Kräver ny fiske- och jaktutredning

GÄLLIVARE, Kuriren. 06-02-24

I ett gemensamt uttalande förkastade Gruv 12:an, Gruv 4:an och metalls avdelning 135 i Svappavaara hela fiske och jakträttsutredningen och kräver ny utredning av en partssammansatt grupp.
– Vi anser alla att den som gjorts hör hemma i sopkorgen, säger Sören Olofsson, transportklubbens ordförande i Malmberget och gruvfackens talesman.


Uttalandet gavs i samband med gruvfackens styrelseträff i Kiruna i torsdags där även LKAB-facket från Luleå medverkade.
Enligt gruvfacken leder fiske- och jakträttsutredningens förslag till gynnandet av en begränsad näring medan 90 procent av befolkning sätts på undantag tillsammans med vitala samhällsintressen.
 – Utredningen är ett första steg som leder vidare till att Sverige skriver på ILO-169 som blir ett direkt hot mot alla gruvnäring i framtiden. All gruvprospektering skulle stoppas, säger Sören Olofsson.
”Berör hela Norrland”
 – Vad är det för demokrati att man ger en liten klick näringsidkare beslutanderätt över en tredjedel av Sveriges yta. Demokrati är en man en röst. Därför måste en ny partssammansatt grupp snarast tillsättas och det här berör hela Norrland inte bara fjällvärlden.
Sören Olofsson kritiserar de tre regeringssamverkande partiernas agerande i frågan.
 – Både vänsterpartiet, miljöpartiet och socialdemokraterna borde skämmas som tagit initiativ till den här ensidiga utredningen, säger han.
Undviker att ta ställning
Sören Olofsson, som även är kommualpolitiskt engagerade som fullmäktigeledamot för vänsterpartiet i Gällivare, kritiserar politikerna i Gällivarefullmäktige för att undvika att ta ställning..
 – I fullmäktige är man så stora och starka men man håller tyst när det gäller sådana här viktiga frågor. Det är mycket konstigt, säger han.


KENTH BERGMARK


Junilistan nobbar jaktutredningen

NSD 06-02-24 KIRUNA. Även partiet junilistan ansluter sig till kritikerna av jakt- och fiskeutredningen. Partiet anser att den riskerar att öka motsättningarna mellan markägare och samer och efterlyser ett tydligt regelverk.

- Utredningen erbjuder inga lösningar på konflikten. Den kan snarare leda till ökade motsättningar, säger EU-parlamentarikern Hélène Goudin och fortsätter:

- Rätten att använda marken för jakt och fiske måste regleras tydligare i lagen. Men det görs tyvärr inte i utredningen. Lägg det därför
i dokumentförstöraren.


Inlägg på jaktmöte upprör

NSD 06-02-24 KIRUNA. Renskötseln utmålades som hobbyverksamhet och samerna jämfördes med de vita i Sydafrika under apartheid. Miljöpartisten Timo Vilgats reagerar nu på ett inlägg under jakt- och fiskemötet i Kiruna i tisdags.

Det var Karl-Rune Bergdahl, frekvent insändarskribent och debattör, som gjorde jämförelserna och Timo Vilgats reagerar mest på att han fick applåder från deltagarna och att ingen i debattledningen hade några invändningar.

”Lågvattenmärke”

- Det var ett riktigt lågvattenmärke och ett angrepp på en hel yrkeskår. Någon måste ta avstånd från uttalandena, annars blir det kirunabornas allmänna åsikt.

Timo Vilgats ångrar att han själv inte begärde ordet för att göra en markering direkt på mötet.

- Jag känner en väldig olust ju mer jag tänker på det. Det är bättre att reagera nu än att inte göra det alls, säger han.

Bommade poängen

Harry Rantakyrö är ordförande för Gruvtolvan som arrangerade mötet tillsammans med Kiruna jakt och fiske. Han beklagar att ingen invände mot inlägget från Karl Rune Bergdahl.

- Jag får erkänna att jag bommade den poängen totalt. Men vi har hela tiden varit tydliga med att inläggen skulle vara sakliga hålla en bra nivå. Vår egen linje har varit klar från början, vi är har inget emot renägare och riktar vår ilska mot utredningen och regeringen.

Har stöd för sin åsikt

Karl Rune Bergdahl själv står fast vid sina åsikter. Jämförelsen mellan renskötsel och hobbyverksamhet anser han ha stöd i rapporter från Riksrevisionen, finansdepartementet och Jordbruksverket.

- Där framgår tydligt att det bara är ett fåtal av alla renskötare som har så många renar att de kan leva på utkomsterna. Samtidigt är det statliga stödet 265 miljoner medan man producerar renkött för 60 miljoner, säger han.

- Och om 4 500 renskötare skulle få diktera villkoren för jakten och fisket är det inget annat än en minoritet som förtrycker en majoritet, fortsätter han.
Publicerad: 2006-02-24 00:05
Uppdaterad: 2006-02-24 00:05

Av Hans Sternlund