STR-T vill samarbeta med Kvenlandsförbundet om att ansöka "meän kieli" befolkningen som ursprungsfolk

(Ur Meän Tiima 05-04-18 kl. 17.10)

Vid årsmötet som hölls i Umeå den gångna helgen beslöts bl.a. att man skulle hålla ett seminarium tillsammans med Kvenlandsförbundet för att upplysa om dessa planer. När befolkningen får status som ursprungsfolk kommer vi att få större resurser till att upprätthålla vårt kultur och språk. Vi kommer att få mer medel tilldelat för att kunna deltaga i radio, TV och tidningar. Skolan kommer också att få mer anslag till att stärka och upprätthålla undervisningen om vårt folk och kultur säger ordf. Torvald Pääjärvi till Meän Tiimas reporter Bertil Isaksson.

Ansökningen kommer att lämnas in till regeringen under detta år (2005).

E-post adress till ordf. i STR-T : torvald.paajarvi@overtornea.mail.telia.com 


"Striden om land och vatten"

Detta reportage sändes i Päivän tiima onsdagen den16 juni 2004 kl. 17.10

Reportern Karl-Axel Juntti hade besökt Kvänernas forskningscentrum i Neistenkangas, Pello och träffat Niilo Tervo samt Pekka Lantto.

Niilo Tervo: "Kvänerna i Finland har vunnit rättighetsärenden gällande brukanden och nyttjande av sina mark och vatten. Dessa processer går ej att vinna om man inte kan dokumentera sina rättigheter.

Nu är det för oss det allra viktigast att ta fram sådana handlingar som håller en rättslig prövning. I Finland har det startats en stor aktivitet och där första domstolsförhandlingar mot staten avslutats och där det konstaterats att de gamla handlingarna fortfarande gäller. Nu är det så att detta utvidgar hela vår verksamhet och i Finland har man börjat samla in handlingar för att kunna starta en grupptalan mot staten.

Rättigheter kan man inte söka om man inte har fakta att komma med."

Har det kommit dom och utslag angående dessa frågor?

Ja, det har bl.a. kommit ett domslut som gällde ett hemman i Pello som kunde visa att de hade nyttjanderätt till fiskesjöar som ligger ända upp till 13 mil bort, som gäller än idag. Staten kan inte bara gå ut med en officiell påstående att "hädanefter" är dessa rättigheter "förbehållna" till staten. 

Hur gamla ärenden kan man ta upp. Finns det inte någon gräns t.ex. att om man går längre än 100 år bakåt i tiden så gäller de inte mera?

Nej, det är inte så, utan det är en missuppfattning. Så sade de åt oss också i Finland att "visst har ni haft dessa rättigheter men dessa har tagits bort vid avvittringen". Det är inte så. Människans rättigheter kan man inte släcka ut utan laglig och rättslig förfarande.

Det är frågan om äganderätt och ägandet kan man inte bara ta bort utan vidare, utan att den drabbade har möjlighet att få sitt ägande rättsligt prövat domstol. Den förut nämnda fallet från Pello hemmanet, visade det sig att handlingar från 1553 har hållit i rättssalen och i lantmäteriet.

Hur mycket stämningar har vi att vänta i dessa ärenden mot staten?

"Det kommer och i ett stort antal".

Så många processer är att vänta, menar Niilo Tervo.

Pekka Lantto, som är talesman för Kvänforskningscentrumet, menar att det här kommer att ta lång tid.

"Det beror mycket på hur staten ställer sig. Våran uppfattning är att detta måste utredas öppet och i samarbete med Finlands, Sveriges och Norges regeringar. Därefter att processen startar med domstolsförhandlingar om ägande och brukanderätt för den enskilde om sina land och vattenområden i respektive land. Detta leder i slutändan till att ärenden förs till Europa domstolen, där man slutligen kan fastställa handlingarnas lagliga rättigheter.

Vi kan visa våran äganderätt redan innan Sverige utvidgade sina gränser hit upp. Därefter fastställde Sverige dessa rättigheter, vilka den dock senare helt olagligt påstod att de "gäller inte mera". Det påvisar inte att handlingarna inte skulle vara i kraft längre, utan nu har man börjat nysta upp ärendena i Torneå lappmark.

Och dessa handlingar visar att det folk som kom upp efter älvdalen är utan tvekan den äldsta befolkningsgruppen här uppe, eller ursprungsbefolkning. Detta historia måste man erkänna. På samma gång får man man ett samband ända till 1300-talet och kan påvisa att det är just de folk och släkter som besatte Torneå lappmark.

Vi kan visa en 1000 årigdokumentation på detta folkslags närvaro och att de har härskat över området ända från Bottenhavet till Ishavet. Det är en Otvistlig sannig och det är med dem Sverige gjorde överenskommelse som den dock senare bröt på 1500-talet. Det är från den tiden tvistligheterna har startat.

Övergripande är det här frågan om denna nordliga befolkningens, som sträcker sig ända till Ruja (Nord Norge), rättigheter och kultur vilket fortfarande är kvar men som ej tagits fram och granskats. Detta har på ett känt sätt blivit erkänt i Finland bl.a. genom att ortsbefolkningen har fri jakt och fiskerätt. Vilken staten i senare tid försökt ta bort. Detta skulle innebära våran kulturs ödeläggelse."

Så säger Pekka Lantto och du träffade också Niilo Tervo. Reporter var Karl-Axel Junnti.