Mänskliga rättigheter

Europarådets skydd för minoriteter, samt om statliga bidrag. Uppdaterat med länkar.

Om Europarådets ram- konvention till skydd för nationella minoriteter.


 

Uppföljning av den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna (pdf 1,4 MB)
 

RESPEKTERA MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Mänskliga rättigheter i Sverige            

Regeringens handlingsplan för de mänskliga rättigheterna.

Staten bryter mot Sveriges grundlag och EU-lagen.

Om Människorättskommisioner med länkar.


Brevet från Maria Larsson (KDS)


Minoriteterna ska stärkas     JK Göte Lambertz kompletterande remissyttrande

Långsiktig satsning på kulturell mångfald

Kräver centrum för minoriteter

 06-KU19 Konstitutionsutskottets betänkande om nationella minoriteter

Mänskliga rättigheter i Sverige