Kvenland

Kvenland 

Sammandrag från Kirunatidningen nr. 6 2011

Nordisk forntida historia. (Uppdaterat)

Uppdaterat, Doktorsavhandling om "De nordligeste finner" arbetet presenterat år 2003 av Teemu Ryymin, Tromsö Universitet. Kvensk identitet och erkännelse, av Thomas Ulrich.

Lappländare och skogslappar

C-uppsats om kväner.

Uppsats, C-nivå skriven av Anna Heljestrand, Stockholms Universitet. "Vilka är de svenska kvänerna"?

Insatt Helge Guttormsens artikel om kvenerna, 2004 och en ethnographisk karta från 1861av J. A. Friis. 

HALTI - Kvenkulturcenter. Mer information om satsning på kvensk kultur i Norge bl.a. bild på Björnar Seppola, kvenernas talesman i Norge. Inlagt en länk till Porsanger kommun och även en bild på Kvæntunet (Nationell kvensk kultur och språkcenter.

POLSK DOKTORGRAD PÅ KVÆNENE


Läs om kommunerna i Kvenland: http://www.kolari.fi/toma/swe/3.4.htm


     Kvenlandsförbundet/Kveenimaayhistys. 

http://matshagglof.blogspot.com/2008/02/kvner-en-ursprungsbefolkning-i-norr.html

Sveriges rapport till Europarådet om ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter år 2001.

Swedish version ... Rapport 2006

 Kvenerna som national minoritet och urfolk    Kvenene som nasjonal minoritet  (minoriteter skall stärkas)  

Kräver kvensk forskning  http://www.utropia.no/nyheter/906.html?Message=TS#tip


KVÆNPOLITIKKEN     

Kvener i fortid og nåtid,  http://uit.no/getfile.php?PageId=977&FileId=1059

Det nyeste innen kvenforskning

Tromsø Musem med foredrag og filmvisning. Les mer

Kvenbygda OterenLes mer

Länk till diskussion: http://www.ucalgary.ca/UofC/eduweb/engl401/texts/ohthfram.htm
 
Liv Birgit Løkken, Wilhelmsgt 2B,

Hei!

I de førte skriftlige kildene som samene er nevnt i er de i sydvest Finnland. Det er de første sikre spor etter samene. Alle kulturer utvikler seg. At samene skulle ha ankommet Norge før de andre er det vel ingen som kan bevise. Hvem som laget de og de hellerisningene er det vel ingen som vet. Likeledes vet vel ingen med sikkerhet hva denne komsakulruren egentlig er for noe. At samene og norsktalende fra gammelt av blandet seg med hverandre stiller jeg meg uforstående til. Jeg har selv hele min familie fra Nord-Norge og Nord-Sverige uten å finne antydning til at de har vært samer. Forøvrig er Finnland det Skandinaviske landet som senest trer frem i historisk lys. Samene er første gang nevnt skriflig i historien i sydvest Finnland sammen med Finnlenderne. Professor Kusta Vilkuna med fler. Forøvrig finnes ikke benevnelsen Same før på 1800 tallet (slutten). De skriftlige kildene i Norge sier en find. I det så legger kildene alt som er finsktalende.

Söker efter kvensk identitet:
http://www.ruijan-kaiku.no/EtusivuHjem/tabid/99/ctl/Details/mid/998/ItemID/272/Default.aspx
Kväänikäräjät - Kvæntinget
BjØrnar Seppola:
Kvenene: Krenket og trakkasert av staten - .

 

Från tidningen Sagat om kvener i Norge:

http://www.sagat.no/?article=9779&cat=Ledere
http://www.sagat.no/?article=9468&cat=Ledere

Mangel på kvenske kulturarbeidere

Nordlys har rett. Kvenene skal presses til å godta den norske og samiske tolkningen av kvensk kultur. Les mer

Kvensk institutt - Kainun institutti

How to Integrate Minority Narratives into National Memory?
 
Kvensk upprustning:

Kvenenes historie i Kåfjord

Kvæn-oppramsing fra Giske

Justismord mot Nervei-samene

 Kveenit saavat tunnustusta omana kaansanryhmänään

 Om kvener i offentliga arkiv Last ned rapport.


295769_beskyttet-nasjonal-minoritetsstatus

290522_det-mangfoldige-kvenske-spraaket

Bildsökresultat för kvener (Nordkalottens historia)

Det-samiske-og-det-kvenske-fellesskapet

BOREAS - Home, Hearth, and Household in the Circumpolar North


Gemensam kvänlands folkdräkt ? Inlagt om dräkten som är tagen fram i Nordreisa "Tre stammers möte".

Information från Kvenlandsförbundet/Kveenimaayhistys. 

Kvener - 

Forskare från Luleå universitet får anslag till forskning om kvänerna. 

Kvenrapport, Hyltenstam, Stocholms universitet.

Kainuu - Kvänland. Ett finsk-norsk-svenskt problem. Uppdaterat med Petrus Laestadius Journaler, 1833. Grenseeksaminasionsprotokoller 1743. Band I, II och III. Om Qväner och Kvänland, Nordmän och SjöFinnar.


Dokument från Tromsö Universitets databas i originalversion, uppdaterat med dokument från svenska arkiv. Släkten Anders Andersen samt domstols protokoll.

  Universitetsbiblioteket i Tromsö . Även Bidrag till kunskap om kvänerna av Nils Vibe Stockfleth (präst) utg. 1848. Uppdaterat med brev från dito. Uppdaterat med DAGBOK.

HALTI - Kvenkulturcenter. Mer information om satsning på kvensk kultur i Norge bl.a. bild på Björnar Seppola, kvenernas talesman i Norge. Inlagt en länk till Porsanger kommun och även en bild på Kvæntunet (Nationell kvensk kultur och språkcenter.

 Norges regerings beslut om satsning på Kvensk kultur och forskning. 


Kvenfilmen http://museumsnett.no/vadsomuseet/kven/
"Det tause folkets stille død – en reise i kvenenes verden i fakta og følelser" hadde premiere på filmefestivalen i Tromsø fredag 21. januar som Dokumentar 1 . Den gikk for fulle hus, og flere sto i kø. Dokumentaren er laget av Anstein Mikkelsen og produsert av ”Siivet – grenseløse bilder” i Lakselv. Det tysta folket.

Reportage från kvänernas forskningscentrum i Neistenkangas, Pello.

  KVÄNERNA ERKÄNNS SOM URBEFOLKNING! , uppdaterat med författarträff i Nordreisa och Tromsö. Pågående norska projekt finansierade av staten. 

Ur programmet " Kampen om land och vatten".

 Historisk information om kvänerna och meänkieli, Fil. dr. Erik Wahlberg

 Brev från Erik Kuoksu 


  Nytt om nasjonale minoriteter nr. 414.10.2005 - Årgang 2
 
  Utgitt av Kommunal- og regionaldepartementet
 


En helhetlig politikk for nasjonale minoriteter

- Samarbeidsregjeringen har som mål å legge forholdene til rette for at de nasjonale minoritetene skal kunne uttrykke, opprettholde og videreutvikle sin identitet, sitt språk og sin kultur, sier kommunalminister Erna Solberg. – De nasjonale minoritetene skal selv kunne delta aktivt i utformingen og prioriteringen av tiltak som gjelder dem.

Fokus på kvensk språk og kultur

- Samarbeidsregjeringen har gjennomført en rekke tiltak for å styrke kvensk språk og kultur under den siste regjeringsperioden, sier kommunalminister Erna Solberg. I tillegg til å anerkjenne kvensk som eget språk har regjeringen blant annet revidert stedsnavnloven der vern av kvenske stedsnavn inngår som en del av formålet for loven

Nytt om Norges satsningar på nationella minoriteter. (Uppdaterat)


   
  Utgitt av Kommunal- og regionaldepartementet
 

Nyheter 05-06-07:Kvensk er anerkjent som eget språk

Regjeringen har vedtatt å anerkjenne kvensk som eget språk. Beslutningen ble offentliggjort i et møte mellom Norske Kveners forbund og Kirke- og kulturdepartementet i april i år.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ekspertkomiteen om nasjonale minoriteter er gjenopprettet

Europarådets ministerråd besluttet i november i fjor å gjenopprette Ekspertkomiteen for beskyttelse av nasjonale minoriteter (DH-MIN). Komiteen består av embetsmenn fra Europarådets medlemsland, og hadde sitt første møte i Strasbourg 10.-12.mai i år.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Norges regerings satsning på nationella minoriteter

Erstatningsmeldingen behandlet i Stortinget

Justiskomiteen i Stortinget behandlet mandag 4. april Stortingsmelding 44 (2003-2004) som blant annet omhandler erstatninger for romanifolk/tatere og eldre utdanningsskadelidte samer og kvener. Komiteen har i hovedsak sluttet seg til regjeringens forslag.

Hva skjer?


Ryssland erkänner inte Komi-folket Detsamma gäller för Sverige och Finland om kvenerna, (Norge har erkänt kvenerne som en nationell minoritet), de erkänner inte Kvenska-folket men däremot deras språk (Meänkieli i Tornelappmark). Läs mer om Komi-folket.

Nr 1. 2007 – 3 årgang – Utgitt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Europarådets resolusjon om Norge

Europarådets ministerråd har vedtok 20. juni sin resolusjon om Norges oppfølging av ramme-
konvensjonen.

Evaluering av tilskuddsordningen til nasjonale minoriteter
Arbeids- og inkluderingsdepartementet er i gang med å evaluere tilskuddsordningen Tilskudd
til nasjonale minoriteter, og tar sikte på å være ferdig med arbeidet innen 31. januar 2007.

Veileder til utredingsinstruksen lansert

Det er utarbeidet en veiledningsinstruks for statlige instanser slik at de best mulig kan utrede
konsekvensene av sine forslag for personer med innvandringsbakgrunn, samer og nasjonale
minoriteter. Instruksen ble lansert på et seminar 4. mai i år.  

Fordeling av tilskudd til nasjonale minoriteter

Midlene på posten Tilskudd til nasjonale minoriteter er nå for det meste fordelt, og som tidligere
år er grunnstøtte til organisasjonene prioritert.

Kulturrådets søknadsfrister

Norsk kulturråd gir støtte til kunstnerisk virksomhet, og tilskuddspostene her kan også være
aktuelle for nasjonale minoriteter. Søkere til Norsk kulturfond kan være kunstnere, kulturaktører,
private eller offentlige organisasjoner, institusjoner og virksomheter innenfor kulturfeltet.

Ekstra tilskudd til Norsk skogfinsk museum

I revidert nasjonalbudsjett har regjeringen foreslått å gi en ekstra bevilgning på 0,5 millioner
kroner til Norsk skogfinsk museum, i tillegg til 1 million som ble satt av i det ordinære budsjettet
i 2007. 

Nordisk arbeidsgruppemøte i Tromsø
Den nordiske arbeidsgruppen for nasjonale minoriteter hadde sitt årlige møte i mars. I år var
Norge arrangør og kolleger fra Sverige og Finland ble invitert til Tromsø.

Rapport om Riksantikvarens arbeid med minoriteters kulturminner

- Vern av minoritetenes kulturminner bør inngå som en naturlig del av kulturminneforvaltningens
øvrige arbeid. Særlig de fem nasjonale minoritetenes kulturminner bør prioriteres, heter det i en
rapport om Riksantikvarens arbeid med minoritetenes kulturminner som kom ut tidligere i år.

_______________________________________________________________________________

Om Nytt om nasjonale minoriteter

Utgis av Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Same- og minoritetspolitisk avdeling.

 Ansvarlig redaktør: Petter Drefvelin Redaktør: Hanne Lauveng

 E-post: sami@aid.dep.no  Adresse: Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo10 miljoner till kven-kultur     KVENSK SPRÅKRÅD ETABLERT  Lika värde för befolkningsgrupper i Finnmark

Kvensk språkreir i Tromsø

KVENSK INSTITUTT I GANG

Verdens første Kvenkulturferstival   MAGER NÆRING


 www.kvener.no 

 Få fram det kvenska i Kåfjord. Kvenerna i Varanger. Kvensk erkänns som eget språk i Norge. Intervju med Aniita Viinikka från Tromsö universitet i Päivän Tiima. Urklipp från Ruijan Kaiku bl.a. om erkännelse om att kvenerna är ett urfolk och att de skall ha en rättvis statlig stöd till forskning och bevarande av deras kultur. Inlägg av Bjørnar Seppola. Öppet brev från NKF:s årsmöte i april 2005.