Lappmarkens mark och vattenrättigheter samt bebyggelse.

Lapin Kansa

Om mark- och vattenrättigheter

Länk till: Enontekiön kunta   Enontekiön kunnan lausunto pohjoismaista saamelaissopimusta koskevan asiantuntijatyöryhmän mietinnöstä ja siihen sisältyvästä sopimusehdotuksesta   (Källor bl.a. Pertti Eilavaaras rättshistoriska analys). Nu översatt till svenska.

  Förkortade delar från Juha Joonas forskning.

Om mark och vattenrättigheter i f.d. Torne och Kemi lappmark (Med länkar)  

Keskustelua saamelaisalueen maanomistuskiistasta

Saamelaisalueen maanomistuskiistasta Suomess

Maaseudun Tulevaisuus - Tekikö Norja virheen saamelaisten ...


Handlingar och uppsatser angående finska lappmarken... del IV av Isak Fellman utg. 1915. Uppdaterat med skattelanden inom Suonttavaara by med karta.


FINLAND -- Statsministeren bløffer om ILO-konvensjonen

EU-byrån för grundläggande rättigheter, som förhandlades fram under Finlands ordförandeskap, inleder sin verksamhet

Mallan Luonnonpuistossa

Lappmarksborna bör få använda skyddade områden

http://195.148.246.230/DF/DFprojekti_SV.HTM (Databas)http://www.om.fi/Etusivu

Lapinmaan maaoikeut pitää nyt tarkasti selvittää.

Oikeusministeri Leena Luhtanen- Saamelaisten maankäyttöoikeuksien toteuttamiselle löydettävissä yksimielisyys

Undersökningen om markrättigheter i Lappland publicerades   

 Markrättigheter i Lappmarken samlingspublikation (pdf-fil, 73 sidor, 403 kb)

Mark och vattenrättigheters klargörande i finska Lappi 


Läs också Juhani Wirilanders    LAUSUNTO MAANOMISTUSOLOISTA JA NIIDEN KEHITYKSESTÄ SAAMELAISTEN ...utredning om lappskattelanden och näringarna i lappmarken (Inlagt en länk till hela utredningen). Samt Niilo Tervos dito. Skrivelse från finska lappbyar.

 Forskning om minoritetsspråk

Ny länk till finsk forskning om benämningen "Lappalainen"    samt huvudsidan: http://www.parkano.fi/satakunnanlappi/index.htm


Renskötselhistoria 2005 (på finska)
http://www.sweblul.se/sweblul/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=68&Itemid=110&lang=se

Metsäpeura palasi poromailta itään

Enbusken väitös saamelaisten maanomistuskysymyksestä

Läs mer om: Mark och vattenrättigheter


Lehtileikkeitä

Sisällysluettelo av Siv Rasmussen (samisk börd)


 Raattama by


Maa- ja metsätalousministeriö: Saamelaisten maaoikeuksien tunnustaminen lisäisi Ylä-Lapin ristiriitoja
 

Saamelaiskäräjät tekee uuden ehdotuksen maaoikeuskiistan ratkaisemiseksi

Ursprung och stamfolk

Saamelaiset syyttävät valtiolta viivyttelystä

Maanmittauslaitoksen ylijohtaja: Saamelaisilla ei ole perusteita vaatia maaoikeuksia
 

Kuuntele ylijohtaja Karvisen koko haastattelu. Toimittaja on Raimo Torikka.

Ylä-Lapin metsä- ja porotalouskiistat ratkeavat vain saamelaisten ja Suomen valtion välisellä poliittisella sopimuksella

Ylä-Lapin maaoikeuskiista venyy

Länk till forskarna: Kide 3/1


08-01-09: Intervju med M. Hiltunen Enontekiön Sanomat

1.12.2007 Väitöstilaisuus/historian laitos
Mauno Hiltunen:
Norjan ja Norlannin välissä. Enontekiö 1550–1808. Asukkaat, elinkeinot ja maanhallinta
Linnanmaa, Kuusamonsali (YB210), klo 12

Tiedote väitöksestä

Seminarium om de senaste forskningsrönen om lappmarken i Pello.


Ei saamelainen mutta lappalainen (översatt till svenska). Enontekiön Sanomat Läs Meet Avisi =Pdf (bl.a om Ragnar Lassinantti)

Pokalla hyvä ajoitus

Käsivarren poroille vihdoin luku

Isien merkit (Dokumentär från Raatama by)

Keskustelua saamelaisalueen maanomistuskiistasta

Saamelaisalueen maanomistuskiistasta Suomess