Jägareförbundet om Girjasmålet: Oro för jaktens framtid i ...

svenskjakt.se/.../jagareforbundet-om-girjasmalet-oro-for-jaktens-framtid-...

3 feb. 2016 - Jägareförbundet om Girjasmålet: Oro för jaktens framtid i norra Sverige. Möjligheten till jakt för marklösa jägare skulle kunna försvåras om fler ...

Domslutet i sin helhet