Kulturspår i Kiruna - Rautokurkkio


Intill Könkämäälven ligger ett av länets, hittills, största fångstgropssystem med sina omkring 250 gropar. Fångstgropar har använts vid fångst av vildren och älg i tusentals år, från stenåldern och långt fram i tiden. Fångstgroparna lades på sådana lägen i terrängen att djurens naturliga vandringsstråk lätt kunde stängas av.

De förlades t.ex. på sandiga partier mellan berg, sjöar och myrar. Detta fångstgropssystem sträcker sig längs Könkämäälven och västerut mot Gutnujuljohka och groparna ligger på flacka till småkuperade sandmarker mellan myrar eller mellan myr och älv. Fångstgropssystemet har troligen varit avsett för fångst av vildren då renarna vandrat österut från de stora myr- och skogsområdena i väst och nordväst.

Exakt hur många fångstgropar som detta system innehåller vet vi inte, men omkring 250 är ett antal som angivits och detta gör det till ett avlänets största. Fångstgropssystemet ligger idag ca två km från närmsta bebyggelse men en skoterled passerar i områdets västra del.

Detta fångstgropssystem är ett av länets hittills största och man ser tydligt hur groparna lagts för att på bästa sätt stänga av vandringsleden.

Källa: Länsstyrelsen i Norrbotten     Se även Om vildrensjakt och fiske.