ILO-konventionen

Samene, urfolk og ILO 169 av Knut Skog, professor emeritus

Samer og urfolk av Roald Mart Jörgensen


 "Den nye samerätten "

LÄS MER: http://go.api.no/go/e/main_deck1_1/http://www.nordlys.no/debatt/ytring/article3258775.ece

ILO 169 - for ett eller to folk? av Knut Skog. http://go.api.no/go/e/main_deck1_1/http://www.nordlys.no/debatt/ytring/article3182565.ece

Uppföljningsartikel i Rondellen om ursprungsfolk.

 
Frågan om vem som har rätt till markerna ska lyftas
Naturresurser i norr
Studien om naturresurser i norr

Regeringens uppdrag - en studie av naturresurserna i länen (pdf) 

Läs mer: Samebyar stoppar allt


AV-Centralen, Utbildningsförvaltningen Karlskrona (AV) (kampen om land och vatten)

ILO-konventionen 169 och vem är same- (Siv Holmas blogg)


Skriftligt spørgsmål om, hvilke internationale konventioner de nordiske lande hver især har ratificeret (stillet af Medborger- og Forbrugerudvalget) Adobe Acrobat PDF


Svar från: Danmarks, Finlands, Islands, Norges og Sveriges regeringar Adobe Acrobat PDF


FrP-er om ny samerett- – Som Quislings verk

 Knut skog- ilo 169 misbrukes

Den nye sameretten - nordlys.no


ILO-169, for innfødte eller urbefolkninger?

Samer, urfolk og ILO 169 - nordlys.no   Om urfolksbegrepet til Bertelsen  

Er samene urbefolkning?     


 Konflikterna i lappmarken - Är ILO lösningen? Examens arbete från Luleå  Tekniska Universitet, 2003.

Markägare kan mista bruksrätten över sin mark (Från Framtid i Nord, 14 juli 2005).

Socialdemokraterna i Västerbotten säger Nej till jakt och fiskeutredningen. Sveriges jordbruks- och sameminister Ann-Kristin Nykvist har lovat att skriva under ILO-konventionen under nästa mandatperiod - om det inte blir regeringsskifte. Lyssna på kritiken, Nykvist!

Kiruna manifestationen. Rungande Nej! till ILO. Uttalande från bl.a Gruv 12:an.

Jurist Lars Ola Hull - specialist i europarätt och Forskare Lennart Stenman- historiker med fokus på äganderätt var med på Kiruna kommuns: Seminarium- jakt och fiskeutredningsremiss. Deras uttalanden där sammanfaller med det de skrivit tidigare (se bilagor nedan).


  Sametinget en trussel mot demokrati     Nasjonaldag eller samernas dag?  17. mai i Kåfjord    Tor (Om sameflaggning på 17 maj)  Camilla        09 Sjøsamiske kofter før 1850