Projektbeskrivning:

"VÅRA FÖRFÄDERS LEVNADSVILLKOR OCH KULTUR PÅ NORDKALOTTEN"


Projekttid beräknas till 3 år, uppdelat på 3 delprojekt:
Del 1: Insamling av fakta, dokumentation
Del 2: Sammanställning av materialet
Del 3: Färdigställande av slutprodukter (böcker, information- och undervisningsmaterial)

Arbetsuppgifter:
Den huvudsakliga arbetsuppgiften under uppstarten av projektet blir att samla ihop material, läsa och tyda ålderdomliga dokument i domstolshandlingar, skattelängder och protokoll över Jukkasjärvi och Enontekiös domsaga. Materialet för detta arbete finns på mikrofilm och kort vid bl a Riksarkivet i Stockholm och Helsingfors, Landsarkivet i Härnösand samt Nordiska muséet i Stockholm. Vad gäller kartor finns material hos Lantmäteriet i Luleå och Gävle. Resor till dessa arkiv kommer att ingå i projektet. Allt detta material måste sedan renskrivas till modernare språkbruk.

Suonttavaara lappby har varit i kontakt med Lenvik Bygdemuseum i Norge, som har erfarenhet av liknande arbete. De har under 14 år renskrivit handlingar från åren 1690-1802 för att belysa folkvandringar till Nordnorge. Detta arbete har avslutats och man har gett ut 30 böcker över materialet. Vi kommer att fortsätta från åren 1802- fram till nutid.

Syfte/mål:
Som boende på Nordkalotten kommer vi dagligen i kontakt med flera kulturer, språk och levnadssätt. Eftersom samiskan och tornedalsfinskan blivit erkända som minoritetsspråk, är det mycket viktigt att ta fram den historiska bakgrunden (olika kulturer och levnadssätt) som präglat människors liv och som fortfarande är levande i området. Inom språkforskningen är det bevisat att tornedalsfinskan ursprungligen var ett eget språk (inte en blandning av finskan och svenskan). Tyvärr har språkområdets grundhistoria blivit mycket bristfälligt dokumenterad.

Syftet med projektet är att ge kunskap baserad på fakta om förfädernas levnadsvillkor (näringar, bebyggelsehistoria, jakt och fiske), kultur och språk. Resultatet av forskningen/dokumentationen förväntas ge människor, speciellt ungdomar boende i detta område en förstärkt identitet, som leder till ökad förståelse och respekt för varandras kulturer och levnadssätt. Det insamlade och dokumenterade materialet kommer att sammanställas för att bli utgiven i bokform, informationsmaterial och undervisningsmaterial mm.


Tillbaka