Naturturism växer ifatt skogssektorn

( Urklipp från senaste Skogseko om förhållanden i Finland)

Naturturism kommer i framtiden att öka och därmed skapa många värdefulla nya arbetstillfällen. Man kommer att kunna erbjuda ren natur och naturupplevelser till stressade storstadsbor och utländska turister.

Naturvårdsministeriet har nylige publicerat en rapport där de bedömer att år 2010 kommer naturturism att sysselsätta 64000 årsarbetare. Skogssektorn bedöms under samma år sysselsätta ca 80000 personer.


Vill avveckla betesdistrikt

( Från Framtid i Nord, nordnorsk lokaltidning, den 21 juni 2003)

Styret i Sör-Lenangen grendelag anbefaller att talet på betande djur i Renbetesdistriktet 33 T, reduceras till 400, alternativt noll djur.

Detta grundas på betegrunnlaget som följer av områdets topografi, lite naturvegetation, magert jordmån och dåliga växtförhållanden. Tillsammans gör detta att distriktet är lite ägnat som renbete, menar grendelaget. 

Också Rottenvik bygdelag har flera kritiska markeringar i höringuttalelsen till distriktplanen för Rendalen renbetesdistrikt. Följden är att därsom planen skall följa rättnigslinjen för all annan aktivitet för inbyggarna i Lyngen, vill det påföra allt för stora begränsningar för annan näring och friluftsaktivitet.

Rendriftsnäringen måste hellre tillpassa sig de näringar som är i dag, föreslår Rottenvik bygdelag.