1. Fin bok med många bilder från bl.a. Karesuando trakten

   

  [PDF]boken - Bokförlaget Stigfinnaren (Höger klicka på länken och öppna i nytt fönster)

  stigfinnaren.info/pdf/paradis_i_norr_hela.pdf

  I Karesuando pågår sommarmarknad och här får vi en pratstund med några ..... ten skapade brudgummens systrar Elsa och Märta den vackraste ..... ter Maja på besök i Liedakka. Närmast ...... landstinget råd med BB i gruvstaden. – Min morfar ...


Gerda och Maja Jonsson, Femsjö – se bild 52.


Maja fick diplom och medalj från president Mannerheim, Finland och kung Håkon, Norge. Diplomen finns att se i

 Friesminnet.

. Maja I Friesminnet

 finns en levnadsbeskrivning över Maja. Hon var sjuksköterska i Karesuando under kriget. Maja Amanda Maria Jonsson 17/2 1894, d

 25/10 1990. Ogift.


 1. kvikk2004-11-121

  eggel.se/kvikk/arkiv/main.asp?page=2004-11-121

  12 nov. 2004 - Under första världskriget utökades varutrafiken mellan Torneå och Skibotn. Vintertid ... Hon fick en egen stuga i Maunu nära Karesuando.


  Einar (1888 – 1963) | Lite om släkterna Bohlin och Kolmodin
  bohlin-kolmodin.se/wordpress/?page_id=29
  KARL EINAR BOHLIN. 1. ... T f kyrkoherde i Karesuando 1923, ord. 1926-44. ... Olof Waernér, Minnesteckningar till prästmötet i Luleå 1965 (1966), s 139ff.

Till slut kom vi farandes in i Karesuando på bara fälgen på det olyckliga ..... De hör tyvärr till en svunnen tid, sedan väg byggdes under kriget hela vägen på 
 1. 267-268 (Nordisk familjebok / 1800-talsutgåvan. 8. Kaffrer ...

  runeberg.org/nfah/0138.html

  intogo, isynnerhet under kriget 1656–58, utvandrarnas ... karelska delen af denna stam bor nästan uteslutande i Ryssland utmed ... Karesuando l. Enontekis ...

 

scanned image

scanned image


Finsk-ugriska språk. Bland dessa hafva visserligen 
endast få utvecklat sig till en större kulturhistorisk 
betydenhet (fastän denna ännu icke är tillräckligt 
känd), men i språkforskningens historia intager icke 
dess mindre denna familj sedan länge ett vigtigt 
rum. Dit hörande folkstammar (i allt omkr. 10 
mill. menniskor) grupperas olika. Närmast beslägtade 
med finnarna äro karelerna (i nordvestra Ryssland; 
192 tusen), voterna (Ingermanland), vepserna 
(uti Ingermanland: "sydtjuder" och i guvernementet 
Olonets: "nordtjuder"; tills. med voterna 95 t.), 
esterna (747 t), liverna (Kurland; 2,500) och 
krevinerna (Kurland, nyligen utdöda). Bredvid denna 
"baltiska" grupp (af somliga uti densamma) ställas 
ryska, svenska och norska lappar (af Budenz föras 
de till en helt arman afdelning). Dessa stammar 
jämte de mellan floderna Oka och Volga boende 
mordvinerna (792 t.) sammanfattas af Ahlqvist under 
benämningen vestfinnar, i motsats till alla öfriga 
(östfinnar). De flesta ställa mordvinerna i närmaste 
samband med tjeremisserna vid Kama och 
Volga (240 t). Denna grupp samt votjakerna (Kama 
och Vjatka; 260 t.) och de dem nära stående syrjänerna 
(nordöstra Ryssland; 85,500; permierna vid Kama; 67 
t.) anser Donner böra förenas med alla förut nämnda 
under namnet finska språkgrenen, då till den ugriska 
skulle räknas de med hvarandra i 

sjelfva verket nära förbundna vogulerna (vester 
om Obfloden; 6,500), ostjakerna (Ob och Irtisj; 
23 t.) och magyarerna (ungrarna; 6 1/4 mill.). 

3. The Nordic Threat: Soviet Ethnic Cleansing on the Kola Peninsula (H.klicka och öppna i nytt fönster)
www.diva-portal.org/…et/diva2:748534/FULLTEXT01.pdf
53 3. The Nordic Threat: Soviet Ethnic Cleansing on the Kola Peninsula Andrej Kotljarchuk It’s the hidden enemy, whom we don’t know, who is dangerous.