08-02-08: Bilder 1

Bilder från Lappland: http://www4.rovaniemi.fi/lapinkavijat/acerbi/gallery.html
 
http://www.nb.no/nbvev/eksternvev/assets/images/chatelain2.jpg

Gustaf Hallströms samling :

Bilder från Jukkasjärvi: bild (man med bössa),  bild, bild (båt), bild   

Karesuando: bild, bild, bild, bild, bild (Ruodosjärvi), bild (Mämmigården), bild, bild (Ruodosniemi), bild, bild (tingshus). Sudjavaara: bild, bild, bild (felstavad namn), bild, bild, bild

Finland: bild, bild, bild, bild, bild (Syväjärvi), bild (Nunnanen), bild, bild, bild, bild, bild, bild, bild, bild, bild, bild (kyrka), bild, bild, bild (karelare), bild, bild, bild (kyrka), bild, bild, bild, bild, bild (torkställning), bild, bild, bild, bild, bild, bild (fårhuset), bild, bild, bild (gästis), bild (Rovaniemi), bild (Hösläde "Heinähäkki"), bild (bastu), bild, bild bodar), bild, bild (ortodoxkyrka), bild (transport), bild (kyrkklocka), bild (ruin efter kyrka), bild (hällristningar), bild (kyrka), bild (Syväjärvi saurat), bild, bild (fiskekåta), bild, bild (ripsnara), bild (skadad soldat).

Norge: bild, bild, bild, bild

Ryssland: bild, bild, bild, bild bostadshus), bild (grav), bild, bild (båtar), bild (skoltkvinna), bild (hästskjuts), bild (kloster), bild, bild (fiske), bild (bodar), bild, bild (bakugn), bild (gravplats), bild, bild (tjärgrop), bild, bild, bild (nakna män), bild (båtbygge), bild (holk "Oo"), bild (bandvävning), bild (böjning av bräder), bild (personer), bild (kloster), bild (kyrka), bild (släde, bodar), bild (kor lastas), bild (gruppfoto), bild (barn i vagn), bild (fiskkällare), bild (stolpbod), bild (personer utanför kåta), bild, bild (man vilar), bild (kvinnor).

 bild (barn Estland), bild, bild (kvinnor), bild, bild (kyrka), bild (flicka), bild (båt), bild kyrkor), bild (personer utanför kåta), bild, bild, bild, bild, bild, bild (samojed), bild, bild, bild, bild (tupa), bild, bild (kåta), bild (kåta sexkantig), bild (renskötsel), bild (spinnerska), bild (renskötsel), bild (flickor), bild, bild (forsfärd), bild (roddare).

 bild (arkel. silverringar), bild (keramik), bild (gudabilder), bild (kloster), bild (labyrint), bild (armborst), bild (labyrint), bild bild (stenverktyg), bild (armborst), bild armborst), bild bild bild bild bild bild bild bild bild bild (hällristningar).

 bild (man), bild (timmershus), bild (by), bild (tjärugn), bild, bild (flickor), bild bild (jordbaracker), bild bild bild (kameldrift), bild (Kina Ryssland), bild (Petsamo), bild bild bild (timmerbyggnader), bild torvkåta), bild (flicka bär vatten), bild (syrjänskfamilj framför kåta),  bild bild bild (syrjäner och samer), bild, bild, bild, bild


Bilder från Sibirien (sid 38-

Hei Judas og Krigsbarn

"Krigsbarn skrev:
PS: Weathered har tidligere gjort meg oppmerksom på at "forskere" mener at kvenene i Tornedalen har innvandret fra Tavastland.."

Jeg kan ikke huske at dette er noe jeg har kommet med. Siden du også er kommer med egne teorier så har jeg mine egne etter å ha lest en del om gener og frekvenser, samer, kvener, osv. Slik som i den artikkelen som Judas sendte så er jeg mer og mer overbevist om at kvenene ikke opprinnelig er finsk og at de ikke kom sørfra. Kvenene kom mest sannsynlig fra områder som i dag er i nordvest Russland (Sibir).

Er tilbøyelig til å støtte deg i at den høye frekvensen av N3 i dagens samiske befolkning kom med de folk som er kalt for kvener og som innvandret til nordområdene i Norge hovedsakelig midt på 1800-tallet. Samene er påvist å ha europeiske gener, og har høye frekvenser av hg I og hg R som også sannsynligvis har samiske mutasjoner. N3 er mest sannsynlig av nyere dato blant samene, men er sikkert en gammel hg i andre befolkningsgrupper. Likevel er mange med hg N3 samiske, så forstå meg rett her. Å være samisk er mer enn bare gener, dessuten har man atskillig mer gener enn kun i kromosompar 23.

http://www.sciencemag...
http://www.sciencemag...
Menn med ulik etnisitet for eksempel kvenske, svenske, finske og norske har giftet seg inn i samiske familier, så dette har nok bidratt til at man ser ekstreme frekvenser av mtDNA V og hg U5 blant samene. Min teori er at N3 er så høy fordi antallet kvener økte så dramatisk i nord Skandinavia på 1800-tallet, i en tid når befolkningsveksten var høy over hele Europa på grunn av bedrede levevilkår.

Antakeligvis kom kvenene opprinnelig fra områder i nordvest Sibir, f.eks. fra Komi Republikken og andre steder i nordøst Russland, men bosatte seg i Torneå området fra bortimot 1600-1700 tallet før ganske mange migrerte nordvestover. Komi folket og andre sibirske folk var også reindriftsfolk, så en del kvener har i likehet med samene også hatt denne kompetansen. Noen linker om Komifolket fra Sibir, her er det utrolig mange ”kjente fjes”:
 

http://www.erm.ee/htm...

(klikk på disse bildene for å se den forstørret)

http://www.erm.ee/htm...

http://www.erm.ee/htm...
http://www.erm.ee/htm...
http://www.erm.ee/htm...

(dette var redskaper og livsstil bland komid bønder)

http://www.erm.ee/htm...
http://www.erm.ee/htm...
http://fu.nytud.hu/ne...

(her ser man noe om komid folkets reinsdriftskultur, dessverre kun på ungarsk)

http://fga.com.my/mis... (Komid kvinner)

http://www.tkktk.ee/a... (mer komid folk)

http://www.uwp.no/Bil... (komid folklore)

..............................................


Fra den artikkelen Judas sendte: “The Y chromosome haplogroup haplogroup N (LLY22g) has been observed at high frequencies in Northern Scandinavia, the Baltic nations, Finland, and Russia, and is descended from haplogroup K, which originated in Siberia and is believed to have been brought to Northern Europe by Uralic speakers approximately 5,000 years ago. (See Passarino et. al., Different genetic components in the Norwegian population revealed by the analysis of mtDNA and Y chromosome polymorphisms, Eur J Hum Genet. 2002 Sep;10(9):521-9).”

Dette dreier seg vel nettopp om N3, men termer som "mongolsk" er uforståelig, fordi dette er rester av gamle rigide kategoriseringer av mennesker som har vist seg å ikke holde mål. Hvorfor ikke bare si Sibirsk?

..........................................

Sid 47

Re: Genforskning og folkevandring   14.06.06 14:59
(Svar til: Krigsbarn)