Ur Boken Historisk rätt?

 Kultur, politik och juridik i norr  Riksantikvarieämbetet 2007

Sid 43Minoritetsideologiskt viktigt i den Tornedalska situationen var att intresse organisationen STR-T:s tillblivelse och debatten om språksituationen ganska snart ledde till en mera medveten etnisk identitet hos många av dem som blev aktiva inom rörelsen eller sympatiserade med den.

Sid 44 En utmaning är att hantera den redan långt gångna försvenskningen. verkliga revitaliseringsåtgärder behövs och har också börjat komma igång. Språkliga domänförluster har skett. I vissa avseenden finns klara skillnader mellan mäns och kvinnors användning av meänkieli. Försvenskningen har gått snabbare fram bland yngre kvinnor än bland yngre män, som fortfarande behåller sin meänkieli användning i flera domäner (jfr Wande1984).

Sid 45 Inflyttning av meänkielitalare till vissa av tätorterna, exempelvis Kiruna, innebär oftast en passivering av deras meänkieli, som har lägre status och används i den urbana miljön än i de mindre och mellanstora byarna i den omgivande landsbygden. På vissa orter, i några fall inom vissa yrkesrelaterade domäner, har meänkieli också fått maka sig för finskan, som börjat utöva inflytande genom nyare inflyttning.