Kyrkohistoria

 Markkinas historia (Interiör bild Kdo-kyrka, fotogenlampa)   

Direktlänk till denna sökning

 Visa mer information om bilden Karesuando kyrka

Till Riksantikvarieämbetets hemsida (skriv namnet på föremålet i sök)

Bilder kan sökas direkt på : Kyrkor och fornminnen (bl.a. Karesuando och Jukkasjärvi.) (Likhet mellan kyrktornen från Ryssland)


Swenska kyrkans historia‎

År 1526 

Handlingar rörande Sveriges historia‎ - Sidan 167

Stockholm dea 5 Jnnii.

Oppet bref for klosterbrodren Bengt att г Norrbotten öppna en skola for Lapparnes och andres undervisning.

Rlks-Kvgutr. C, 1526—1529, foL 71. — Förut aftryckt 1 ТЬумШ Hand!, etc. 1¡ S7.

[Wtaff Stocholm Tiisdaghen nesth epther hellige
lekamen dagh]
 

Göre witterlighit ath thenne breffuisare her benkth wadstena closthers brodher aer stadt у syn rettho reso och arendhe in wthj norrebotn med wor tillatilse och godhe minne till ath the fatigha Lappar och andhra then landz- endha urbyggiasre gudz thro och hwes theres siäel saligheth tiillydher och om saa laeghlehethra till segher ath han maa ther optagha een scola for sonda lappar schull och andhra flere godhe barn i then landzendha Therföre förbiwde wj alle her hoo the helsth kunna besynnerlige wara fogther och embetismen honum her emoth hindra quelia eller plasza i noghen maatthe wthan heller fordhe oc freyrae honum till thet bestha Tess till wiszo ath saa wor tillatilse och wilia aer lathe wj trykke worth secreth etc.....

Kristenliv gjennom 1000 år i nord- Ofoten og Tornedalen

Härnösands Stifts Herdaminne


Försök till framställning af Finlands kyrkohistoria- år 1855

Bild, bild (ortodoxkyrka), bild (kyrkklocka), bild (ruin efter kyrka),  bild (kyrka),

1400-tal

Signum "Men det var S:T Andreas kyrka (Särkilax) sex mil uppströms".........

...................

Det var alltså först på 1400-talet som man mera systematiskt sökte sig norrut från Torneå. Kyrkan i Särkilax kom till, men sedan dröjde det länge innan det blev möjligt att bygga kyrka ännu längre norrut. Troligen var det först långt fram på 1500-talet som nästa kyrkobygge blev verklighet, det mycket anspråkslösa lilla kapellet i Rounala några mil söder om den stora sjön Kilpisjärvi. Men Rounala låg alltför ödsligt och blev aldrig något annat än en blott sporadiskt besökt marknadsplats.............

bild (kloster), bild (kloster), bild (kyrka), bild (kyrka), bild kyrkor, bild (kloster), bild (gudabilder), bild (gravplats), bild bild bild (kameldrift),


Lars Levi Laestadius  Jukkasjärvi kyrka.

Læstadianismen i nordområdets litteratur

http--www.laestadiusarkivet.se-Sveriges_Statstidning_1836.pdf


Åpne (Kyrkoplatser i Troms och Finnmark före 1800-talet)

Kautokeino kyrka

Detalj av A. F. Skjöldebrands bilde fra 1799. Kirken, stöpulen og en mindre frittstående bygning kan sees.

LOKALISERING

Som nåverende kirke i Kautokeino.

DATERING

Kirken ble bygget i årene 1701–1703.

BYGNINGSHISTORIE

Selve byggeprosessen er ikke gjengitt i kirkeregnskapet, på grunn av at byggingen i sin helhet var finansiert av svenskekongen Karl XII. Kirken fikk derfor navnet ”St. Carl”. Kirken ble innviet 11. februar 1703.

I 1722 ble klokkestöpulen flyttet noe, i forbindelse med at kirken fikk en ny klokke i tillegg til den gamle. I 1728 ble det satt opp et galleri i kirken. Timerveggene stod synlige til de fikk panel våren 1731. På1730-tallet ble kirkens tak spontekket. I 1740 ble kirkens sakristi kledd med panel (”bredslagna”). Det er mulig at dette sakristiet er identisk med den frittstående bygningen som sees på A.F. Skjödebrands bilde fra 1799.

I 1760 ble det laget luker (i betydningen ”lemmer”) til kirkens vinduer. I 1762 ble korsene på kirkens tak ”fastslåt”, men det framgå ikke om de da var nye.