Om renskötseln

Bo Norberg on 1 november, 2010 at 12:30
Jag kan respektera det mesta som Jinge skriver i den här posten och hålla med om mycket. Hans siffror om rennäringens brist på lönsamhet är föråldrade.

En statlig utredning i början på 90-talet uppskattade att samhället måste satsa kr 6,50 på rennäringen för att få en krona tillbaka. Nu torde varje renkrona kosta 10-15 kronor. Det är kanske 2000 eller 4000 som är registrerade renägare men det är bara ett par hundra samer som är aktiva renskötare.

Av dessa håller sig några 10-tal en ordinär heltidslön i jämförelsen med exempelvis sjukvårdsbiträden och yrkeschauffärer. Ett fåtal riklappar finns också. De stora renhjordarna utvecklades på 1500-talet (Lennart Lundmark, Avhandling, 1982). Annan nyttig bakgrundsläsning är Christina Åhréns avhandling (är jag en riktig sam?, 2008). De flesta norlänningar torde idag ha rötter i samerna. Folkblandningen har varit stor under många hundra år. Vad renbruket beträffar har nog Jinge rätt i att gårdsbruk med turism är en möjlig framtid

 

De första tämjda renarna.

Skattebetalande lappar (Nybyggare)

Om renskötselns uppkomst. 

Om den äldsta formen av renskötsel i området.

 Skogsrenskötsel

 Renen.


10-04-19:

Nu avgörs samernas och markägarnas framtid - DN.se

Den så kallade renskötselrätten regleras av Rennäringslagen (SFS 1971:437) och skyddas av Regeringsformen 2:18. Detta var en av de saker som svenska regeringen sedan förhandlade till sig vid EU inträdet då den egentligen strider mot EU:s regler om fri företagsamhet.

I samband med EU-medlemskap skrev Sverige ett Grundlagsskydd för näringsfriheten 1994.

Det står i regeringsformens 2 kap. 20 § bl.a.:

" Att begränsningar i rätten att driva näring eller utöva yrke får införas endast för att skydda angelägna allmänna intresse och aldrig i syfte enbart att ekonomiskt gynna vissa personer eller företag "(tex. Rennäringen).

Fakta om den nuvarande renskötseln

Forskningsrapport gjort av Mats Hägglöf om rennäringen.

Lennart Stenmans bok om rennäringen: (Microsoft Word - Renn-344rings bok 2009 11p sen vers ja I.doc)


 Om länsstyrelsens tjänstemän i Norrbottens län som vill ändra på Sveriges rikets grundlag. 


LRF, familjeskogsbruk och renskötsel i samverkan.

Länstidningen Östersund (Lappskatteland)

LRF kritisk till sameutredningar

Kultur Rennäring som gårdsbruk

Hur är det i Finland och Norges lappmarker?


Författare:
Stenman, Lennart
Titel:
Rennäringslagstiftningen i teori och praktik med Nordmalingsrättegången som belysande exempel. fulltext »

Renbeteskommissionens af 1909 handlingar (Innehåller också forntida leder, karta och om Länsstyrelsens naturvårdsenhet som raserat gamla leder)


Om den äldsta formen av renskötsel i området.

Mosku Uppdatert med delar från boken; Människojägar och Fångstmän, forts...

Programmet "Kenen on Kaira? (YLE TV 1 "MOT "). Läs här nedan textversionen. Programmet handlade om mark- och vattenrättigheterna i Lappi.

http://www.yle.fi/mot/af051031/kasikirjoitus.htm

dokument\Lapinkylat.html(Länkar)


"Historisk uppgörelse ger samerna större inflytande"

Regeringspartierna: Samebyn ska inte bara syssla med renskötsel och även samer utan renar ska kunna bli medlemmar.

”Samernas rättigheter försvagas”

Kommentar till artikeln: Där påstås att "samerna har jagat och fiskat sen urminnes tider". Det stämmer inte med verkligheten. Här uppe i lappmarken började samebymedlemmarna jaga och fiska när de första terrängmotorfordonen kom på 1970-talet.


 

Ut och vakta era renar

Debatt ”Dagens samer har tappat kunskapen om djuren” Mae Isaksson och Mikael Bernholm: De måste gå tillbaka till sina rötter 37
Kan samer och rovdjur leva sida vid sida?
 

 


Renar åt alla

 Rennäringen kräver rationalisering!

 LRF i Vittangi lämnar motion till stämman.

Samekulturen mer än renen  >>Läs mer<<

http://www.natverketnorden.se/nyheter/motion-vittangi-lrf-2008.htm
Så vill Olle Larsson att renbetespolitiken ska se ut:
http://www.ltz.se/artikel_standard.php?id=481504&avdelning_1=101&avdelning_2=136

Drastisk ren-förslag: http://www.vk.se/Article.jsp?article=159981

Fakta om samebyar och rennäringen. (Småviltsjakten)  (Mänskliga rättigheter)  

071123: -rent-sloseri  Om renskötseln i Expressen   Ren apartheid-

Från rennäringsdelegationens sammanträde.

Rennäring som hobbyverksamhet.

 Om Sveriges rikets grundlag 1734. Uppdaterat med Konungs brev. Sveriges regering har börjat hänvisa till avtal tecknade år 1751. Även om Lagfart, Lagastånd och Lagahävd.

LRF:S ståndpunkter :dokument/LRF.html

Sveaskog satsar på turism.

 Fjällprogrammet för Norrbotten .

 Så skall miljön i skogs och fjällområden räddas.


 Stora värden står på spel. Om bl.a. rennäringslagen.

Rennäring som riksintresse ( Utredning Ren 2000 )
"Förbjud nomadiserande renskötsel"
Västerbottens Kuriren
Ge renskötarna avtalspension, skrota de utestängande lagarna och slopa subventionerna. Låt i stället den som vill bedriva renskötsel - i hägn. De radikala förslagen kan lösa de svåra konflikterna kring rennäringen, hävdas i en uppsats.
Artikel är skriven av docent Bo Norberg, pensionerad internmedicinare i Umeå med ett stort intresse för de många etniska konflikter som världen över förorsakat osämja, krig och lidande.
(NN. En artikel som samlat osedvanligt många kommentarer, se insändare /debatt.)

Tidigare debatt.


Protokoll från Rennäringsdelegationens sammanträde

 En rennäring under isen-

Rennäringen belastar övriga samhället


Skrämmande om samisk identitet

 Utgiftsutveckling för samepolitik   

Rennäringens ointresse är anmärkningsvärt   Etnisk tillhörighet har gett exklusiv rätt    Ursprungssame

”Är det så här vi ska värna om kulturen-”

Raslagar styr fjällvärlden anser Sverigedemokraterna