår ifrån?". Det är inte för att Wallerström är från Lund, som Iakttagare underkänner honom. Utan för att han inte forskat om kväner!
Det är en riktig iakttagelse :-) av Iakttagare.
Läs noggrant innan du skriver nästa gång, Lantalainen!

Inlagt av BJK den 07/10/2005 17:56

Re: Sameparlamentsbyggnad

Till Iakttare. Menar du att Thomas Wallerström skulle vara diskvalificerad för att han kommer från Lund? Med detta resonemang innebär det att du, som förmodligen är från Kiruna, inte skall få ha åsikter om historiska och arkeologiska skeenden söder om Kalixälven.
Tänk om det framträder en forskare som är verksam i Lund, som företräder att det stämmer att Kvänerna är en egen folkgrupp och som verifierar Kvänrörelsens teorier. Faller det då enligt ditt sätt att se det, eftersom denne forskare är verksam i Lund?

Inser du inte hur låg nivå du utgår ifrån?

Jag ser fram emot denna föreläsning. Jag ser även fram emot kommande föreläsningar, där Kvänförespråkare komer till tals.

Inlagt av Lantalainen den 07/10/2005 10:11

Re: Sameparlamentsbyggnad

Thomas Wallerström kommer ursprungligen från Lund och har bl.a. gett ut verket: Samer mellan öst och väst.... Han ifråga sätter också kväner som en etninsk grupp och att det är frågan om en historie förfalskning. Jag ifrågasätter hans legitimitet att klargöra en så svår frågeställning som föredraget har döpts till. Han har inte forskat om kväner/lappalaiset och hade han kommit på den iden skulle statsanslagen omedelbart dragits in.

Inlagt av Iakttagare den 07/10/2005 06:50

Re: Sameparlamentsbyggnad

Föreläsningen på Kunskapsparken(f.d Parkskolan) är en del av Luleå tekniska universitets 80 p utbildning om Nationella minoriteter. Jag väljer inte föreläsare till LTU's programutbildningar, men när den nu ges via en öppen videoföreläsning så tänkte jag att vi kan passa på att få fler att lyssna och reflektera. Det är just såna som BJK vi behöver, mångfalden berikar!
Det kommer fler föreläsningar och visar det sig att det finns ett intresse så kommer det ännu mer...
Vi kommer självklart att genom Kvenlandsförbundets omsorg få ett förslag på föreläsare om kväner som vi lägger in i en utbildningsdag för våra politiker och tjänstemän.

Och du Bengt - tillhörde inte jag kvänerna sedan 1400-talet?????

Inlagt av Jan Unga den 06/10/2005 23:02

ILO 169

Inlägg skrivet av: mats_hägglöf [ID 689] [Datum: 2004-02-13]
Rubrik:ILO 169
I samband med samernas årshögtid nyligen har ILO 169 om ursprungsbefolkningens rättigheter åter aktualiserats.

Vad ursprungsbefolkningarna egentligen behöver är en demokratisk rättsstat med mänskliga rättigheter och tillgång till utbildningar, anställningar och hälsovård på lika villkor som övriga medborgare i landet. FN har den svagheten som organisation att många av medlemsländerna är feodala diktaturer. FN själv fungerar som en formlös flock, där 12.000 välbetalda tjänstemän i stort sett är sysselsatta med att försörja sig själva på statsbidrag och retorik.

Motsvarande problem finns inom Sveriges gränser. 300 miljoner kronor årligen försörjer 150 renskötare, 300 000 renar och 1500 tjänstemän - i huvudsak vid länsstyrelser, departement och verk. Nutidens renskötare är inte mera släkt med den samiska delen av Norrlands ursprungsbefolkning än övriga svenskar, men inte desto mindre håller de på att stjäla Norrland från sina kusiner. Det diffusa nätverket av tjänstemän utnyttjar våra 150 heltidsarbetande renskötare som bärare av det samhällsstöd som försörjer själva nätverket. Nätverket driver "samefrågan" och har förvandlat en yrkeskår till "ursprungsbefolkning". På det viset har tjänstemännen skapat ett ärftligt privilegium, ett monopol, en sluten kartell!!

Det här förfarandet strider mot de grundläggande principerna i en modern rättsstat - bör kanske prövas vid EU-domstolen.

Botemedlet är enkelt: Avtalspensionera renskötarna, förvilda renen, ersätt tjänstemännen och rastalibanerna i Jokkmokk med en agrologisk-historisk institution vid Örebro universitet, den geografiska centralorten för alla Sveriges urbefolkningar !

Mats Hägglöf

Samerna anmäler landshövdingen

Samernas Riksförbund, SSR, JK-anmäler landshövding Lorentz Andersson. Anledningen är, som samerna uppfattar det, landshövdingens negativa uttalanden om rennäringen i media.

Länsrätten upphävde ett stort antal undersökningstillstånd för gruvnäringen sedan en sameby överklagat dessa.
I ett inslag i SVT:s Västerbottensnytt den 11 oktober uttalade Lorentz Andersson bland annat att gruvnäringen inte är ett problem för samerna, utan att samerna har nytta av gruvnäringen.
SSR anser att landshövdingens uttalande ger bilden av att länsstyrelsen redan i förväg har som sin uppfattning att rennäringen inte orsakas problem av gruvnäringen och att länsstyrelsen aldrig skulle låte rennäringens intressen väga tyngre än gruvnäringens intressen om bearbetningskoncessionen.
Enligt samerna har Lorentz Andersson i inslaget uttalat att undersökningstillstånd och gruvor inte leder till problem för rennäringen. Detta är anmärkningsvärt, denna typ av generella uttalanden undergräver förtroendet att få väl avvägda beslut och yttranden från länsstyrelsen, menar samerna.
Länsstyrelsen ska enligt regeringsformen och i egenskap av regional myndighet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. SSR anser att landshövdingens uttalande strider mot detta stadgande.
Därför begär samerna att JK prövar Lorentz Anderssons uttalande i förhållande till gällande rätt.

Landshövding kritisk till prospekteringsstopp

Publicerad 5 oktober 2005 - 15:48
Uppdaterad 5 oktober 2005 - 15:5

Beslutet att stoppa malmprospekteringen på Vapstens samebys renbetesmarker måste vara ett misstag av länsrätten i Norrbotten. Det säger idag landshövding Lorentz Andersson till Västerbottensnytt.

Lorentz Andersson anser att letningen efter fyndigheter har försumbar inverkan på rennäringen. Och om det senare blir tal om gruva prövar miljödomstolen om gruvan ska tillåtas. Frågan kommer att diskuteras vid nästa sammanträde med länsstyrelsens styrelse.


Fredag 30 September 2005    07:36

Länsrätten ger sameby rätt – stoppar mineraljakt
Umeå TT

Nu kan det vara slut på mineraljakten i stora delar av Västerbotten. Länsrätten upphäver alla undersökningstillstånd i Vapstens samebys renskötselområde.

Det kan bli ett dråpslag för gruvnäringen, skriver Västerbottens Folkblad.

– Tiotals miljoner är bortkastade, säger bergmästare Jan-Olof Hedström.

Vapstens sameby har under en tid överklagat Bergsstatens beslut om undersökningstillstånd. Nu har länsrätten gett samebyn rätt, och om beslutet vinner laga kraft är stora delar av länet fredat från undersökningar.

Liselott Omma i Vapstens sameby anser att det inte har funnits något underlag för att ge de sammanlagt 19 undersökningstillstånden.

– Nu ligger de efter varandra som på ett pärlband över hela vårt vinterbetesområde. Man måste visa hänsyn för renskötseln och se till att rennäringen kan fortsätta leva, säger hon till tidningen.

Läsarnas kommentarer:
Domen felaktig
Den beviljade undersökningstillstånden är till största delen belägna på privat skogsmark.
Privat skogsmark belastas inte av renbetesrätt viket bla. Härjedalsdomen visar.
Vapstens samebys vinterbeteslad omfattar ej privat skogsmark.
Med andra ord så är Länsrättens dom felaktig.
Markägarna har dokument som bevisar att renbetesrätten inte omfattar skogsmark, trots detta så fortsätter regering och myndigheter som Länsstyrelser, Jordbruksdepartementet och Förvaltningsdomstolar att vrångtolka rennäringslagen, och invagga samebyarna i en falsk trygghet.
Regeringen söker desperat efter tecken som visar att deras påståenden är korrekta, med att tillsätta en rad tvivelaktiga utredningar.
Jakt och Fiskeutredningen där renägarna och markägarnas rättigheter skulle utredas är så till den grad manipulerad, att man lyckat att ställa ena huvudparten markägarna helt utanför.


Stig Eskilsson
Exillappen
Oj Oj Oj!!!
Helt otroligt! hur kan en ytterst liten grupp av människor få sätta stopp för nästan en hel landsända??
Kjell-Ove Berg
Vad Falls!
Om nu rennäringen hindrar utvecklingen i inlandet borde samtliga bidrag till samebyarna frysas inne med omedelbar verkan.

Undrar även hur många kronor som renskötseln bidrar med till statskassan jämfört med gruvnäringen?
 

2005-10-01 12:56:00

Kräver pengar för att rädd jobben för renskötare

Det krävs kraftiga sysselsättningsskapande åtgärder för att ge rennäringen och jobben inom näringen stöd.
Det hävdar länsstyrelsen i Norrbotten och går till regeringen och begär 25 miljoner kronor.

Jobben försvinner alltmer i rennäringen bland annat när underhållet av renstängsel vid t ex riksgränsen mot Norge inte görs i dag, eftersom renbeteskonventionen mellan dom två länderna inte gäller.

Dessutom är det lågt pris på renkött i kombination med små slaktvolymer.
Detta i kombination med uselt underhåll av rennäringens anläggningar, gör att inkomsterna och jobben är få.
Rennäringen befinner sig i en ekonomisk kris, hävdar länsstyrelsen i Norrbotten i sitt brev till näringsministern.
Genom att underhålla anläggningar, t ex stängsel och arbetsbostäder i framför allt Kirunaområdet och en del av Pajala, kan man skapa fler jobb, säger man.


Klipp ur insändaravd. i NSD den14 mars 2002

Alla ska behandlas lika

Vid sameminister Margareta Winbergs besök i Kiruna demonstrerades det mot den renskötande samernas utökade rättigheter, exempelvis länsrättens dom beträffande älgtilldelningen för Talma sameby.

Sameministern hävdade att vi demonstranter var okunniga. Kanske är det så att man är okunnig om man har en annan uppfattning än en socialdemokratisk sameminister. Vi har under åren fått lära oss att hur man löser våra lokala problem vet man bäst i Stockholm. Hon gav även sina lokala partivänner i uppdrag att förklara för oss mindre vetande om förträffligheten i länsrättens dom och hennes förväntade planer beträffande samemakt.

Eftersom socialdemokraterna i Kiruna har utsett Börje Allas i Talma sameby som ansvarig för samefrågor, dit även jakt och och fiske hör enligt samerna, så är jag inte helt optimistisk på en acceptabel lösning för oss icke renskötare. Något för oss jägare att tänka på den 15 september.

Enligt Per Mikael Utsi är en tänkbar lösning att jaktlicenserna värderas högre (alla avgifter som betalas in går till samebyar och deras fonder). I dag betalar vi för älglicens för en vuxen älg på "statens mark": Deltagaravgift 1300 kr, jaktkort (sex personer) 1200 kr, älgavgift 2000 kr och fällavgift 400 kr, summa: 4900 kr. Till detta kommer flygtransporter till och från väglöst land 3500 kr.

Visst går det att höja avgifterna, men då är det inte vi glesbygdsbor utan de som har mycket i plånboken som jagar. Är det så sameministern och de renskötande samerna menar att vi inte ska förlora våra jaktmöjligheter? Vi ska på pappret kunna jaga, men i verkligheten sätter kostnaderna stopp. Vilka avgifter betalar samebymedlemmarna?

Enligt statistik från riksdagens revisorer låg den taxerade årsinkomsten 1993 av rennäringen i de norra fjällsamebyarna i genomsnitt på 2021 kronor. Vad är den taxerade inkomsten nu när det påstås att det har varit dåliga år för rennäringen?

De bybor som bedrev jordbruk fram till 60-talet fick sluta på grund av bristande lönsamhet och söka sig till andra näringar för att försörja sig. Inte skulle det vara arbetslöshet i Norrland om alla så kallade näringar fick samma stöd som "rennäringen". Så visst går det att bedriva verksamhet när samhället (skattebetalarna) står för kostnaderna.

De lagar som reglerar "rennäringen" (monopoliserad 1928) bygger på att man skall tillhöra en viss etnisk grupp! Hur rimmar detta med demokrati år 2002? Vilken annan näring bygger på att utövarna skall tillhöra en viss etnisk grupp?

Mitt förslag är att behandla alla människor lika oberoende av etnisk tillhörighet, allt annat leder till motsättningar som inte gagnar någon. Renbeteslagen och andra lagar är skapade av människor och måste ändras då de inte är demokratiska och ger alla människor lika värde.

Erik Andersson


Raka rör om renägares rättigheter

SVARTA OVÄDERSMOLN ses vid horisonten, när jag läser om samekritik mot ILO-långbänken. Men en ljusnande framtid skymtar för en redan privilegierad grupp, nämligen renägare. Vad man märkligt nog inte talar om det är att renskötseln idag för de flesta är en ren hobbyverksamhet, som subventioneras mycket starkt med skattemedel.

Vad som stödjer denna min åsikt det är att renantalet per renägare inom Kiruna kommuns sex samebyar är mellan 47 och 86 renar. Genomsnittligt antal renar för alla renägare i Sverige är cirka 127. Detta är lätt att räkna ut, antalet renar i landet får vara 280.000 (idag antagligen lägre) och antalet renägare cirka 2.200.

SKA VI DESSUTOM nämna ekonomi, och det tycker jag att vi ska, så tillförs rennäringen enligt en ekonomisk analys gjord 1993, 6,50 kronor för varje intjänad krona. Rennäringen visar en samhällsekonomisk intäkt på 62 miljoner och en samhällsekonomisk kostnad på 264 miljoner. Även en som inte är ekonom förstår att detta ska vi inte hålla på med.

Med redovisade siffror förvånar det mig att sametingets Lars-Anders Baer kan skriva om rasism. Visserligen menar han i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Och det är troligt att samer då levde under besvärliga förhållanden. Men jag är helt övertygad om att andra arbetare i Sverige vid den tiden levde under värre förhållanden. Du, Lars-Anders Baer, läs våra arbetarförfattare. Du kan börja med Gunnar Strängs memoarer.

LARS-ANDERS BAER gratulerar FNs rasdiskrimineringskommitté och det har jag full förståelse för att han gör, som renägare. Men vad han inte har någon förståelse för det är att 99 procent av Sveriges invånare blir andra klassens medborgare i det som renägare kallar sapmi.

Kanslirådet GÖRAN TERNBO gör också sitt bästa för att bagatellisera verkningarna av om Sverige skriver på ILO-169. Han försöker göra gällande att den inte ställer några krav på större rätt. Kvalificerat struntprat vill jag kalla det . I arikel14 i konventionen står det nämligen i klartext: Staten skall erkänna ursprungsfolkens äganderätt och besittningsrätt. Ternbo anser dessutom att när det gäller lokalbefolkningens rätt till jakt och fiske, där blir det ingen skillnad.

ÅTER IGEN STRUNTPRAT. För om renägaren blir ägare till den här landsdelen (en tredjedel av landet) då kommer tjockleken på plånboken att styra, vilka som får jaga och fiska. Detta har vi nämligen i Kiruna erfarenhet av, det som gällde innan 1993. Det värsta är dock att om äganderätten överförs till en liten grupp renägare (cirka 2.200) så har detta ingenting med demokrati att göra. Ternbo snuddar dock vid sanningen när han säger att renägare bör få upplåta sina rättigheter, precis som vilken markägare som helst.

KLARTEXT FÅR VI ÄVEN från Lars-Anders Baer, när han nämner att sametinget kommer att fortsätta kräva att Sverige erkänner samernas rätt att äga, kontrollera och förvalta "sina" land- och vattenområden. Bra noterat, Lars-Anders. Jag gillar klartext.

Karl-Rune Bergdahl, Kiruna

Kommentar från föreningen: 

Skattelandsägare samt hemmansägarna ovan odlingsgränsen i Lappland har redan tvingats att upplåta sina marker till samebyarnas renar som betesområde utan ersättning. Det samma gäller jakt och fiskerätten. Det verkar som Sveriges rikets grundlag om äganderätt har slutat att gälla vid lappmarksgränsen och alla äganderätts dokument förklaras ogiltiga. De får inte heller hägna in sina marker och börja tex. med renskötsel som var en av deras näringar innan staten trädde in och tog ifrån dem den rätten.


Hur kan en hobbyverksamhet bli olönsam?
20041009  ur NSD:s debattsida

 
Hur kan en hobbyverksamhet bli olönsam? När man fredagen den 24 september läser artikeln ”Rennäring i kris” i NSD infinner sig ett antal frågor och frågetecken.
Efter att ha läst jordbruksverkets rapport 2003:14 ”Renägare och renskötsel” http://www.rennaringsstatistik.scb.se/basfakta.asp visade det sig att mina (grundade på länsstyrelsens uppgifter) uppgifter i en debattartikel i NSD den 19 mars var en aning i överkant. Här verkliga fakta: antalet renägare i Norrbotten år 2001 är 3 888 stycken, Västerbotten 327 och Jämtland 285. Summa 4 500 renägare.
Antalet renar i fjällsamebyarna, skogssamebyarna och koncessionssamebyarna är 219 504 stycken.

 De allra flesta renägare i Sverige äger få renar: 3 639 renägare äger färre än 50 renar, endast 110 renägare äger fler än 400 renar.
Detta innebär att antalet renar är i snitt i norra fjällsamebyarna 39 stycken, i södra fjällsamebyarna 44, i skogssamebyarna 31 och i koncessionssamebyar 12. I Norrbotten 31 stycken i snitt, i Västerbotten 164 och i Jämtland 156 stycken.

De här angivna uppgifterna anser jag styrker min uppfattning om att renskötseln i dag är i stort sett en hobbyverksamhet. I NSD den 24 september talar man om överskott, sjunkande priser och mindre efterfrågan på renkött. Mycket märkligt detta med överskott. Hur kan detta ske med en näring som producerar cirka två hekto renkött per invånare och år i Sverige?
Uppköparna betalar mellan 25 och 35 kronor kilot. Med det pris som nämns i artikeln borde det vara en kraftig efterfrågan. Det sägs att det inte går att sälja renfile trots att priset halverats, men vad den kostar i handeln sägs inte ett ord om. Orsaken kanske är att vilthandlarna lägger på för mycket på priset?
I riksrevisorernas rapport 95-96 uppges att genomsnittpriset på renkött 1994-1995 var 24,33 kronor kilot. Genomsnittspriset i konsumentledet var för filé 270 kronor, benfri stek 160 kronor.

Vilthandlarna är i NSD oroade för den olönsamma rennäringen. Hur kan en hobbyverksamhet bli olönsam? 

Det är väl tveksamt om ens de 110 renägarna med över 400 renar kan få den lönsam? Jag säger som jag sagt tidigare. Renägarna skulle ha rationaliserat, i likhet med vad våra bönder fått göra.
Men i stället har utvecklingen gått åt rakt motsatta hållet. Detta trots att de erhållit rationaliseringsstöd, rendriftsstöd eller redskapsstöd, detta från och med 1993. Detta stöd är bara ett bland de 35 olika specificerade stöd- eller ersättningsformer som kommer rennäringen till del.
Avslutar med att säga att jag har full förståelse för att små renägare inte vill göra sig av med sina renar. Vore jag renägare så inte skulle jag heller frivilligt göra det.

Karl Rune Bergdahl
Kiruna


Därför skapas ILO-myter

På högsta politiska nivå har man redan bestämt sig. Frågan är inte om, utan när man ska underteckna ILO 169, skriver Per Engelmark.

I NSD den 16/3 beklagar sig kanslirådet Göran Ternbro över att det florerar så många myter om ILO 169. Vad är det som är så förvånande med det med tanke på hur frågan handläggs?

Från politisk håll har man duckat och mörkat i den här frågan från första början. I media har det varit sparsamt med information och då menar jag faktamaterial. Den information som sipprat ut har i många fall varit tvetydlig. Ternbros eget uttalande i NSD bidrar ju knappast till att skingra dimmorna.

Först säger han att urbefolkningen inte har någon vetorätt men att ILO ställer krav på ett ärlig samråd, och så avslutar han med att säga att man enligt ILO konventionen får upplåta sina rättigheter som vilken markägare som helst när det gäller jakt och fiske. Det sistnämnda är intressant med tanke på dom krav på 95 procent av älgtilldelningen som exempelvis Talma har drivit.

Jag har varit på två så kallade informationsmöten, det första i LRF regi i samband med vintermarknaden, det andra med NLS som arrangör och som en punkt i en skogskväll. På det första mötet fick vi bl.a. veta att privata markägare ska åläggas att garantera renbetet, att nyttjanderätten ska jämställas med äganderätten.

På det andra var ILO i stort sett en fråga om samråd. När jag då talade om vad som sagts på det första mötet fick jag veta att det var samma sak. För min del kan jag omöjligt få det till att ett samråd är samma sak som att jämställa nyttjanderätt med äganderätt.

Jag har aldrig hört talas om någon information från departement Ternbro tillhör. Vem hindrar Ternbro & co att sprida information? En enda politiker har jag hört uttala en åsikt i den här frågan under valrörelsen 2002, nämligen Törnman i Kiruna. Han ansåg att ILO konventionen inte skulle undertecknas av Sverige. Det föranledde ett hysteriskt utbrott från Lotta Gröning där hon jämförde Törnmans uttalande med hetsen mot judar i Nazisttyskland, hon avslutade med att uppmana Törnman hålla käft.

Det är det politiska media komplexet som har ansvaret att det ser ut som det gör i den här frågan. 

För min del är jag övertygad om att man på högsta politiska nivå redan har bestämt sig. Frågan är inte om, utan när man ska underteckna ILO 169. Frågan är för närvarande i tysthet nerbäddad i utredningar, sedan är tanken att den ska mjuklanda i knä på politikerna som i sin tur i bred enighet över partigränserna ska fullborda verket. Och då om inte förr lär vi få se vad som är sant eller falskt i den här frågan.

Per Engelmark, Jokkmokk

Ur debattsidan NSD den 24 mars 2004(Samefolket är delägare i NSD, föreningens påstående?).


Infört i Norrbottens Kuriren den 13 april 2004 på debattsidan.

Lyft debatten om ILO

ILO 169 DEBATTERAS inte särskilt mycket. Detta är skrämmande med tanke på att Sverige håller på att anta en konvention som ger negativa konsekvenser för speciellt folket i norra delen av landet. Regeringen har tillsatt utredningar, arbetsgrupper med mera för att förbereda intåget.
Men på vilket sätt har man arbetat …
Kvenlandsförbundet har i flertal skrivelser till jordbruksdepartementet (första gången år 2000) ställt krav om representation i utredningar samt påtalat oberoende forskning vad gäller historien.
Vi har också begärt att en konsekvensanalys ska göras, där alla berörda grupper tas i beaktarn och har möjlighet att tillföra fakta.
Dessa skrivelser och förfrågningar har inte besvarats.
Däremot har samiska organisationer varit flitigt representerade i dessa sammanhang.
I HELA TORNEDALEN och Malmfälten kan vi följa Kvänernas släkter, mark- och vattenrättigheter, näringar, bosättningshistoria från mitten av 1500-talet. Vi har dokument idag som visar vem och vilka släkter som betalade skatt i de så kallade lappskattelanden.
Våra förfäder, kvänerna, betalde skatt för de marker de ägde, de betalade skatt under benämningen lappar och efter nybyggarplakatet som nybyggare.
Dessa handlingar bevisar att vi (kväner/lantalaiset) bebodde detta områden mycket tidigare än nybyggarplakatet blev infört.
Begreppsförvirring har också skett. Man drar nu idag likhetstecken mellan same och lapp, vilket är fullständigt felaktigt.
KVENLANDSFÖRBUNDET anser att ILO 169 inte kan antas innan åtgärder vidtagits för att utredningar ska kunna kallas opartiska.
Vår ambition är inte att frånta någon dennes rättigheter, ej heller att förneka den samiska kulturen. Men vi anser att i en demokrati som Sverige representerar ska beslut föregås av fakta och dokumentation istället för antaganden och påtryckningar.
Det är bevisligt att vårt område har under lika lång tid bebotts av flera olika kulturer och folk. Vi kan därför inte acceptera att ett helt folks kultur, historia, och dess rättigheter till mark- och vattenanvändning fråntas och på ett felaktigt sätt överförs till en annan grupp.
DEBATTEN MÅSTE LYFTAS. Vi måste få svar på frågor som vi tillskriver myndigheter, politiker och övriga beslutsfattare.
Det finns med all säkerhet en orsak till varför dessa frågor inte kommit upp i ljuset.
Informationen om det som nu sker i Finland kan inte ha undgått den svenska regeringen. Där har ILO-tåget bromsats upp.
Regeringen i Finland har tillsatt arbetsgrupper där bland andra historiker, representanter för samiska organisationer och representanter för Kvenlandsförbundet ingår för att göra en opartisk utredning av historien i Lappmarken.
Man forskar inte enbart i 1800-talet, utan så långt det är möjligt och tillförlitligt för att få en helhetsbild.
DEN SVENSKA REGERINGEN har under årens lopp blivit utsatt av enorm lobbyverksamhet som fått de styrande att fatta beslut som delvis saknar underbyggda fakta.
Hur kan ett demokratiskt land ge sin välsignelse till att en liten grupp människor får befogenheter som till och med kränker äganderätten som finns i grundlagen? Och dessutom införa det bakvägen i tysthet och samtidigt agera som demokratins förespråkare i andra länder !


Gertrud Monlund, Kuttainen
för styrelsen i Kvenlandsförbundet


Syntetiska samer

Ett hot mot demokrati och mänskliga rättigheter (hälsa): Rondellen 2004; 19. URL:http://www.rondellen.net,  av Mats Hägglöf.

Mats Hägglöf har tidigare medverkat i Rondellen "The Rondel (1-3)". Som grävande journalist och kreativ debattör har han sedan fem år arbetat med problemen kring ekologi, rennäring och rovdjur. Det är viktigt att skilja mellan samer och renskötare. Samerna var troligen den minsta av våra tre största ursprungsbefolkningar, nu väl blandade med svear, götar, finnar och andra invandrare.

Dagens renskötare är etniska svenskar med svenska som första språk, engelska som andra språk, samiska i bästa fall som tredje språk. De har fullständiga medborgerliga rättigheter, tillgång till utbildning och hälsovård, man kan välja alternativa yrken på samma villkor som övriga medborgare. Liksom jordbruket och skogsbrukjet är rennäringen motoriserad och rationaliserad. Endast omkring 150 renskötare arbetar heltid med rennäring 2002. Den motoriserade rennäringen knäcker renskötare, ren och miljö, och kostar därtill i storleksordningen 200-300 miljoner per år i olika former av samhällsstöd.

Hägglöf föreslår att renskötarna avtalspensioneras (en kostnad på c:a 50 årsmiljoner), att renen åter förvildas, att kulturarvet vårdas med en del av de vinster samhället gör på saneringen. Red.

Sångerskan från Klimpfjäll

För några månader sedan noterade Aftonbladet att Lapplands kandidat till Melodifestivalen, Sandra Dahlberg från Klimpfjäll, är en blond sameättling. Hon är inte unik. Många samer är lika blonda och blåögda. Norrland har haft den befolkning det kunnat försörja i mera än 8000 år. Det motsvarar över 300 generationer. Nu är det så med det biologiska arvet att på sex generationer är man i genomsnitt varken släkt med sina föräldrar eller sina avkomlingar, man tillhör mänskligheten.

Det sociala arvet är lika föränderlig som det biologiska arvet. Näringar kommer och går. Språk, kulturer och folkstammar växlar. Utvecklingen i Sandras hemtrakter från 1800-talet är väl beskriven av folklivsforskaren O. P. Pettersson och av Bernhard Nordh, en gång Sveriges mest lästa författare. Den skildringen är representativ för hela Norrland söder om Norrbotten. Det var svårt för nomaderna att få barn att överleva och högst en kunde driva rennäringen vidare. Följaktligen strömmade resten av kullen över till andra näringar och andra trakter. Många blev nybyggare. Men det är en lång historia, som började långt före vårt 1800-tal.

Hur Sverige befolkades

Av pedagogiska skäl gör jag det enkelt - Sveriges historia är dess historia efter den senaste istiden. Sveriges äldsta fynd av ren är 11.700 år gammal och kommer från Skåne. Skåningarna följde isranden norrut. På vägen mot Treriksröset förlorade skåningen tillfälligt ren och rullande "r". Troligen tillstötte folkgrupper med finska och samiska språk från väster, norr och öster. Hur dessa folkgrupper umgicks och blandade sig med varandra under de följande 6000 åren vet vi inte. Det enda som är säkert är att Norrlands befolkning nu är heterogen.

Renen i Norrland

Under de första åren av Norrlands historia synes jakt på framför allt säl och älg ha varit huvudnäringen, jämte fiske; fisket är ödemarkens basnäring på våra breddgrader. De äldsta arkeologiska fynden av ren i Norrland börjar dyka upp efter drygt 6000 år, alltså 1800 år bakåt i tiden med vår tideräkning.

Rennäringen i Norrland kan följas med större säkerhet från 1500-talet och framåt. Lappskattelanden var oftast privat egendom som kunde köpas, ärvas eller säljas. Någon skarp gräns mellan renägare, renskötare och bonde kunde inte dras; många gamla bondgårdar hade egna renmärken. Men det var svårt, framför allt för familjen, att leva enbart av rennäringen. Det vanliga var att varje familj kombinerade kor, får, getter, renar, jakt, fiske, rovor potatis och korn efter de lokala förutsättningarna fram till 1800-talet var pälsverk, torrfisk och tjära viktiga inkomstkällor, för privatekonomin, skatt och export.

Under 1800-talet blev jordbruk och skogsbruk allt viktigare. Samiska som var vardagsspråk dog ut i de sista byarna med den generation som föddes omkring 1890. Nu återupplivas det vid Samernas Folkhögskola i Jokkmokk och vid universiteten. Fram till omkring 1960 gick renarna som regel inte över stambanan, som i sin dragning ungefär motsvarar högsta marina linjen.

Konkret uttryckt - i Henning Sjöströms Burträsk i Västerbotten -  såg man inte en ren mellan 1850 och 1950. I mars 1965 körde tåget på en renflock på stambanan vid Korsträsk 18 km söder om Älvsbyn i Norrbotten. Jag var med på tåget, på väg till ett forskningsuppdrag i Piteå. Jag utförde en del av den efterföljande nödslakten. På järnvägstationen i Älvsbyn fick jag göra uppehåll för att sanera klädseln. Gamla järnvägsarbetare berättade att det var första gången någon hört talas om renolyckor på stambanan. För mina insatser på olycksplatsen fick jag sex renar. Jag har kvittot kvar. Det är beviset för att jag vet vad jag talar om. Olyckan vid Korsträsk var ett tecken på att rennäringens moderna expansion hade börjat.

Rennäringens nya expansion började i Norrbotten. Genom olika gränsöverenskommelser mellan nationerna - Ryssland, Finland, Norge och Sverige - blev en del renägare avskurna från sina gamla betesmarker. Till en del kunde man kringgå paragraferna genom att skriva sig som svenska medborgare. På det viset blev det för mycket renskötare och renar i Norrbotten. Söder om Norrbotten hade renskötarna sökt sig till näringar med bättre möjligheter till försörjning. De norrbottniska renskötarna förflyttades söderut, till samebyar med underskott på renskötare.

Renägare, renskötare och samer

Under de senaste tvåhundra åren har samepolitiken i stort sett utformats av bysnillen med politiskt inflytande, av lägre statstjänstemän, och av kulturpersoner med svaga kunskaper i historiska vetenskaper, sammanfattningsvis "tofsromantikerna" enligt den samiska författarinnan Sara Ranta - Rönnlund (1903-70)) Man skaffade sig legala instrument för att skräddarsy sitt Lappland. Samebyn definierades i rennäringslagen 1886 som en kollektiv nyttjanderätt av mark för renbete och rätt till jakt och fiske.

Eftersom det av historiska skäl inte går att definiera samer som folkgrupp, så bestämde staten1928 att renägare (renskötare) är same och tvärtom; man konverterade en yrkesgrupp till ursprungsbefolkning. Begreppet "same" är idag i Sverige en juridisk  artefakt. Det utformades som ett ärftligt monopol. Renskötarna hade i princip möjlighet att byta till vilket annat yrke som helst. Rennäringen blev dock stängd för övriga ortsbor och medborgare.

Gamla renmärken från privata äganderättens tid levde kvar, nästan alltid en undanskymd tillvaro. Samebyarna kunde delas i familjeföretag och ta namn efter geografiska byar eller områden, motsvarande sektioner inom en institution eller ett företag. På det viset kunde man 2001 redovisa 51 samebyar och 4500 renägare i Sverige. Det är fråga om kreativ bokföring, avsedd att visa rennäringens betydelse och stödja "samernas" anspråk på fastighet Norrland. Den nakna sanningen finns i Figur 1. nedan:

Under år 2002 deklarerade 592 personer inkomst av rennäring, årsinkomst i genomsnitt 90.000 kronor. Av dessa nolldeklarerade 54. Etthundra personer (104) deklarerade en årsinkomst av rennäring under 20.000 kr. Det här är det lägst avlönade fjärdedelen. Den högst avlönade fjärdedelen låg mellan 120.000 och 300.000 kronor i årsinkomst. Här har vi de 150 heltidsarbetande renskötarna, som skapas genom konstruktionen av kollektiva samebyar, den svårfångade kår som trollas bort i den officiella statistiken. Under heltidsarbetarnas årsinkomst ligger renskötarens sociala nätverk (familj, släktingar, grannar) de som hjälper till vid arbetstoppar och fördelar skattetrycket.

Modern rennäring

Rennäringen av idag är en humanitär och ekologisk katastrof. Renskötaren kör bil 5000 mil och skoter 1000 mil per år. Det knäcker kroppen. Vid 40-45 års ålder är det aktiva herde livet slut. Man får dra sig tillbaka till kulisserna, hittills vanligen som sjukpensionär, ofta som rennäringens sociala nätverk.

Det svenska "tamrenen" är nu helt beroende av stödutfodring och lastbilstransporter. Renlaven är ned betad till hälleberget. Renen ger sig på den växande skogen. Den biomassa som Norrland producerar räcker helt enkelt inte till för dagens renstam. Den industrialiserade köttproduktionen är skoningslös mot ren och mark. På hösten kommer helikoptrar och sveper ner renar från fjällen. Allt vilt flyr med renarna undan bullerterrorn (förutom alla terrängmotorcyklar s.k. kross dito och fyrhjulingar). I skogslandet sker en lika hänsynslös helikopterdrift vid sorteringarna i renhägnen. Helikoptern svävar mellan olika elledningarna på bondgårdarna och schasar djuren mot renhagen. Transporterna mellan sorteringsstationerna sker eljest med lastbil - för lite mat och för mycket vandring annars.

Till våren väntar en lika svår drift tillbaka från kusten till fjället. Under sommaren svälter en stor del av renkalvarna ihjäl, fjället är ned betat och barskrapat; ingen stödutfodring är möjlig på barmark. Men renskötarna skyller på örn och rovdjur och kräver ökat ersättning - hittills en mycket givande strategi. Sanningen är att modern rennäring är oförenlig med rovdjur. Björnen väcks i december i sitt ide och skjuts som akut hot mot rennäringen. Ett vargspår i renbeteslandet ger större rubriker än ett självmordsattentat utomlands; efter några dagar eller veckor är det borta för gott.

Hur blev det på det här viset? Mot slutet av 1950-talet kom pengar med i bilden, i form av olika samhällsstöd. Idag är fjället och stora delar av skogslandet stängslat för att stödja rendriften. 130 mil stängsel kostar 10 miljoner kronor per år att underhålla. Det här är bara toppen på ett isberg. Strukturen på  den moderna rennäringen i Sverige är att 150 heltidsarbetande renskötare är bärare av ett samhällsstöd i storleksordningen 200-300 miljoner kronor per år. Dessa subventioner underhåller 300.000 renar och 1500 tjänstemän. Tillbaka till statskassan kommer skatt på 50 miljoner i inkomst av rennäring, med tanke på skatteskalorna gissningsvis 5-10 årsmiljoner. Ebberöds bank kan dra åt fanders. Vad är smålänningen mot en lapp?

Tjänstmännen är drivande

I den här utvecklingen av rennäringen mot ärftligt monopol och miljöförstöring är det av allt att döma tjänstemännen som varit drivande. De enskilda renägarna och renskötarna har bara tagit emot vad som bjudits. Det är uppenbart av Figur 1 att de inte haft det särskilt fett. Få av dem har också haft de kunskaper och den överblick som skulle ha gett dem insikt om att de lever av och på en kulturlögn. De betalar ett högt pris i hälsa och livskvalitet för sina inkomster.

Liksom andra autonoma nätverk av tjänstemän - vi kan jämföra med EU och FN och Parkinsons lag - är "tofsromantikernas" övergripande mål deras egen överlevnad. Den vara de säljer till bidragsgivare och beslutsfattare är till sitt väsen skuld och skuldkänslor. Man vädjar till okunnighet och ångest. Denna okunnighet på hög nivå kan ta sig makabra uttryck. "Fördelen med att vara same är att man får köra skoter i nationalparkerna." Kejsaren dansar fortfarande näck.

Mina kunskaper och källor

Den kritiske läsaren kanske frågar sig hur min bild av rennäringens utveckling och problem vuxit fram. Svaret finns i min personhistoria och mina arbeten och intressen. Jag är född i Åsele, vid ett av renarnas klassiska betesstråk. Jag umgicks med en familj bland renskötarna. Jag var flera gånger sommargäst i familjens kåtor i fjällvärlden. Även i övrigt har jag varit en flitig resenär i skog och fjäll, som biolog, botanist, reseledare och talare. Till de lokala renskötarnas bestörtning vann jag lassokastningen i Fatmornakke 1958.

Jag tror inte att renskötarna blivit särskilt hårt behandlade i det svenska samhället, om man korrigerar för tidevarv och samhällsklass. " Oss allom är levnaden bister, vår såddgröt är tunn utan ister". Men det var på Gustaf Vasas tid: Den stigande standarden har kommit även renskötarnas avkomlingar till del. Livet som nomad gav sin insikt om att det finns flera byar än en i världen. Jag skulle tro att renskötarnas avkomlingar idag är överrepresenterade bland våra politiska beslutsfattare, bland våra biskopar och professorer. En av döttrarna i min barndoms nomadfamilj reste söderut och blev professor i humaniora under ett helt nytt artistnamn.

Den bild jag tecknar av nutid rennäring är till delar känd av många tjänstemän i förvaltningar, ämbetsverk och utbildningar. Den är förstås delvis känd av renskötarna och deras familjer. Även jägare och markägare i Norrland kan mycket om det här. Men alla är beroende av alla. Man och man emellan kan man ha kritiska synpunkter på utveckling och politik. Få har den personliga friheten att de kan kritisera offentligt. Det är vanligare att en politiker i ett tal med stolthet nämner att han blivit så bekant med en renskötare att han fått bygga fritidshus på "lappland".

Fredlig framtid?

Huvudparten av våra nuvarande renskötare är avkomlingar efter de finsktalande gränsnomaderna som förflyttades söderut 1920-40. Det var utan tvivel ett kränkande övergrepp (men nödvändigt ty betesmarkerna räckte inte till på grund av den stora inflyttningen från Kautokeino till bl.a. Karesuandoområdet ,vår anm.) Nykomlingarna, i allt 400 människor, var inte välkomna på de nya orterna. De gjorde intrång på infödingarnas marker. De förstod inte språket, svenska och den lapska som levde kvar i dalarna söderut. Deras barn måste lära sig svenska när de kom till skolorna. I sak var det frågan om en erövring av nytt land, verkställd i tysthet och formellt laglig. Under uttåget lärde sig renskötarna att leva på subventioner och ersättningar. De flesta nutida renskötare är således inte urbefolkning utan sentida invandrare i 2-4 generationer.

"Kunskap är fred". Det är inte hälsosamt att leva på en livslögn. Om samhället slutar att subventionera lögn och miljöförstöring, så blir allt mycket bättre. Jag ifrågasätter "lappar" och "samer" som etniska grupper. Det rör sig om förväxling mellan näring och ursprung. Renskötare har funnits länge. De som idag deklarerar inkomst av rennäring borde avtalspensioneras med en livslång pension motsvarande den deklarerade inkomsterna. En del av det staten sparar kan investeras i en samisk institution vid Skogshögskolan i Umeå. I motsats till en annan debattör tror jag att det är en poäng om rennäringens forntid och framtid blir föremål för forskning i geografisk närhet till skog och fjäll.

Det svenska samhället står öppet för renskötarna och deras avkomlingar. På motsvarande sätt bör rennäring, renforskning och renkultur stå öppen för alla svenska medborgare och den kvot utbytesstudenterna vi tar emot. I den framtid jag drömmer om har varje svensk rätt att gå i lappdräkt och slå en jojk, om man så önskar. I den visionen finns det också rum för våra rovdjur i Norrland.

Det är dags att lämna den feodala diktaturen, byggt på klass och klan. Vi går in i den demokratiska välfärdsstaten med mänskliga rättigheter. "Den ska äga dalen som får den att blomstra". Kanske vi borde ha nått dithän några årtionden tidigare. Men bättre sent än aldrig.

Mats Hägglöf

Råbystigen 51

197 31 Bro

Tel och fax: 08-58240372 


 

Inlägg Författare Datum
     
IlO 169,BBaer-uttalande med me mats_hägglöf 2004-08-12
I Norrländska Socialdemokraten av 040316 uttalar Lars-Aners Baer" Sametinget kommer att fortsätta kräva att Sverige erkänner samers rätt att äga, kontrollera och förvalta de land - och vattenområden som samerna anser vara sina" Här har Du vargas ytterligare en referens. Kan Du tillföra debatten något också - till exempel visa på något lappskatteland som tidigare tillhört samer rent ägandemässigt ¨inte bara vad gäller nyttjanderätten !?

Vid mina många samtal med länsstyrelsen i BD om rennäringsfrågor har växeltelefonisten i Luleå av och till kopplat mig till tjänstemän, stationerade i Jokkmokk. Huruvida dessa är samer eller ej är för mig oväsentligt. Väsentligt är dock att de som tjänstemän i regel kategoriskt och stundom aggressivt talat för det rätta i monopol, kartell vad gäller renskötsel. Detta har retat mig till att en gång föda uttrycket "rastalibanerna i Jokkmokk", vilket jag också använt några gånger i radio och press.

Bland svenskar råder ofta en diffus uppfattning om rennäring, lappar, samer och ursprungsfolk. Det korrekta i dagens samhälle är att tala om rennäring, renägare och renskötare. Sistnämnda grupp är liten - cirka l50 personer -. Detta till trots står att läsa i skriften "Same, same but different" med sameministern som ansvarig utgivare och utan en enda referens, att cirka 2.500 samer lever av renskötsel. Vid skriftlig förfrågan till sameministern får jag svaret, att detta är en odokumenterad uppfattning. Imponerande, mycket, mycket imponerande - vad tycker Vargas ?

För 50 år sedan var det skottpengar på varg - idag riskerar jag fängelse om jag skjuter en varg. För 150 år sedan var rennäringen i Sverige ej knuten till samerna - idag har samerna monopol!!

Sannig och uppfattning är en färskvara - stundom bäst dagen före dagen efter!!

Det brådskar att diskutera ILO 169 och dess konsekvenser. Bättre att lägga krafterna på det än att polisiärt ifrågasätta mina sak uttalanden - även om ni är välkomna, jag har helt torrt på fötterna. Senaste publiceringen "Syntetiska samer... " ,Rondellen klicka sedan på hälsa - har get ett 60-tal reaktioner, vilka i stor utsträckning stärkt mig och mina uttalanden. Jag har där ett 20-tal angivna referenser. Därtill har jag ett nät av "rapportörer -fältarbetare". En av dem återkom nyligen efter 35 dygn i Lapponia - området med mycket intressanta iakttagelser.

Diskutera ILO 169, kom med konstruktiva synpunkter, det brådskar!

Bästa hälsningar!

Mats Hägglöf

Inlägg Författare Datum
     
 Sveriges ursprungsfolk mats_hägglöf 2004-08-13
I tidskriften "Same same but different" utgiven av Jordbruksdepartementet med sameministern som ansvarig utgivare står som rubrik på omslagets första sida:
Samerna Sveriges ursprungsfolk
Såväl Ann-Kristin Nykvist som Lars-Anders Baer har undertecknat ledarsticket där samerna som vårt ursprungsfolk omnämns. Utan referenser, utan belägg trots att skriften är ett undervisningsmaterial som i våras distribuerades ut till våra skolor.

Enligt SAMEFOLKET 11/03 uttalade sameministern i Lycksele oktober 2003 om ILO 169 bland annat:

"Jag vill steg för steg närma mig en ratificering av ILO-konventionen."

Med olika subventioner från samhällets sida har det skapats en kulturmyt om samerna som hela Norrlands ursprungsbefolkning. Hur falsk denna historieskrivning är framgår enkelt av forskningens fynd från inlandsisens slut. Merparten av växter , djur och människor kom från söder, av rent geologiska och klimatmässiga skäl. I senare tider har handelsvägar säkert gått mot norr, öster och väster kring Sveriges nordspets, Tornedalen och norröver. Längre söderut var vägarna kortare till Bottenviken och Nordatlanten än till Barents hav. Det är troligt att handeln alltid gick den genaste vägen, oberoende av senare tiders mytbildningar.

1977 slår den svenska riksdagen fast att samerna är ETT ursprungsfolk i Sverige.
Att från detta påstå att samerna är Sveriges ursprungsfolk finner jag vara tendentiöst och håller icke vid granskning.

En gång i tiden fastställde kyrkan och politiker att jorden är platt. Den som invände kunde mista huvudet.

Återigen med hänvisning till min artikel "Syntetiska samer.." Rondellen - klicka sedan på hälsa - har jag ej mera att tillföra debattplanket för närvarande.

Lycka till med att föra ILO-diskussionen framåt!

Med bästa hälsningar

Mats Hägglöf
   

Inlägg Författare Datum
     
jag är imponerad av Mats H.! otu 2004-08-31
Hej.
Jag har en bara en fråga till dig Mats. Vad är det som driver dig?

Jag måste fråga eftersom jag är så imponerad av din energi och ditt engagemang. Jag antar att du lägger ner många timmar på bara denna debattsida. Önskade att jag själv hade samma kraft.

Deadvuodat/ Olof Thomas Utsi
Jåhkamohkkis/Jokkmokk

Epost mats_hagglof@hotmail.com
Text Jag är gammal forskare och jägare. Nu jagar jag sanningar. Det ligger en glädje i att upptäcka nya sanningar och nya sammanhang. Jag är ledsen om mina upptäckter vållar smärta här och där. På det hela tror jag dock att sanningar är läkande och helande, som vätesuperoxid på surt sår.
Din smärta idag är Din kraft i morgon.

Hälsningar!

Mats Hägglöf

Inlägg Författare Datum
     
Renantalet mats_hägglöf 2004-09-21
Renantalet de senaste l00 åren har varierat mellan 150 000 renar och 300 000 renar. Variationen är cyklisk med regelbundet återkommande toppar ungefär vart tjugonde år.

Dalarna har infallit runt 1920,1940 och 1970. Topparna, då renantalet varit strax under 300 000 renar, har infallit 1910,1930,1955 och 1990.(296 000 renar). Sedan början av 1990-talet har antalet renar minskat och 2002 fanns i Sverige 228 535 renar.

Antalet och variationerna hänger samman med variationen och tillgängligheten av lav.

En samehustru, bosatt i väglöst land i de svenska fjällen, publicerade för ett par år sedan en artikel i svensk press med temat överbetning av lav. Hon fastslog, att "renantalet varierar mellan för många renar och åt helvete för många renar". Artikel var undertecknad med hennes namn.

Anonyma, hätska telefonsamtal till min bostad och klimatet här på planket gör att jag av säkerhetsskäl följer rådet att lämna debattplanket. Tack för mig och Lycka till - glöm ej ILO 169!!!

Med hälsningar!

Mats Hägglöf

Ur senast numret av Svensk Jakt, jan 2005. http://www.jagareforbundet.se/svenskjakt/ (Jägarförbundet har ca 200 000 medlemmar)

Mitt Jägarsverige om 25 år

Av Karl-Rune Bergdahl, Fjälljägare, Kiruna

Jakt är den rekreation många människor behöver. I Kiruna ingår jakten som en viktig del av vårt sätt att leva. Dessutom tillkommer kamratskapet som är ovärderligt. Från början var vi två, sedan fyra, jaktkompisar och våra jaktturer tillsammans i fjällvärlden är oförglömliga och har gjort livet mycket trevligare.

Jakt på mark ovan odlingsgränsen har tidigare varit förbehållen de med de rätta "kontakterna". Vi Kirunajägare har dock haft det bra, vi har från 1932 haft ett arrendeområde på 40 kvadratmil inom några samebyar. Där har vi jagat i 70 år utan några påvisbara effekter för renskötseln.

1992 inlämnade Jägareförbundet med flera ett förslag till regeringen om att jakt ovan odlingsgränsen skulle tillåtas. Förslaget antogs av riksdagen och glädjen var stor bland Sveriges jägare. Äntligen fick vi vår demokratiska rätt att jaga på "statens" marker ovan odlingsgränsen.

En liten grupp som dock inte blev glad var renägare som drabbades av någon slags kortslutning. De gick ut i pressen med profetior om att fjälljaktreformen innebar rennäringens snara undergång och att de hade mist sin jakt- och fiskerätt. Det sistnämnda var inte med sanningen överensstämmande, det enda de miste var ensamrätten¹ Det skulle innebära att ripan utrotades, m.m.

Förvånande är att Sametinget 1993 inte ställde sig upp i stolarna och jublade åt beslutet. Det innebar ju nämligen att 90 procent av samerna i landet, de som inte är medlemmar i någon sameby, också fick rätt att jaga och fiska på marker som tidigare varit stängda för dem. Sedan 1993 har Sametinget envetet arbetat för att få beslutet upphävt, och krävt tillbaka sin ensamrätt på jakt och fiske. De sorgligaste är att de har haft och har stöd av de två senaste sameministrarna, Margareta Winberg² och Ann-Christin Nykvist.

Ett ännu större hot är ILO-konventionen 169. Ratificeras den så innebär det att Sverige överlämnar markrätten på cirka en tredjedel av landets yta till en liten grupp renägare³. Jag hoppas att Jägarförbundet klarar av den här frågan, så att vi får behålla nuvarande upplåtelse system och kan jaga på våra gemensamt ägda marker även om 25 år.

Föreningens anmärkningar:

1. Alla avgifter som betalas in för fiske och jakträtter ovan odlingsgränsen tillfaller fortfarande samebyarna och dess fonder. 1/3 av dessa pengar tar Länsstyrelsen som administrations avgift). 

2.  Är nu mera förflyttat till Brasilien.

3. Enligt undersökning gjort av Mats Hägglöf försörjer sig enbart 150 stycken renägare i Sverige av sin näring. Se undersökningen ovan.


Äntligen slut på etnisk särbehandling

I huvudstaden rodnar man generat

när samisk-svensk apartheid förs på tal

- i FN har vi ordat och orerat

om människors lika rätt i åratal.

 

 

Här bråkas det om jakt och ensamrätter

och stockholmsbornas vånda är akut;

"låt någon sona statens oförrätter

mot samerna så man kan andas ut"!

 

 

Som på beställning kommer Margareta; (Ann-Christin Nykvist)

hon viftar undan jägarsidans knorr;

"som jaktexpert så måtte hon väl veta

hur jagandet fungerar här i norr".

 

 

Vår jägarskygga jämlikhetsminister

är snabbtänkt och förklarade med ens

att svenskar som vill jaga är rasister.

Och genast var ju några överens. 

 

 

Nu hoppas dom på stöd och förutsätter

att ILO signeras inom kort

så samerna får exklusiva ensamrätter

- ifall dom tillhör rätt familj och sort.

 

 

Ett lättsamt sätt att lösa gamla tvister,

och vissa kan se goda tider an.

Snart jagar bara "adel" och turister.

Vi andra, vi kan skjuta på varann.

 

Lisa Jones, Liikavaara