Resor på Nordkalotten

Resor på Nordkalotten:

http://www.nordland.fylkesbibl.no/Italia/Verso%20Lestrema%20Thule.pdf

 
http://www.brunias.com/images/u5004.jpg
 
http://www.nb.no/nbvev/eksternvev/assets/images/Blad-298-299.jpg

Uppdaterat i Färdvägar på Nordkalotten. Hela Birkarlarnas Intygsbrev från 1599.

Uppdaterat med Olof Rudbeck d.y. (1695) Prosten Johannis Tornæus beskrivning, 1672. Beskrivning över de till Sweriges krona lydande Lapmarker, av Pehr Högström 1747. Anteckningar om Kemilappmark, 1828. Uppdaterat om bl.a. de forna släkten och namnen. Kuka on Lappalainen?

Landshövding J. Gyllengrips resa till Torne lappmark år 1736. Uppdaterat med A. De La Motrayers RESOR 1711-1725.

Gradmätnings expedition i Tornedalen 1736-37. (Klicka vidare till Livet i älvdalen).

Om vildrensjakt och fiske, resa gjord av Jonas Melderceutz år 1736.

Resa genom Norrige, gjort av Leopold von Buchs 1806-1808. Uppdaterat med resa efter Muonio och Torne älv.

 Uppdaterat i Resa genom Sweriges och Norriges Lappmarker, 1821 gjort av professor Johan Wilhelm Zetterstedt. Uppdaterat med bl.a. renens finska benämning.

Nybyggare i Torne Lappmark år 1905.  Uppdaterat med  reseskildringar som gjordes mellan åren 1871-1878 i Nordkalotten området. Inlagt en skiss på mjölkvarn (Taget från Store Norske leksikon).


Reseskildringar Norge