Debatten är initierad av Marianne Westin, Kuriren.nu (18/1 10:38)

Debatt: Tyck till om jakträttsutredningen

Inga inlägg publiceras utan kontroll i denna debatt, liksom i alla andra.

Stig Aspholme (18/1 15:06)

Statens enmansutredare Sören Ekström stämplar norrländska markägare i pannan med stämpeln "Du duger inte till att förvalta Jakt och Fiskerätten på dina marker". Därför så skall samerna vara i majoritet och bestämma över statens och de privata markägarnas rättigheter. Du som markägare får vara med i samrådsgruppen, men du har ingen talan. Om jag inte har fel så är det en grundlagsrättighet att man som markägare ensam har bestämmanderätten över hur denna förvaltas. Detta är ett beställningsjobb från den socialdemokratiska regeringen för att längre fram kunna ratificiera ILO 169. Nu är det dags att ställa den svenska staten inför en folkdomstol. Kanske i Haag, där man dömer rättsövergripande stater till underkastelse. Jag vet att detta bara är en utredning och att inget beslut tagits, men jag bävar för kommande handläggning.

LN (18/1 17:33)

Det borde beskrivas tydligare att det är inte vilka samer som helst som enligt förslaget skall få ökat inflytande. Nej, det är den lilla grupp samer som är medlemmar i samebyar - det vill säga renägare. Är det 5-10 procent av samerna? Fjälljaktsreformen i början av 1990-talet gav länets befolkning, inklusive de 90-95 procent samer som inte idkar renskötsel, rätt att jaga på sin egen (statens) mark. Till rimliga priser och med samma regler för alla. Demokratiskt och rättvist.

Jägar´n (18/1 18:53)

Samerna har redan möjlighet att avlysa områden där renskötsel ska bedrivas och gör det med jämna mellanrum, i vissa fall även utan att det har funnits renar i området vid kontroll.

Nej, låt jakt- och fiskerätten vara som den är i dag, med undantaget att utländska jägare ska ha en lokal jaktguide med sig samt att dom ska betala en högre avgift. Tillåt heller inte jakt för utlänningar före 25 september. Då får fågelkullarna en chans att växa till sig något.

Här finns möjlighet att skapa arbetstillfällen, där bland andra samerna har stora möjligheter att ordna jaktresor med guider.

Våra utländska jägare tar inte samma hänsyn till vår skog och vårt vilt som inhemska jägare gör (det finns säkert undantag åt båda håll).


Varför denna tystnad (18/1 19:05)

Nog borde Tornedalssamerna hoppa med i samma buss till våren som Kirunaborna för att hej vilt protestera i största allmänhet, men över orättvisor i markanvändningsfrågan i synnerhet. Där saknas all rim och reson.


Danske Jens (18/1 20:54)

Det här är bara början!

Nu är det dags att rulla igång hjulen ordentligt. Det är ju faktiskt så att Skåne har tillhört Danmark. Skall man tillämpa samma logik där, som denna utredning ger vid handen, innebär det att vi danskar skall ha delad jakträtt med de skånska markägarna. Dessutom skall vi ha bestämmanderätten över deras jakt och fiske och också ha rätten att ta husbehovsvirke av dem. Härliga tider! Vad uppskattat och populärt det kommer att bli. Här kommer dansken ypee, ypee.

Moderator (19/1 07:58)

Saknar du ditt inlägg i denna debatt? Kuriren.nu har fått flera alldeles för långa inlägg, som vi skickat tillbaka till den e-postadress som uppgetts av insändaren och bett att avsändaren ska korta. I flera fall har vi dock fått tillbaka våra e-postbrev med hänvisning till att adressaten är okänd. Och då kan vi inte göra annat än att slänga inlägget.

Mange (19/1 12:29)

Helt vansinnigt! Jag tror inte min generation kommer att få så stora problem med att lösa ett jakt- eller fiske-kort i "sameland". Men de kommande generationerna kommer kanske inte ha möjligt att utöva sin hobby. Jag anser att jakt och fiske ska ges i följande ordning: ortbor, svenskar och sist utlänningar. Tyvärr så tror jag dollarturister kommer att vara dem som har råd att betala för ett jakt- och fiske-kort. Det är ju bara att se hur det var före 1993 när vi utbölingar fick möjlighet att jaga och fiska i "sameland".

Stig Aspholme (19/1 12:49)

Till Moderator: Har talat med personer som påstår att deras insändare konstant ratas. Detta ter sig för mig märkligt, då jag upplevt att Kuriren är för det fria ordet?

Svar: Det finns två anledningar till att inlägg inte kommer in. Antingen är de för långa eller också står det saker i dem som tryckfrihetsrättligt inte hör hemma i något media. Moderator

R:A:W: (19/1 18:37)

Det är bra att det äntligen har kommit ett förslag, som förhoppningsvis minskar orättvisorna som har drabbat våra samer. Vi får inte glömma bort att dom tillhör ursprungsbefolkning i vårt län.

Mimsan (19/1 22:01)

Vart är vi på väg? Om någon ska göra en utredning så är det väl norrlänningen tillsammans med kunnigt folk. Detta som nu påbörjas kommer att innebära mycket mer än de anar. Det blir konfliker så sant!

Marken ska vara för alla, enkelt eller hur? Varför ska en grupp ha fler rättigheter än andra? Tänker man låta samerna ta över Norrland, rent av, är det inte nog inkomstbringande? Man anar ugglor i mossen....

Här har man levt i frid i så många år men vad mer att vänta sig med en sån regering?

Inget nytt (20/1 07:46)

Varför reagerar herrarna så aggressivt när det gäller sekundära saker som fritidsintressen; det är likadant inom sporten, män är i stånd att sänka sig ner till gorillastadiet; jag vill, jag ska, jag måste. Så länge allt blir kvar efter en gång finns väl inget att knorra om?

Kalle Hävd (20/1 11:37)

Mina förfäder bedrev jordbruk på nuvarande Storgatan i Luleå för cirka 603 år sedan. Jag anser därför att Storgatan är min och att kvänerna aldrig har funnits.

Kenneth (21/1 09:39)

Jag är själv inte same, utan storstadsinvånare som bor i Luleå. Jag har följt den här debatten och förvånas över hur rasistiska påhopp på vår ursprungsbefolkning tas upp av medierna. Senast i raden var Lars Törnman med ett omfattande debattinlägg i Kuriren. Man bör ha vissa saker klara för sig. Vi svenskar och s k "kväner" - som ju inte är annat än svenskar med finska rötter - inbillar oss att vi ska bestämma över detta landområde. Dock är detta lapparnas marker av urminnes hävd. Vi ska inte frånta dem rättigheter som de alltid haft, snarare ska vi förstärka dem. Samefolket berikar vårt län, vilket vi ska vara tacksamma för. Det kommer in stora pengar till länet i turistindustrin genom att t ex japaner kommer hit och då gärna vill få en bild av hur samerna och renskötseln fungerar. Vi borde se till att samerna får större anslag på alla områden och jag anser att det är samebyarna som bestämmer vem som får jaga och var och när. Därtill ska de ha rätt att hålla sina renar var än de behagar i detta län. Någon ordning får det vara. Mer makt och inflytande till samerna!

Äkta lulebo (21/1 23:56)

Mina förfäder bodde vid Malmudden för säkert 500 år sen, så nu kan jag ju göra anspråk på hela området och ta en rimlig hyra och sen för tomträttsavgäld å.. blir ju en hel del på 500 år. Jag ska nog skriva till regeringen

Sven-Olof Olsson Sävastön (22/1 05:38)

Så en debatt som främjar rasismen mellan samer och ortsbefolkning. Alla som är svenska medborgare bör ju ha samma rättigheter och skyldigheter. Samer som lämnat renskötsel ska ju inte ha kvar gamla rättigheter utan behandlas som vilken ortsbefolkning som helst

 

Icke same (23/1 11:20)

Av gammal hävd kan jag också påstå att jag har rätt till mark och vatten. Men den som kan visa dokument har inget att säga till om. Får samebyarna bestämma så får ingen annan jaga om man inte har mycket pengar. Nä, de som bor och verkar i området ska ha lika rätt till jakt och fiske på lika villkor.

 

Vilka förmåner! (23/1 13:29)

Vad är det för snack om särskilda rättigheter i markanvändningsfrågor? Det är väl redan så att enskilda markägaren "äger" inte sin mark som enskild egendom, vilket försöker framhållas i debatten. Enskilda markägaren har varken jakt eller fiskerätt på sin mark, befintliga sjö eller vattendrag måste lösa fiskekort som alla andra med högst fiskedamm i sin privata ägo alla har samma rätt.

Det är också svårt att få bort sin mark från dessa "jaktbolag" för den enskilda markägaren som inte vill ingå i bolaget. I ljuset av verkliga förhållandet är det svårt att förstå den enskilda markägarens rättigheter.

 

mange (23/1 13:38)

Svar till Kalle Hävd och kenneth.

Du anar inte hur fel du har när du påstår att kvenerna inte funnits. Kvenerna finns omnämnd i olika skrifter och man tror att de kommit till regionen redan för 1.400 år sedan. Jag har inte någonting emot att man satsar på kultur men det får ändå vara någon måtta med det. Jag tror vi gör ett fatalt misstag när vi satsar alla kronor på att bevara bara den samiska kulturen. Men det är typiskt att Luleåbor tycker en massa saker som de egentligen inte har kunskaper om.


same utanför samebyn (23/1 22:47)

Jakträtten kommer att delas mellan staten och samebyn eftersom statlig mark anses som privat mark.

Staten vill raticifiera ILO 169 och sälja jakt- och fiske-rätter med samebyn även på enskild mark.

Detta skulle behöva diskuteras i folkrättsseminariet på Jokkmokks marknad med FM.

Det var bara renägarföreträdare som fick komma till panelen enligt Röda Korsets företrädare Erika Falk. Alla inbjudna stöttar rennäringen.


Ingvar k (24/1 08:43)

Samerna är en mycket gynnad minoritet. Samerna påstår hela tiden att storsvensken har våldfört sig på samernas rättigheter, och att deras kultur och näring förintas med den svenska politiken.

Vi har en hel näringsgren som har försvunnit, tusentals skogsarbetarjobb, och massmedia har inte gråtit över spillda arbetstillfällen.

En näring som inte bär sina egna kostnader, har inget i det kapitalistiska systemet att göra.


SAME UTANFÖR SAMEBYN (24/1 14:26) Nytt!

Sören Ekström utredning är förslaget att samebyn och Sveaskog ska sälja jakträtter.

ILO gynnar bara staten och samebyn. 93%av samer och ortsbefolkning får titta på eller betala dyrt att jaga och fiska på statens mark och sin egna lagfarna marker. Det är inte undra på att regeringen hurrar fram målvakterna. Det är som de värsta skalbolaget i modern tid.


SAME UTANFÖR SAMEBYN (24/1 14:40) Nytt!

Svar till Lajla det är samma folk som i dag, men en del tvinga staten från rennäringen när samebyarna bildades. När väl samebyn var ett faktum så hittade staten på rennäringslagen, en del samer fick näringsförbud till rennäringen, samemedlemmar fick näringsförbud till andra näringar. Om rättshistoriskundersökning gjordes på hela befolkningen bak åt i tiden så är vi samma personer. Där av kommer motsättningarna. alla har vi samma historia det vore intressant att veta om staten inte lagt sig i hur skulle det se ut här. Det finns en tro att alla utom dagens renägare är svenskar som kommit senare. Ingen frågar sig varifrån storrenskötseln kommer. Sverige historia är intensiv renskötsel i liten skara på närområden.