BAKGRUND

Dokument i form av fogderäkenskaper visar att det betalades skatt i lappmarken och Suonttavaara lappby redan på 1500-talet.

Historiken från år 1639 och framåt kan man till stor del avläsa från Enontekis domböcker som är renskrivna till en del i Norge (Lenvik bygdemuseum). De har arbetat med att renskriva domböcker och skattelängder från Enontekis och Jukkasjärvi domsaga under åren 1639-1802. Suonttavaara lappby erbjöds därefter att ta över renskrivningen av mikrofilmer och kort.


Vårt projekt, "Våra förfäders levnadsvillkor och kultur", har påbörjat detta omfattande arbete. Tyvärr har vi ej fått någon stöd från kommun eller stat hittills, men vi hoppas att även våra myndigheter inser det viktiga i arbetet och att det även görs i Sverige. Dessa handlingar är ju skrivna på svenska och berör befolkningen som bodde och fortfarande bor här uppe i Lappmarken. Talspråket för övrigt var då finskan och läs- och skrivkunnigheten saknades. Dokumenten, som var skrivna på svenska, undertecknades av de bofasta med bomärke. Senare började viss undervisning på finska komma igång. Man lärde sig att läsa finska psalmböcker och bibeln.

Denna tidsperiod av våran historia är ännu ej skriven.

Under åren 1873-1907 genomfördes avvittringen i Suonttavaara lappby. Från att tidigare ha omfattats inom Enontekis socken ändrades namnet till Karesuando socken år 1907. Det var även i samband med avvittringen som Suonttavaara lappskatteland upphörde att existera.[Tidig historia (-1500)] [De första skattebetalarna (1500-talet)]
[Enontekis tingslag (1639-1907)] [Avvittringen]
Tillbaka till startsidan