2008-04-07 [Västerbottens-Kuriren]

Tillstånd för fiskekort överklagas »

Tillstånd för fiskekort överklagas

Rans sameby överklagar återigen Länsstyrelsens beslut om att ge Stig-Martin Persson tillstånd att sälja fiskekort på sjöar inom deras område.

Samebyns via ordförande Olle Larsson har överklagat tillståndet varje år sedan 2003 utan att kunna stoppa tillståndet. Orsaken till överklagan är att samebyn anser att beslutet strider mot rennäringslagen där samebyn ska ha inflytande om både jakt och fiske på fiskevatten inom renskötselområdet. Sjöarna som renägaren och turistföretagaren Stig Martin Persson fått tillstånd att sälja fiskkort på är Vuoiramjaure och Bietjenjaure samt fem tjärnar i anslutning till sjöarna på fjället utanför Ammarnäs.
ALLAN FJÄLLSTRÖM

2008-04-07
 
 
Kommentarer:
 
AVSEVÄRD OLÄGENHET. Det vore på sin plats att få en definition på dessa ord. Man kan väl inte tala om avsevärd olägenhet för rennäringen för att fiskeintresserade vill fiska. Detta på kronans vatten ovan odlingsgränsen. Kronans vatten innebär vad jag förstår svenska folkets vatten. Eftersom fisket mest bedrivs vintertid så kan det ju knappast bli tal om avsevärd olägenhet eftersom renägare och renar finns nere i kustområdet. Där kan man ju tala om avsevärda olägenheter på grund av att "tamboskapen" ständigt utgör trafikproblem. Som tamboskapsägare är jag skyldig att tillse att djuren hålls inom hägn för att förhindra skada. Visar det sig att jag varit försumlig i min djurhållning/tillsyn kan jag ställas till ansvar. Hur är det med renarna? Tänkvärt eller hur? Kanske den avsevärda olägenheten kommer att utmynna i att man förbjuder fordonstrafik i anslutning till där renar finns eller uppehåller sig. Hur blir det då?
I debatten kan nämnas att olägenheterna genererar stora pengar till samebyarna eftersom intäkterna från både jakt och fiske på kronans mark och vatten ovan odlingsgränsen i det närmaste helt går till samebyarna. Skulle inte dessa intäkter in i statens eller kanske kommunens kassa?

Släpp krokfiske på samtliga kronans vatten ovan odlingsgränsen fri mot lösen av årskort. Motsättningarna skulle minska mellan renägare och
andra som fiskar för rekreation på svenska folkets vatten.

Besvara Fjällkommunbo 07/04 18:24
Obstinat rättshaverist
Samebyarna verkar ha nått botten i sina aktioner. Är det inte skogsavverkningar som överklagas så är det fisket.
Ska det vara en död hand som ska läggas över renbeteslandet eller ska samebyarna vara någon slags domare som delar ut förläningar till "medhållarna".
Samebyn har i detta fall ingen äganderätt och bör därför tiga still
Besvara Per 07/04 14:56