Skattelister på finnarne

http://www.arkivverket.no/arkivverket/kilder/enkelte/manntall1663.html

MK 08.1 P 36III.1 Tromsø Tr 1

http://www.arkivverket.no/tromso/kilder/nettkilder.html


Statsarkivet i Tromsøs registre og digitale kilder på internett

Justisprotokoller Finnmark sorenskriverembete

38 1727-1729 08.07-20.08

39 1730-1731 29.06-28.07

Sid 5: 1723-1727

 

dokument\Norsk sjofinneskatt 1593-1619.html

Nya handlingar rorande Skandinaviens historia, år 1604