Finnarnas och lapparnas klädsel på 1500-talet

Verso l'estrema Thule Bibliografi

Hemsida: http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/history_europe.html#D   

Europe at the death of Charles the Great 814 (234K

http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/europe_15th_colbeck.jpg

 Gamla intressanta kartor : Fredriksons Kartsamling  fkk0013.jpg, fkk0015.jpg, fkk0017.jpg, fkk0029.jpg, fkk0042.jpg, fkk0044.jpg, fkk0047.jpg, fkk0058.jpg. (Där benämns bl.a. Siggevaara, Tingevaara och Svondavara. Märk väl de speciella modellerna av boningshusen).


Utsnitt av Simon V. Salingens kart over det nordligaste Europa, 1601.

(Skosamlingen i Riksarkivet, Stockholm)

Det står Quennen Finnen och Kajenske Finnen som benämning på folket upp efter älvdalarna.


 

08-05-09: Gamla kartor med kvenska benämningar:

Untitled

Filtyp: PDF/Adobe Acrobat - Se som HTML-version

I den ovan beskrivna kartan från 1600-talet används den kvänska benämningen på tex. berg som Wara (vaara). Den finska benämningen är Vuori. Läs mer om den urgamla språket:  (Kvänsk ordlista).
 Bureus' berömda Lapplandskarta röjer på tydligaste sätt sitt samband med denna ...... allmännare tillgänglig för forskningen och hembygdsintresset. ...
www4.rovaniemi.fi/lapinkavijat/vanhatkartat/kirja.pdf -

08-01-28: 1611 - Andreas Bureus' Lapplandskart - lappbyene i Torneå lappmark (Där är bl.a. utmärkt CAJANIA).

Mera om Bures kartor:

Mera kartor:

Atlases of Ortelius turn a new page in cartograpy

 
http://cipher.uiah.fi/forum/materials/carta_marina/maps/one_map/4a_olaus_magnus.jpg

Karta

Andreas Bureus var son till kyrkoherden i Säbrå, Engelbertus Laurentii, och kusin till fornforskaren och mystikern Johannes Bureus. Vi vet ingenting om hans studietid, men 1602 finner vi honom anställd i kungliga kansliet där han fick varjehanda uppdrag, som att rita Karl IX:s stamträd och att delta i diplomatiska beskickningar. 1603 fick han i uppdrag att göra en karta över Norden. Detta hängde samman med gränstvisterna med danskarna och med Karl IX:s politiska ambitioner på Nordkalotten, varvid bristen på tillförlitliga kartor över detta område hade blivit uppenbar.

Johannes Bureus hade år1600 gjort en forskningsresa till Norrbotten, och 1601 avsände kungen en expedition till samma område. Under båda resorna insamlades geografiska och geodetiska data. 1611 lät Andreas Bureus trycka en graverad Lapplandskarta och 1614 en liten karta över Mälaren, vilka är förstudier till den stora Nordenkartan 1626. Denna utgör ett genombrott för kartografin i Sverige, ett betydande framsteg gentemot den tidigare Nordenkartan av Olaus Magnus, som hade publicerats i Venedig 1539. http://www.kb.se/kart_bibl/Bureus/Bureus_start.htm

Nordenkarta

De bruna ramen till karta är fullt skriven med latinskt text. Försöker här återge texten som står längst upp till höger på karta:

Hanc etiam Regionen Lappones inhabitaht Sed qui Musawites parent imperio Feppellatusgwie bodie, Svecice Finnes, Lappomice Pf˙seniemi, Rutsenice Terschanawolock; Vtuntur autem Lingvä religvis Lapponibus communi.

Enareträsk med avbildat pilbågsjägare

Swondawara

Märk väl att de historiska kvänska benämningar som Wara (Berg), Peldojerfi (Sjö), Joki (Bäck, Älv), Konges (Kengis) m.fl. är utsatta på kartan. De svensktalande kartritarna har satt som tillägg deras benämningar som tex. Tresk eller Flodt. Även kyrkan i Markkina är utsatt.

Skidande bågskyttejägare med rovdjur


Cajanaborg

Kartbild del i fransk utgåva från J. Shefferus bok History of Lapland utg. 1673

http://www.kb.se/F1700/Lapland/Lapland.htm

Den engelska utgåvan är den första översättningen av originalet Lapponia, som ursprungligen utgavs på latin och trycktes i Frankfurt am Main 1673. Texten är något beskuren i översättningen, men publikationen har originalets alla illustrationer (om än i något annorlunda utförande och oftast spegelvända).

Eftersom originalutgåvan trycktes i Tyskland kunde författaren inte korrekturläsa texten som därför kom att innehålla en mängd tryckfel. I den engelska versionen har många fel undvikits genom att de nordiska citat som finns i originalet utgått. Översättningen från latin till engelska gjordes av en ung engelsk student vid namn Acton Cremer.

Det latinska originalet översattes snart till flera språk och rönte stor internationell uppskattning. (På svenska kom boken dock inte förrän 1956.) Schefferus kompletterade efter hand den tryckta texten med anteckningar i sitt eget exemplar av Lapponia som finns bevarad i Kungl. biblioteket.

I den typografiskt överlägsna franska utgåvan, Histoire de la Laponie, som trycktes i Paris 1678, är träsnitten ersatta av kopparstick, också de framställda i Paris. (Länkar till några av dessa finns under respektive kapitel i menyn till vänster.) Kartan i den franska publikationen är utförd av den kände geografen Augustin Lubin.

 

  Dokumentation och ägande av mark