Jakt och fiske

Historik rörande Det regala laxfisket i Torneå elf, av Grefve Sten Lewenhaupt. Uppdaterat.


Norrlands jakt och fiske (uppdaterat)

 Älgskötseln utreds igen » Läs mer: "Ska ortsborna tappa jakten? (Uppdat. med Kuivakangasmålet)

Återigen har en jaktlag i Karesuando-området blivit nekad att ta in nya medlemmar. Uppdaterat i: "Ska ortsborna tappa jakten? Om länsstyrelsens tjänstemän i Norrbottens län som vill ändra på Sveriges rikets grundlag. 

Jägarförbundet bildar fjällråd.


 Euoroparådet kritiserar Sverige  

Folke Lestanders anförande på Kiruna Jakt- och Fiskemötet ( i sin helhet). Nedbränning av fiskekoja och nätbod!

  Skattelandens lagfarna ägare. (Uppdaterat)

  Han har kämpat i 36 år!

  Tvist om hemman och fiskesjöar, samt om Sveriges grundlag.

Lag om grupptalan, anslag till friskolor, kulturanslag m.m.


Tillstånd till fiskekort överklagas

Brev till Ekström. Statens utredning om jakt och fiske. Vårt möte med Sören Ekström.

Uttalande från jakt- och fiskeutredarn Sören Ekström. Intervju sänt i Päivän Tiima om uttalandet. Sameförfattaren L. Lundmarks utlåtande till Jakt- och fiskeutredningen. Förkortad version gällande lappskattelanden från utredningen. Uppdaterat med länk till Jordebok och ägande samt juridisk information. Juristerna från LRF och Sveaskog. 

Tiden börjar rinna ut för våra möjligheter att göra vår röst hörd här ovanför odlingsgränsen om våran "kvarvarande" rätt till jakt och fiske, och ättlingar till de bofasta ursprungsbefolkningen som hade jakt och fiske som sin huvudsakliga näring ovanför odlingsgränsen, behöver inte vänta på något stöd från de lokala förtroendevalda i Jägarförbundet bl.a. enligt deras egen utsago (fast de betalar in medlemsavgiften). "De vill inte synas i medierna för sina eventuella ståndtaganden och stöd". 

Läs del betänkande från Jakt- och fiskeutredningen ovan odlingsgräsen: http://www.regeringen.se/sb/d/5290/a/39380


Garnfiske forbudt for alle

Utredning föreslår stärkt jakträtt till samebyarna.

Sammandrag av utredningen.


 Länsstyrelsen ändrar jaktregler

LÄNET - Efter Nordnytts avslöjande ändrar nu Länsstyrelsen jaktreglerna. Men samtidigt förnekar Länsstyrelsen att LKAB-cheferna fått en gräddfil och det trots att många andra jägare nekats att lösa den form av jaktkort som LKAB-cheferna fått.

svt.se - Nordnytt (Gå till Nordnytt och se videoinslag om ärendet).

 Debatt om jakt och fiskeutredningen.Uppdrag Gransknings debatt: Senaste inlägg.


 Jägare och markägare kan få samma inflytande    Bästa beslutet för svensk jakt

http://www.regeringen.se/sb/d/8965/a/79932 (Om fiske i Torneälven).

Regeringens förändring av regler till småviltsjaktenjakten.

Skrota viltvårdsområdesföreningarna