SAMEBYAR STOPPAR ALLT

Nybildat motstånd mot nationalpark

Rennäring som riksintresse ( Utredning Ren 2000 )

Fjällen kvävs av restriktioner (3/4) »

Bevakar: Vapstens sameby som saboterar för småskogsbruket i Västerbottens inland.
Överklagar 28 av 29 avverkningstillstånd.

NÄTVERKET NORDEN (Ny skrivelse av Lars Ola Hull)

Privata markägare blir inblandade anser EU-jurist och jur. kand Lars Ola Hull


I samband med EU-medlemskap skrev Sverige ett Grundlagsskydd för näringsfriheten 1994.

Det står i regeringsformens 2 kap. 20 § bl.a.:

" Att begränsningar i rätten att driva näring eller utöva yrke får införas endast för att skydda angelägna allmänna intresse och aldrig i syfte enbart att ekonomiskt gynna vissa personer eller företag "(tex. Rennäringen).


Skogsbråk trappas upp:  Läs mer  (Se även i webb-tv TV 4 länk, Västerbottens nytt 07-12-03, samt del 1).

Sameby stoppar mineralprospektering  Bomstopp för mineralutvinning. 

Sametinget mot kobbergruve i Kvalsund


Om turistnäringen i östra Kiruna kommun:

Kiruna kommuns politik

Samebyar stoppar allt" 

 LRF i Vittangi lämnar motion till stämman.

http://www.natverketnorden.se/nyheter/motion-vittangi-lrf-2008.htm

08-02-19: Sameby förlorade mineralstrid »

http://www.folkbladet.nu/2007/11/16/konflikt-om-rennaringen-drabbar-turismen/

 Ett samiskt urfolk som ägde en tredjedel av Sveriges nuvarande yta

Vattenfall- - Samene eier vannkraftrettighetene  Missförstånd om vattenkraftsrättigheter »

Markägarna i Tärna-Stensele Allmänningsskog kritiserar Vapstens sameby för att ha satt i system att överklaga avverkningstillstånd,

Läs mera här: http://www.lantbruk.com/Article.jsp?article=35023