Suonttavaara och Enontekis

Skattelandet  och nybygget Karesuando. 

  Karta över Suonttavaara lappby.(Hänv. till domböcker) Uppdaterat med namn på tamrenägare år 1605 i Suondavara by, allmänningarnas forntida rätt och nutida dito, samt under bruk skatteköpta hemman (skatteland). Konung Johan den III:s brev från 1584.

  Dokumentation och ägande av mark och fiskevatten i Suonttavaara by och Enontekis socken från 1554 och framåt. Uppdaterat med Lappskattelandens befästande, även i Jukkasjärvi och Peldojärvi. (Uppdaterat Hänv. till Domböcker).

Enontekis/Karesuando sockens förhistoria

 Dokumenterad historia över Suonttavaara lappskatteland .   ( Läs också: De första skattebetalarna i Enontekis) 1500-talet

 Bouppteckningar från Enontekis/Karesuando området, 1807-1889.

En axplock från Enontekis Tingslag från 1791-1874.

Enontekis/Karesuando sockens förhistoria.


Karesuando (Enontekis), dokument från 1530-1872, bl.a. Karesuando socken, samt protokoll från 1812-1872.

 Om Karesuando häradsallmänning och fiskerätt. Uppdaterat med bl.a. Avvittrings sammandrag, samt   laga skifte.


Släkthistoria

 Ursprungssläkten i Enontekis/Karesuando området. Uppdaterat med släkten: Keskitalo, Hetta, Sara och Tornensis. Tornberg (uppdat).

Mera om släkten i Karesuando

 Enontekiö (Digitaliserade kyrkoböcker) Rippikirja (1722)

Bomärken, Genealogi i Tornedalen och Lappland. Uppd. i Paijan och Pesoin. Grapes släkt, uppd. Mer uppgifter och tillägg från Erik Kuoksu. Uppdaterat bl.a om de som flyttade till Norge. Kompletterande uppgifter om släkten Måns Mårtensson (Kokko).

Alkula

... nuvarande Nikulas i Armasjärvi) å ting i "Jukarjärffwi medh SiggEvara TingEvara och RautaJauri Byar" i ett mål mot en lapp, som skulle ha utövat ...

Startsida Antavlor

Inscannade kyrkoböcker av Enontekiö släkter :SSHY - linkit


Kyrö (Släktbok) Mera om Kyrös släkt.

Eemeli Salmen vanhemmat, Muonio [Arkisto] - Suku Forum

Inscannade kyrkoböcker av Enontekiö släkter :SSHY - linkit

I tidningen I Love Kiruna som delats ut till hushållen, skriver Ann-Helen Laestadius om Börje Salming. Citat: "En tid kallade han sig själv "halvsame" men renskötaren Börje Allas fick honom att tänka om. Han sa: "Du är inte halvsame, du är hel "same".

Lite om Salmings släkt

Släktforskarens ordbok


antavlaerik.html (Erik Kouksus släktforskning)

Släkt och forskningssida: http://www.orajarvi.net/sukututkimus/suku.htm

(under bl.a Dr. Wahlbergs släktforskning)

 Släkten i Nordkalotten


Släkten Kätkäsuoando

Släktlänkar: Kyrkoböcker från Finland

Sök efter släkter i norra Sverige, Finland och Norge.

Tornedalssläkter    Från Matarengi forskarförening   Släkttavla Lunga

Länk till Karelen. Erik Wahlbergs släktforsknings material. Kvänska ort och platsbenämningar.

Släkten Stålnacke: http://www.geocities.com/stolnack/

Pesonen-Siniussläktens efterkommande. 1992, 198 s. Pris- 12 €


Från bygd till vildmark, fler bilder (digitala böcker)

 

08-05-21: Om etnicitet:  http://fornvannen.se/pdf/2000talet/2000_183.pdf

08-05-19:Läs om släkten

http://www.pher.se/

Pello (bl.a om hemmanet Olli)
 
Olli                 Wuopio 1  
1720-1740            1720-1740
1741-1760
1761-1780 
1781-1800  

(PS: Bl.a. Sametingspresidenten Aili Keskitalo och Samernas riksförb.ordf. Silje Karine Muotka samt sametingsdirektören Heidi Salmi i Norge är bördiga från kvenska släkter i Tornionlaakso/Tornedalen).

Även Direktören och sametingsrepresetanten i Finnmarksegendomen Egil Olli härstammar från kvenska släkter i Tornionlaakso (Muonio).

Läs om Hætta släkten och Eira m.fl.

09-04-23: Ursprungssläkten.

Uttalande av Björnar Seppola (om släkten på Nordkalotten)

09-04-23:  Ursprungssläkten i Enontekis/Karesuando området. Uppdaterat med släkten: Keskitalo, Hetta, Sara och Tornensis. (Kitti, Hetta och Mämmilä)

Mera om släkten i Karesuando

Bomärken, Genealogi i Tornedalen och Lappland. Uppd. i Paijan och Pesoin. Grapes släkt, uppd. Mer uppgifter och tillägg från Erik Kuoksu. Uppdaterat bl.a om de som flyttade till Norge. Kompletterande uppgifter om släkten Måns Mårtensson (Kokko).

Släkten Kätkäsuoando

Släktlänkar: Kyrkoböcker från Finland

Sök efter släkter i norra Sverige, Finland och Norge.

Tornedalssläkter    Från Matarengi forskarförening   Släkttavla Lunga

Länk till Karelen. Erik Wahlbergs släktforsknings material. Kvänska ort och platsbenämningar.

Släkten Stålnacke: http://www.geocities.com/stolnack/


08-05-19: Från Finland

Justitieminister Luhtanen ger en översikt över ordförandeskapet i EuropaparlamentetFinska kommunalministern avvisar krav på samfälld nordisk samekonvention.

Samförvaltning föreslås i Finland.

Information om mötet i Hetta, Enontekiö  den 20 september -04. Om forskningens framskridande gällande Lapin befolkningens bosättnings och rättsliga mark - och vatten användnings och ägandehistoria. 

KorkeidenHallinto-Oikeuden päätös (Högsta Förvaltnings Domstolen) (I Sverige lika med Regeringsrätten) beslut i Finland 05-09-08, gällande markanvändning i Enontekiö (insänt av Niilo Tervo, på finska). Vi har försökt översätta en del av domslutet till svenska.

Ny länk till: Other dogs bred by Vauhtitassun Kennel gällande ursprungsbefolkningsfrågan i Lappi. Dessa dokument var en del av grunden till att hela övre lappmarkens (Lappis) boende och rättshistoria måste skrivas om. Tidningsurklipp från Lapin Kansa.

Dom från Hovrätten angående fiskestuga på statens mark i Finland. Även en dom om markarrende i Kilpisjärvi-området.

 Från boken; Suomen lappalaiset vuoteen 1945. Uppdaterat med del. 1

Uppdaterat i Handlingar och uppsatser om finska lappmarken med checklista för ansökan om återvinning av Lappskatteland. 


07-05-31:    Äldre historia

FINLAND

Sammallahdenmäki

dokument/Forntiden.html  

http://jumalasuomi.tripod.com/SCANDIA.HTM#GEENITAULUKKO

http://jumalasuomi.tripod.com/asuminen.htm

Finlands förhistoria

Pohjoispohjalaiset ovat sekoitus Suomen kaikista heimoista

Lapin historiaa, Juhani Lassila.   SSV 12 (1927), s. (Alatornion jaTornion kaupungin paimenmuisto Ruotsin ...

Läs också om Suomen historia: historia.html

6_1.htm Tietoa henkisestä kult...   Elävä pronssikausi

Pohjoismaiset yliopistot  


Trollkvinnenes hemmelige rike   Hekseprosessene i Nord-Norge


Karsten Adriansen (Hemsida)

  Forskning om bl.a. European DNA. Uppdaterat med Mats Hägglöfs inlägg och forntida karta över Nordkallotten. Flera kartor. Länk till Kyrös forntida historia.

Populistisk om samene Av Oddmund Daleng, Oldervik

Populistisk om samene Av Karsten Adriansen, arkeolog.

Är samerna Finnmarkens urbefolkning? - Utdrag från boken skriven av arkeologen Karsten Adriansen. Om bl a kväner, finnar, finländare och ILO konvention nr 169.08-02-20: SVERIGE Arkeologi

VÅR HISTORIA

Norrbottens finnbygds historia. (Uppdat. med bilder på halsringar).

Tidsresa i Torneälvdal

Nybyggare i Torne Lappmark

Norrlands jakt och fiske

Inga Serning (arkeolog)

Forntidshistoria

http://www.historiska.se/collections/ (Fyndplatser >>) Ex. på fornfynd  

Arkivierad historia

http://www.raa.se/cms/extern/index.html    Besök FMIS - fornsök. Visas i nytt fönster.

http://www.forntidateknik.se/

Unikt fynd ger mersmak

NORRLANDS HISTORIA SKRIVS OM

Doktorsavhandling gjort av Arkeologen och Historikern David Loeffler, Norrlands historia skrivs om. Bild på forntida jägare och fiskare. Bild på stenålders jägarhydda (ny bild från Svansele) Uppdaterat med: Arkeologisk inventering gjort i Muonio-området 1995.  

Forntida lämningar, intressant stenhög.

Fjällforskning 

 Gamla intressanta kartor :Fredriksons Kartsamling  fkk0013.jpg, fkk0015.jpg, fkk0017.jpg, fkk0029.jpg, fkk0042.jpg, fkk0044.jpg, fkk0047.jpg, fkk0058.jpg. (Där benämns bl.a. Siggevaara, Tingevaara och Svondavara. Märk väl de speciella modellerna av boningshusen).

Fångstgropssystem kring Rautokurkkio - Kring Rautokurkkio (nedanför Siikavuopio) har man funnit ett system med ca 250 fångstgropar.

Ny svensk arkeologisk avhandling (En fråga som upp står: Varför måste all forskning som gäller lappmarken i Sverige gå via "Sameinstituet" Universitetet i Umeå för att bli tilldelat forskningsmedel Arkeologi och samiska studier? Utbildningen och forskningen ska vara fri och får inte styras av vare sig politiska eller ekonomiska intressen!Befria universiteten och högskolorna!

Om Finnar och lappar (Uppdaterat)

Om benämningen lappskatt, lappmannen, finni, finnar, lantalaiset och kvener.  


dokument/Nordkalotten i en skiftande.html

Nordisk forntida historia. 
Om Nuulanki, nybygget som skövlades och brändes ned.

 


 Syneprotokoll och händelser 1784-1899, från Enontekis domsaga.


Uppdaterat till Norrlands jakt och fiske. Torvkåta. 


08-02-20: Ur Norrbottens finnbygds historia. Uppdaterat med vigselbesvär.:-) Samt Pastorns orrjakt.


(Norskimporterade renar i Könkämä riskerar att slaktas)

Järv hetsad till döds   

07-04-04: Man i 40-årsåldern häktad i går - misstänkts ha jagat och kört över järv

07-04-18: Unga järvar plågade till döds


08-06-09: Från Sverige:

Samernas historia »

07-11-26: Nationalstat och minoritetspolitiken (Bild på Arbetsstugan)

Rätten till Norrland (Examensarbete)

Rena Vilda västern i Västerbotten


Svar till Bengt Sevä

Svar till ”Söderbönan”      Judas i Sametinget

Inlägg av Ulf Nårsa, Piteå.  

"Jag är besviken"
Samiska projekt får dela på 1,9 miljoner    Gränsöverskridande samarbete mellan samiska ungdomar i fyra länder 

        Netverk Norden (Hemsida) Rennäringen har spårat ur miljömässigt


Namnförfalskning   Uppdat. (läs svaren här)


idi vildmark drabbad av misstänkt förskingring

Obol blåste dem som  
har råd att bli blåsta
            Trots att Längmanska företagarfonden i årsredovisningen betraktar de 10 miljoner kronor som placerats via Obol som förlorade förelås styrelsen få ansvarsfrihet.Vissa samer skrämmer mig        Forskarna glömmer..  Det är renägarna inte sa...

Om Finnar och lappar (Uppdaterat)


Öppet brev till DO.

Medlemsblad 2007

e-post korrespondens med DO


Diskussion:

09-04-03: Ursprung och minoriteter 2, 3, 4, 5, 6 och 7.  

 Alla ska behandlas lika.    Okunniga politiker     Meänkieli aviisi

   Ursprung och minoriteter (Samlat diskussion) 

Tips för den som vill veta sin ursprung     Marknader i Tornedalen

Är meänkieli skamligt?

En axplock från senaste tidens diskussioner om bygdens historia och ILO. Uttalande av Olle Larsson, Jämtland. Inlägg av Elis Aidanpää. Uppdaterat med diskussion från Pohjos-ja Itä-Lappis forum. Inlägg av Stig Eskilsson, Boden. Inlägg från Norge angående Finnmarksloven.


C-uppsats om kväner.  (LTU-CUPP-06044-SE.pdf)


http://www.historiska.se/histvarld/forum/topic.asp?TOPIC_ID=4048&whichpage=1

http://nihonshu.blogsome.com/2006/11/19/samer/07-02-01: JK uttalar att orättvisor i samiska samhället kommer att öka (Lars-Nila Lasko)

Reinfeldt besökte Kiruna och gav klara besked om samiska rättigheter! (Lars-Nila Lasko)Lappmarkens utredningar.    Om benämningen:Skattlappar, finnar och kvener.

Om Människorättskommisioner med länkar. Förslag om inrättande av en EU-byrå som behandlar de grundläggande mänskliga rättigheterna till Finland. Motion till Riksdagen om erkännande av kvänerna som urbefolkning. Uppdaterat med en jurist artikel från DN, gällande svensk politik och domstolar samt om finska uppgifter (på finska) om urfolk.

 Renbeteskommissionens protokoll från 1910. Uppdaterat med karta över forntida vintervägar, leder och Kierunavaara. Länsstyrelsens naturvårdsenhet har gett i uppdrag att riva och rasera forntida led.

Överklagar dom om lappskatteland.Utlysning av forskningsmidler til prosjekt kvener og skogfinner.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::07-05-15:  Karesuando gamla kyrka  (uppdat.)och sockenprotokoll 1812- 1872. Uppdaterat med Markkina kyrka och länkar.08-02-08: Bilder 1

Bilder från Lappland: http://www4.rovaniemi.fi/lapinkavijat/acerbi/gallery.html
 
http://www.nb.no/nbvev/eksternvev/assets/images/chatelain2.jpg

Gustaf Hallströms samling :

Bilder från Jukkasjärvi: bild (man med bössa),  bild, bild (båt), bild   

Karesuando: bild, bild, bild, bild, bild (Ruodosjärvi), bild (Mämmigården), bild, bild (Ruodosniemi), bild, bild (tingshus). Sudjavaara: bild, bild, bild (felstavad namn), bild, bild, bild

Finland: bild, bild, bild, bild, bild (Syväjärvi), bild (Nunnanen), bild, bild, bild, bild, bild, bild, bild, bild, bild, bild (kyrka), bild, bild, bild (karelare), bild, bild, bild (kyrka), bild, bild, bild, bild, bild (torkställning), bild, bild, bild, bild, bild, bild (fårhuset), bild, bild, bild (gästis), bild (Rovaniemi), bild (Hösläde "Heinähäkki"), bild (bastu), bild, bild bodar), bild, bild (ortodoxkyrka), bild (transport), bild (kyrkklocka), bild (ruin efter kyrka), bild (hällristningar), bild (kyrka), bild (Syväjärvi saurat), bild, bild (fiskekåta), bild, bild (ripsnara), bild (skadad soldat).

Norge: bild, bild, bild, bild

Ryssland: bild, bild, bild, bild bostadshus), bild (grav), bild, bild (båtar), bild (skoltkvinna), bild (hästskjuts), bild (kloster), bild, bild (fiske), bild (bodar), bild, bild (bakugn), bild (gravplats), bild, bild (tjärgrop), bild, bild, bild (nakna män), bild (båtbygge), bild (holk "Oo"), bild (bandvävning), bild (böjning av bräder), bild (personer), bild (kloster), bild (kyrka), bild (släde, bodar), bild (kor lastas), bild (gruppfoto), bild (barn i vagn), bild (fiskkällare), bild (stolpbod), bild (personer utanför kåta), bild, bild (man vilar), bild (kvinnor).

 bild (barn Estland), bild, bild (kvinnor), bild, bild (kyrka), bild (flicka), bild (båt), bild kyrkor), bild (personer utanför kåta), bild, bild, bild, bild, bild, bild (samojed), bild, bild, bild, bild (tupa), bild, bild (kåta), bild (kåta sexkantig), bild (renskötsel), bild (spinnerska), bild (renskötsel), bild (flickor), bild, bild (forsfärd), bild (roddare).

 bild (arkel. silverringar), bild (keramik), bild (gudabilder), bild (kloster), bild (labyrint), bild (armborst), bild (labyrint), bild bild (stenverktyg), bild (armborst), bild armborst), bild bild bild bild bild bild bild bild bild bild (hällristningar).

 bild (man), bild (timmershus), bild (by), bild (tjärugn), bild, bild (flickor), bild bild (jordbaracker), bild bild bild (kameldrift), bild (Kina Ryssland), bild (Petsamo), bild bild bild (timmerbyggnader), bild torvkåta), bild (flicka bär vatten), bild (syrjänskfamilj framför kåta),  bild bild bild (syrjäner och samer), bild, bild, bild, bild


Bilder från Sibirien (sid 38-

Hei Judas og Krigsbarn

"Krigsbarn skrev:
PS: Weathered har tidligere gjort meg oppmerksom på at "forskere" mener at kvenene i Tornedalen har innvandret fra Tavastland.."

Jeg kan ikke huske at dette er noe jeg har kommet med. Siden du også er kommer med egne teorier så har jeg mine egne etter å ha lest en del om gener og frekvenser, samer, kvener, osv. Slik som i den artikkelen som Judas sendte så er jeg mer og mer overbevist om at kvenene ikke opprinnelig er finsk og at de ikke kom sørfra. Kvenene kom mest sannsynlig fra områder som i dag er i nordvest Russland (Sibir).

Er tilbøyelig til å støtte deg i at den høye frekvensen av N3 i dagens samiske befolkning kom med de folk som er kalt for kvener og som innvandret til nordområdene i Norge hovedsakelig midt på 1800-tallet. Samene er påvist å ha europeiske gener, og har høye frekvenser av hg I og hg R som også sannsynligvis har samiske mutasjoner. N3 er mest sannsynlig av nyere dato blant samene, men er sikkert en gammel hg i andre befolkningsgrupper. Likevel er mange med hg N3 samiske, så forstå meg rett her. Å være samisk er mer enn bare gener, dessuten har man atskillig mer gener enn kun i kromosompar 23.

http://www.sciencemag...
http://www.sciencemag...
Menn med ulik etnisitet for eksempel kvenske, svenske, finske og norske har giftet seg inn i samiske familier, så dette har nok bidratt til at man ser ekstreme frekvenser av mtDNA V og hg U5 blant samene. Min teori er at N3 er så høy fordi antallet kvener økte så dramatisk i nord Skandinavia på 1800-tallet, i en tid når befolkningsveksten var høy over hele Europa på grunn av bedrede levevilkår.

Antakeligvis kom kvenene opprinnelig fra områder i nordvest Sibir, f.eks. fra Komi Republikken og andre steder i nordøst Russland, men bosatte seg i Torneå området fra bortimot 1600-1700 tallet før ganske mange migrerte nordvestover. Komi folket og andre sibirske folk var også reindriftsfolk, så en del kvener har i likehet med samene også hatt denne kompetansen. Noen linker om Komifolket fra Sibir, her er det utrolig mange ”kjente fjes”:
 

http://www.erm.ee/htm...

(klikk på disse bildene for å se den forstørret)

http://www.erm.ee/htm...

http://www.erm.ee/htm...
http://www.erm.ee/htm...
http://www.erm.ee/htm...

(dette var redskaper og livsstil bland komid bønder)

http://www.erm.ee/htm...
http://www.erm.ee/htm...
http://fu.nytud.hu/ne...

(her ser man noe om komid folkets reinsdriftskultur, dessverre kun på ungarsk)

http://fga.com.my/mis... (Komid kvinner)

http://www.tkktk.ee/a... (mer komid folk)

http://www.uwp.no/Bil... (komid folklore)

..............................................


Fra den artikkelen Judas sendte: “The Y chromosome haplogroup haplogroup N (LLY22g) has been observed at high frequencies in Northern Scandinavia, the Baltic nations, Finland, and Russia, and is descended from haplogroup K, which originated in Siberia and is believed to have been brought to Northern Europe by Uralic speakers approximately 5,000 years ago. (See Passarino et. al., Different genetic components in the Norwegian population revealed by the analysis of mtDNA and Y chromosome polymorphisms, Eur J Hum Genet. 2002 Sep;10(9):521-9).”

Dette dreier seg vel nettopp om N3, men termer som "mongolsk" er uforståelig, fordi dette er rester av gamle rigide kategoriseringer av mennesker som har vist seg å ikke holde mål. Hvorfor ikke bare si Sibirsk?

..........................................

Sid 47

Re: Genforskning og folkevandring   14.06.06 14:59
(Svar til: Krigsbarn)
 
 

 


Medborgarförslag

 Kvener och lappar i Finnmark . Stöd för Sveriges minoriteter.

Likhet mellan språken Sikens olika benämningar.

Namnförfalskning (Uppdaterat med länk till fornminneslagen) av platser med kvänska namn till samiska dito. Uppdaterat med länk till kvänska platsbenämningar och  fil.dr. Erik Wahlbergs släkt- och jordägare register.Är samerna Finnmarkens urbefolkning? - Utdrag från boken skriven av arkeologen Karsten Adriansen. Om bl a kväner, finnar, finländare och ILO konvention nr 169.


 Doktorsavhandling gjort av Arkeologen och Historikern David Loeffler, Norrlands historia skrivs om.  

Om benämningen lappskatt, lappmannen, finni, finnar, lantalaiset och kvener.  

Akademisk avhandling utg. 2004 av fil. mag. Karin Granqvist. Handlar mycket om Jukkasjärvi-området. (På svenska).

 08-03-17: Från Norge  

 

Rydd upp!     Nordlys og samisk journalistutdanning - nordlys.no

Kritiserar Samisk Högskola              Sameradioen servil og nasjonalistisk
Den osynlige minoriteten     DET SOVENDE FOLKET

Grov krenkning av minoritetsavis  Kvensk avis stopper opp 

Kommentar Nordlys. no

Ledare för kventunet07-04-17: NSR- Et etnisk, sjåvinistisk parti

 


Fellesskapets grunn i Nordland og Troms

Tal av statssekreteraren    Ersättning till samer och kvener

 Same och minoritetspolitik

FORSKJELLSBEHANDLER SAMER OG KVÆNER - Ságat - Samisk avis AS


Bara noen samer har fått erstatning


Avinor tar våran bästa betesmark. Krever erstatning for 45.000 rein

  Sametinget uppträder arrogant.  Reindrift och rätt  En Rein bluff!

 Säger nej till samelandslaget.  Renägare kräver miljoner för Alta radar.

LØNNSHOPP I SAMETINGET PROVOSERER   Miljoner till samerna

SAME-AP VIL HA MER TIL KULTUR OG NÆRING  Mer makt åt samerna

Sameby stoppar mineralprospektering  Bomstopp för mineralutvinning. 


Populistisk om samene, av Karsten Adriansen, arkeolog.

Populistisk om samene, av Oddmund Daleng, Oldervik

Populistisk om samene , av Karsten Adriansen, arkeolog.

Populistisk om samene-  Hålogalandseiendommen


Karsten Adriansen (Hemsida)

  Forskning om bl.a. European DNA. Uppdaterat med Mats Hägglöfs inlägg och forntida karta över Nordkallotten. Flera kartor. Länk till Kyrös forntida historia.

Är samerna Finnmarkens urbefolkning? - Utdrag från boken skriven av arkeologen Karsten Adriansen. Om bl a kväner, finnar, finländare och ILO konvention nr 169.


– SAMISK OG KVÆNSK FOR NYE HJELPEPLEIERE

DEN FINSKE STATEN OG SAMENE

www.finsk.no (Forskning om kvenska namn i Nordreisa). Artikkeli kveeneistä. (article136336-1.html )   Tre stammers møte.

Positivt at Sametinget tar opp kvenske saker


Svein Lund, samerett og venstresiden


Europarådets granskning av Norges behandling av minoriteter

"Likevel forekommer det fremdeles svakheter på ulike områder. Det er behov for økt innsats for å synliggjøre nasjonale minoriteters særegne kultur i utdanningssystemet og i media og for å bedre deres deltakelse i beslutningsprosesser."

- Det er ministeren som mobber

Nei til kvenene


POLSK DOKTORGRAD PÅ KVÆNENE

Lytt till partiet Olli!


KVÆNFORBUNDET- SKEPTISK TIL SAMETINGET

Lukket styremøte i Finnmarkseiendommen

KVENSK INSTITUTT- BYGGES FYLLES OPPSAMENE IKKE FØRST LIKEVEL-


Om platsers namn.  

www.nordlys.no / Ytring
Av: Gisle Larsen, Tromsø. Ulf Johansen skriver i Nordlys 21.10.06 om at mange samiske stedsnavn er utgått fra urnordisk, som et svarinnlegg på noen ...
www.nordlys.no/debatt/ytring/article2390647.ece - 58k - 4 nov 2006 -

 Framtid med samer som urfolk eller nordmenn?

www.nordlys.no / Ytring
Framtid med samer som urfolk eller nordmenn? I Nordlys mandag 30.10.06 har Lars Magne Andreassen, forsker ved Nordisk samisk institutt og Hadi K. Lile, ...
www.nordlys.no/debatt/ytring/article2390650.ece - 59k - 4 nov 200606-09-21: Stoppa galenskaperna


Jakt och fiskesamerna

Ny gammal bevisning i renbetesmålet.

Samekonventionen söndrar Norrbotten. Stor okunskap om kväner. (Kuriren.nu)

Läs konstitutionsutskottets betänkande (2005/06:KU19) angående de svenska minoriteterna.06-07-04: Odemokratiska beslut!

Entydligt "Nej" till samekonventionen.

Väljare ser rött efter regeringens arrogans!

De senaste svenska utredningarna är begravda.

Läs mer på Netverk Nordens hemsida.

Arvidsjaur säger nej till samekonv.

Vilhelmina, Sorsele och Tärna-Stensele säger nej till samekonv.

Junilistan om Nordiska samekonventionen.

På Kiruna kommunstyrelsens möte måndagen den 29 maj, antogs att kommunen skulle gå emot den planerade Nordiska samekonventionen. De skall i stället verka för att det startas en opartisk forskning och utredning om vilka ursprungs- och minoritets folk (läs sammandrag av remissvaret på Sap-sidan), som finns inom kommunens gränser och deras rättigheter.

En utredning för papperskorgen.

Läs också: Satsning på alla tre kulturer.

Samekonventionen bör ej ratificeras. EU-jurist, jur kand Lars Ola Hull

Dåligt förslag, ger stat i staten! LRF:s ordf. i Västerbotten Arne Lindström. På LRF-stämman i Piteå vidtogs motionen om att skogs- och jordbruk skall likställas med rennäring och att renskötseln skall drivas med avtal med markägare, som andra näringar, och inte med sedvana. De vill att det ska bli obligatoriskt för samebyar att ha samråd när renar strövar på vinterbetesmark. 
LRF:s styrelse fick i uppdrag att komma på ett sätt att reglera renskötselns skador på åkrar och skog. De vill också att det ska stå i lag hur lång tid en sameby har på sig att svara på ett begärt samråd om avverkning inom rennäringens åretruntmarker.

Länsstyrelsen går också emot Samek?
Så även Jakt och fiskesamerna.


Biskoparna i Norr ljuger!  Samt Kuriren.nu:s debatt.

Här kan du ladda ner utredningen!


06-01-30:Uttalande av kommunalråden i Kiruna och Arjeplog till landshövdingen. Ylläs och Levi söker svenskt arbetskraft. Byautveckling i turistorterna Ylläs och Levi. (www.levi.fi) Läs också om tillväxtorten Kilpisjärvi här. Kiruna kommuns engagemang i EU- projekt om Nordkalotten och älvdalen. Uppdaterat med länk till Meän-Väylä projektet. 06-01-09: Sol under horisont.     Björnspår i Karesuando. Bigfoot.


 05-08-31: Om Demografiska databasens deltagande i en ny projekt. Umeå universitets strategi 2004-2007.04-10-20: Vi har en berättelse från 1887, "Lappland det stora framtidslandet",om ett möte med björn som också slutade tragiskt.


04-06-24: Pengar till Eu-projekt och stöd till minoriteter i Tornedalen.


04-06-24: Svar har inkommit från Same och jordbruksministern Ann-Christin Nykvist efter 108 dagar på våran förfrågan om informationsbladet om samer.

 Svar har inkommit från våran nya Landshövding, efter 60 dagar. Uppdaterat med Suonttavaara lappbyns utlåtande och protokoll från Saivomuotka Bysamfällighet.04-06-15: Det har nu gått 100 dagar sedan vi sände vår förfrågan till Same- och jordbruksministern Ann-Christin Nykvist, 59 dagar har förflutit när brevet till Landshövding Per-Ola Eriksson sändes och 51 dagar när förfrågan sändes till Utbildningsministern Thomas Östros. Vi ska väl inte förvänta oss att förvaltningslagen följs här högst uppe i lappmarken då Sveriges rikets grundlag inte heller respekteras vid myndighetsutövning mot oss.

Läs också om att: 500 elever lär sig mer om samerna.


04-05-03: Brev till våran nya Landshövding. Uppdaterat med avvittringskarta till händelsen om fiskekoja och nätbod.


04-04-23: Brev till Utbildningsministern Thomas Östros.


04-03-31: Angående om den s.k. informationsbladet om samer till högstadieelever i Sverige. Uppdaterat.


4-02-18: Kort sammanfattning av områdets näringsutövning. Uppdaterat.


03-12-10: Motion till Socialdemokraternas distriktskongress.


03-10-09: Inlagt i tidig historia om benämningen lapp och i Finland kvarvarande alla näringsgrenar för ortsbefolkningen i lappmarken.


03-07-03: Klipp ur Rujan Kaiku ( Kvänernas tidning).03-06-23: Aktuella tidningsurklipp. 
03-06-05: Lappar
Uppdaterat i dokument: Invandringen av renskötarfamiljer från Kautokeino till Karesuando området (Enontekis) under 1850-1870-talet.


03-01-20: Nu har vi lagt in Länkar till andra intressanta sidor på Internet. Om Ni själva har en länk att rekommendera så hör gärna av Er. Vidare finns en ny flik kallad Dokument som kommer att innehålla lite av varje. I övrigt så har hemsidan uppdaterats lite här och där, t ex med en del nya bilder.


03-01-08: Alla är välkomna att höra av sig (maila eller ring) om det är något Ni tycker skulle vara med på hemsidan. För tillfället har vi lite ont om foton och bilder, men det ska väl dyka upp så småningom.
03-01-07: Vi har fått ny adress till vår hemsida:www.suonttavaara.se Dit kan man också gå via Karesuandos egen hemsida:www.karesuando.se
02-12-16: Hemsidan är upplagd på nätet. Den kommer att uppdateras regelbundet efter nyår.
Tillbaka till startsidan