STR-T Svenska Tornedalingars Riksförbund, - Tornionlaaksolaiset

Karesuando den 24 juni 2004

Organisationen har fått 330.00 kronor av regeringen som skall användas till när myndigheter  skall taga beslut i frågor som gäller den meän kieli talande minoritet som finns i området och att de då ges möjlighet att utöva inflytande över nämnda ärenden.

 

Adress:

STR-T

Svenska Tornedalingars Riksförbund, - Tornionlaaksolaiset

Aapua 6

957 94 Övertorneå

Tel. 0927-24074

Fax. 0927-24085