Utdrag från brevet som är ställd till Svenska Samernas Riksförbund av Äldre- och folkhälsoministern Maria Larsson (KDS):

........Idag är frågorna kring vilka som tillhör ursprungsbefolkningar i Sverige fortfarande obesvarade. Kristdemokraterna har under flera år föreslagit för riksdagen att, innan ILO 169 antas, bör en analys genomföras för att se över vilka konsekvenserna blir i de områden där ursprungsbefolkningarna finns. Det är viktigt att se hur ett godkännande av ILO 169 påverkar relationerna mellan samer och övriga etniska minoritetsgrupper i området. Det är nödvändigt att klargöra de etniska relationerna och motsättningarna mellan grupperna liksom de etnopolitiska krav som grupper ställer.......

Denna skrivelse och formulering har Maria Larsson absolut ingenting att ångra utan hon försöker klargöra hur förhållandet är i Sverige när det gäller att ta fram en opartisk forskning om ursprungsbefolkningar i landet.