Åppet spørsmål till Finnmarkskommisjonen

Ser i avisa Ságat den 18. mars at kommisjonen signaliserer at de ønsker å yte en arealkompensasjon

til «samiske bygder» for en påstått gammel urett begått av myndighetene i Oslo, konge, regjering og storting.

Kommisjonen bruker ord som at finnmarkingene og den samiske befolkning vel egentlig

er et hardt prøvet folk på grunn av myndighetenes manglende forståelse for, og uvitenhet om landet så langt borte fra Oslo.

Det som forundrer undertegnede er at mandatet for kommisjonens bedømmelse er at arbeidet

ikke skal skje på etnisk grunnlag. Deretter ønsker kommisjonen å revitalisere begrepet «sidaer» (samiske bygder) med

krav om arealrettigheter. Mandatet og bedømmelsen skal videre skje for rettstilstanden etter 1775, fra et tidspunkt hvor

Norge var del av Danmark, før Sverige overtok Norge etter Napoleonskrigen i 1814. Hvor begrepet «sida» var gjemt og glemt.

Så hva dette har med lange avstander til konge, regjering og storting å gjøre blir objektivt sett helt meningsløst.

Det er også underlig at en kommisjon som i sitt mandat og bedømmelse ikke skal skje på etnisk grunnlag, starter arbeidet

sitt med å ville yte arealkompensasjon til samiske bygder, uten å dokumentere noe som helst av grunnlaget for dette.

I betraktning av at kommisjonen ikke har forstått eller lest mandatet sitt, velger kommisjonen

å gå ut og støtte Kystfiskeutvalgets innstilling, en innstilling som de ulike fiskerlag har forkastet,.

 Og selv departementet har lagt hele innstillingen nederst i en skuff, med bakgrunn i at innstillingen i altfor stor grad var etnisk vridende.

Man kan sikkert mene mangt om kommisjon og dens arbeid,

men å hevde at den er nøytral til etnisk likebehandling, når kommisjonen så til de grader toner flagg, blir meningsløst.

 Det kunne vært svært interessant å spørre kommisjonen om forholdet til den påståtte gamle uretten man hevder er blitt begått.

Hvilken urett? Og konkret:

Hvem begikk denne uretten, og hvilket tap led den enkelte, familien, bygda og samfunnet?

Når ble uretten begått? Før 1775, i perioden 1775-1814,etter 1814 eller etter 1905, da Norge ble en selvstendig stat.

Eller kan kommisjonen uten videre gå ut offentlig og bare

 påstå at en urett er blitt begått,uten å dokumentere den. Og i tilfelle hvor har de fått det mandatet

fra? Skulle kommisjonen mangle et tilfredsstillende rettssubjekt, bør kommunene tre inn som en løsning i arealforvaltningen.

En slik løsning ville revitalisert kommunenes rolle og demokratiet,

og vil være en langt riktigere løsning, både tidsmessig og hensiktsmessig enn en siida (samiske bygder) -ordning.

Når kommisjonen velger en siida-løsning som bygger opp rundt familiegrupper som først og fremst handler om å ivareta

reindrifta, og dens behov, så erdet ingen tvil om at det vil gå ut over demokratiet og kommunene.

En løsning med kommunene som rettssubjekt vil ikke spisse konflikter unødig, og vil ivareta alles interesser. Med de

utspill som kommisjonen nå har presentert, så er det kanskje for meget å forvente!

Jan-Henrik Fredriksen

fylkesleder, stortingsrepresentant.

FrP