Kvensk avis stopper opp

Tekst Ragnhild Gustad

Telefon: 77623587 (jobb) 95285293 (mobil)

E-post: ragnhild.gustad@nordlys.no

Tromsø Den kvenska avisa Ruijan Kaiku kommer ikke ut med novemberutgaven. Redaktør og altmulig-kvinna Liisa Koivulehto som er den eneste ansatte i avisa, er for tiden sykemeldt. Den kvenska forlaget Ruija Forlag AS som gir ut avisa har ikke penger til å ansette noen vikar for henne.

Det er foreløpig uklart hvor lenge Koivulehto kommer til å være sykemeldt. Hun sier til Nordlys at hun er utmattet, nedbrutt og oppgitt etter 11 år med brutte løfter. Hun mener også at kvensk språk og kultur blir diskriminert sammenliknet med samisk språk og kultur.

Ruijan Kaiku med et opplag på omkring 600 eksemplarer, har de seinere åra mottatt 600.000 kronor i pressestøtte. I forslaget til neste års statsbudsjett ønsker regjeringa å frata avisen pressestøtten, og gjøre den om til en forvaltningssak under Norsk kulturråd.

Adresse:
Hansjordnesgt. 9
N-9009 Tromsø
Tlf.: +47 7761 9490
Faks: +47 7761 9522
URL:
www.ruijan-kaiku.no
E-post:
liisa@ruijan-kaiku.no (Liisa Koivulehto)