Manndalen - Wikipedia

Nils Anton Andersen (Sjåbakken) f.01-05 1915, d.11-07-1981. foto. Oleif Johnsen

Hjemmespråket var samisk, skriver Frode Lervoll i Framtid i Nord, lördag 4 juni 2011.

Släkten har försörjt sig som fiskare och småjordbrukare.

Sametinget har finansierat upprustning av Sjåbakkenhuset därför att de ansåg att det var "sjösamer" som bodde där.

Här följer en släktsammanställning (med reservation för eventuella fel).

2.

Far Anders Johansen f. 24-12-1874? (75-76), d.7-12-1918.

Mor Anne Margrethe Kristine Mikkelsdotter f.05-05-1880, d.11-02-1982.

3.

Farfar Johan Eriksen f.1848

Farmor Anne Marie Andersdotter f.1845

4.

Farmors far Anders Samuelsen f. 1818

Farmors mor Anne Mikkelsdotter f.1815

5.

Farmors farfar Samuel Reiersen f.1778

Farmors mormor Marit Aslaksdotter f.1794

6.

1:Lars Jensen

2:Reier Pedersen f. 1750 Skjervöy

Malena Samuelsdotter f.1741? (1740). Lyngen.

(De første vi møter i skattelista er propriet Lars Jensøn og hans kone Malena Samuelsdatter.

Hun er fra Pollen, og datter til Samuel Samuelsen Qvæn som er omtalt i Schnitlers

protokoller. Etter kort tid dør Lars, og Malena gifter seg med Nordreisa- mannen Rejer

Pedersen. Neste på lista er Jens Jensøn, sønn til Jens Jensøn Qvæn, den første oppsitteren i

Skardalen. Her er også hans datter Katrina Jensdatter.)

 

7.

Samuel Samuelsen f.1697. d.1767 Pollen, Lyngen.

1: Anna Olsdotter f-- d.1753

2: Kirsten Nilsdotter f.1728

-------------------------------------

Svanhild Wilhelmsen
Dere har vel noe rett alle tre. Jeg har også fundert lenge over hvorfor de aller fleste steder hvor man vet det bor eller har bodd mange kvener, av noen blir omtalt som rent samiske steder. Mye tyder på at man ikke kan gå ut fra at hvis språket har vært lappisk/samisk, så er personene ikke kvener. I Porsanger har det vært kvener, med kvensk bakgrunn og eneste språk,som kan dokumenteres, som har skiftet fra kvensk til lappisk i løpet av en generasjon.

Kommunedokumenter som er kommet frem i den senere tiden har vist at øvrigheten påla kvener å skifte språk. Undertrykkingen av det kvenske språket har pågått i mer enn 150 år. Jeg sier ikke at det samiske språket ikke har hatt vanskelige kår, men sannsynligheten er stor for at det kvenske språket har måttet vike i mange tilfelle, det finner man ved å grave i historiske dokumenter. Slik har jeg også forstått ut fra foredrag jeg har hørt.Visa mer

den 6 juli 2010 kl. 22:57 ·

Framtid i Nord 27 juli 2011

---------------------------------------

Sjit helvedes kåken - Norsk attraksjon - NRK

Sjåbakkenhuset også kjent som Sjit helvedes kåken - Senter for

Opprørsløypa — Kulturminneaaret 2009

 Sigrid sin slekt - fra ca. 1750

 

Seterdriften i Apmelesj