Från Framtid i Nord (torsdagen 21. oktober 2010)

Hyttevedtak over stokk og stein

STORSLETT: Söknaden på å bygge hytte i Reisadalen ble en vanskligere prossess enn önskelig for Hans Albert Hansen.

I fjor sommer sökte han sammen med grunneier på byggetillatelse for ei fritidsbolig på Hysingjord et stykke opp i Reisadalen ved Röyelelva.

I desember sendte kommunen söknaden på höring til berörte sektormyndigheter, og Reindriftsforvaltningen i Ves-Finnmark gikk i mot at det ble gitt tillatelse.

- Grunnlaget deres var at området er lite bebygd noe som er med på å bidra til en stabil beiteplass for reinen. Skulle jeg bygge hytte der ville det ödelägga og sette press på beitet, forteller Hansen.

Problemet forklarar han ligger i at det ikke eksisterar rein i området.

- Jeg er födt og oppvokst i området å kan så lenge jeg husker tilbake ikke sett rein der. Å få tillatelse fra kommunen å bygge der deretter å bli overkjört fra reindriftsforvaltningen og fylkesmannen, uten å ha muligheter for tilsvar er helt på trynet.

Fikk bråstopp

Etter to behandlinger i driftsutvalget for Nordreisa kommune, fikk Hansen klarsignal for byggeprosessen.

- I mars i år fikk jeg beskjed om at vedtaket var omgjort av fylkesmannen efter klage fra Reindriftsforvaltningen, sier han.

Vedtaket lyder "Klage fra Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark over Nordreisa kommunens vedtak i sak tas til fölge. Söknad om fradeling avslås. Dette vedtaket er endelig og kan ikke påkalges".

- Det er jo tragisk at fylkesmannen med et penneströk kan stryke hele prossesen jeg har vart igjennom for å få lov å bygge hytta, og det hele henger jo ikke på grip. Verken fylkesmannen eller Reindriftsforvaltningen har vart i området å undersökt forholdene. At kommunepolitikerne, grunneieren og ikke minst meg selv, som alle sitter på en bredere lokalkunnskap enn forvaltningen, ikke blir tatt mer seiöst er for meg et mysterium, avslutar han.

Lokalpolitikerna mister makt

Storslett: Ordförer John Karlsen deler frustrasjonen till både grunneier og hyttekjöper.

Karlsen mener denne saken er et godt eksempel på hvor lite lokalpolitikk har å si i forhold till byråkratiske bestemmelser.

- Dette er godt eksempel på at byråkrater sitter med makta og ikke demokratiet. Det viser seg spesielt i saker som omhandler areal, utnyttelsen av naturressursjer og vernesaker. Lokaldemokratiet har blitt helt spilt utover sidelinja i flere slike saker også tidligere, sier han.

I forhold til dette eksempel har lite forståelse for vedtaket gjorts av fylkesmannen.

- To ganger ble saken behandlet i driftsutvalget i kommunen av en gruppe på 7 representanter, der det var bred enighet om at Hansen skulle få bygge hytta sin, forteller han.

Föler seg ignorert

At hytte ligger i et område der rein har beitemark mener han også er bare töv.

- De som har behandlet saken har god kjennskap til området. Selv har jeg også kjennskap til området og vet at reinen beiter lengre opp i fjellet. Verken fylkesmannen eller reindriftsnäringen har vart på befaring i området, slik at vi stiller oss sterkt undrende til hvorfor vi som sitter med mest kunnskaper ikke har blitt hört, forteller han.

Karlsen mener Stortinget burde gjöre noe med det han mener er et ökande problem.

- Det er staten som sitter på ansvaret å få orden på dette. Byråkratiet får bare mer og mer makt mens lokaldemokratiet mister sin. I en slik sak burde det vart helt opp til lokalpolitikerna å ta avgörelse. I stedet overkörer byråkratiet og staten både lokaldemokratiet, kjöper og grunneier, avslutar han.

Av Thomas Wahlgren