DNA-forskning

Okänd människoart funnen i Sibirisk Grotta

Spår efter ny människoart - Sverige - UNT.SE

Nature Publishing Group- vetenskapliga tidskrifter, jobb och information

Journal hem- Nature

"Ny DNA-teknik visar att det inte finns raser"

Ulf Pettersson, Professor i medicinsk genetik.

Ras, gener och en gammal hemsk historia - Om etnicitet och den nya ...

Identification of genetic...

Publicering av forskningen på "samiska gener".

Denne Ulf Gyllensten som är chef över Genetics and Pathology på Uppsala universitet ledde även Hälsoprojektet i Karesuandoområdet där över 700 personer testades år 2006

Nyhetsbrev från Demografiska databasen


DNA-diskussion

 Bra understreckare om genetik och arkeologi

Forskning om bl.a. European DNA. Uppdaterat med Mats Hägglöfs inlägg och forntida karta över Nordkallotten. Flera kartor. Länk till Kyrös forntida historia.


Blodets gudar

 Beowulf och vår forntidshistoria (Om begreppet finn och finnar).


Om skallmätning

http://www.kulturnettnordland.no/ncms.aspx?id  Rasindelning

Avhandling om etnicitet.

Rasbiologi

|| | | Svenska Fotografers Förbund || | |

Identitetskris - DN.se  DN Essä

Rasismen kan vara närmare än du tror. Utredning: Det blågula glashuset. Idivuomas inlägg om rasdiskriminering. 

Öppet brev

Rasindelning


Nytt Från Tromsö universitet:
Om etniska bastarder:
http://www2.uit.no/iKnowBase/Content/67243/Labyrint2008_02.pdf


08-05-27: DNA på nätet:

– Spennende med genforskning

Identification of genetic...

Denne Ulf Gyllensten som är chef över Genetics and Pathology på Uppsala universitet ledde även Hälsoprojektet i Karesuandoområdet där över 700 personer testades år 2006

08/05 SR Norrbotten

Forskare ute efter samiskt DNA

Genforskare från Italien vill bedriva forskning om samer. Man vill samla in DNA från olika befolkningsgrupper i hela världen för att se var de kommer ifrån. Läs mer (SR...

Suomi DNA-projekti / Finland DNA Project / Finland DNA-projekten
http://fidna.info/pmw/index.php?n=Main.HomePage

 http://www.nyhetsportalen.se/v3612529.html

Hur folk har vandrat: https://www3.nationalgeographic.com/genographic/atlas.html
 
Stamträd: http://www.familytreedna.com/haplotree.html
Från Uppsala:
 
 
http://www.ddb.umu.se/aktuellt/index.html

ÖPPET BREV:

Karesuando den 11 februari 2008
   
 
                                                Till Svenska staten och DNA-forskaren
                                                Ulf Gyllensten
                                                Uppsala universitet
 
Hej!
Du ledde den stora "hälsoundersökningen" som gällde befolkningen häruppe i Karesuando-området år 2006, där ca 700 personer testades om bl.a. deras DNA-profil.
Nu har flera av oss som deltog i denna undersökning skrivit till dig och velat veta resultat av denna forskning, men du vägrar att svara på våra frågor.
Vi vet att svenska statens politik går ut på att vi skall vara två "raser" häruppe (lantalaiset, lappar eller kväner) och samer.
Vad är det som skiljer oss häruppe?
Hudfärg eller utseende?
Vad vi själva kan se så ser vi ganska likadana ut.
Den släktforskning som bl.a. Fil.dok. Erik Wahlberg har utfört och som visar att de flesta släkten häruppe härstammar från samma stam.
 
En del av oss blev drabbade av den svenska statens apartheidpolitik redan vid skolgången på 40 och 50 talet. Vi blev förbjudna att använda vårat modersmål och blev straffade om vi talade med varandra på skolans raster på detta språk.
Med hjälp av länsstyrelsens tjänstemän förbjöd den svenska staten våra förfäder och oss att livnära oss på de gamla lapplandsnäringar som sedan urminnes tider har funnits häruppe och utövats av befolkningen.
Det gäller bl.a. renskötsel  jakt (på vildren) och fiske på våra lappskatteland.
Ni inrättade dessa moderna samebyar och påstod nu att det är bara de som är inskrivna där som får utöva dessa näringar på det som ni numera kallar "statens mark" (Den mark som staten stal från oss rättmätiga lappskattelands ägare).
Om ni fortsatt vill utöva denna apartheid politik mot oss så vill vi att ni skall låta FN undersöka och pröva om det är förenligt med de människorättsliga lagar som svenska staten har skrivit under och förbundit sig respektera och följa.
 
Nu vill vi att forskningsresultaten redovisas av en opartisk tvärvetenskaplig forskargrupp gällande bl.a. våra DNA-profil och vad det är som skiljer folk åt häruppe, hur de har vandrat in i områdena hit upp och vilka de var, då vi ej litar på att Ulf Gyllensten redovisar oss dessa resultat riktigt utan försöker mörka och förvanska densamma så att de skall passa in i den av svenska staten förda politiken mot oss. Han är ju lönad av den svenska staten.

Svara gärna på våran e-post adress: suonttavaara.lappby@telia.com

E-post adress till Ulf Gyllensten: ulf.gyllensten@genpat.uu.se

 

Vetenskapsrådet stödjer utvecklingsprojekt vid DDB
Vetenskapsrådet har beviljat 668 250 kronor i planeringsbidrag för att undersöka möjligheterna att med utgångspunkt i befintliga befolkningsregister skapa en populationsbaserad befolkningsdatabas med stort generationsdjup. Projektet bedrivs av professor Ulf Gyllensten, Uppsala universitet i nära samarbete med Demografiska databasen. Av de beviljade medlen avser 495 000 kronor den del av projektet som utförs vid DDB. Med utgångspunkt i en försöksförsamling analyseras hur historiska befolkningsdata, på ett säkert sätt och med hänsyn till behovet av skydd för den enskildes personliga förhållanden, kan länkas samman med moderna befolkningsregister, i detta fall SCB:s Flergenerationsregister. Avsikten med planeringsbidraget är att analysera förutsättningarna för att utföra en sammanlänkning i större skala, vilket skulle skapa en unik forskningsinfrastruktur av stort värde både för medicinsk, historisk och samhällsvetenskaplig forskning.
Världens bästa DNA teknik:
http://www.kth.se/aktuellt/press/pressmeddelanden/1.5298
 
"Förklaringen till Gyllenstens märkliga desinformation kommer i slutet på intervjun där han säger att han och andra forskare i Sverige "under lång tid varit väldigt, väldigt måna om att ha en diskussion om de moraliska och etiska konsekvenserna av forskningsresultaten". Med andra ord: Vi ska hålla tyst om skillnaderna mellan olika raser eftersom det skulle avslöja den politiskt korrekta lögnen om att det inte finns några raser eller skillnader mellan folkslag. Forskarna vet också att deras karriär skulle vara slut och statsbidragen till dem stoppas om de avslöjade den fulla sanningen".
 
http://hennix.blogspot.com/2007_10_28_archive.html

Ulf Gyllensten:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17554563?ordinalpos=3&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum

http://www.nature.com/ejhg/journal/v15/n1/full/5201712a.html#aff1

Vetenskap i rasismens tjänst

Universitetsforskning (Vårat uttalade)

Tidigare genforskning.

European Journal of Human Genetics - A recent genetic link between  . dokument\Var ifran kommer samerna.html

The Roots of Peoples and Languages of Northern Eurasia

sid 185 ....The question we are interested in is as follows: are the Saami maternal lineages a

subset of the general European network of the mtDNA lineages, or do they belong to some other,

either known (Asian or else) or hitherto unidentified lineages (haplogroups)?

 

The answer is quite clear: the majority of Saami mtDNAs display the same basic European

set of mtDNA varieties, to which belong also Estonian, Finnish, Mari, Moksha, German, UK,

Iberian etc. lineages. Furthermore, Figure 4 possibly reveals the reason of former misunderstandings:

the variety of Saami lineages sampled so far is highly reduced compared to that

characteristic for the other Finno-Ugric speaking populations: the majority of individuals belong to

just a few haplotypes. Follow, e.g. the so-called "Saami motif' (A. Sajantila et al. 1995).......


Debatt gällande DNA-forskning om Nordkalottens folk i Norge.(se sid 30 och framåt).

 

http://www.lenvik-museum.no/meny5/Kirkehistorie/Bispevisitas_1806.pdf

- Samer og kvener i eldre folketellinger."Mannen er så vaskeekte lapp som i våre dager kan presteres"

Historisk statistikk

Nasjonale minoriteter i offentliga arkiver:

Last ned rapport.

Försök till etniskt kvalificering och rasindelning:

http://www.kulturnettnordland.no/ncms.aspx?id=585EEF9B-8E4E-412B-BD17-643CBB7FB5C0&design=&ax=center:53306AE7-CB49-4A81-90F6-DB523AC71DF6,0
 
http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/Heimskringla/
http://arkeologi.blogspot.com/search?updated-min=2006-01-01T00%3A00%3A00%2B01%3A00&updated-max=2007-01-01T00%3A00%3A00%2B01%3A00&max-results=38
http://www.lenvik-museum.no/hovedside.htm (Tryck sedan på nyheter)
Exempel på dombok:
http://www.lenvik-museum.no/meny5/Samisk%20historie/Dombok_Torneaa_lappmark_aar_1728.pdf
 

 http://troms.kulturnett.no/len/pub_sam.htm