Arkeologiska fynd

Länk

Arkeologiskt storfynd

Historien måste skrivas om efter fornfynden i Aareavaara, tre mil norr om Pajala. Men, fynden kommer inte att påverka gruvdriften.
 

I Sangis fanns stålverktyg redan 300 år före Kristus.

 Sändes- igår 22.15 (Nordnytt 23 nov -09, om utgrävningarna)

Norrbottnisk ståltillverkning för 2300 år sedan     NLL

De arkeologiska undersökningarna längs Haparandabanan (Sangis och Lantjärv) började 2004 - och snart skall slutrapporten vara godkänd! Undersökningarna har givit många spännande resultat, om näringsfång, långväga kontakter och framför allt kanske om tidig lokal framställning av järn och stål!

Sensationella fynd gjordes i Tornedalen

Fornvännen 1916


10-01-12: Istiden mildare än antagen:
http://www.stonepages.com/news/#3620


Nationalencyclopedin brännbar?
http://www.thelocal.se/23546/20091129/


Om forntida järnhantering hos Finnarna.

En ny avhandling Boplatsvallen som bostad i Norrbottens kustland. En studie av kontinuitet och förändring av Erik Norberg

 http://www.newsdesk.se/view/pressrelease/bostaederna-speglar-stenaalderslivet-i-norrbottens-kustland-249941


Ny kunskap om järnåldern i Österbotten


Historiske boliger i Norge- Historical Dwellings in Norway

Melkøya 2002- Eldre steinalder (Utgrävningar i Hammerfest)

Arkeologiske funn

Arkeologi i nord:
http://www.kulturnettnordland.no/ncms.aspx?id=585EEF9B-8E4E-412B-BD17-643CBB7FB5C0&design=&ax=center:53306AE7-CB49-4A81-90F6-DB523AC71DF6,0
 Silver halsringar:
 
 
http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/Heimskringla/

 

http://arkeologi.blogspot.com/search?updated-min=2006-01-01T00%3A00%3A00%2B01%3A00&updated-max=2007-01-01T00%3A00%3A00%2B01%3A00&max-results=38

Norges Oldtid  sv-arkeologi - Steinalders råstoff OLAUS MAGNUS

UBTromsø historie og arkeologi forside    Riksantikvaren » Fagemner » Arkeologi » Bergkunst » Helleristninger   Steinalderen...  Forskning

Forskare i Tromsö kartlägger invandringen till Nordkalotten.

Pionerene på Nordkalotten.

Forntid smälter fram

Stora arkeologiska funn i Laksjoka.

Klipp ur NYE TROMS, steinalderfunn ved Altevatn.  Stenåldersfynd gjort i Västerbotten. Uppdaterat med fynd gjort i Markkina (Enontekiö) och Kangos (Pajala), samt intervju gjort med Arkeologen och Historikern Jorma Karlman med anledning av fyndet. 

Uppdaterat om : Fornfynd i Tromsö; fornfynd i Alta . Insatt en länk som innehåller bl.a. om Finsk-Ugrisk historia. Uppdaterat om skolväsendets undertryckande, förbjudande och användande av meänkieli i skolorna. 

Kildetekstene til 1599-toktet

Wikipedia  Google Katalog - World > Norsk > Vitenskap > Arkeologi


Läs mer om Arkeologi i nord
Om arkeologins komplexitet:

http://www.muinaiskyro.com/aikajana.html

http://www.oulu.fi/taida/arkeologia/labra/PDF/meteli/meteli17.pdf

Keskipohjalaisia museoita (Stenåldersbyar i Österbotten)

Om Markkinas utgrävningar

05 Halinen Petri- Arkeologia- Prehistoric Hunters of ...


10-02-23:

Torsdag 11. februar 2010

Ansikt fra fortiden

Inuk levde på Grønland for 4 000 år siden. Nå kan utseendet hans rekonstrueres ved hjelp av kartlagt arvemateriale. Teknikken åpner for ny innsikt i fortidens kulturer

Ny svensk arkeologisk avhandling (En fråga som upp står: Varför måste all forskning som gäller lappmarken i Sverige gå via "Sameinstituet" Universitetet i Umeå för att bli tilldelat forskningsmedel Arkeologi och samiska studier? Utbildningen och forskningen ska vara fri och får inte styras av vare sig politiska eller ekonomiska intressen!Befria universiteten och högskolorna!