Rennäringsrapport ifrågasätts av forskarna själva
LULEÅ. Rennäringen går med drygt 200 miljoner kronor i samhällsekonomisk förlust varje år, visar en rapport till regeringen som gjorts vid universitetet i Luleå.
   Men forskarna bakom rapporten ifrågasätter själva delar av kalkylen.
   - Det år vår undersökning baseras på betalade försäkringsbolagen ut 30 miljoner kronor för bilar som skadats efter renkrockar. Det är en kostnad som läggs på rennäringen. Man skulle lika gärna kunna säga att den hör till bilismen, säger Staffan Johansson, forskare i nationalekonomi.
   Samma resonemang kan tillämpas när det gäller kostnader för tågdödade renar, skador på jord- och skogsbruk i samband med renskötseln, menar han.
   - Om man vill skulle man kunna säga att rennäringen är den naturliga verksamheten, och att andra får betala för de skadekostnader som uppkommer i samband med den, säger Staffan Johansson.
   Med det resonemanget skulle den samhällsekonomiska förlusten för för näringen minska med drygt 40 miljoner kronor.
  
”Inte rapport om samerna”
   Rapporten har beställts av Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) som är knuten till finansdepartementet.
   Staffan Johansson och statsvetaren Nils-Gustav Lundgren har försökt beräkna samtliga kostnader och intäkter för rennäringen.
   Kostnaderna slutade på 264 miljoner kronor, intäkterna blev 62 miljoner. Förlusten alltså 202 miljoner kronor.
   - Analysen är hypotetisk och teoretisk och bortser från inkomsterna från jakt, fiske och slöjd, säger Lars-Anders Baer, ordförande för Svenska samernas riksförbund, SSR, i ett uttalande.
   - Ja, det stämmer. Det är ju rennäringen vi tittat på, och inte samerna, säger Staffan Johansson.
  

  
Per Vallgårda/TT