http://www.lenvik-museum.no/meny5/Bjarmeland/AW_Broegger_HAALOEYGENES_BJARMELANDSFERDER.pdf

 

Sid. 33

…..De går i land, kommer til et inngjerdet sted, hugger sig in nog kommer til et av stedene, hvor Jomale, den finske guden, holder til. De graver i haugen og finner mengder av sØlv. Tore som er sist, rØver en sØlvbolle fra Jomales hus, drar bollehanken av og setter den på armen sin som en annen ring………

 

sid. 36

………De permiske folk var syrjæner og votjaker og kanskje også ost jaker voguler. Nord for dem bodde ”tundrafolkene”, med hvem de til stadighet har stått i berøring, inntil de selv begynte å vandre nordover. Syrjænerne som egentlig bodde ved Kama-flode, vandrer i 9.-10. årh. norover til de når så langt som til Vytsjega og Petsjora. Når vi alltså alt i 9. årh. treffer bjarmer ved Kandalaks (Gandvik) i Kvitesjøen, må vi snarest anta at sammenhengen er den, at permiske kjøpmenn er kommet til Dvina og Kandalaks i 9.-10. årh., og at håløgene har forvekslet navner og folk, og kalt tundrafolkene for permer. Jomale-navnet skal vise at det har været finsk-ugrisk folk de har møtt.

Baltiske finner og permiske folk er da å finne vid Kvitesjøen alt i 9.-10. årh. Noen av dem var kareler………..