Gränsdragningen 1809

Märkesåret 1809

Sävar Sveriges sista slagfält

Striden om Finland 1808-1809 (Digitaliserad bok)

Riksgränsen som drogs 1809 delade folket. (Från DN)

Ägobyten efter 1809-års nya gränsdragning

 Tornionjoki - Väylä valtakuntien välillä -näyttelyteksti (PDF)


Andra världskriget

Berättelse från fortsättningskriget (Uppdaterat med faktaruta och länkar).